Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2698(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0240/2019

Pateikti tekstai :

B8-0240/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0408

Priimti tekstai
PDF 129kWORD 44k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
P8_TA(2019)0408B8-0240/2019

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus (2019/2698(RSO))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių sudaromus asociacijos, bendradarbiavimo bei kitus susitarimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 212 ir 214 straipsnius,

A.  siekdamas stiprinti parlamentinę demokratiją nuolatinio tarpparlamentinio dialogo pagrindu;

1.  nusprendžia, kad bus sudarytos šios tarpparlamentinės delegacijos ir kad jų regioninis pasiskirstymas bus toks, kaip nurodoma toliau:

   a) Europa, Vakarų Balkanai ir Turkija

Delegacijos:

   ES ir Šiaurės Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete,
   ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete,

Delegacija bendradarbiavimo Šiaurėje klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete,

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete,

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete,

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete,

Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu;

   b) Rusija ir Rytų partnerystės šalys

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete,

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete,

Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete,

Delegacija ryšiams su Baltarusija,

Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete;

   c) Magribas, Mašrekas, Izraelis ir Palestina

Delegacijos ryšiams su:

   Izraeliu,
   Palestina,
   Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga, įskaitant ES ir Maroko, ES ir Tuniso bei ES ir Alžyro jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose,
   Mašreko šalimis;
   d) Arabijos pusiasalis, Irakas ir Iranas

Delegacijos ryšiams su:

   Arabijos pusiasaliu,
   Iraku,
   Iranu;
   e) Šiaurės ir Pietų Amerika

Delegacijos ryšiams su:

   Jungtinėmis Amerikos Valstijomis,
   Kanada,
   Brazilijos Federacine Respublika,
   Centrinės Amerikos šalimis,
   Andų bendrijos šalimis,
   MERCOSUR,

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete,

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete,

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete;

   f) Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys

Delegacijos ryšiams su:

   Japonija,
   Kinijos Liaudies Respublika,
   Indija,
   Afganistanu,
   Pietų Azijos šalimis,
   Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN),
   Korėjos pusiasaliu,
   Australija ir Naująja Zelandija,

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano ir ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija;

   g) Afrika

Delegacijos ryšiams su:

   Pietų Afrika,
   Panafrikos Parlamentu;
   h) Daugiašalės asamblėjos

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje,

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje,

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinėje asamblėjoje,

Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje,

Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja;

2.  nusprendžia, jog parlamentinių komitetų, sukurtų ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) pagrindu, nariais skiriami išimtinai Tarptautinės prekybos komiteto ir Vystymosi komiteto nariai – užtikrinant, kad pagrindinį vaidmenį kaip atsakingas komitetas išsaugotų Tarptautinės prekybos komitetas – o savo darbą šie komitetai turėtų aktyviai derinti su AKR ir ES jungtine parlamentine asamblėja;

3.  nusprendžia, kad Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinės asamblėjos, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinės asamblėjos bei EURONEST parlamentinės asamblėjos nariais skiriami išimtinai kiekvienos asamblėjos dvišalių ar subregioninių delegacijų nariai;

4.  nusprendžia, kad Delegacijoje ryšiams su NATO parlamentine asamblėja nariais skiriami išimtinai Saugumo ir gynybos pakomitečio nariai;

5.  nusprendžia, kad Delegacijų pirmininkų konferencija, pasikonsultavusi su Užsienio reikalų, Vystymosi ir Tarptautinės prekybos komitetais, turėtų sudaryti veiklos šešių mėnesių laikotarpiu kalendorių. Jis turėtų būti rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant su Komitetų pirmininkų sueiga, sudarančia komitetų delegacijų veiklos šešių mėnesių laikotarpiu kalendorių, taip pat atsižvelgiant į Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės metinę darbo programą, kad būtų užtikrintas nuoseklus požiūris. Tuomet šis veiklos šešių mėnesių laikotarpiu kalendorius turi būti pateiktas patvirtinti Pirmininkų sueigai. Pirmininkų sueiga gali koreguoti pasiūlytą kalendoriaus projektą siekdama atsižvelgti į politinius įvykius ir užtikrinti suderinamumą su visa Parlamento išorės veikla;

6.  primena, kad vykdyti veiklą Europos Parlamento vardu ir atstovauti jo pozicijai leidžiama tik oficialioms delegacijoms, gavusioms reikiamą Pirmininkų sueigos leidimą;

7.  nusprendžia, kad frakcijos ir nepriklausomi nariai skiria nuolatinius pavaduojančius narius dirbti kiekvieno tipo delegacijoje ir kad šių pavaduojančių narių skaičius negali viršyti frakcijoms ar nepriklausomiems nariams atstovaujančių tikrųjų narių skaičiaus;

8.  nusprendžia, kad nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų tikriesiems nariams leidžiama dalyvauti tarpparlamentiniuose susitikimuose, rengiamuose už Parlamento darbo vietų ribų. Jei tikrasis narys negali vykti, jį ar ją gali pakeisti vienas iš nuolatinių pavaduojančių narių arba, jei pavaduojantis narys negali vykti, tarpparlamentinės asamblėjos, su kuria yra susijusi ta delegacija, narys, paskirtas frakcijos, kuriai priklauso minėtasis tikrasis narys. Jei tarpparlamentinės asamblėjos, su kuria yra susijusi ta delegacija, narys vykti negali, dalyvauti leidžiama Užsienio reikalų komiteto, Plėtros komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto nariams;

9.  mano, kad prieš tarpparlamentinį susitikimą su partneriais (stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete, jungtiniame parlamentiniame komitete, parlamentiniame asociacijos komitete, parlamentinio bendradarbiavimo komitete, tarpparlamentiniame susitikime) arba prieš išvykstant bet kuriai konkrečiai delegacijai apie galimas politines temas ar teisinės kontrolės klausimus, kuriuos delegacija turėtų kelti susitikdama su bet kurios susijusios valstybės partneriais, turėtų būti visapusiškai konsultuojamasi su atitinkamu komitetu ar komitetais;

10.  stengsis praktiškai užtikrinti, kad vienas ar daugiau pranešėjų ar pirmininkų taip pat galėtų dalyvauti delegacijų, jungtinių parlamentinių komitetų, parlamentinio bendradarbiavimo komitetų ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų veikloje, ir nusprendžia, kad leidimą vykti į šio pobūdžio komandiruotes suteikia Parlamento pirmininkas, remdamasis bendru atitinkamos delegacijos ir komiteto pirmininkų prašymu;

11.  nusprendžia, kad šis sprendimas įsigalios per 9-osios parlamentinės kadencijos pirmąją mėnesinę sesiją;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika