Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2698(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0240/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0240/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0408

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 46k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä
P8_TA(2019)0408B8-0240/2019

Euroopan parlamentin päätös 17. huhtikuuta 2019 parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärästä (2019/2698(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–  ottaa huomioon assosiaatio- ja yhteistyösopimukset sekä muut sopimukset, joita unioni on tehnyt kolmansien maiden kanssa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 212 ja 214 artiklan,

A.  haluaa edistää parlamenttien välisen jatkuvan vuoropuhelun avulla parlamentaarisen demokratian vahvistumista;

1.  päättää vahvistaa parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien lukumäärän ja niiden alueellisen ryhmityksen seuraavasti:

   a) Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki

Valtuuskunnat:

   EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarinen sekavaliokunta
   EU:n ja Turkin parlamentaarinen sekavaliokunta

Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Valtuuskunta EU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

   b) Venäjä ja itäisen kumppanuuden valtiot

Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

   c) Maghreb-maat, Mashrek-maat, Israel ja Palestiina

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Israel
   Palestiina
   Maghreb-maat ja Maghrebin arabiunioni, mukaan lukien EU:n ja Marokon, EU:n ja Tunisian ja EU:n ja Algerian parlamentaariset sekavaliokunnat
   Mashrek-maat
   d) Arabian niemimaa, Irak ja Iran

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Arabian niemimaa
   Irak
   Iran
   e) Amerikat

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Yhdysvallat
   Kanada
   Brasilian liittotasavalta
   Keski-Amerikan maat
   Andien yhteisön maat
   Mercosur

Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Valtuuskunta Cariforumin ja EU:n parlamentaarisessa valiokunnassa

   f) Aasia ja Tyynenmeren alue

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Japani
   Kiinan kansantasavalta
   Intia
   Afganistan
   Etelä-Aasian maat
   Kaakkois-Aasian maat ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liitto (ASEAN)
   Korean niemimaa
   Australia ja Uusi-Seelanti

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

   g) Afrikka

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Etelä-Afrikka
   yleisafrikkalainen parlamentti
   h) Monenväliset edustajakokoukset

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta;

2.  päättää, että talouskumppanuussopimuksien perusteella muodostettujen parlamentaaristen valiokuntien jäsenistö valitaan yksinomaan kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja kehitysvaliokunnasta – varmistaen, että kansainvälisen kaupan valiokunnan johtava asema asiasta vastaavana valiokuntana säilyy – ja että valiokuntien pitäisi aktiivisesti koordinoida työnsä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kanssa;

3.  päättää, että Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa ja Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa toimivien valtuuskuntien jäsenistöt valitaan yksinomaan kunkin edustajakokouksen kahdenvälisistä tai alueellisista valtuuskunnista;

4.  päättää, että suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaavan valtuuskunnan jäsenistö valitaan yksinomaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnasta;

5.  päättää, että valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen olisi laadittava kuusi kuukautta kattava kalenteriluonnos kuultuaan ulkoasiainvaliokuntaa, kehitysvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Kalenteriluonnos olisi tehtävä tiiviissä yhteistyössä valiokuntien puheenjohtajakokouksen kuusi kuukautta kattavan valiokuntien valtuuskuntien kalenterin kanssa, ja siinä olisi otettava huomioon myös demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän vuotuinen työohjelma, jotta varmistetaan johdonmukainen lähestymistapa. Yhteinen kuusi kuukautta kattava toimintakalenteri toimitetaan tämän jälkeen puheenjohtajakokouksen hyväksyttäväksi. Puheenjohtajakokous voi muuttaa ehdotettua kalenteriluonnosta poliittisten tapahtumien niin vaatiessa ja jotta taataan parlamentin ulkoisten toimien johdonmukaisuus;

6.  muistuttaa, että ainoastaan puheenjohtajakokouksen asianmukaisesti hyväksymillä virallisilla valtuuskunnilla on lupa toimia Euroopan parlamentin puolesta ja edustaa sen virallista kantaa;

7.  päättää, että poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat jäsenet nimittävät pysyviä varajäseniä kuhunkin valtuuskuntatyyppiin siten, että näiden varajäsenten määrä ei ylitä ryhmiä tai sitoutumattomia jäseniä edustavien varsinaisten jäsenten määrää;

8.  päättää, että pysyvien parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua parlamenttien välisiin kokouksiin parlamentin toimipaikkojen ulkopuolella. Jos varsinainen jäsen on estynyt matkustamasta, se poliittinen ryhmä, jonka jäsen hän on, voi nimittää hänen tilalleen yhden pysyvistä varajäsenistä tai, jos varajäsen ei ole käytettävissä, sen parlamenttien välisen edustajakokouksen jäsenen, jonka piiriin kyseinen valtuuskunta kuuluu. Jos sen parlamenttien välisen edustajakokouksen jäsen, jonka piiriin kyseinen valtuuskunta kuuluu, ei ole käytettävissä, ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenet voisivat olla oikeutettuja osallistumaan;

9.  katsoo, että ennen parlamenttien välisiä tapaamisia (parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta, parlamentaarinen sekavaliokunta, parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta, parlamentaarinen yhteistyövaliokunta, parlamenttien välinen kokous jne.) ja ennen kaikkia valtuuskuntamatkoja olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvan valiokunnan tai valiokuntien kanssa liittyen niihin poliittisiin ja lainsäädännön valvontaa koskeviin kysymyksiin, joita valtuuskunnan olisi otettava esiin tapaamisissaan kyseisen maan edustajien kanssa;

10.  pyrkii varmistamaan käytännössä, että yksi tai useampi valiokuntien esittelijöistä/puheenjohtajista voi vastaavasti osallistua valtuuskuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien, parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien ja monenvälisten parlamentaaristen edustajakokousten työskentelyyn, ja päättää, että puhemies antaa asianomaisen valtuuskunnan ja valiokunnan puheenjohtajien yhteisestä pyynnöstä luvan tällaisiin matkoihin;

11.  päättää, että tämä päätös tulee voimaan parlamentin yhdeksännen vaalikauden ensimmäisellä istuntojaksolla;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö