Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2698(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0240/2019

Předložené texty :

B8-0240/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0408

Přijaté texty
PDF 132kWORD 44k
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk
Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních
P8_TA(2019)0408B8-0240/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o počtu meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a vícestranných parlamentních shromážděních (2019/2698(RSO))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Konference předsedů,

–  s ohledem na dohody o přidružení, dohody o spolupráci a další dohody uzavřené mezi Evropskou unií a třetími zeměmi,

–  s ohledem na články 212 a 214 jednacího řádu,

A.  ve snaze posílit parlamentní demokracii prostřednictvím soustavného meziparlamentního dialogu,

1.  se rozhodl stanovit počet meziparlamentních delegací a jejich regionálních seskupení takto:

   a) Evropa, západní Balkán a Turecko

Delegace ve

   Smíšeném parlamentním výboru EU-Severní Makedonie
   Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

   b) Rusko a státy Východního partnerství

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko

Delegace pro vztahy s Běloruskem

Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

   c) Maghreb, Mašrek, Izrael a Palestina

Delegace pro vztahy s

   Izraelem
   Palestinou
   zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko
   zeměmi Mašreku
   d) Arabský poloostrov, Irák a Írán

Delegace pro vztahy s

   Arabským poloostrovem
   Irákem
   Íránem
   e) Severní, Střední a Jižní Amerika

Delegace pro vztahy s

   Spojenými státy americkými
   Kanadou
   Brazilskou federativní republikou
   zeměmi Střední Ameriky
   zeměmi Andského společenství
   Mercosurem

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum

   f) Asie/Tichomoří

Delegace pro vztahy s

   Japonskem
   Čínskou lidovou republikou
   Indií
   Afghánistánem
   zeměmi jižní Asie
   zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
   Korejským poloostrovem
   Austrálií a Novým Zélandem

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

   g) Afrika

Delegace pro vztahy s

   Jižní Afrikou
   Panafrickým parlamentem
   h) Vícestranná shromáždění

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO;

2.  přijímá rozhodnutí, že členové parlamentních výborů zřízených na základě dohod o hospodářském partnerství budou vybráni výhradně z Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj – čímž se zajistí, že vedoucí úloha Výboru pro mezinárodní obchod jakožto příslušného výboru zůstane zachována – a že budou aktivně koordinovat svou práci s činností Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU;

3.  přijímá rozhodnutí, že členové Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří, Parlamentního shromáždění EU-Latinská Amerika a Parlamentního shromáždění Euronest budou vybráni výhradně z dvoustranných nebo subregionálních delegací pro každé shromáždění;

4.  přijímá rozhodnutí, že členové Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO budou vybráni výhradně z podvýboru pro bezpečnost a obranu;

5.  přijímá rozhodnutí, že Konference předsedů delegací by měla po konzultaci s Výbory pro zahraniční věci, pro rozvoj a pro mezinárodní obchod vypracovat šestiměsíční harmonogram činností; v zájmu zajištění uceleného přístupu by měl tento harmonogram řádně zohledňovat šestiměsíční harmonogram delegací výborů Konference předsedů výborů a roční pracovní program skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb; tento společný návrh šestiměsíčního harmonogramu činností se následně předá Konferenci předsedů ke schválení; Konference předsedů může navrhovaný harmonogram změnit tak, aby zohledňoval politické události a aby byla zajištěna soudržnost veškerých vnějších činností Parlamentu;

6.  připomíná, že pouze oficiální delegace, které byly řádně schváleny Konferencí předsedů, mohou provádět činnosti jménem Evropského parlamentu a zastupovat jeho oficiální stanovisko;

7.  přijímá rozhodnutí, že politické skupiny a nezařazení poslanci jmenují do každého typu delegace stálé náhradníky a že počet těchto náhradníků nepřesáhne počet řádných členů zastupujících politické skupiny a nezařazené poslance;

8.  přijímá rozhodnutí, že řádní členové stálých meziparlamentních delegací jsou oprávněni účastnit se meziparlamentních setkání mimo pracovní místa Parlamentu; pokud se řádný člen nemůže setkání zúčastnit, může být zastoupen jedním ze stálých náhradníků; není-li náhradník k dispozici, může jej zastoupit člen meziparlamentního shromáždění příslušného pro danou delegaci, kterého jmenovala politická skupina, kam řádný člen patří; pokud není člen meziparlamentního shromáždění příslušného pro danou delegaci k dispozici, mohou se setkání zúčastnit členové Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod;

9.  domnívá se, že před konáním meziparlamentního setkání s protější stranou (Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení, Smíšený parlamentní výbor, Parlamentní výbor pro přidružení, Výbor pro parlamentní spolupráci, meziparlamentní setkání atd.) nebo před cestou delegace by měla proběhnout úzká konzultace s příslušným výborem či výbory ohledně možných politických témat nebo otázkách legislativního přezkumu, které by delegace měla nadnést při setkáních s protějšky dotyčné země;

10.  bude usilovat o zajištění toho, aby se jednání delegací, smíšených meziparlamentních výborů, výborů pro parlamentní spolupráci a vícestranných parlamentních shromáždění mohl v praxi účastnit rovněž jeden nebo více zpravodajů nebo předsedů parlamentních výborů, a přijímá rozhodnutí, že předseda na základě společné žádosti předsedů příslušné delegace a výboru tento druh pracovních cest povolí;

11.  stanoví, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost na prvním dílčím zasedání devátého volebního období;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí