Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2698(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0240/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0240/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0408

Elfogadott szövegek
PDF 132kWORD 45k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma
P8_TA(2019)0408B8-0240/2019

Az Európai Parlament 2019. április 17-i határozata a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságokba delegált küldöttségek és a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek számáról (2019/2698(RSO))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezlete határozatra irányuló javaslatára,

–  tekintettel az Európai Unió harmadik országokkal kötött társulási, együttműködési és egyéb megállapodásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 212. és 214. cikkére,

A.  törekedve a parlamenti demokrácia erősítésére a parlamentek közötti folyamatos párbeszéd fenntartása révén,

1.  úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően állapítja meg a parlamentközi küldöttségek és a regionális csoportosulások számát:

   a) Európa, a Nyugat-Balkán és Törökország

A következő bizottságokba delegált küldöttségek:

   EU–Észak-Macedónia Parlamenti Vegyes Bizottság
   EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottság

Az északi együttműködésért felelős, a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség

Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

   b) Oroszország és a keleti partnerség államai

Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

Az EU–Moldova Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

   c) Maghreb, Mashreq, Izrael és Palesztina

Az alábbiakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségek:

   Izrael
   Palesztina
   a Maghreb-országok és az Arab Maghreb Unió, beleértve az EU–Marokkó, EU–Tunézia és EU–Algéria Parlamenti Vegyes Bizottságot
   a Mashreq-országok
   d) Az Arab-félsziget, Irak és Irán

Az alábbiakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségek:

   Arab-félsziget
   Irak
   Irán
   e) Az amerikai kontinens

Az alábbiakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségek:

   Egyesült Államok
   Kanada
   Brazil Szövetségi Köztársaság
   Közép-Amerika országai,
   az Andok Közösség országai,
   a Mercosur-országok

Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

A Cariforum–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldött

   f) Ázsia és a csendes-óceáni térség

Az alábbiakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségek:

   Japán
   Kínai Népköztársaság
   India
   Afganisztán
   Dél-Ázsia országai
   Délkelet-Ázsia országai és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN)
   a Koreai-félsziget,
   Ausztrália és Új Zéland

Az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán és EU–Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

   g) Afrika

Az alábbiakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségek:

   Dél-Afrika
   Pánafrikai Parlament
   h) Többoldalú közgyűlések

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Az Unió a Mediterrán térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Az Euro-Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség;

2.  úgy határoz, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás (GPM) alapján létrejött parlamenti bizottságok kizárólag a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság tagjaiból fognak állni – biztosítva a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság illetékes bizottságként betöltött vezető szerepének fenntartását –, és hogy e bizottságoknak aktívan össze kell hangolniuk munkájukat az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűléssel;

3.  úgy határoz, hogy az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés és az Euronest Parlamenti Közgyűlés tagságát kizárólag az egyes közgyűlések hatókörébe tartozó kétoldalú vagy szubregionális küldöttségekből kell kiválasztani;

4.  úgy határoz, hogy a NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség tagjait kizárólag a Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság tagjaiból kell kiválasztani;

5.  úgy határoz, hogy a Külügyi Bizottsággal, a Fejlesztési Bizottsággal és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Küldöttségi Elnökök Értekezletének hat hónapos naptártervezetet kell készítenie; a következetes megközelítés biztosítása érdekében a tervezetet a Bizottsági Elnökök Értekezletének a bizottsági küldöttségekre vonatkozó féléves ülésnaptárával szorosan egyeztetve kell kidolgozni, figyelembe véve a Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoport éves munkaprogramját is; ezt a közös hat hónapos naptártervezetet ezután az Elnökök Értekezlete elé kell terjeszteni elfogadásra; az Elnökök Értekezlete módosíthatja a javasolt ülésnaptár-tervezetet a politikai eseményekre való reagálás és a Parlament külső tevékenységei közötti koherencia biztosítása érdekében;

6.  emlékeztet arra, hogy kizárólag az Elnökök Értekezlete által engedélyezett, hivatalos küldöttségek végezhetnek tevékenységet az Európai Parlament nevében és álláspontjának képviseletében;

7.  úgy határoz, hogy a képviselőcsoportoknak és a független képviselőknek állandó póttagokat kell kijelölniük az egyes delegációtípusokban való szolgálatra, és hogy a póttagok száma nem haladhatja meg a csoportokat vagy független képviselőket képviselő rendes tagok létszámát;

8.  úgy határoz, hogy az állandó parlamentközi küldöttségek teljes jogú tagjai jogosultak részt venni a Parlament munkahelyein kívüli parlamentközi üléseken; amennyiben egy teljes jogú tag nem tud utazni, helyettesítheti egy állandó póttag vagy – amennyiben a póttag nem áll rendelkezésre – a parlamentközi közgyűlés azon tagja által kijelölt képviselő, akit az a képviselőcsoport nevez ki, amelyhez a teljes jogú tag tartozik; amennyiben a parlamentközi közgyűlés e küldöttségben részt vevő tagja nem áll rendelkezésre, a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagjai vehetnek részt;

9.  úgy véli, hogy a partnerrel (STPB, Parlamenti Vegyes Bizottság, Parlamenti Együttműködési Bizottság, PCC, IPM stb.) való parlamentközi találkozó előtt, illetve bármely küldöttség utazása előtt az illetékes bizottság(ok)kal szoros konzultációt kell folytatni a lehetséges politikai vagy jogalkotási kérdésekről és aktualitásokról, amelyeket a küldöttségnek az érintett ország megfelelő szerveivel tartott üléseken kell megvitatnia;

10.  törekedni fog arra, hogy a gyakorlatban biztosítsa, hogy egy vagy több bizottsági előadó vagy elnök is részt vehessen a küldöttségek, a közös parlamentközi bizottságok, a parlamenti együttműködési bizottságok és a többoldalú parlamenti közgyűlések ülésein, és úgy határoz, hogy az érintett küldöttség és az érintett bizottsági elnökök együttes kérelmére az elnök engedélyezi az ilyen típusú kiküldetéseket;

11.  úgy határoz, hogy ez a határozat a kilencedik parlamenti ciklus első üléshetén lép életbe.

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak.

Utolsó frissítés: 2020. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat