Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2698(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0240/2019

Texte depuse :

B8-0240/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0408

Texte adoptate
PDF 124kWORD 50k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale
P8_TA(2019)0408B8-0240/2019

Decizia Parlamentului European din 17 aprilie 2019 privind numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la adunările parlamentare multilaterale (2019/2698(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Conferinței președinților,

–  având în vedere acordurile de asociere, cooperare și de altă natură încheiate de Uniunea Europeană cu țări terțe;

–  având în vedere articolele 212 și 214 din Regulamentul său de procedură,

A.  doritor să consolideze democrația parlamentară prin încurajarea unui dialog interparlamentar continuu,

1.  decide să stabilească după cum urmează numărul și regruparea regională ale delegațiilor interparlamentare:

   (a) Europa, Balcanii de Vest și Turcia

Delegații la:

   Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord
   Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo

   (b) Rusia și statele Parteneriatului Estic

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina

Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova

Delegația pentru relațiile cu Belarus

Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia

   (c) Maghreb, Mashrek, Israel și Palestina

Delegații pentru relațiile cu:

   Israel
   Palestina
   țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria
   țările din Mashrek
   (d) Peninsula Arabă, Irak și Iran

Delegații pentru relațiile cu:

   Peninsula Arabă
   Irak
   Iran
   (e) America

Delegații pentru relațiile cu:

   Statele Unite
   Canada
   Republica Federativă a Braziliei
   țările din America Centrală
   țările din Comunitatea Andină
   Mercosur

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE

   (f) Asia/Pacific

Delegații pentru relațiile cu:

   Japonia
   Republica Populară Chineză
   India
   Afganistan
   țările din Asia de Sud
   țările din Asia de Sud-Est și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
   Peninsula Coreeană
   Australia și Noua Zeelandă

Delegația la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE- Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

   (g) Africa

Delegații pentru relațiile cu:

   Africa de Sud
   Parlamentul Panafrican
   (h) Adunări multilaterale

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO;

2.  decide ca membrii comisiilor parlamentare create pe baza Acordului de parteneriat economic (APC) să fie aleși exclusiv din cadrul Comisiei pentru comerț internațional și al Comisiei pentru dezvoltare, asigurând menținerea rolului coordonator al Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, precum și că aceștia ar trebui să-și coordoneze activ activitatea cu Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE;

3.  decide ca membrii Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana, ai Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericană și ai Adunării Parlamentare Euronest să fie aleși exclusiv din cadrul delegațiilor bilaterale sau subregionale aferente fiecărei adunări;

4.  decide ca membrii Delegației pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO să fie aleși exclusiv din cadrul Subcomisiei pentru securitate și apărare;

5.  decide că Conferința președinților de delegație ar trebui să întocmească un calendar al activităților pe perioade de câte șase luni, în urma unei consultări cu Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru dezvoltare și Comisia pentru comerț internațional; acest calendar ar trebui să fie elaborat în strânsă cooperare cu calendarul pe șase luni al Conferinței președinților de comisie pentru delegațiile comisiilor, ținând seama, de asemenea, de programul de lucru anual al Grupului de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor, în scopul asigurării unei abordări consecvente; acest proiect de calendar comun al activităților pe șase luni este transmis apoi Conferinței președinților, pentru a fi adoptat; Conferința președinților poate modifica proiectul de calendar propus, pentru a ține seama de evenimente politice și pentru a asigura coerența tuturor activităților externe ale Parlamentului;

6.  reamintește că numai delegațiile oficiale, autorizate corespunzător de Conferința președinților, au permisiunea de a desfășura activități în numele Parlamentului European și de a-i reprezenta poziția;

7.  decide ca grupurile politice și deputații neafiliați să numească supleanți permanenți care vor activa în fiecare tip de delegație și ca numărul acestor supleanți să nu poată depăși numărul membrilor titulari care reprezintă grupurile sau deputații neafiliați;

8.  decide că membrii titulari ai delegațiilor interparlamentare permanente au dreptul să participe la reuniuni interparlamentare care au loc în afara locurilor de desfășurare a activității Parlamentului; în cazul în care un membru nu poate călători, acesta poate fi înlocuit de unul dintre membrii supleanți permanenți sau, în cazul în care membrul supleant nu este liber, de un membru al adunării interparlamentare aferente delegației, numit de grupul politic căruia îi aparține membrul titular; în cazul în care un membru al adunării interparlamentare aferente delegației nu este disponibil, membrii Comisiei pentru afaceri externe, ai Comisiei pentru dezvoltare și ai Comisiei pentru comerț internațional ar putea avea dreptul să participe;

9.  consideră că, înaintea unei reuniuni interparlamentare cu omologii (CPSA, CPM, CPA, CPC, RI etc.) sau înaintea oricărei delegații în străinătate, ar trebui să aibă loc o consultare strânsă cu comisia (comisiile) relevantă (relevante) privind eventuale subiecte politice sau aspecte de control legislativ pe care delegația ar trebui să le abordeze în cadrul reuniunilor cu omologii din țara în cauză;

10.  va depune eforturi pentru a asigura, în practică, că unul sau mai mulți raportori sau președinți ai comisiilor pot, de asemenea, participa la lucrările delegațiilor, comisiilor interparlamentare mixte, comisiilor de cooperare parlamentară și adunărilor parlamentare multilaterale și decide că Președintele, la cererea comună a președinților delegațiilor, respectiv comisiilor în cauză, autorizează misiunile de acest tip;

11.  decide că prezenta decizie intră în vigoare în prima perioadă de sesiune a celei de-a noua legislaturi;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate