Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0400B(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0190/2019

Testi mressqa :

A8-0190/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/04/2019 - 16.1

Testi adottati :

P8_TA(2019)0409

Testi adottati
PDF 2536kWORD 352k
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019 - Strasburgu
L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0799),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 33, l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62, l-Artikolu 64(2), l-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2), l-Artikolu 114, l-Artikolu 153(2)(b), l-Artikolu 168(4)(a), l-Artikolu 168(4)(b), l-Artikolu 172, l-Artikolu 192(1), l-Artikolu 207, l-Artikolu 214(3) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0148/2019),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi ġuridika proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62, l-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2), l-Artikolu 114, l-Artikolu 153(2)(b), l-Artikolu 168(4)(a), l-Artikolu 168(4)(b), l-Artikolu 192(1) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-1 ta' Ġunju 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta' Diċembru 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-ittri tal-Kumitat għall-Affarijiet għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2019 li tawtorizza lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali li jaqsam il-proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq u li jħejji żewġ rapporti leġiżlattivi separati abbażi tagħha,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0020/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll l-opinjonijiet u l-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0190/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sostanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 288, 31.8.2017, p. 29.
(2) ĠU C 164, 8.5.2018, p. 82.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-17 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta’ atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
P8_TC1-COD(2016)0400B

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33, l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62, l-Artikolu 64(2), l-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2), l-Artikolu 114, l-Artikolu 153(2)(b), l-Artikolu 168(4)(a), l-Artikolu 168(4)(b), l-Artikolu 172, l-Artikolu 192(1), l-Artikolu 207, l-Artikolu 214(3), u l-Artikolu 338(1) l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62, l-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2), l-Artikolu 114, l-Artikolu 153(2)(b), l-Artikolu 168(4)(a), l-Artikolu 168(4)(b), l-Artikolu 192(1) u l-Artikolu 338(1) tiegħu, [Em. 1]

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv ġie trażmess lill-Parlamenti Nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Waqt li aġixxew skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  It-Trattat ta’ Lisbona introduċa mmodifika b'mod sostanzjali l-qafas ġuridiku li jirregola s-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni mil-leġiżlatur, billi jintroduċi distinzjoni bejn is-setgħat iddelegati lill-Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta’ att leġiżlattiv (atti delegati), u s-setgħat li ġew mogħtija lill-Kummissjoni biex tadotta atti biex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti (atti implimentattivi ta' implimentazzjoni). [Em. 2]

(2)  Il-miżuri li jistgħu jkunu koperti minn delegi ta’ setgħat, kif imsemmi fl-Artikolu 290(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jikkorrispondu fil-prinċipju ma' dawk koperti mill-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita mill-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/EC(4).

(3)  Proposti li saru qabel b’rabta mal-allinjament tal-leġiżlazzjoni li jirreferu għall-proċedura regolatorja bi skrutinju bil-qafas legali introdott mit-Trattat ta’ Lisbona(5) ġew irtirati(6) minħabba l-istaġnar fin-negozjati interistituzzjonali.

(4)  Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni sussegwentement qablu dwar qafas ġdid għall-atti delegati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016(7) u rrikonoxxew il-ħtieġa għall-allinjament tal-leġiżlazzjoni kollha eżistenti mal-qafas legali introdott mit-Trattat ta’ Lisbona. B’mod partikolari, huma qablu dwar il-ħtieġa li tingħata prijorità għolja lill-allinjament fil-pront tal-atti bażiċi kollha li għadhom jirreferu għall-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-Kummissjoni impenjat ruħha biex tipprepara proposta għal dan l-allinjament sa tmiem l-2016.

(5)  Il-biċċa l-kbira tas-setgħat fl-atti bażiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 290(1) TFUE u għandhom jiġu adattati għal dik id-dispożizzjoni.

(6)  Setgħat oħrajn fl-atti bażiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 291(2) TFUE u għandhom jiġu adattati għal dik id-dispożizzjoni.

(7)  Meta jiġu mogħtija setgħat implimentattivi lill-Kummissjoni, dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8).

(8)  F’xi ftit atti bażiċi li attwalment jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju ċerti setgħat skadew u għalhekk għandhom jitħassru.

(8a)   Il-ġbir f'daqqa u l-preżentazzjoni ta' għotjiet ta' setgħa li mhumiex marbuta mill-qrib ma' xulxin f'att delegat wieħed tal-Kummissjoni jxekkel l-eżerċitar tad-dritt ta' skrutinju tal-Parlament, peress li dan ma jkollux għażla ħlief li sempliċiment jaċċetta jew jirrifjuta l-att delegat kollu, u dan ma jħallix lok lill-Parlament li jesprimi opinjoni dwar kull għotja ta' setgħa b'mod individwali. [Em. 3]

(9)  Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-proċeduri pendenti li fuqhom il-kumitat diġà ta l-opinjoni tiegħu skont l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(10)  Ladarba l-adattamenti u l-emendi li għandhom isiru jikkonċernaw biss proċeduri fil-livell tal-Unjoni, dawn ma jkollhomx għalfejn, fil-każ tad-direttivi, jiġu trasposti mill-Istati Membri.

(11)  L-atti kkonċernati għandhom għalhekk jiġu emendati skond il-każ.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-atti elenkati fl-Anness huma emendati kif stabbilit fihom.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament ma jaffettwax il-proċeduri pendenti li fuqhom kumitat ikun diġà ta l-opinjoni tiegħu skont l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fi il-jum mill-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

I.   AZZJONI KLIMATIKA

1.  Id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-diossidu tal-karbonju u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, id-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE, 2001/80/KE, 2004/35/KE, 2006/12/KE, 2008/1/KE u r-Regolament (KE) Nru 1013/2006(9)

Sabiex jiġi żgurat l-adattament tekniku malajr tad-Direttiva 2009/31/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-emendi meħtieġa sabiex l-Annessi jiġu adatti għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/31/KE hija emendata kif ġej:

(1)  L-Artikolu 29 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 29

Emendi tal-Annessi

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 29a sabiex jiġu emendati l-Annessi għal din id-Direttiva sabiex ikun hemm adattament għall-progress tekniku u xjentifiku.” [Em. 4]

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 29a li ġej:

“Artikolu 29a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 29 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.]. [Em. 5]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 29 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 29 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  l-Artikolu 30 jitħassar huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 30

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit bl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 6]

___________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013, p. 13).

** Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

2.  Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020(10)

Sabiex tiġi żgurata l-kontabbiltà preċiża tat-tranżazzjonijiet skont id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE, is-setgħa li jiġu adottati l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni sabiex tissupplimenta dik id-Deċiżjoni bir-rekwiżiti applikabbli għar-reġistri tal-Istati Membri u l-Amministratur Ċentrali fir-rigward tal-immaniġġjar tat-tranżazzjonijiet. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tiddetermina l-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

L-esperjenza wriet li ma huwa meħtieġ l-ebda għoti ta’ setgħa fir-rigward tal-modalitajiet ta’ ċerti trasferimenti.

Għaldaqstant, id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 2, ir-raba’ u l-ħames subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġej:

“Meta d-dejta rilevanti dwar l-emissjonijiet eżaminata u vverifikata tkun disponibbli, il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-allokazzjonijiet annwali ta’ emissjonijiet għall-perjodu mill-2013 sal-2020 f’termini ta’ tunnellati tal-ekwivalenti ta’ dijossidu tal-karbonju permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 13(2).”;

(b)  il-paragrafu 6 jitħassar;

(2)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12a dwar l-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 12a li ġej:

“Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(3) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 13, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.”

_________________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”. [Em. 7]

3.  Ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu(11)

Sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-obbligi tal-Unjoni bħala parti mill-Protokoll ta’ Montreal dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu u sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tal-kummerċ estern u intra-UE ta’ sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu u ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddependu minn dawk is-sustanzi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda r-Regolament (KE) Nru 1005/2009 sabiex tinkludi ċerti sustanzi fil-Parti A u fil-Parti B tal-Anness II;

—  temenda dak ir-Regolament sabiex tkun tista’ tagħmel l-adattamenti tekniċi meħtieġa għall-Anness III u għall-ammonti massimi ta’ sustanzi kkontrollati;

—  temenda l-Anness V għal dak ir-Regolament sabiex tissodisfa l-impenji skont il-Protokoll ta’ Montreal;

—  temenda l-Anness VI għal dak ir-Regolament;

—  temenda l-lista ta’ entrati dwar il-liċenzjar tal-importazzjonijiet u tal-esportazzjonijiet;

—  temenda l-Anness VII għal dak ir-Regolament sabiex tieħu kont tal-iżviluppi teknoloġiċi ġodda;

—  temenda r-rekwiżiti tar-rapportar;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’lista ta’ prodotti u tagħmir li għalihom l-irkupru ta’ sustanzi kkontrollati jew il-qirda ta’ prodotti u tagħmir mingħajr l-irkupru minn qabel ta’ sustanzi kkontrollati għandhom jitqiesu bħala teknikament u ekonomikament fattibbli;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’mekkaniżmu għall-allokazzjoni ta’ kwoti lil produtturi u importaturi;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’regoli dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketti ta’ kontenituri għal ċerti sustanzi kkontrollati;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament fir-rigward tal-monitoraġġ ta’ kummerċ illegali;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament fir-rigward tar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni ta’ ċerti prodotti u tagħmir li jiġu importati minn Stati li mhumiex parti għall-Protokoll;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’rekwiżiti minimi ta’ kwalifika;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’lista ta’ teknoloġiji jew prattiki li għandhom jintużaw minn impriżi sabiex jevitaw u jnaqqsu kwalunkwe tnixxija u emissjoni ta’ sustanzi kkontrollati.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża.”; [Em. 8]

(2)  l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża.”; [Em. 9]

(b)  il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda dawn li ġejjin, fid-dawl ta’ informazzjoni ġdida jew żviluppi tekniċi ġodda jew tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet:

(a)  l-Anness III;

(b)  l-ammont massimu ta’ sustanzi kkontrollati li jistgħu jintużaw bħala aġenti ta’ proċess jew jiġu emessi mill-użi tal-aġenti ta’ proċess kif imsemmi fit-tieni u t-tielet subparagrafi tal-paragrafu 4.”;

(3)  l-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 3, it-tieni u t-tielet subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża. [Em. 10]

Is-sustanzi kkontrollati msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jitqiegħdu fis-suq u jkomplu jiġu distribwiti biss taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness V.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda l-Anness V sabiex tissodisfa l-impenji skont il-Protokoll.”;

(b)  fil-paragrafu 6, it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar mekkaniżmu għall-allokazzjoni ta' kwoti lil produtturi u importaturi.”; [Em. 11]

(4)  fl-Artikolu 13, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda l-Anness VI rigward il-modifiki u l-limiti ta’ żmien għall-eliminazzjoni gradwali tal-użi kritiċi billi tiddefinixxi dati limitu għall-applikazzjonijiet ġodda u dati finali għall-applikazzjonijiet eżistenti f’każ li alternattivi jew teknoloġiji teknikament u ekonomikament fattibbli li jkunu aċċettabbli mil-lat tal-ambjent u tas-saħħa ma jkunux disponibbli fil-limitu ta’ żmien stabbilit f’dak l-Anness jew fejn meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-obbligi internazzjonali.”;

(5)  fl-Artikolu 18, il-paragrafu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“9. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda l-lista ta’ oġġetti msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u fl-Anness IV sabiex tissodisfa l-impenji skont il-Protokoll jew tiffaċilita l-applikazzjoni tagħhom.”;

(6)  l-Artikolu 19 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 19

Miżuri għall-monitoraġġ tal-kummerċ illegali

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar miżuri addizzjonali għall-monitoraġġ ta' sustanzi kkontrollati jew sustanzi ġodda u ta' prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddipendu jiddependu minn sustanzi kkontrollati mqiegħda taħt ħażna temporanja, ħażna doganali jew proċedura ta' żona ħielsa jew fi tranżitu mit-territorju doganali tal-Unjoni u sussegwentement esportati mill-ġdid, abbażi ta' evalwazzjoni tar-riskji potenzjali ta' kummerċ illegali marbut ma' ċaqliq ta' dan it-tip, wara li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-benefiċċji ambjentali u l-impatti soċjo-ekonomiċi ta' tali miżuri.”; [Em. 12]

(7)  fl-Artikolu 20, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar ir-regoli sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi r-regoli, skont id-deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet, applikabbli għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni ta' prodotti u tagħmir li jiġu importati minn kwalunkwe Stat li mhuwiex parti għall-Protokoll, li ġew manifatturati bl-użu ta' sustanzi kkontrollati, iżda li ma fihomx sustanzi li jistgħu jiġu identifikati b'mod pożittiv bħala sustanzi kkontrollati. L-identifikazzjoni ta' prodotti bħal dawn u tagħmir għandha tkun konformi mal-parir tekniku perjodiku mogħti lill-Partijiet.”; [Em. 13]

(8)  l-Artikolu 22 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda l-Anness VII sabiex tikkunsidra l-iżviluppi teknoloġiċi ġodda.”;

(b)  fil-paragrafu 4, it-tieni u t-tielet subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar lista ta' prodotti u tagħmir, skont id-deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet, li għalihom l-irkupru ta' sustanzi kkontrollati jew il-qirda ta' prodotti u tagħmir mingħajr l-irkupru minn qabel ta' sustanzi kkontrollati għandhom jitqiesu bħala teknikament u ekonomikament fattibbli, billi tispeċifika, jekk ikun xieraq, it-teknoloġiji li jridu jiġu applikati. [Em. 14]

Kwalunkwe abbozz ta’ att delegat li jistabbilixxi lista bħal din għandu jkun akkumpanjat u sostnut minn valutazzjoni ekonomika sħiħa tal-ispejjeż u l-benefiċċji, wara li jittieħdu f’kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi individwali tal-Istati Membri.”;

(c)  fil-paragrafu 5, it-tieni u t-tielet subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar dawk ir-rekwiżiti minimi ta' kwalifika, fid-dawl ta' dik l-evalwazzjoni u tal-informazzjoni teknika u informazzjoni rilevanti oħra.”; [Em. 15]

(9)  l-Artikolu 23 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 4 huwa emendat kif ġej:

(i)  fl-ewwel subparagrafu, it-tieni sentenza tiġi sostitwita b’din li ġejja:

“L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-rekwiżiti minimi ta' kwalifika għall-persunal li jwettaq l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2. Fid-dawl ta' evalwazzjoni ta' dawk il-miżuri meħuda mill-Istati Membri u tal-informazzjoni teknika u informazzjoni rilevanti oħra, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti minimi ta' kwalifika.”; [Em. 16]

(ii)  jitħassar it-tieni subparagrafu.

(b)  il-paragrafu 7 jiġi sostitwit b’li ġej:

“7. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi lista ta' teknoloġiji jew prattiki li għandhom jintużaw minn impriżi sabiex jevitaw u jnaqqsu kwalunkwe tnixxija u emissjoni ta' sustanzi kontrollati.”; [Em. 17]

(10)  fl-Artikolu 24, il-paragrafi 2 u 3 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda l-Parti A tal-Anness II sabiex tinkludi sustanzi li huma inklużi fil-Parti B ta’ dak l-Anness, li tabilħaqq jiġu esportati, importati, manifatturati jew imqiegħda fis-suq fi kwantitajiet konsiderevoli u li jinstabu mill-Bord tal-Valutazzjoni Xjentifika skont il-Protokoll li għandhom potenzjal sinifikanti ta’ tnaqqis tal-ożonu u, jekk ikun xieraq, tiddetermina l-eżenzjonijiet possibbli mill-paragrafu 1.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda l-Parti B tal-Anness II sabiex tinkludi kwalunkwe sustanzi li mhumiex sustanzi kkontrollati, iżda li jinstabu mill-Bord tal-Valutazzjoni Xjentifika skont il-Protokoll jew minn awtorità rikonoxxuta oħra ta’ statura ekwivalenti li għandhom potenzjal sinifikanti ta’ tnaqqis tal-ożonu, fid-dawl tal-informazzjoni xjentifika rilevanti.”;

(11)  wara t-titolu tal-Kapitolu VII, jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej:

“Artikolu 24a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 8(3) u (5), fl-Artikolu 10(3) u (6), fl-Artikolu 13(2), fl-Artikolu 18(9), fl-Artikolu 19, fl-Artikolu 20(2), fl-Artikolu 22(3), (4) u (5), fl-Artikolu 23(4) u (7), fl-Artikolu 24(2) u (3), fl-Artikolu 26(3) u fl-Artikolu 27(10) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 18]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 8(3) u (5), fl-Artikolu 10(3) u (6), fl-Artikolu 13(2), fl-Artikolu 18(9), fl-Artikolu 19, fl-Artikolu 20(2), fl-Artikolu 22(3), (4) u (5), fl-Artikolu 23(4) u (7), fl-Artikolu 24(2) u (3), fl-Artikolu 26(3) u fl-Artikolu 27(10) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(3) u (5), l-Artikolu 10(3) u (6), l-Artikolu 13(2), l-Artikolu 18(9), l-Artikolu 19, l-Artikolu 20(2), l-Artikolu 22(3), (4) u (5), l-Artikolu 23(4) u (7), l-Artikolu 24(2) u (3), l-Artikolu 26(3) u l-Artikolu 27(10) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(12)  fl-Artikolu 25, jitħassar il-paragrafu 3;

(13)  fl-Artikolu 26, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda r-rekwiżiti tar-rapportar stipulati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu sabiex tissodisfa l-impenji skont il-Protokoll jew tiffaċilita l-applikazzjoni tagħhom.”;

(14)  fl-Artikolu 27, il-paragrafu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

“10. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a dwar l-emendi għar-rekwiżiti li jemenda r-rekwiżiti tar-rapportar stipulati fil-paragrafi 1 sa 7 ta’ dan l-Artikolu sabiex tissodisfa l-impenji skont il-Protokoll jew tiffaċilita l-applikazzjoni tagħhom.”. [Em. 19]

II.  In-Netwerks ta’ Komunikazzjoni, il-Kontenut u t-Teknoloġija

4.  Id-Direttiva 2002/58/KE tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika)(12)

Sabiex jiġi żgurat livell ekwivalenti ta’ protezzjoni tal-libertajiet u d-drittijiet fundamentali, fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u sabiex jiġi żgurat il-moviment liberu ta’ tali dejta u tat-tagħmir u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta d-Direttiva 2002/58/KE fir-rigward taċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri applikabbli għar-rekwiżiti tan-notifika u l-informazzjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/58/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14b dwar iċ-ċirkostanzi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva fir-rigward taċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri applikabbli għar-rekwiżiti tan-notifika u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu, wara konsultazzjoni mal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA), mal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Protezzjoni ta’ Individwi fl-Ipproċessar ta’ Data Personali stabbilit mill-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE u mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.”; [Em. 20]

(2)  jitħassar l-Artikolu 14a;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 14b li ġej:

“Artikolu 14b

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(5) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 21]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(5) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

5.   Ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ April 2002 dwar l-implimentazzjoni tal-Qasam tal-Ogħla Livell .eu(13)(14)

Sabiex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-kodiċi tal-pajjiż tal-Qasam tal-Ogħla Livell (ccTLD) .eu stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 733/2002, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bil-kriterji u l-proċedura għad-deżinjazzjoni tar-Reġistru u b’regoli tal-politika pubblika dwar l-implimentazzjoni u l-funzjoni tal-Qasam tal-Ogħla Livell (TLD) .eu u l-prinċipji tal-politika pubblika dwar ir-reġistrazzjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3(1), il-punt (a) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(a) tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5a li jistabbilixxi l-kriterji u l-proċedura għad-deżinjazzjoni tar-Reġistru.

Meta, fil-każ tal-istabbiliment tal-kriterji u l-proċedura għad-deżinjazzjoni tar-Reġistru jkun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 5b għandha tapplika għall-atti delegati skont dan l-Artikolu;”;

(2)  l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Wara li tikkonsulta dan ir-Reġistru, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5a li jistabbilixxi regoli tal-politika pubblika dwar l-implimentazzjoni u l-funzjoni tat-TLD .eu u l-prinċipji tal-politika pubblika dwar ir-reġistrazzjoni.”;

(b)  fil-paragrafu 2, it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqajmu oġġezzjoni, fi żmien 30 jum mill-pubblikazzjoni, għal oġġett inkluż f’lista nnotifikata, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5a sabiex tirrimedja s-sitwazzjoni.”;

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 5a u 5b li ġejjin:

“Artikolu 5a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5(1) u (2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5(1) u (2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5(1) u (2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 5b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 5a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 6, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

6.  Deċiżjoni Nru 626/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 2008 dwar l-għażla u l-awtorizzazzjoni ta’ sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita (Deċiżjoni dwar l-MSS)(15)(16)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 626/2008/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni dwar il-modalitajiet xierqa għall-applikazzjoni kkoordinata tar-regoli dwar l-infurzar. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, id-Deċiżjoni Nru 626/2008/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, miżuri li jiddefinixxu kwalunkwe modalità għall-applikazzjoni kkoordinata tar-regoli dwar l-infurzar imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, inklużi regoli għas-sospensjoni jew l-irtirar ikkoordinati tal-awtorizzazzjonijiet għal ksur tal-kundizzjonijiet komuni previsti fl-Artikolu 7(2). Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10(3).”;

(2)  fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 4.

III.  L-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili(17)

7.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna umanitarja(18)

Minn mindu ġie adottat fl-1996, qatt ma kien hemm bżonn li jiġu adottati miżuri mill-Kummissjoni f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju sabiex jiġu emendati elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 1257/96. Lanqas ma jidher li hemm ħtieġa prevedibbli li jsir dan fil-futur. Għalhekk, il-possibbiltà li jiġu adottati miżuri ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju għandha titneħħa mir-Regolament (KE) Nru 1257/96, mingħajr ma jkun hemm ħtieġa li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1257/96 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 15, jitħassar il-paragrafu 1;

(2)  fl-Artikolu 17, jitħassar il-paragrafu 4.

IV.  L-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

8.  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol(19)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda, b’mod tekniku, l-Anness għad-Direttiva 89/391/KEE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 89/391/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  jiddaħħal l-Artikolu 16a li ġej:

“Artikolu 16a

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17b li jemenda l-Anness b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika u l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda.”;

(2)  Jitħassar l-Artikolu 17;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 17b li ġej:

“Artikolu 17b

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16a għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 22]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 16a tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 16a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

9.  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/654/KEE tat-30 ta’ Novembru 1989 dwar il-ħtiġiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa fuq il-post tax-xogħol (l-ewwel direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(20)(21)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika tad-disinn, il-manifattura jew il-kostruzzjoni ta’ partijiet mill-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda, b’mod tekniku, l-Annessi għad-Direttiva 89/654/KEE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 89/654/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 9

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika tad-disinn, il-manifattura jew il-kostruzzjoni ta’ partijiet mill-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 9b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 9a u 9b li ġejjin:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 9b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

10.  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/656/KEE tat-30 ta’ Novembru 1989 dwar il-ħtiġiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa għall-użu ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali mill-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol (it-tielet Direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(22)(23)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tat-tagħmir ta’ protezzjoni personali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda, b’mod tekniku, l-Annessi għad-Direttiva 89/656/KEE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 89/656/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 9

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika b’rabta mat-tagħmir ta’ protezzjoni personali, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fil-qasam tat-tagħmir ta’ protezzjoni personali.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 9b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 9a u 9b li ġejjin:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 9b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

11.   Id-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE tad-29 ta’ Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà għat-tqandil manwali tat-tagħbija fejn hemm riskju partikolarment ta’ korriment tad-dahar għall-ħaddiema (ir-raba’ Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(24)(25)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tat-tqandil manwali tat-tagħbija fejn hemm riskju partikolarment ta’ korriment tad-dahar għall-ħaddiema, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda, b’mod tekniku, l-Annessi għad-Direttiva 90/269/KEE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 90/269/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Annessi b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fil-qasam tat-tqandil manwali tat-tagħbija.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 8b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 8a u 8b li ġejjin:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 8b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 8a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

12.  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/270/KEE tad-29 ta’ Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi ta’ saħħa u sigurtà għax-xogħol b’tagħmir li għandu display screen (il-ħames Direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(26)(27)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tat-tagħmir li għandu display screen, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda, b’mod tekniku, l-Anness għad-Direttiva 90/270/KEE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 90/270/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 10

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-Anness, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, l-iżviluppi fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fil-qasam tat-tagħmir li għandu skrin tal-wiri.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 10b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 10a u 10b li ġejjin:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 10b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

13.  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/29/KEE tal-31 ta’ Marzu 1992 dwar ħtiġiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa għal trattament mediku mtejjeb abbord bastimenti (28)(29)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tat-tagħmir mediku abbord bastimenti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda, b’mod tekniku, l-Annessi għad-Direttiva 92/29/KEE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/29/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku jew il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda dwar it-trattament mediku abbord bastimenti.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 8b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 8a u 8b li ġejjin:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 8b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 8a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

14.  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/57/KEE tal-24 ta’ Ġunju 1992 dwar il-ħtiġiet minimi ta’ sigurtà u saħħa li għandhom jiġu implimentati f’postijiet ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli (it-tmien Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(30)(31)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tal-postijiet ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness IV għad-Direttiva 92/57/KEE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/57/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 13 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 13

Emendi għall-Anness IV

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda l-Annessi IV b’mod tekniku sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol temporanji jew mobbli, kif ukoll il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali jew l-għarfien fil-qasam tal-postijiet tax-xogħol temporanji jew mobbli.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 13b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 13a u 13b li ġejjin:

“Artikolu 13a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 13 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 13 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 13b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 13a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

15.  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/58/KEE tal-24 ta’ Ġunju 1992 dwar il-ħtiġijiet minimi għall-provvista ta’ sinjali tas-sigurtà u/jew tas-saħħa fuq ix-xogħol (id-disa’ Direttiva individwali fl-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(32)(33)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tas-sinjali tas-sigurtà u tas-saħħa fuq ix-xogħol, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għad-Direttiva 92/58/KEE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/58/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 9

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tad-disinn u l-manifattura ta’ sinjali jew tagħmir tas-sigurtà u/jew tas-saħħa fuq ix-xogħol, kif ukoll il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-avvanzi fl-għarfien fil-qasam tas-sinjali jew tat-tagħmir tas-sigurtà u tas-saħħa fuq ix-xogħol.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 9b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 9a u 9b li ġejjin:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 9b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

16.  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/91/KEE tat-3 ta’ Novembru 1992 li tikkonċerna l-ħtiġiet minimi għat-titjib tal-ħarsien tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema fl-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir (il-ħdax-il Direttiva individwali fil-qofol tat-tifsir tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(34)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tal-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għad-Direttiva 92/91/KEE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/91/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 11

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Anness, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tal-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir, kif ukoll il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tal-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 23]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 11b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

17.  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/104/KEE tat-3 ta’ Diċembru 1992 dwar il-ħtiġijiet minimi biex tittejjeb is-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa ta’ ħaddiema tal-industriji għall-estrazzjoni tal-minerali kemm fuq, kif ukoll taħt l-art (it-tnax-il Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(35)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-industriji għall-estrazzjoni tal-minerali kemm fuq, kif ukoll taħt l-art, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għad-Direttiva 92/104/KEE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/104/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 11

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Anness, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tal-industriji għall-estrazzjoni tal-minerali kemm fuq, kif ukoll taħt l-art, kif ukoll il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-industriji għall-estrazzjoni tal-minerali kemm fuq, kif ukoll taħt l-art.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 24]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 11b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

18.  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/103/KE tat-23 ta’ Novembru 1993 li tirrigwarda l-ħtiġijiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa għax-xogħol abbord il-bastimenti tas-sajd (it-tlettax-il Direttiva individwali li taqa’ taħt it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(36)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa għax-xogħol abbord il-bastimenti tas-sajd, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għad-Direttiva 93/103/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 93/103/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 12 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 12

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward ta’ ċerti aspetti ta’ sigurtà u saħħa għax-xogħol abbord il-bastimenti tas-sajd, kif ukoll il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa għax-xogħol abbord il-bastimenti tas-sajd.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 12a u 12b li ġejjin:

“Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 12 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. . [Em. 25]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 12 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 12 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 12b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

19.  Id-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE tat-22 ta’ Ġunju 1994 dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol(37)(38)

Sabiex tinkiseb protezzjoni adegwata taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol u sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għad-Direttiva 94/33/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 94/33/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 15 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 15

Emendi tal-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a li jemenda l-Anness, b’mod tekniku, fid-dawl tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-avvanzi fl-għarfien dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 15a li ġej:

“Artikolu 15a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

20.  Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(39)(40)

Sabiex tinkiseb protezzjoni adegwata tal-ħaddiema mir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom u sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda dwar l-aġenti kimiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għad-Direttiva 98/24/KE b’mod tekniku u sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva billi tistabbilixxi jew tirrevedi l-valuri limiti indikattivi tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 98/24/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a dwar l-istabbiliment jew ir-reviżjoni ta’ valuri limiti indikattivi tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol, billi tittieħed f’kunsiderazzjoni d-disponibbiltà tat-tekniki tal-kejl.

L-Istati Membri għandhom iżommu lill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u ta’ min iħaddem informati bil-valuri limiti indikattivi tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol iffissati fil-livell tal-Unjoni.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli u eċċezzjonali għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”

(2)  fl-Artikolu 12, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tal-aġenti kimiċi, kif ukoll il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-aġenti kimiċi.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 12a u 12b li ġejjin:

“Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 12(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 12(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 12(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 12b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

21.  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1999/92/KE tas-16 ta’ Diċembru 1999 dwar il-ħtiġiet minimi għat-titjib tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema potenzjalment fir-riskju mill-atmosferi splussivi (il-15-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(41)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fil-qasam tal-protezzjoni kontra l-isplużjonijiet, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda dwar il-prevenzjoni ta’ u l-protezzjoni kontra l-isplużjonijiet, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għad-Direttiva 1999/92/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 1999/92/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 10

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fil-qasam tal-protezzjoni kontra l-isplużjonijiet, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-prevenzjoni ta’ u l-protezzjoni kontra l-isplużjonijiet.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 10b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 10a u 10b li ġejjin:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 26]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 10b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

22.  Id-Direttiva 2000/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal aġenti bijoloġiċi fuq il-post tax-xogħol (is-seba’ direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(42)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-espożizzjoni għal aġenti bijoloġiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għad-Direttiva 2000/54/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2000/54/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 19 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 19

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 19a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex tadattahom għall-progress tekniku, għall-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u għas-sejbiet ġodda fil-qasam tal-espożizzjoni għal aġenti bijoloġiċi.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 19b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 19a u 19b li ġejjin:

“Artikolu 19a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 19 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 27]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 19 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 19 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 19b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 19a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

23.  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/44/KE tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu mill-aġenti fiżiċi (il-vibrazzjoni) (is-sittax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(43)(44)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol u tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet ġodda dwar il-vibrazzjoni mekkanika, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għad-Direttiva 2002/44/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/44/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 11

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Anness, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol u tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet ġodda dwar il-vibrazzjoni mekkanika.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 11b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  Jitħassar l-Artikolu 12.

24.  Id-Direttiva 2003/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Frar 2003 dwar il-ħtiġiet minimi ta’ saħħa u sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għal riskji li jirriżultaw minn aġenti fiżiċi (ħoss) (is-sbatax-il Direttiva individwali skont it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(45)(46)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol u tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet ġodda dwar il-ħoss, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda d-Direttiva 2003/10/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/10/KE hija emendata kif ġej:

(1)  L-Artikolu 12 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 12

Emendi għad-Direttiva

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda din id-Direttiva b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol u tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet ġodda dwar il-ħoss.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 12a u 12b li ġejjin:

“Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 12 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 12 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 12 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 12b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 13.

25.  Id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (is-Sitt Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(47)(48)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-karċinoġeni jew il-mutaġeni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness II għad-Direttiva 2004/37/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/37/KE hija emendata kif ġej:

(1)  L-Artikolu 17 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 17

Emenda tal-Anness II

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17a li jemenda l-Anness II, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-karċinoġeni jew tal-mutaġeni.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 17b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 17a u 17b li ġejjin:

“Artikolu 17a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 17 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 17 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 17 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 17b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 17a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

26.  Direttiva 2006/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar il-ħtiġijiet minimi ta’ saħħa u sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jirriżultaw mill-aġenti fiżiċi (radjazzjoni ottika artifiċjali) (id-19-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(49)(50)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol jew tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet xjentifiċi ġodda dwar l-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol għar-radjazzjoni ottika, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għad-Direttiva 2006/25/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/25/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 10

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-Annessi, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol jew tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet xjentifiċi ġodda dwar l-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol għar-radjazzjoni ottika.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 10b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 10a u 10b li ġejjin:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 10b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  Jitħassar l-Artikolu 11.

27.  Direttiva 2009/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar ir-rekwiżiti minimi ta’ sikurezza u ta’ saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(51)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika, il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali jew l-għarfien fil-qasam tat-tagħmir tax-xogħol, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I u II għad-Direttiva 2009/104/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/104/KE hija emendata kif ġej:

(1)  L-Artikolu 11 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 11

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Annessi I u II, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni teknika fir-rigward tat-tagħmir tax-xogħol, kif ukoll il-progress tekniku u l-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali jew l-għarfien fil-qasam tat-tagħmir tax-xogħol.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 28]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 11b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

28.  Direttiva 2009/148/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol(52) (53)

Sabiex jittieħed f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness I għad-Direttiva 2009/148/KE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/148/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 9 jitħassar;

(2)  fl-Artikolu 18, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Għandha tkun disponibbli valutazzjoni tal-istat tas-saħħa ta’ kull ħaddiem qabel ma jibda jkun espost għat-trab li jiġi mill-asbestos jew minn materjali li jkun fihom l-asbestos fuq il-post tax-xogħol.

Dik il-valutazzjoni għandha tinkludi eżami speċifiku tas-sider. L-Anness I jagħti rakkomandazzjonijiet prattiċi li l-Istati Membri jistgħu jirriferu għalihom għas-sorveljanza klinika tal-ħaddiema. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda l-Anness I, b’mod tekniku, sabiex tadattah għall-progress tekniku.

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li jirriżultaw minn espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 18b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.

Valutazzjoni ġdida għandha tkun disponibbli mill-anqas darba kull 3 snin sakemm tkompli l-espożizzjoni.

Għandu jiġi stabbilit rekord individwali tas-saħħa f’konformità mal-liġijiet u/jew il-prattiki nazzjonali għal kull ħaddiem imsemmi fl-ewwel subparagrafu.”;

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 18a u 18b li ġejjin:

“Artikolu 18a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 18(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 18(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 18(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 18b

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 18a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

V.  L-Enerġija

29.  Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE(54)

Sabiex jiġi żgurat suq intern tal-gass naturali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta d-Direttiva 2009/73/KE bil-linji gwida meħtieġa li jistabbilixxu d-dettalji ta’ għadd ta’ proċeduri li jikkonċernaw ir-regoli dwar is-suq tal-gass. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/73/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida għal kooperazzjoni reġjonali fi spirtu ta’ solidarjetà.”; [Em. 29]

(2)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

“10. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu.”; [Em. 30]

(3)  fl-Artikolu 15, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida sabiex tiġi żgurata l-konformità sħiħa u effettiva tas-sid tas-sistema ta’ trażmissjoni u tal-operatur tas-sistema tal-ħażna mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.”; [Em. 31]

(4)  fl-Artikolu 36, il-paragrafu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

“10. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida għall-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u li jistabbilixxi l-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 3, 6, 8 u 9 ta’ dan l-Artikolu.”; [Em. 32]

(5)  fl-Artikolu 42, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida dwar il-firxa tad-doveri tal-awtoritajiet regolatorji sabiex jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Aġenzija.”; [Em. 33]

(6)  fl-Artikolu 43, il-paragrafu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“9. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita mill-awtoritajiet regolatorji, mill-Aġenzija u mill-Kummissjoni fir-rigward tal-konformità tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet regolatorji mal-Linji Gwida msemmija f’dan l-Artikolu.”; [Em. 34]

(7)  fl-Artikolu 44, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida li jispeċifikaw il-metodi u l-arranġamenti għaż-żamma tar-rekords, kif ukoll il-forma u l-kontenut tad-dejta li għandha tinżamm.”; [Em. 35]

(8)  jiddaħħal l-Artikolu 50a li ġej:

“Artikolu 50a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(4), fl-Artikolu 11(10), fl-Artikolu 15(3), fl-Artikolu 36(10), fl-Artikolu 42(5), fl-Artikolu 43(9) u fl-Artikolu 44(4) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 36]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(4), fl-Artikolu 11(10), fl-Artikolu 15(3), fl-Artikolu 36(10), fl-Artikolu 42(5), fl-Artikolu 43(9) u fl-Artikolu 44(4) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(4), l-Artikolu 11(10), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 36(10), l-Artikolu 42(5), l-Artikolu 43(9) u l-Artikolu 44(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(9)  fl-Artikolu 51, jitħassar il-paragrafu 3.

30.  Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005(55)

Sabiex jiġu żgurati l-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2009 bil-linji gwida meħtieġa li jistabbilixxu d-dettalji proċedurali, miżuri li jkopru arranġamenti tekniċi kumplessi ħafna u miżuri li jispeċifikaw id-dettalji ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.”; [Em. 37]

(2)  fl-Artikolu 6(11), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Meta l-Kummissjoni tipproponi l-adozzjoni ta’ kodiċi ta’ network fuq inizjattiva tagħha, hija għandha tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO għall-Gass u mal-partijiet interessati rilevanti kollha dwar l-abbozz ta’ kodiċi tan-network matul perijodu ta’ mhux anqas minn xahrejn. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a li jadotta sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta tali kodiċijiet ta’ network.”; [Em. 38]

(3)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a sabiex tistabbilixxi emendi għal kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat skont l-Artikolu 6, wara li tikkunsidra l-proposti tal-Aġenzija.”;

(4)  fl-Artikolu 12, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Għall-finijiet tal-kisba tal-miri stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a li jiddetermina sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina ż-żona ġeografika koperta minn kull struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali, wara li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istrutturi ta’ kooperazzjoni reġjonali eżistenti. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Aġenzija u mal-ENTSO tal-Gass. [Em. 39]

Kull Stat Membru għandu jkun jista’ jippromwovi l-kooperazzjoni f’aktar minn żona ġeografika waħda.”;

(5)  fl-Artikolu 23(2), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi Linji Gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u li jemenda sabiex temenda l-Linji Gwida msemmija fil-punti (a), (b) u (ċ) tiegħu.”; [Em. 40]

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 27a li ġej:

“Artikolu 27a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 6(11), fl-Artikolu 7(3), fl-Artikolu 12(3) u fl-Artikolu 23(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 41]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 6(11), fl-Artikolu 7(3), fl-Artikolu 12(3) u fl-Artikolu 23(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(5), l-Artikolu 6(11), l-Artikolu 7(3), l-Artikolu 12(3) u l-Artikolu 23(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(7)  jitħassar l-Artikolu 28.

31.  Regolament (KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra(56)(57)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-adattamenti tekniċi għar-Regolament (KE) Nru 1222/2009, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 11

Emendi u adattamenti għall-progress tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda dan ir-Regolament fir-rigward ta’ dawn li ġejjin:

(a)  l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti ta’ informazzjoni fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-qabda fuq l-imxarrab tat-tajers C2 u C3, dment li jkunu disponibbli metodi ta’ ttestjar armonizzati adatti;

(b)  l-adattament, fejn rilevanti, tal-klassifikazzjoni tal-qabda fuq l-imxarrab għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta’ tajers iddisinjati primarjament biex f’kundizzjonijiet ta’ silġ u/jew ta’ borra, jagħtu prestazzjoni aqwa minn dik ta’ tajer normali fir-rigward tal-abbiltà tagħhom li jibdew, imantnu, jew iwaqqfu l-moviment tal-vettura;

(c)  l-adattament tal-Annessi I sa V għall-progress tekniku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 12a li ġej:

“Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 13.

VI.  L-Ambjent

32.  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi(58)

Sabiex id-Direttiva 91/271/KEE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness I għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 91/271/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Is-sistemi tal-ġbir imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-taqsima A tal-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17a li jemenda dawk ir-rekwiżiti.”;

(2)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. L-iskariki minn impjanti ta’ trattament tal-ilma urban mormi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti tat-taqsima B tal-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17a li jemenda dawk ir-rekwiżiti.”;

(3)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. L-iskariki minn impjanti ta’ trattament tal-ilma urban mormi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti tat-taqsima B tal-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17a li jemenda dawk ir-rekwiżiti.”;

(4)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Ir-regolamenti u l-awtorizzazzjonijiet speċifiċi għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-taqsima Ċ tal-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17a li jemenda dawk ir-rekwiżiti.”;

(5)  fl-Artikolu 12, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Ir-regolamenti preċedenti u l-awtorizzazzjonijiet speċifiċi tal-iskariki minn impjanti ta’ trattament tal-ilma urban mormi magħmula skont il-paragrafu 2 fi ħdan agglomerazzjonijiet ta’ bejn 2000 u 10000 e.p. fil-każ ta’ skariki f’ilma ħelu u estwarji u fi ħdan agglomerazzjonijiet ta’ 10000 e.p. jew aktar fir-rigward tal-skariki kollha għandhom jinkludu kundizzjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti tat-taqsima B tal-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17a li jemenda dawk ir-rekwiżiti.”;

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 17a li ġej:

“Artikolu 17a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 4(3), fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 11(2) u fl-Artikolu 12(3) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.. [Em. 42]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 4(3), fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 11(2) u fl-Artikolu 12(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2), l-Artikolu 4(3), l-Artikolu 5(3), l-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 12(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(7)  fl-Artikolu 18, jitħassar il-paragrafu 3.

33.  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli(59)

Sabiex id-Direttiva 91/676/KEE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 91/676/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 43]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 9, jitħassar il-paragrafu 3.

34.  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/63/KE tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar il-kontroll ta’ emissjonijiet ta’ komposti organiċi volatili (VOC) li jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol u d-distribuzzjoni tiegħu minn terminals għall-istazzjonijiet tas-servizz(60)(61)

Sabiex jiġi żgurat li l-ispeċifikazzjonijiet għat-tagħmir ta’ tagħbija mill-qiegħ stipulati fid-Direttiva 94/63/KE jiġu riveduti, fejn xieraq, u sabiex l-Annessi jiġu adattati għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 94/63/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4(1), is-sitt subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“It-terminals kollha b’faċilitajiet ta’ tagħbija għall-bawżers għandhom ikunu mgħammra b’mill-anqas struttura ta’ rfid waħda li tissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet għat-tagħmir ta’ tagħbija mill-qiegħ stipulati fl-Anness IV. Il-Kummissjoni għandha terġa’ teżamina dawk l-ispeċifikazzjonijiet f’intervalli regolari u għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a li jemenda l-Anness IV fid-dawl tar-riżultat ta’ dak ir-rieżami.”;

(2)  l-Artikolu 7 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 7

Adattament għall-progress tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku, bl-eċċezzjoni tal-valuri ta’ limitu stipulati fil-punt 2 tal-Anness II.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 7a li ġej:

“Artikolu 7a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(1) u fl-Artikolu 7 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(1) u fl-Artikolu 7 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 7 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. ";

(4)  Jitħassar l-Artikolu 8.

35.  Id-Direttiva tal-Kunsill 96/59/KE tas-16 ta’ Settembru 1996 dwar ir-rimi ta’ polychlorinated biphenyls u polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)(62)

Sabiex jiġu stabbiliti r-regoli tekniċi addizzjonali meħtieġa għar-rimi ta’ PCB u PCT skont id-Direttiva 96/59/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi:

—  tiffissa l-metodi ta’ referenza għall-kejl sabiex jiġi ddeterminat il-kontenut ta’ PCB;

—  tiddetermina, għal ċerti skopijiet, sostituti anqas perikolużi għall-PCBs;

—  tiffissa, għal ċerti skopijiet, standards tekniċi għall-metodi l-oħrajn tar-rimi tal-PCBs.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016, b’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 96/59/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 10, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10b sabiex tissupplimenta din id-Direttiva għall-finijiet li ġejjin: [Em. 44]

(a)  sabiex tiffissa l-metodi ta’ referenza għall-kejl sabiex jiġi ddeterminat il-kontenut ta’ PCB tal-materjali kkontaminati;

(b)  jekk ikun meħtieġ, sabiex tiddetermina, għall-finijiet tal-punti (b) u (ċ) tal-Artikolu 9(1) biss, sostituti anqas perikolużi oħrajn għall-PCBs;

(c)  sabiex tiffissa standards tekniċi għall-metodi l-oħrajn tar-rimi tal-PCBs imsemmija fit-tieni sentenza tal-Artikolu 8(2).

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, il-kejl effettwat qabel id-determinazzjoni tal-metodi ta’ referenza għandu jibqa’ validu.”;

(2)  fl-Artikolu 10a, jitħassar il-paragrafu 3;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 10b li ġej:

Artikolu 10b

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 45]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 10(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

36.  Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem(63)

Sabiex id-Direttiva 98/83/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi II u III għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Is-setgħa mogħtija stipulata fl-Anness I, il-parti Ċ, Nota 10 sabiex jiġu stabbiliti l-frekwenzi tal-monitoraġġ u l-metodi ta’ monitoraġġ għal sustanza radjuattiva ma għadhiex tapplika minħabba l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/EURATOM(64).

Safejn hija kkonċernata s-setgħa mogħtija stipulata fit-tieni paragrafu tal-parti A tal-Anness III, il-possibbiltà li l-Anness III jiġi emendat permezz tal-atti delegati hija diġà prevista skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/83/KE.

Għaldaqstant, id-Direttiva 98/83/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Annessi II u III, fejn meħtieġ, sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 11a li ġej:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 46]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ta’ 13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3;

(4)  fl-Anness I, il-Parti Ċ hija emendata kif ġej:

(a)  titħassar il-parti tat-tabella intitolata “Radjuattività”;

(b)  jitħassru n-noti 8, 9 u 10;

(5)  fil-Parti A tal-Anness III, jitħassar it-tieni paragrafu.

37.  Id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar vetturi li ma għadhomx jintużaw(65)

Sabiex jiġi żgurat li d-Direttiva 2000/53/KE tibqa’ aġġornata u sabiex jiġu stabbiliti miżuri tekniċi addizzjonali fir-rigward tal-vetturi li ma għadhomx jintużaw, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat:

—  sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva;

—  sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva b’rekwiżiti minimi għaċ-ċertifikat tal-qirda;

—  sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva bir-regoli meħtieġa sabiex tikkontrolla l-konformità tal-Istati Membri mal-miri u l-istandards għall-kodifikazzjoni tal-materjal u l-komponenti.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2000/53/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4(2), il-punt (b) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(b) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda l-Anness II fuq bażi regolari sabiex tadattah għall-progress tekniku u xjentifiku, bil-għan li:

(i)  skont kif ikun meħtieġ, tistabbilixxi valuri ta’ konċentrazzjoni massima safejn għandha tiġi ttollerata l-eżistenza tas-sustanzi msemmija fil-punt (a) f’materjali u komponenti speċifiċi tal-vetturi;

(ii)  teżenta ċerti materjali u komponenti tal-vetturi mill-punt (a), jekk l-użu ta’ dawk is-sustanzi huwa inevitabbli;

(iii)  tħassar materjali u komponenti tal-vetturi mill-Anness II jekk l-użu ta’ dawn is-sustanzi ikun inevitabbli;

(iv)  skont il-punti (i) u (ii), issemmi dawk il-materjali u l-komponenti tal-vetturi li jistgħu jiżżarmaw qabel kwalunkwe trattament ieħor u tesiġi li ; jkollhom tikketta jew ikunu magħmula identifikabbli b’mezzi oħrajn xierqa. ”;

(2)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jirrikonoxxu b’mod reċiproku u jaċċettaw iċ-ċertifikati tal-qirda maħruġa fi Stati Membri oħrajn f’konformità mal-paragrafu 3.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar ir-rekwiżiti sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi rekwiżiti minimi għaċ-ċertifikat tal-qirda.”; [Em. 47]

(3)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda l-Anness I sabiex tadattah għall-progress tekniku u xjentifiku.”;

(4)  fl-Artikolu 7(2), it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar ir-regoli sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi r-regoli dettaljati meħtieġa għall-kontroll tal-konformità tal-Istati Membri mal-miri stabbiliti fl-ewwel subparagrafu. Meta tħejji tali regoli, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-fatturi rilevanti kollha, inter alia, id-disponibbiltà tad-dejta u l-kwistjoni tal-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet ta’ vetturi li ma għadhomx jintużaw.”; [Em. 48]

(5)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-istandards imsemmija fil-paragrafu 1. Meta tħejji tali standards, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra x-xogħol li qed isir f’dan il-qasam fil-fora internazzjonali rilevanti u tikkontribwixxi għal dan ix-xogħol kif xieraq.”; [Em. 49]

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2)(b), fl-Artikolu 5(5), fl-Artikolu 6(6), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 50]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(2)(b), fl-Artikolu 5(5), fl-Artikolu 6(6), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2)(b), l-Artikolu 5(5), l-Artikolu 6(6), l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 8(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(7)  fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 3.

38.  Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma(66)

Sabiex id-Direttiva 2000/60/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku u sabiex jiġu stabbiliti regoli tekniċi addizzjonali meħtieġa għal azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-politika tal-ilma, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward ta’ dawn li ġejjin:

—  sabiex temenda l-Annessi I u III u t-taqsima 1.3.6 tal-Anness V għal dik id-Direttiva;

—  sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva bi speċifikazzjonijiet tekniċi u metodi standardizzati għall-analiżi u l-monitoraġġ tal-istat tal-ilma;

—  sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva billi tistabbilixxi r-riżultati tal-eżerċizzju ta’ interkalibrazzjoni u tistabbilixxi l-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2000/60/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 20a li jistipula sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-metodi standardizzati għall-analiżi u l-monitoraġġ tal-istat tal-ilma.”; [Em. 51]

(2)  fl-Artikolu 20(1), l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 20a li jemenda l-Annessi I u III u t-taqsima 1.3.6 tal-Anness V sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku, wara li tikkunsidra l-perjodi għar-reviżjoni u l-aġġornar tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar imsemmija fl-Artikolu 13.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 20a li ġej:

“Artikolu 20a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(3), fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 20(1) u fl-Anness V, il-paragrafu 1.4.1., il-punt (ix) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 52]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(3), fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 20(1) u fl-Anness V, il-paragrafu 1.4.1, il-punt (ix), tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata minn dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(3), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 20(1) u l-Anness V, il-paragrafu 1.4.1., il-punt (ix), għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. ";

(4)  fl-Artikolu 21, jitħassar il-paragrafu 3;

(5)  fl-Anness V, il-paragrafu 1.4.1., il-punt (ix) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(ix) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 20a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi r-riżultati tal-eżerċizzju ta’ interkalibrazzjoni u li jistabbilixxi billi tistabbilixxi l-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri f’konformità mal-punti (i) sa (viii). Dawn Huma għandhom jiġu ppubblikati fi żmien sitt xhur mit-tlestija tal-eżerċizzju ta’ interkalibrazzjoni.”. [Em. 53]

39.  Id-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali(67)(68)

Sabiex id-Direttiva 2002/49/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/49/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda l-Anness II sabiex tistabbilixxi metodi ta’ valutazzjoni komuni għad-determinazzjoni ta’ Lden u Lnight.”;

(b)  fil-paragrafu 3, jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda l-Anness III sabiex tistabbilixxi metodi ta’ valutazzjoni komuni għad-determinazzjoni tal-effetti perikolużi.”;

(2)  l-Artikolu 12 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 12

Adattament għall-progress tekniku u xjentifiku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda l-punt 3 tal-Anness I u l-Annessi II u III sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 12a li ġej:

“Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) u (3) u fl-Artikolu 12 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) u (3) u fl-Artikolu 12 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) u (3) u l-Artikolu 12 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1";

(4)  fl-Artikolu 13, jitħassar il-paragrafu 3;

(5)  fl-Anness III, l-ewwel sentenza tal-kliem introduttorju tiġi sostitwita b’li ġejja:

“Ir-relazzjonijiet tal-effett tad-doża introdotti mir-reviżjonijiet futuri ta’ dan l-Anness jikkonċernaw, b’mod partikolari:”.

40.  Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar il-limitazzjonijiet ta’ emissjonijiet ta’ kompożizzjonijiet organiċi volatili minħabba l-użu ta’ solventi f’ċerti żebgħa u lostri u prodotti ta’ lostru mill-ġdid ta’ vetturi u li temenda d-Direttiva 1999/13/KE(69)(70)

Sabiex jiġi żgurat l-użu ta’ metodi analitiċi aġġornati għad-determinazzjoni tal-konformità mal-valuri ta’ limitu tal-kontenut ta’ kompożizzjonijiet organiċi volatili, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness III għad-Direttiva 2004/42/KE sabiex tadattah għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/42/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 11

Adattament għall-progress tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Anness III sabiex tadattah għall-progress tekniku.”

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 11a li ġej:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016. p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3.

41.  Id-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali(71)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda d-Direttiva 2004/107/KE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/107/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 15 jiġi sostitwit b’li ġej:

“15. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5a li jemenda dan l-Artikolu, it-Taqsima II tal-Anness II, III, IV u V, rispettivament, u t-Taqsima V tal-Anness V sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.

Madankollu, l-emendi ma jistgħu jirriżultaw f’ebda bidla diretta jew indiretta fil-valuri fil-mira.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej:

“Artikolu 5a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(15) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 54]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(15) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(15) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 6, jitħassar il-paragrafu 3;

(4)  fl-Anness V, it-Taqsima V tiġi sostitwita b’li ġejja:

“Fil-preżent, it-tekniki ta’ referenza tal-immudellar għall-kwalità tal-arja ma jistgħux jiġu speċifikati.”.

42.  Id-Direttiva 2006/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2006 dwar l-immaniġġar tal-kwalità tal-ilma għall-għawm u li tħassar id-Direttiva 76/160/KEE(72)

Sabiex id-Direttiva 2006/7/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-Anness I għal dik id-Direttiva fir-rigward tal-metodi ta’ analiżi għall-parametri stabbiliti f’dak l-Anness;

—  temenda l-Anness V għal dik id-Direttiva;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva billi tispeċifika l-istandard tal-EN/ISO fuq l-ekwivalenza tal-metodi mikrobijoloġiċi.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/7/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 15, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a:

(a)  li jispeċifika sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tispeċifika l-istandard tal-EN/ISO fuq l-ekwivalenza tal-metodi mikrobijoloġiċi għall-finijiet tal-Artikolu 3(9); [Em. 55]

(b)  li jemenda sabiex temenda l-Anness I, fejn meħtieġ fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku, fir-rigward tal-metodi ta’ analiżi għall-parametri stabbiliti f’dak l-Anness; [Em. 56]

(c)  li jemenda sabiex temenda l-Anness V, fejn meħtieġ fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku.”; [Em. 57]

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 15a li ġej:

“Artikolu 15a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 58]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 15(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 16, jitħassar il-paragrafu 3.

43.  Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE(73) .

Sabiex jiġu żviluppati aktar id-dispożizzjonijiet tekniċi tad-Direttiva 2006/21/KE u sabiex din tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva b’rekwiżiti tekniċi għall-finijiet tal-Artikolu 13(6);

—  tissupplimenta dik id-Direttiva sabiex tikkompleta r-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni tal-iskart li jinsabu fl-Anness II u tissupplimenta dik id-Direttiva b’interpretazzjoni tad-definizzjoni fil-punt 3 tal-Artikolu 3,

—  tissupplimenta dik id-Direttiva bi kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet tal-iskart f’konformità mal-Anness III,

—  tissupplimenta dik id-Direttiva bi standards armonizzati għall-metodi tal-analiżi u tal-kampjunar,

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/21/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 22, il-paragrafi 2 u 3 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 22a kif meħtieġ għal dawn sabiex tissupplimenta din id-Direttiva għall-finijiet li ġejjin: [Em. 59]

(a)  l-elaborazzjoni tar-rekwiżiti sabiex telabora r-rekwiżiti tekniċi għall-finijiet tal-Artikolu 13(6), inklużi rekwiżiti tekniċi li jirrigwardjaw id-definizzjoni ta’ ċjanur dissoċjabbli b’aċidu dgħajjef u l-metodu ta’ kejl tiegħu; [Em. 60]

(b)  l-ikkompletar tar-rekwiżiti sabiex tikkompleta r-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni tal-iskart li jinsabu fl-Anness II; [Em. 61]

(c)  l-interpretazzjoni sabiex tipprovdi interpretazzjoni tad-definizzjoni li tinsab fil-punt 3 tal-Artikolu 3; [Em. 62]

(d)  id-definizzjoni tal-kriterji sabiex tiddefinixxi l-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet tal-iskart f’konformità mal-Anness III; [Em. 63]

(e)  id-determinazzjoni ta’ sabiex tiddetermina kwalunkwe standards armonizzati standard armonizzat għall-metodi tal-analiżi u tal-kampjunar meħtieġa għall-implimentazzjoni teknika ta’ din id-Direttiva. [Em. 64]

Meta teżerċita d-delega tas-setgħa prevista fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-attivitajiet imsemmija fil-punti (b), (ċ) u (d).

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 22a li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku. Dawk l-emendi għandhom isiru bil-għan li jinkiseb livell għoli ta’ ħarsien ambjentali.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 22a li ġej:

“Artikolu 22a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 22(2) u (3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 65]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 22(2) u (3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 22(2) u (3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 23, jitħassar il-paragrafu 3.

44.  Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament(74)

Sabiex id-Direttiva 2006/118/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi II, III u IV għal dik id-Direttiva u sabiex iżżid inkwinanti jew indikaturi ġodda. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/118/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Adattamenti tekniċi

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Partijiet A u Ċ tal-Anness II, kif ukoll l-Annessi III u IV sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku, billi tieħu f’kunsiderazzjoni l-perjodu għar-reviżjoni u l-aġġornar tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar imsemmija fl-Artikolu 13(7) tad-Direttiva 2000/60/KE.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Parti B tal-Anness II sabiex iżżid inkwinanti jew indikaturi ġodda.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 66]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata minn dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123,12.5.2016, p. 1.";

(3)  Jitħassar l-Artikolu 9.

45.  Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta’ Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE(75)(76)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 jiġi adattat għall-progress tekniku u għall-evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali u sabiex jiġi żgurat rapportar aħjar, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi II u III għal dak ir-Regolament bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku jew xjentifiku jew bħala riżultat tal-adozzjoni mil-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta’ kwalunkwe emenda tal-Annessi għall-Protokoll tal-UNECE dwar ir-Reġistri tar-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti, kif ukoll tissupplimenta dak ir-Regolament billi tibda rapportar dwar ir-rilaxxi ta’ inkwinanti rilevanti minn sors diffuż wieħed jew aktar. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Meta tiddetermina li ma teżisti ebda dejta dwar ir-rilaxxi minn sorsi diffużi, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a sabiex tibda rapportar dwar ir-rilaxxi ta’ inkwinanti rilevanti minn sors diffuż wieħed jew aktar billi jintużaw, fejn ikunu xierqa, metodoloġiji approvati f’livell internazzjonali.”;

(2)  l-Artikolu 18 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 18

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda l-Annessi II u III għall-finijiet li ġejjin:

(a)  sabiex tadattahom għall-progress tekniku jew xjentifiku;

(b)  sabiex tadattahom bħala riżultat tal-adozzjoni mil-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta’ kwalunkwe emenda tal-Annessi għall-Protokoll.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:

“Artikolu 18a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(3) u fl-Artikolu 18 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(3) u fl-Artikolu 18 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 18 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4)  fl-Artikolu 19, jitħassar il-paragrafu 3.

46.  Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE)(77)

Sabiex jiġu aġġornati u żviluppati aktar ir-regoli tekniċi applikabbli għall-Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fl-Unjoni, kif stabbilit fid-Direttiva 2007/2/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda d-deskrizzjoni tat-temi tad-dejta eżistenti fl-Annessi I, II u III għal dik id-Direttiva;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva b’arranġamenti tekniċi għall-interoperabbiltà u, fejn ikun prattikabbli, għall-armonizzazzjoni tas-servizzi u s-settijiet ta’ dejta;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva bi speċifikazzjonijiet tekniċi għal ċerti servizzi u kriterji ta’ prestazzjoni minimi għal servizzi ta’ dejta spazjali;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva b’ċerti obbligi;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva b’kundizzjonijiet armonizzati għall-aċċess għal servizzi u settijiet ta’ dejta spazjali.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2007/2/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 7 jiġi sostitwit b’li ġej:

“7. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jemenda d-deskrizzjoni tat-temi tad-dejta eżistenti stabbiliti fl-Annessi I, II u III, sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni l-ħtiġijiet li qegħdin jevolvu għad-dejta spazjali b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni li jaffettwaw l-ambjent.”;

(2)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-atti delegati f'konformità mal-Artikolu 21a li jistipula sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula arranġamenti tekniċi għall-interoperabbiltà u, fejn ikun prattikabbli, għall-armonizzazzjoni tas-servizzi u s-settijiet ta' dejta spazjali. Ir-rekwiżiti rilevanti tal-utenti, l-inizjattivi eżistenti u l-istandards internazzjonali għall-armonizzazzjoni ta' settijiet ta' dejta data spazjali, kif ukoll il-fattibbiltà u l-kunsiderazzjonijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fl-iżvilupp ta' dawk l-arranġamenti. [Em. 67]

Meta l-organizzazzjonijiet stabbiliti skont il-liġi internazzjonali jkunu adottaw standards rilevanti sabiex jiżguraw l-interoperabbiltà jew l-armonizzazzjoni ta’ servizzi u settijiet ta’ dejta spazjali, dawk l-istandards għandhom jiġu integrati u għandha ssir referenza għall-mezzi tekniċi eżistenti, jekk ikun xieraq, fl-atti delegati msemmija fl-ewwel subparagrafu.”;

(3)  l-Artikolu 16 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 16

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a dwar ir-regoli li jistipulaw sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula, b’mod partikolari, dawn li ġejjin sabiex jissupplimentaw dan il-Kapitolu: [Em. 68]

(a)  speċifikazzjonijiet tekniċi għas-servizzi msemmija fl-Artikoli 11 u 12 u kriterji minimi ta’ prestazzjoni għal dawk is-servizzi, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni r-rekwiżiti eżistenti ta’ rapportar u r-rakkomandazzjonijiet adottati fi ħdan il-qafas ta’ leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-ambjent, is-servizzi eżistenti ta’ kummerċ elettroniku u l-progress teknoloġiku;

(b)  l-obbligi msemmija fl-Artikolu 12.”;

(4)  fl-Artikolu 17, il-paragrafu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“8. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-istituzzjonijiet u lill-korpi tal-Unjoni b’aċċess għal settijiet u servizzi ta’ dejta spazjali f’konformità ma’ kundizzjonijiet armonizzati.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jistipula sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula regoli li jirregolaw dawk il-kundizzjonijiet. Dawk ir-regoli għandhom jirrispettaw b’mod sħiħ il-prinċipji stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.”; [Em. 69]

(5)  jiddaħħal l-Artikolu 21a li ġej:

“Artikolu 21a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(7), fl-Artikolu 7(1), fl-Artikolu 16 u fl-Artikolu 17(8) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 70]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(7), fl-Artikolu 7(1), fl-Artikolu 16 u fl-Artikolu 17(8) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(7), l-Artikolu 7(1), l-Artikolu 16 u l-Artikolu 17(8) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  fl-Artikolu 22, jitħassar il-paragrafu 3.

47.  Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar(78)

Sabiex jittieħed f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għad-Direttiva 2007/60/KE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2007/60/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Anness sabiex tadattah għall-progress tekniku u xjentifiku, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-perjodi għar-reviżjoni u l-aġġornar stabbiliti fl-Artikolu 14.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 11a li ġej:

“Artikolu 11a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 71]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata minn dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3.

48.  Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja aktar nadifa għall-Ewropa(79)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I sa VI, VIII, IX, X u XV għad-Direttiva 2008/50/KE sabiex tadattahom għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2008/50/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 28 huwa emendat kif ġej:

(a)  it-titolu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Emendi u miżuri ta’ implimentazzjoni”;

(b)  fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 28a li jemenda l-Annessi I sa VI, VIII, IX, X u XV sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 28a li ġej:

“Artikolu 28a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 28(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 72]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 28(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 28(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 29, jitħassar il-paragrafu 3.

49.  Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas ghal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina)(80)

Sabiex id-Direttiva 2008/56/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u sabiex ikun permess li jsir paragun bejn ir-reġjuni jew is-subreġjuni marini, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi III, IV u V għal dik id-Direttiva u tissupplimenta dik id-Direttiva bi kriterji u speċifikazzjonijiet u standards metodoloġiċi u metodi standardizzati għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni li għandhom jintużaw mill-Istati Membri. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2008/56/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jistipula sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula, sal-15 ta’ Lulju 2010, il-kriterji u l-istandards metodoloġiċi li għandhom jintużaw mill-Istati Membri, abbażi tal-Annessi I u III, b’tali mod li tiġi żgurata l-konsistenza u jkun permess li jsir paragun bejn ir-reġjuni jew is-subreġjuni marini sabiex jiġi stabbilit kemm sa liema punt qed jintlaħaq status ambjentali tajjeb. [Em. 73]

Qabel tipproponi tali kriterji u standards, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-partijiet interessati kollha, inklużi l-Konvenzjonijiet dwar Ibħra Reġjonali.”;

(2)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jistipula sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula speċifikazzjonijiet u metodi standardizzati għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni, li jieħdu f’kunsiderazzjoni l-impenji eżistenti u jiżguraw il-komparabbiltà bejn ir-riżultati tal-monitoraġġ u tal-valutazzjoni.”; [Em. 74]

(3)  fl-Artikolu 24, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda l-Annessi III, IV u V sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-perjodi għar-reviżjoni u l-aġġornar tal-istrateġiji marini stipulati fl-Artikolu 17(2).”;

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej:

“Artikolu 24a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(3), fl-Artikolu 11(4) u fl-Artikolu 24(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 75]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(3), fl-Artikolu 11(4) u fl-Artikolu 24(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 11(4) u l-Artikolu 24(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(5)  fl-Artikolu 25, jitħassar il-paragrafu 3.

50.  Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006(81)(82)

Sabiex jiġi żgurat li r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jiġi aġġornat regolarment, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-Anness VI għal dak ir-Regolament sabiex tarmonizza l-klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi;

—  temenda dak ir-Regolament billi żżid Anness li jirrigwardja r-rispons tas-saħħa f’każ ta’ emerġenza;

—  temenda ċerti dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament u l-Annessi I sa VIII għal dak ir-Regolament sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 37, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati mingħajr dewmien bla bżonn, f’konformità mal-Artikolu 53a, fejn hija ssib li l-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanza kkonċernata hija xierqa, sabiex temenda l-Anness VI permezz tal-inklużjoni ta’ dik is-sustanza flimkien mal-elementi rilevanti ta’ klassifikazzjoni u tikkettar fit-Tabella 3.1 tal-Parti 3 tal-Anness VI u, fejn ikunu xierqa, il-limiti speċifiċi ta’ konċentrazzjoni jew il-fatturi-M.

Entrata korrispondenti għandha tiġi inkluża fit-Tabella 3.2 tal-Parti 3 tal-Anness VI soġġetta għall-istess kundizzjonijiet, sal-31 ta’ Mejju 2015.

Meta, fil-każ tal-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni u tat-tikkettar tas-sustanzi, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 53b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”;

(2)  fl-Artikolu 45, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Sal-20 ta’ Jannar 2012, il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi sabiex tivvaluta l-possibbiltà li tarmonizza l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, inkluż billi tistabbilixxi format għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni mill-importaturi u l-utenti downstream lill-korpi maħtura. Abbażi ta’ dan ir-rieżami u wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, bħall-Assoċjazzjoni Ewropea ta’ Ċentri għal Kontra l-Velenu u ta’ Tossikoloġisti Kliniċi (EAPCCT), il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta Regolament delegat f’konformità mal-Artikolu 53a li jemenda dan ir-Regolament permezz taż-żieda ta’ Anness.”;

(3)  fl-Artikolu 53, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 53a li jemenda l-Artikolu 6(5), l-Artikolu 11(3), l-Artikolu 12, l-Artikolu 14, l-Artikolu 18(3)(b), l-Artikolu 23, l-Artikoli 25 sa 29, it-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 35(2) u l-Annessi I sa VIII sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku, billi jittieħed f’kunsiderazzjoni l-iżvilupp ulterjuri tal-GHS, b’mod partikolari kwalunkwe emendi tan-NU li jirrigwardjaw l-użu ta’ informazzjoni dwar taħlitiet simili u billi jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fi programmi kimiċi rikonoxxuti f’livell internazzjonali u tad-dejta minn bażijiet ta’ dejta dwar l-aċċidenti.

Meta jkun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 53b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”;

(4)  jiddaħħlu l-Artikoli 53a u 53b li ġejjin:

“Artikolu 53a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 37(5), fl-Artikolu 45(4) u fl-Artikolu 53(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 37(5), fl-Artikolu 45(4) u fl-Artikolu 53(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 37(5), l-Artikolu 45(4) u l-Artikolu 53(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 53b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 53a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(5)  fl-Artikolu 54, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

51.  Id-Direttiva 2009/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar il-Fażi II tal-irkupru tal-fwar tal-petrol waqt ir-riforniment bil-karburant tal-vetturi bil-mutur fl-istazzjonijiet ta’ servizz(83)(84)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards rilevanti mħejjija mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/126/KE sabiex tadattahom għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/126/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Adattamenti tekniċi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Artikoli 4 u 5 sabiex tadattahom għall-progress tekniku, fejn meħtieġ, sabiex tiżgura l-konsistenza ma’ kwalunkwe standard rilevanti mħejji mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN).

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-ewwel paragrafu ma għandhiex tapplika għall-effikaċja tal-qbid tal-fwar tal-petrol u l-proporzjon ta’ fwar/petrol speċifikati fl-Artikolu 4 u għall-perjodi ta’ żmien speċifikati fl-Artikolu 5.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  Jitħassar l-Artikolu 9.

52.  Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi(85)

Sabiex id-Direttiva 2009/147/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I u V għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/147/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 15 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 15

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a li jemenda l-Annessi I u V sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 15a li ġej:

“Artikolu 15a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 76]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  jitħassar l-Artikolu 16.

53.  Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE(86)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 jiġi aġġornat u sabiex jiġu stabbiliti proċeduri ta’ evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament u tissupplimentah bi proċeduri għat-twettiq tal-evalwazzjoni bejn il-pari tal-Korpi Kompetenti tal-EMAS u sabiex tipprovdi dokumenti ta' referenza settorjali kif ukoll dokumenti ta' gwida li jirreferu għar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet u għall-proċeduri ta' armonizzazzjoni.Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati. [Em. 77]

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-armonizzazzjoni ta’ ċerti proċeduri u b’rabta mad-dokumenti ta’ referenza settorjali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 78]

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 16, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Dokument ta’ gwida li jirreferu għall-proċeduri Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 48a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi dokumenti ta' gwida dwar il-proċeduri ta’ armonizzazzjoni approvati mill-Forum ta’ Korpi Kompetenti għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2). [Em. 79]

Dawk id-dokumenti għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.”;

(2)  fl-Artikolu 17, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 48a dwar il-proċeduri sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament bl-istabbiliment tal-proċeduri għat-twettiq tal-evalwazzjoni bejn il-pari tal-Korpi Kompetenti tal-EMAS, inklużi proċeduri ta’ appelli xierqa kontra deċiżjonijiet meħuda bħala riżultat tal-evalwazzjoni bejn il-pari.”; [Em. 80]

(3)  fl-Artikolu 30, il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta d-dokumenti ta’ gwida li jirreferu għall-proċeduri atti delegati f'konformità mal-Artikolu 48a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi dokumenti ta' gwida dwar il-proċeduri ta’ armonizzazzjoni approvati mill-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Ħruġ ta’ Liċenzji permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2). [Em. 81]

Dawk id-dokuementi għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku. ”;

(4)  fl-Artikolu 46, il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 48a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta d-dokumenti ta’ referenza settorjali msemmija fil-paragrafu 1 u l-gwida msemmija fil-paragrafu 4permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).”; [Em. 82]

(5)  l-Artikolu 48 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 48

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 48a li jemenda l-Annessi, fejn xieraq, fid-dawl tal-esperjenza miksuba fit-tħaddim tal-EMAS, b’rispons għall-ħtiġijiet identifikati għal gwida dwar ir-rekwiżiti tal-EMAS u fid-dawl ta’ kwalunkwe bidliet fl-istandards internazzjonali jew standards ġodda li huma ta’ rilevanza għall-effettività ta’ dan ir-Regolament.”;

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 48a li ġej:

“Artikolu 48a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(3) u fl-Artikolu 48 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 17(3) u fl-Artikolu 48 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 16(4), l-Artikolu 17(3), l-Artikolu 30 (6), l-Artikolu 46(6) u l-Artikolu 48 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma ġiet espressa la mill-Parlament Ewropew u lanqas minn il-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta 'dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill infurmaw lill-Kummissjoni li huma mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 83]

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  fl-Artikolu 49, jitħassar il-paragrafu 3.

54.  Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar skema ta’ Ekotikketta tal-UE(87)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 jiġi aġġornat u sabiex jiġu stabbiliti regoli tekniċi addizzjonali meħtieġa għall-Ekotikketta tal-UE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’miżuri li jagħtu ċerti derogi;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’miżuri li jistabbilixxu kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Fir-rigward tal-iżvilupp tal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-ikel u l-għalf, fl-2011 il-Kummissjoni ppubblikat studju dwar il-fattibbiltà tal-iżvilupp ta’ kriterji tal-Ekotikketta għal prodotti ta’ ikel u għalf. Abbażi tar-rapport finali ta’ dak l-istudju dwar il-fattibbiltà u tal-opinjoni tal-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea, f’dan il-mument, il-Kummissjoni ma għandhiex il-ħsieb li tiżviluppa kriterji tal-Ekotikketta għal prodotti ta’ ikel u għalf. Għalhekk, mhuwiex neċessarju li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tiddeċiedi għal liema gruppi ta’ ikel u għalf huwa fattibbli l-iżvilupp ta’ kriterji tal-Ekotikketta.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 5, jitħassar it-tieni subparagrafu;

(b)  il-paragrafu 7 jiġi sostitwit b’li ġej:

“7. Għal kategoriji speċifiċi ta’ oġġetti li fihom is-sustanzi msemmija fil-paragrafu 6, u biss fejn ma jkunx teknikament fattibbli li dawn ikunu sostitwiti bħala tali, jew permezz tal-użu ta’ materjali jew disinji alternattivi, jew fil-każ ta’ prodotti li għandhom prestazzjoni ambjentali b’mod ġenerali ferm ogħla meta mqabbla ma’ oġġetti oħrajn tal-istess kategorija, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi miżuri li jagħti jagħtu derogi mill-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu. [Em. 84]

Ma għandha tingħata ebda deroga fir-rigward ta’ sustanzi li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u li jkunu identifikati f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 59(1) ta’ dak ir-Regolament, preżenti f’taħlitiet, f’oġġett jew fi kwalunkwe parti omoġenja ta’ oġġett kumpless f’konċentrazzjonijiet ogħla minn 0,1 % (piż skont il-piż).”;

(2)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a li jistipula sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula, sa mhux aktar tard minn disa’ xhur wara l-konsultazzjoni mal-EUEB, miżuri maħsuba biex jistabbilixxu kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE għal kull grupp ta’ prodotti. Dawn il-miżuri għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. [Em. 85]

Fl-eżerċitar tas-setgħa delegata msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tieħu f’kunsiderazzjoni l-kummenti tal-EUEB u għandha tenfasizza b’mod ċar, tiddokumenta u tagħti spjegazzjonijiet għar-raġunament wara kwalunkwe bidliet fil-proposta finali tagħha mqabbla mal-proposta għal abbozz ta’ kriterji wara l-konsultazzjoni tal-EUEB.”;

(3)  l-Artikolu 15 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 15

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a li jemenda l-Annessi.

Fir-rigward tal-modifiki tal-ħlasijiet massimi previsti fl-Anness III, il-Kummissjoni għandha tieħu f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li l-ħlasijiet ikopru l-ispejjeż sabiex titħaddem l-iskema.”;

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 15a li ġej:

“Artikolu 15a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(7), fl-Artikolu 8(2) u fl-Artikolu 15 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 86]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(7), fl-Artikolu 8(2) u fl-Artikolu 15 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(7), l-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  Jitħassar l-Artikolu 16.

VII.  L-Eurostat

55.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 tad-19 ta’ Diċembru 1991 dwar it-twaqqif ta’ stħarriġ fil-Komunità dwar il-produzzjoni industrijali(88)

Sabiex ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91 jiġi adattat għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi:

—  taġġorna l-lista ta’ Prodcom u l-informazzjoni effettivament miġbura għal kull intestatura;

—  tadotta regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 3(3);

—  tiddeċiedi li, għal ċerti intestaturi fil-lista ta’ Prodcom, għandu jitwettaq stħarriġ ta’ kull xahar jew kull tliet xhur;

—  tiddefinixxi l-arranġamenti relatati mal-kontenut tal-kwestjonarji tal-istħarriġ u r-regoli dettaljati li f’konformità magħhom l-Istati Membri għandhom jipproċessaw il-kwestjonarji kkompletati jew l-informazzjoni minn sorsi oħrajn.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 2, il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“6.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jaġġorna sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi taġġorna l-lista ta’ Prodcom u l-informazzjoni effettivament miġbura għal kull intestatura.”; [Em. 87]

(2)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar ir-regoli sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, inkluż għall-aġġustament għall-progress tekniku.”; [Em. 88]

(3)  fl-Artikolu 4, it-tieni paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Madankollu, għal ċerti intestaturi fil-lista ta’ Prodcom, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi li għandu jitwettaq stħarriġ ta’ kull xahar jew kull tliet xhur.”; [Em. 89]

(4)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1.  L-informazzjoni meħtieġa għandha tinġabar mill-Istati Membri bl-użu ta’ kwestjonarji ta’ stħarriġ, li l-kontenut tagħhom għandu jkun konformi mal-arranġamenti definiti mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi dawk l-arranġamenti.”; [Em. 90]

(5)  l-Artikolu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 6

L-ipproċessar tar-riżultati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar ir-regoli sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi regoli dettaljati li f’konformità magħhom l-Istati Membri għandhom jipproċessaw il-kwestjonarji kkompletati msemmija fl-Artikolu 5(1) jew l-informazzjoni minn sorsi oħrajn imsemmija fl-Artikolu 5(3).”; [Em. 91]

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(6), fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 4, fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 6 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.. [Em. 92]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2(6), fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 4, fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 6 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(6), l-Artikolu 3(5), l-Artikolu 4, l-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 3.

56.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 ta’ Marzu 1993 dwar l-unitajiet tal-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema ta’ produzzjoni fil-Komunità(89)

Sabiex ir-Regolament (KEE) Nru 696/93 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-unitajiet tal-istatistika tas-sistema ta’ produzzjoni, il-kriterji użati u d-definizzjonijiet speċifikati fl-Anness għal dak ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KEE) Nru 696/93 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 6

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6a li jemenda b’mod partikolari l-unitajiet tal-istatistika tas-sistema ta’ produzzjoni, il-kriterji użati u d-definizzjonijiet speċifikati fl-Anness sabiex tadattahom għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi.”; [Em. 93]

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 6a li ġej:

“Artikolu 6a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 94]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”

______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3.

57.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 tad-19 ta’ Mejju 1998 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir(90)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1165/98 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament sabiex taġġorna l-lista ta’ varjabbli, id-definizzjonijiet u l-forom xierqa tal-varjabbli trażmessi;

—  temenda l-lista ta’ attivitajiet;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament dwar l-approvazzjoni u l-applikazzjoni tal-iskemi ta’ kampjuni Ewropej;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bil-kriterji għall-kejl tal-kwalità tal-fatturi varjabbli; [Em. 95]

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bil-kundizzjonijiet għall-iżgurar tal-kwalità tad-dejta meħtieġa;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tiddetermina t-termini għall-applikazzjoni ta’ skema ta’ kampjuni Ewropea;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bl-użu ta’ unitajiet ta’ osservazzjoni oħrajn;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bil-lista ta’ varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bit-termini tal-allokazzjoni ta’ skema ta’ kampjuni Ewropea.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Diversi setgħat mogħtija meħtieġa biss għal miżuri tranżitorji issa ma għadhomx japplikaw.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1165/98 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, jiżdied il-paragrafu 3 li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda l-Annessi sabiex taġġorna l-lista ta’ varjabbli, id-definizzjonijiet u l-forom xierqa tal-varjabbli trażmessi.”;

(2)  fl-Artikolu fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej: [Em. 96]

“Id-dettalji tal-iskemi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu kif speċifikat fl-Annessi. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika ulterjorment l-approvazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom.”; [Em. 97]

(3)  fl-Artikolu 10, jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-kriterji dwar il-kriterji għall-kejl tal-kwalità tal-fatturi varjabbli.”; [Em. 98]

(4)  jitħassar l-Artikolu 17;

(4a)  fl-Artikolu 18, jitħassar il-paragrafu 3; [Em. 99]

(5)  jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:

“Artikolu 18a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(3), fit-tieni subparagrafu tal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu fl-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 10(5), fil-punti (a), (b) 3, (ċ) (c) 2, (ċ) (c) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, fil-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, fil-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness Ċ C u fil-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 100]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(3), fl-Artikolu fit-tieni subparagrafu tal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 10 10(5), fil-punti (a), (b) 3, (ċ) 2, (ċ) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, fil-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, fil-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness Ċ C u fil-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ. [Em. 101]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(3), l-Artikolu it-tieni subparagrafu tal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2), l-Artikolu 10 10(5), il-punti (a), (b) 3, (ċ) (c) 2, (ċ) (c) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, il-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, il-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness Ċ C u l-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 102]

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. ”.

(6)  L-Anness A huwa emendat kif ġej:

(i)  il-punt (a) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(a) Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet kollha elenkati fit-Taqsimiet minn B sa E ta’ NACE Rev. 2, jew, kif jista’ jkun il-każ, għall-prodotti kollha elenkati fit-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA. L-informazzjoni mhijiex meħtieġa għall-punti 37, 38.1, 38.2 u 39 ta’ NACE Rev. 2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda l-lista ta’ attivitajiet.”;

(ii)  il-punt 3 (b) jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar l-użu sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprevedi l-possibbiltà ta' użu ta’ unitajiet ta’ osservazzjoni oħrajn.”; [Em. 103]

(iii)  il-punt 2 (ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. L-informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-produzzjoni għas-swieq mhux domestiċi (Nru 312) u l-prezzijiet tal-importazzjoni (Nru 340) tista’ tiġi kkompilata billi jintużaw il-valuri tal-unità għall-prodotti li joriġinaw mill-kummerċ barrani jew sorsi oħrajn biss jekk ma jkun hemm ebda deterjorament sinifikanti fil-kwalità, meta mqabbla ma’ informazzjoni speċifika dwar il-prezzijiet. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar il-kundizzjonijiet sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-kundizzjonijiet għall-iżgurar tal-kwalità tad-dejta tad-data meħtieġa.”; [Em. 104]

(iv)  il-punt 4(ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Mill-bidu tal-ewwel perjodu ta’ referenza, l-informazzjoni dwar persuni impjegati (Nru 210) tista’ tiġi approssimata min-numru ta’ impjegati (Nru 211). Din l-approssimazzjoni hija permessa għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament.”;

(v)  il-punt 10(ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“10. L-informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-produzzjoni u l-prezzijiet tal-importazzjoni (Nri 310, 311, 312 u 340) mhijiex meħtieġa għall-gruppi jew għall-klassijiet li ġejjin tan-NACE Rev. 2, rispettivament, CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 u 38.3. Barra minn hekk, l-informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-importazzjoni (Nru 340) mhijiex meħtieġa għad-diviżjonijiet 09, 18, 33 u 36 tas-CPA. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda l-lista ta’ attivitajiet.”;

(vi)  il-punt 2(d) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Barra minn hekk, il-varjabbli tal-produzzjoni (Nru 110) u l-varjabbli tas-sigħat maħduma (Nru 220) għandhom jiġu trażmessi f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta’ jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar l-emenda tal-lista li jemendaw il-lista ta’ varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.”; [Em. 105]

(vii)  il-punt 8(f) jiġi sostitwit b’li ġej:

“8. Għall-varjabbli tal-prezz tal-importazzjoni (Nru 340), il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar id-determinazzjoni tat-termini sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tiddetermina t-termini għall-applikazzjoni ta’ skema ta’ kampjuni Ewropea kif definita fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2).”; [Em. 106]

(viii)  il-punt 9(f) jiġi sostitwit b’li ġej:

“9. Il-varjabbli dwar is-swieq mhux domestiċi (Nri 122 u 312) għandhom jiġu trażmessi skont id-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro. Id-distinzjoni għandha tiġi applikata għall-industrija totali definita bħala t-Taqsimiet minn B sa E tan-NACE Rev. 2, l-MIGs, il-livell tat-Taqsima (ittra waħda) u tad-Diviżjoni b’żewġ ċifri tan-NACE Rev. 2. L-informazzjoni dwar it-Taqsimiet D u E tan-NACE Rev. 2 mhijiex meħtieġa għall-varjabbli Nru 122. Barra minn hekk, il-varjabbli tal-prezz tal-importazzjoni (Nru 340) għandu jkun trażmess skont id-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro. Id-distinzjoni għandha tiġi applikata għall-industrija totali definita bħala t-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA, l-MIGs, il-livell tat-Taqsima (ittra waħda) u tad-Diviżjoni b’żewġ ċifri tas-CPA. Għad-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar id-determinazzjoni tat-termini sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina t-termini għall-applikazzjoni ta’ skema ta’ kampjuni Ewropea kif definita fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2). L-iskema ta’ kampjuni Ewropea tista’ tillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tal-varjabbli tal-prezz tal-importazzjoni għall-importazzjoni ta’ prodotti minn pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro. Id-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro għall-varjabbli 122, 312 u 340 ma hemmx bżonn li tkun trażmessa minn dawk l-Istati Membri li ma adottawx l-euro bħala l-munita tagħhom.”; [Em. 107]

(7)  l-Anness B huwa emendat kif ġej:

(i)  il-punt 4(b) jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar l-użu ta’ sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprevedi l-possibbiltà li jintużaw unitajiet ta’ osservazzjoni oħrajn.”; [Em. 108]

(ii)  il-punt 3(ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Mill-bidu tal-ewwel perjodu ta’ referenza, l-informazzjoni dwar persuni impjegati (Nru 210) tista’ tiġi approssimata min-numru ta’ impjegati (Nru 211). Din l-approssimazzjoni hija permessa għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament. ”;

(iii)  fil-punt 6(ċ), jitħassar ir-raba’ subparagrafu.

(iv)  il-punt 2(d) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Barra minn hekk, il-varjabbli tal-produzzjoni (Nri 110, 115, 116) u l-varjabbli tas-sigħat maħduma (Nru 220) għandhom jiġu trażmessi f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.

Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta’ jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar l-emenda tal-lista li jemendaw il-lista ta’ varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.”; [Em. 109]

(9)  l-Anness Ċ huwa emendat kif ġej:

(i)  il-punt 2(b) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar l-użu ta’ sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprevedi l-possibbiltà li jintużaw unitajiet ta’ osservazzjoni oħrajn.”; [Em. 110]

(ii)  il-punt 3(ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Mill-bidu tal-ewwel perjodu ta’ referenza, l-informazzjoni dwar persuni impjegati (Nru 210) tista’ tiġi approssimata min-numru ta’ impjegati (Nru 211). Din l-approssimazzjoni hija permessa għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament;

(iii)  fil-punt 4(ċ), jitħassar l-aħħar paragrafu it-tielet subparagrafu; [Em. 111]

(iv)  il-punt 2(d) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-varjabbli tal-fatturat (Nru 120) u l-varjabbli tal-volum tal-bejgħ (Nru 123) għandhom jiġu trażmessi f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta’ jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar l-emenda tal-lista li jemendaw il-lista ta’ varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.”; [Em. 112]

(v)  il-punt 2(g) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-varjabbli għandhom jiġu trażmessi għall-fatturat (Nru 120) u d-deflatur tal-bejgħ/il-volum tal-bejgħ (Nru 330/123) fi żmien xahar għal-livell ta’ dettall speċifikat fil-paragrafu 3 taħt l-intestatura (f) ta’ dan l-Anness. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jipparteċipaw għall-varjabbli tal-fatturat u tad-deflatur tal-bejgħ jew tal-volum tal-bejgħ Nri 120 u 330/123 b’kontribuzzjonijiet skont l-allokazzjoni ta’ skema ta’ kampjuni Ewropea kif definita fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2). Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar it-termini sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina t-termini tal-allokazzjoni ta’ skema ta’ kampjuni Ewropea.”; [Em. 113]

(10)  l-Anness D huwa emendat kif ġej:

(i)  il-punt 2(b) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar l-użu ta’ sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprevedi l-possibbiltà li jintużaw unitajiet ta’ osservazzjoni oħrajn.”; [Em. 114]

(ii)  il-punt 2(ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Mill-bidu tal-ewwel perjodu ta’ referenza, l-informazzjoni dwar persuni impjegati (Nru 210) tista’ tiġi approssimata min-numru ta’ impjegati (Nru 211). Din l-approssimazzjoni hija permessa għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament.

(iii)  fil-punt 4(ċ), jitħassar it-tielet subparagrafu.

(iv)  il-punt 2(d) jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-varjabbli tal-fatturat (Nru 120) għandu jiġi trażmess f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta’ jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar l-emenda tal-lista li jemendaw il-lista ta’ varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f’forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol, li tista’ tiġi emendata mill-Kummissjoni għall-jiem tax-xogħol”; [Em. 115]

(v)  fil-punt (e), jitħassar ir-raba’ subparagrafu.

(vi)  jitħassar il-punt 6(f).

58.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 tad-9 ta’ Marzu 1999 li jikkonċerna l-istatistiċi strutturali dwar il-qligħ u dwar l-ispejjeż tax-xogħol(91)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 530/1999 jiġi adattat bil-għan li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-bidliet tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bid-definizzjoni u t-tqassim tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta u l-kriterji tal-evalwazzjoni għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistika. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati. [Em. 116]

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 530/1999 dwar il-format tekniku għat-trażmissjoni tar-riżultati, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 530/1999 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6, jiżdied il-paragrafu 3 li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a dwar id-definizzjoni sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika d-definizzjoni u t-tqassim tal-informazzjoni li trid tiġi pprovduta taħt il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati għal kull perjodu ta’ referenza mill-inqas disa’ xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza.”; [Em. 117]

(2)  l-Artikolu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 9

It-trażmissjoni tar-riżultati

Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi lill-Kummissjoni (Eurostat) f’perijodu ta’ 18-il xahar mit-tmiem tas-sena ta’ referenza. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-format tekniku xieraq għat-trażmissjoni ta’ dawn ir-riżultati permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2).”;

(3)  fl-Artikolu 10, jiżdied il-paragrafu 3 li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a dwar il-kriterji ta’ evalwazzjoni sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-kriterji għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistika. Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati għal kull perjodu ta’ referenza mill-inqas disa’ xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza.”; [Em. 118]

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 10(3) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 119]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 10(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 10(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 120]

______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(5)  jitħassar l-Artikolu 11;

(6)  fl-Artikolu 12, il-paragrafu 3 jitħassar.

59.  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2150/2002 tal-25 ta’ Novembru 2002 dwar l-istatistika tal-iskart(92)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 jiġi aġġornat bil-għan li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi fil-ġbir u l-ipproċessar statistiku tal-istatistika tal-iskart, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda dak ir-Regolament sabiex taġġustah għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi fil-ġbir u l-ipproċessar statistiku tad-dejta;

—  temenda l-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati u l-adattament tal-ispeċifikazzjonijiet elenkati fl-Annessi I, II u III għal dak ir-Regolament;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tiddefinixxi r-rekwiżit minimu għall-kopertura skont l-Annessi I u II, it-Taqsima 7, il-punt 1;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistabbilixxi tabella ta’ ekwivalenza bejn in-nomenklatura statistika tal-Anness III għal dak ir-Regolament u l-lista ta’ skart stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE(93) u billi tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tal-preċiżjoni u l-kwalità.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Id-dispożizzjonijiet li jirrigwardjaw il-miżuri ta’ tranżizzjoni ma għadhomx japplikaw.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 dwar il-produzzjoni tar-riżultati, il-format xieraq għat-trażmissjoni tar-riżultati u l-kontenut l-istruttura u l-arranġamenti dettaljati tar-rapporti ta’ kwalità, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 121]

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 1, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5b dwar it-twaqqif ta’ sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi tabella ta’ ekwivalenza bejn in-nomenklatura tal-istatistika tal-Anness III għal dan ir-Regolament u l-lista ta’ skart stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE.* [Em. 122]

____________________

* Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3). ”;

(2)  l-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5b dwar id-definizzjoni tal-kundizzjonijiet sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tal-kwalità u tal-preċiżjoni.”; [Em. 123]

(b)  fil-paragrafu 4, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Għal kull oġġett elenkat fit-Taqsima 8 (attivitajiet u djar) tal-Anness I, kif ukoll għall-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 3 u għal kull oġġett fost it-tipi ta’ operazzjonijiet elenkati fit-Taqsima 8(2) tal-Anness II, l-Istati Membri għandhom jindikaw il-perċentwal li għalih l-istatistika kkompilata tirrappreżenta l-univers tal-iskart tal-oġġett rispettiv. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5b li jissupplimenta dan ir-Regolament permezz ta’ definizzjoni tar-rekwiżit minimu għall-kopertura.”;

(3)  jitħassru l-Artikoli 4 u 5;

(4)  jiddaħħlu l-Artikoli 5a u 5b li ġejjin:

“Artikolu 5a

Aġġustament għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5b dwar l-aġġustament biex temenda dan ir-Regolament billi taġġustah għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi fil-ġbir u l-ipproċessar statistiku tad-dejta tad-data, kif ukoll l-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati u l-adattament tal-ispeċifikazzjonijiet billi tadatta l-ispeċifikazzjonijiet elenkati fl-Annessi. [Em. 124]

Artikolu 5b

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 1(5), fl-Artikolu 3(1) u (4) u fl-Artikolu 5a għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 125]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 1(5), fl-Artikolu 3(1) u (4) u fl-Artikolu 5a tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 1(5), l-Artikolu 3(1) u (4) u l-Artikolu 5a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(5)  L-Artikolu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 6

Miżuri ta’ implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari, dwar:

(a)  il-produzzjoni tar-riżultati f’konformità mal-Artikolu 3(2), (3) u (4), billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istrutturi ekonomiċi u l-kundizzjonijiet tekniċi fi Stat Membru. Tali atti ta’ implimentazzjoni jistgħu jippermettu li Stat Membru individwali ma jirrapportax ċerti entrati fit-tqassim, bil-kundizzjoni li jiġi pprovat li l-impatt fuq il-kwalità tal-istatistika jkun limitat. Fil-każijiet kollha fejn jingħataw eżenzjonijiet, għandu jiġi kkumpilat l-ammont totali ta’ skart għal kull oġġett elenkat fit-Taqsimiet 2(1) u 8(1) tal-Anness I;

(b)  il-format xieraq għat-trażmissjoni tar-riżultati mill-Istati Membri fi żmien sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament;

(c)  il-kontenut l-istruttura u l-arranġamenti dettaljati tar-rapporti ta’ kwalità msemmija fit-Taqsima 7 tal-Anness I u fit-Taqsima 7 tal-Anness II. [Em. 126]

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2).”;

(6)  fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3;

(7)  fl-Artikolu 8, jitħassru l-paragrafi 2 u 3;

(8)  fl-Anness I, jitħassar il-punt 1 tat-Taqsima 7;

(9)  fl-Anness II, jitħassar il-punt 1 tat-Taqsima 7.

60.  Ir-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003 dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiġġieri, il-merkanzija u l-posta bl-ajru(94)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 437/2003 jiġi aġġornat bil-għan li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-karatteristiċi tal-ġbir tad-dejta u l-ispeċifikazzjonijiet fl-Annessi għal dak ir-Regolament u tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistabbilixxi standards oħrajn ta’ preċiżjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 437/2003 dwar il-fajls tad-dejta għat-trażmissjoni, id-deskrizzjoni tal-kodiċijiet tad-dejta u l-mezz li jrid jintuża għat-trażmissjoni tad-dejta, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 437/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Kull Stat Membru għandu jiġbor dejta statistika li tirrigwardja l-varjabbli li ġejjin:

(a)  il-passiġġieri;

(b)  il-merkanzija u l-posta;

(c)  l-istadji tat-titjiriet;

(d)  il-postijiet disponibbli għall-passiġġieri;

(e)  il-movimenti tal-inġenji tal-ajru.

Il-varjabbli tal-istatistika f’kull żona, in-nomenklaturi għall-klassifikazzjoni tagħhom, il-perjodiċità tal-osservazzjoni u d-definizzjonijiet huma stabbiliti fl-Annessi.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-karatteristiċi tal-ġbir tad-dejta u l-ispeċifikazzjonijiet fl-Annessi.”;

(2)  l-Artikolu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 5

Il-preċiżjoni tal-istatistika

Il-ġbir tad-dejta għandu jkun ibbażat fuq redditi kompleti.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delgati f’konformità mal-Artikolu 10a dwar l-istabbiliment sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi ta’ standards oħrajn ta’ preċiżjoni.”; [Em. 127]

(3)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi skont il-fajls tad-dejta murija fl-Anness I, li d-deskrizzjoni għalihom għandha tiġi speċifikata mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tispeċifika wkoll, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, id-deskrizzjoni tal-kodiċijiet tad-dejta u l-mezz li jrid jintuża għat-trażmissjoni.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(2).”;

(4)  jitħassar l-Artikolu 10;

(5)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 128]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 5 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(6)  fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 3.

61.  Ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003 dwar l-indiċi tal-ispiża tax-xogħol(95)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 jiġi aġġornat bil-għan li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda dak ir-Regolament billi terġa’ tiddefinixxi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-indiċi u tirrevedi l-istruttura tal-ponderazzjoni, permezz tal-inklużjoni ta’ ċerti attivitajiet ekonomiċi;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tidentifika l-attivitajiet ekonomiċi li fihom għandha tinqasam id-dejta u l-attivitajiet ekonomiċi li fihom għandu jinqasam l-indiċi;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistabbilixxi kriterji ta’ kwalità separati u l-metodoloġija għall-ikkatenar tal-indiċi.

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tadotta miżuri rigward il-forniment tad-data skont ir-riżultati tal-istudji tal-fattibbiltà. [Em. 129]

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 450/2003 dwar il-kontenut tar-rapporti l-istruttura u l-arranġamenti dettaljati għar-rapporti ta’ kwalità, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 130]

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 2, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a dwar l-emendi li jemendaw l-Anness għad-definizzjoni mill-ġdid tal-ispeċifikazzjoni teknika tal-indiċi u r-reviżjoni tal-istruttura ta’ ponderazzjoni.”; [Em. 131]

(2)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a dwar l-emendi għall-inklużjoni sabiex temenda r-Regolament fir-rigward tal-inklużjoni tal-attivitajiet ekonomiċi definiti mit-taqsimiet O sa S ta’ NACE Rev. 2 fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istudji tal-fattibbiltà definiti previsti fl-Artikolu 10.”; [Em. 132]

(3)  l-Artikolu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 4

Tqassim tal-varjabbli

1.  Billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-ispejjeż totali tal-impjiegi u tax-xogħol fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a dwar l-identifikazzjoni tal-attivitajiet sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament fir-rigward tal-qsim skont l-attivitajiet ekonomiċi definiti mit-taqsimiet ta’ NACE Rev. 2 u minn diżaggreggazzjonijiet diżaggregazzjonijiet ulterjuri, mhux ’lil hinn mil-livell tad-diviżjonijiet ta’ NACE Rev. 2 (livell ta’ 2 ċifri) jew gruppi ta’ diviżjonijiet li fihom għandha tinqasam id-dejta id-data, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali. [Em. 133]

L-indiċijiet tal-ispejjeż tax-xogħol għandhom jiġu pprovduti separatament għall-kategoriji tal-ispejjeż tax-xogħol li ġejjin:

(a)  l-ispejjeż totali tax-xogħol;

(b)  il-pagi u s-salarji, definiti b’referenza għall-entrata D.11 fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1726/1999;

(c)  il-kontribuzzjonijiet soċjali ta’ min iħaddem miżjuda bit-taxxi mħallsa minn min iħaddem u mnaqqsa bis-sussidji riċevuti minn min iħaddem, kif definiti bis-somma tal-entrati D.12 u D.4 nieqes D.5 fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1726/1999.

2.  Indiċi li jistma l-ispejjeż totali tax-xogħol, minbarra l-bonuses, fejn il-bonuses huma definiti minn D.11112 fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1726/1999, għandu jiġi pprovdut maqsum skont l-attivitajiet ekonomiċi ddeterminati mill-Kummissjoni u għandu jkun ibbażat fuq il-klassifikazzjoni ta’ NACE Rev. 2.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a dwar id-determinazzjoni ta’ sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina dawn l-attivitajiet ekonomiċi, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-istudji tal-fattibbiltà definiti previsti fl-Artikolu 10. [Em. 134]

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a dwar l-istabbiliment sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament bl-istabbiliment tal-metodoloġija għall-ikkatenar tal-indiċi.”; [Em. 135]

(4)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Il-Kwalità

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a dwar id-definizzjoni ta’ kriterji sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kriterji ta’ kwalità separati. Id-dejta Id-data attwali u d-dejta d-data b’lura trażmessi għandhom jissodisfaw dawn il-kriterji ta’ kwalità. [Em. 136]

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti annwali tal-kwalità lill-Kummissjoni, li jibdew fl-2003. Il-kontenut tar-rapporti għandu jiġi definit L-istruttura u l-arranġamenti dettaljati għar-rapporti għandhom jiġu definiti mill-Kummissjoni permezz ta’ att atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2).”; [Em. 137]

(4a)   l-Artikolu 9 huwa mħassar. [Em. 138]

(5)  l-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta miżuri skont ir-riżultati tal-istudji tal-fattibbiltà permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a biex tissupplimenta dan ir-Regolament fir-rigward tal-forniment tad-data msemmija fil-paragrafu 2 ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura dan l-Artikolu skont ir-riżultati tal-istudji ta' fattibbiltà msemmija fl-Artikolu 12(2) f'dan l-Artikolu. Dawk il-miżuri l-atti delegati għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal-kosteffettività, kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, inkluża l-minimizzazzjoni tal-oneru tar-risposta.”; [Em. 139]

(b)  jitħassar il-paragrafu 6;

(6)  jitħassar l-Artikolu 11;

(7)  jiddaħħal l-Artikolu 11a li ġej:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(4), fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 4(1), (2) u (3), fl-Artikolu 4 8(1) u fl-Artikolu 10(5) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 140]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2(4), fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 4(1), (2) u (3), fl-Artikolu 4 8(1) u fl-Artikolu 10(5) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ. [Em. 141]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(4), l-Artikolu 3(2), l-Artikolu 4(1), (2) u (3), l-Artikolu 4 8(1) u l-Artikolu 10(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 142]

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(8)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3;

(9)  fl-Anness, jitħassar il-punt 3.

62.  Ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni(96)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontenut tal-moduli, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tas-supplimentazzjoni tal-moduli ta’ dak ir-Regolament dwar l-għażla u l-ispeċifikazzjoni, l-aġġustament u l-modifika tas-suġġetti u l-karatteristiċi tagħhom, il-kopertura, il-perjodi ta’ referenza u t-tqassim tal-karatteristiċi, il-perjodiċità u t-twaqqit tal-provvista tad-dejta u l-iskadenzi għat-trażmissjoni tar-riżultati.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Setgħat delegati

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jissupplimenta l-moduli ta’ dan ir-Regolament dwar l-għażla u l-ispeċifikazzjoni, l-aġġustament u l-modifika tas-suġġetti u l-karatteristiċi tagħhom, il-kopertura, il-perjodi ta’ referenza u t-tqassim tal-karatteristiċi, il-perjodiċità u t-twaqqit tal-provvista tad-dejta u l-iskadenzi għat-trażmissjoni tar-riżultati.

Dawk l-atti delegati għandhom jieħdu kont tal-bidliet tekniċi u ekonomiċi u jieħdu f’kunsiderazzjoni r-riżorsi tal-Istati Membri u l-oneru tar-risposta, il-fattibbiltà teknika u metodoloġika u l-affidabbiltà tar-riżultati.

2.  L-atti delegati għandhom jiġu adottati mill-inqas disa’ xhur qabel il-bidu ta’ perjodu ta’ ġbir tad-dejta.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 143]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 9;

(4)  fl-Anness I, il-punt 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. It-tul ta’ żmien u l-perjodiċità tal-provvista tad-dejta

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena sa massimu ta’ 15-il sena ta’ referenza mill-20 ta’ Mejju 2004. Mhux il-karatteristiċi kollha bilfors iridu jiġu pprovduti kull sena; il-perjodiċità tal-provvista għal kull karatteristika għandha tiġi speċifikata u maqbula bħala parti mill-atti delegati adottati skont l-Artikolu 8(1).”

(5)  fl-Anness II, il-punt 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. It-tul ta’ żmien u l-perjodiċità tal-provvista tad-dejta

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena sa massimu ta’ 15-il sena ta’ referenza mill-20 ta’ Mejju 2004. Mhux il-karatteristiċi kollha bilfors iridu jiġu pprovduti kull sena; il-perjodiċità tal-provvista għal kull karatteristika għandha tiġi speċifikata u maqbula bħala parti mill-atti delegati adottati skont l-Artikolu 8(1).”.

63.  Ir-Regolament (KE) Nru 1161/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar il-kumpilazzjoni ta’ kontijiet trimestrali mhux finanzjarji skont is-settur istituzzjonali(97)

Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-kontijiet trimestrali mhux finanzjarji għall-Unjoni u għaż-żona tal-euro kkumpilati skont ir-Regolament (KE) Nru 1161/2005, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

–  temenda dak ir-Regolament sabiex tadatta taġġusta l-perjodu ta’ żmien tat-trażmissjoni għal ċerti entrati;

–  temenda dak ir-Regolament sabiex tadatta l-proporzjon tat-total tal-Unjoni; [Em. 144]

–  tissupplimenta dak ir-Regolament bi skeda ta’ żmien għat-trażmissjoni ta’ ċerti entrati speċifikati fl-Anness, b’deċiżjonijiet li jitolbu li jsir tqassim tat-tranżazzjonijiet elenkati fl-Anness skont is-settur tal-kontroparti u bi standards komuni ta’ kwalità.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1161/2005 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a dwar biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-iskeda ta’ żmien għat-trażmissjoni tal-entrati P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 u B.4G u kwalunkwe deċiżjoni li titlob li jsir billi tirrikjedi tqassim tat-tranżazzjonijiet elenkati fl-Anness skont is-settur tal-kontroparti. Kwalunkwe deċiżjoni att delegat bħal din għandha tiġi adottata dan għandu jiġi adottat biss wara li l-Kummissjoni tkun irrapportat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 9.”; [Em. 145]

(b)  il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a li jemenda l-paragrafu 3 sabiex taġġusta, b’massimu ta’ ħamest ijiem, iż-żmien tat-trażmissjoni speċifikat f’dak il-paragrafu.”;

(ba)  il-paragrafu 5 jitħassar; [Em. 146]

(2)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a li jemenda l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward tal-proporzjon biex jiġi aġġustat il-proporzjon (1%) tat-total tal-Unjoni.” ; [Em. 147]

(3)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a dwar l-adozzjoni ta’ biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi standards ta’ kwalità komuni. [Em. 148]

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li l-kwalità tad-dejta trażmessa titjieb matul iż-żmien sabiex jintlaħqu dawn l-istandards ta’ kwalità komuni.”;

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 7a li ġej:

“Artikolu 7a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(2) u (4), fl-Artikolu 3(3) u fl-Artikolu 6(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 149]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2(2) u (4), fl-Artikolu 3(3) u fl-Artikolu 6(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(2) u (4), l-Artikolu 3(3) u l-Artikolu 6(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 150]

______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  fl-Artikolu 8, jitħassar il-paragrafu 3.

64.  Ir-Regolament (KE) Nru 1552/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar statistika li tirrigwarda t-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi(98)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1552/2005 jiġi aġġornat bil-għan li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament:

—  billi testendi d-definizzjoni ta’ unità ta’ statistika;

—  billi tiddetermina r-rekwiżiti tal-kampjunar u tal-preċiżjoni, id-daqsijiet tal-kampjuni meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati dawk ir-rekwiżiti u l-ispeċifikazzjonijiet iddettaljati tan-NACE Rev. 2 u l-kategoriji tad-daqsijiet li fihom jistgħu jinqasmu r-riżultati;

—  billi tiddetermina d-dejta speċifika li trid tinġabar fir-rigward tal-intrapriżi li joffru taħriġ u dawk li ma joffrux taħriġ u l-forom differenti ta’ taħriġ vokazzjonali;

—  billi tispeċifika r-rekwiżiti tal-kwalità għad-dejta li trid tinġabar u tiġi trażmessa għall-istatistika Ewropea dwar it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi u kwalunkwe miżuri meħtieġa għall-valutazzjoni jew għat-titjib tal-kwalità tad-dejta;

—  billi tiddetermina l-ewwel sena ta’ referenza u l-miżuri meħtieġa fir-rigward tal-ġbir, it-trażmissjoni u l-ipproċessar tad-dejta.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1552/2005 dwar l-istruttura tar-rapporti ta’ kwalità, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1552/2005 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2.  B’kont meħud tad-distribuzzjoni speċifika, skont id-daqs, ta’ intrapriżi f’livell nazzjonali u l-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-politika, l-Istati Membri jistgħu jestendu d-definizzjoni ta’ unità ta’ statistika f’pajjiżhom.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-estensjoni ta’ dik id-definizzjoni, jekk tali estensjoni ttejjeb sostanzjalment ir-rappreżentattività u l-kwalità tar-riżultat tal-istħarriġ fl-Istati Membri kkonċernati.”; [Em. 151]

(2)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jiddetermina sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina r-rekwiżiti tal-kampjunar u tal-preċiżjoni, id-daqsijiet tal-kampjuni meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati dawk ir-rekwiżiti u l-ispeċifikazzjonijiet iddettaljati tan-NACE Rev. 2 u l-kategoriji tad-daqsijiet li fihom jistgħu jinqasmu r-riżultati.”; [Em. 152]

(3)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a dwar id-dejta sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi d-data speċifika li trid tinġabar fir-rigward tal-intrapriżi li joffru taħriġ u dawk li ma joffrux taħriġ u l-forom differenti ta’ taħriġ vokazzjonali.”; [Em. 153]

(4)  l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a dwar ir-rekwiżiti sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi r-rekwiżiti tal-kwalità għad-dejta għad-data li trid tinġabar u tiġi trażmessa għall-istatistika Ewropea dwar it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi u kwalunkwe miżuri meħtieġa għall-valutazzjoni jew għat-titjib tal-kwalità tad-dejta tad-data.”; [Em. 154]

(b)  jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-istruttura tar-rapporti tal-kwalità Meta jkunu qed ifasslu r-rapporti tal-kwalità msemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kwalità u kull miżura oħra stabbilita skont il-paragrafu 4. Sabiex tiġi vvalutata l-kwalità tad-data trażmessa, huma għandhom jużaw il-format determinat mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2).”; [Em. 155]

(5)  fl-Artikolu 10, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a dwar id-determinazzjoni tal-ewwel sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-ewwel sena ta’ referenza li għaliha għandha tinġabar id-dejta id-data.”; [Em. 156]

(6)  fl-Artikolu 13, l-ewwel paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament bil-għan li jiġu kkunsidrati l-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi dwar il-ġbir, it-trażmissjoni u l-ipproċessar tad-dejta.”;

(7)  jiddaħħal l-Artikolu 13a li ġej:

“Artikolu 13a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 7(3), fl-Artikolu 8(2), fl-Artikolu 9(4), fl-Artikolu 10(2) u fl-Artikolu 13 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 157]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 7(3), fl-Artikolu 8(2), fl-Artikolu 9(4), fl-Artikolu 10(2) u fl-Artikolu 13 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 7(3), l-Artikolu 8(2), l-Artikolu 9(4), l-Artikolu 10(2) u l-Artikolu 13 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(8)  fl-Artikolu 14, jitħassar il-paragrafu 3.

65.  Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90, kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika(99)(100)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 jiġi adattat għall-iżviluppi ekonomiċi u teknoloġiċi u sabiex NACE Rev. 2 tiġi allinjata ma’ klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għal dak ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6a li jemenda l-Anness sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi ekonomiċi jew teknoloġiċi jew sabiex tallinjah ma’ klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 6a li ġej:

“Artikolu 6a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3.

66.  Regolament (KE) Nru 458/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ April 2007 dwar is-sistema Ewropea tal-istatistika integrata tal-ħarsien soċjali (ESSPROS)(101)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 458/2007 jiġi adattat għall-iżviluppi ekonomiċi u teknoloġiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dak ir-Regolament billi taġġorna r-regoli dwar id-disseminazzjoni u sabiex tissupplimentah billi tistabbilixxi l-ewwel sena li għaliha għandha tinġabar dejta sħiħa u billi tadotta miżuri li jirrigwardjaw il-klassifikazzjoni ddettaljata tad-dejta koperta u d-definizzjonijiet li għandhom jintużaw. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 458/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 5, jitħassar il-paragrafu 2.

(2)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-ewwel sena li għaliha għandha tinġabar id-dejta id-data sħiħa, u li jadotta billi tadotta miżuri li jirrigwardjaw il-klassifikazzjoni dettaljata tad-dejta tad-data koperta u d-definizzjonijiet li jridu jintużaw. [Em. 158]

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a li jemenda dan ir-Regolament sabiex taġġorna r-regoli għat-tixrid.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 7a li ġej:

“Artikolu 7a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(3) u fil-punt 1.1.2.4. tal-Anness I għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 159]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7(3) u fil-punt 1.1.2.4. tal-Anness I tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 7(3) u l-punt 1.1.2.4. tal-Anness I għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4)  fl-Artikolu 8, jitħassar il-paragrafu 3;

(5)  fl-Anness I, il-punt “1.1.2.4. Rikavati oħrajn” jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a sabiex tipprovdi d-dejta koperta (b’referenza għall-klassifikazzjoni dettaljata).”

67.  Regolament (KE) Nru 716/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq l-istruttura u l-attività tal-affiljati barranin(102)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 716/2007 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda d-definizzjonijiet fl-Annessi I u II u l-livell ta’ dettall fl-Anness III u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament b’miżuri li jikkonċernaw l-istatistika inward u outward dwar l-affiljati barranin u l-istandards ta' kwalità komuni. [Em. 160]

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 716/2007, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tiddefinixxi l-kontenut u l-perjodiċità tar-rapporti ta’ kwalità. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 716/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 2, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda d-definizzjonijiet fl-Annessi I u II u l-livell ta’ dettall fl-Anness III.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-prinċipju li l-benefiċċji ta’ tali miżuri għandhom jissuperaw l-ispejjeż tagħhom, kif ukoll lill-prinċipju li kwalunkwe piż finanzjarju addizzjonali fuq l-Istati Membri jew l-intrapriżi għandu jinżamm f’limitu raġonevoli.”;

(2)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-miżuri meħtieġa għall-istatistika inward u outward dwar l-affiljati barranin, abbażi tal-konklużjonijiet tal-istudji pilota. [Em. 161]

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-prinċipju li l-benefiċċji ta’ tali miżuri għandhom jissuperaw l-ispejjeż tagħhom, kif ukoll lill-prinċipju li kwalunkwe piż finanzjarju addizzjonali fuq l-Istati Membri jew l-intrapriżi għandu jinżamm f’limitu raġonevoli.”;

(3)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-istandards ta’ kwalità komuni msemmija fil-paragrafu 1.”; [Em. 162]

(4)  l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)  bejn il-punt (a) u l-punt (b), titħassar il-kelma “u”;

(ii)  jiżdied il-punt (ċ) li ġej:

“(ċ) id-definizzjoni tal-kontenut tal-istruttura, l-arranġamenti dettaljati u tal-perjodiċità l-perjodiċità tar-rapporti ta’ kwalità msemmija fl-Artikolu 6(2).”; [Em. 163]

(b)  jitħassar il-paragrafu 2;

(5)  jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 2, fl-Artikolu, l-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu l-Artikolu 6(3) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 164]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 2, fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 6(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ. [Em. 165]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu it-tieni paragrafu tal-Artikolu 2, l-Artikolu 5(4) u l-Artikolu 6(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 166]

___________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 3.

68.  Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ statistika dwar ħaddiema barranin(103)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 jiġi adattat għall-iżviluppi ekonomiċi u teknoloġiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dak ir-Regolament billi taġġorna ċerti definizzjonijiet u sabiex tissupplimentah billi tiddetermina l-gruppi ta’ dejta u diżaggregazzjonijiet addizzjonali u tistipula regoli dwar l-istandards tal-kwalità u l-preċiżjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)  jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:

“Artikolu 9a

Atti delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1).

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi: [Em. 167]

(a)  id-definizzjoni tal-kategoriji ta’ gruppi ta’ pajjiżi tat-twelid, gruppi ta’ pajjiżi ta’ residenza abitwali preċedenti u sussegwenti u gruppi ta’ ċittadinanza kif previst fl-Artikolu 3(1);

(b)  id-definizzjoni tal-kategoriji tar-raġunijiet għall-permess kif previst fl-Artikolu 6(1)(a);

(c)  id-definizzjoni tad-diżaggregazzjonijiet addizzjonali u l-livelli ta’ diżaggreggazzjonijiet li għandhom jiġu applikati għall-varjabbli kif previst fl-Artikolu 8;

(d)  l-istipular tar-regoli dwar l-istandards tal-kwalità u l-preċiżjoni.”;

(2)  fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 2;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9a għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 168]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9a tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4)  fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 3.

69.  Regolament (KE) Nru 1445/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi regoli komuni għall-provvista ta’ informazzjoni bażika dwar il-Paritajiet tas-Setgħa tal-Infiq u għall-kalkolu u d-disseminazzjoni tagħhom(104)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1445/2007 jiġi aġġornat bil-għan li jiġu kkunsidrati l-bidliet tekniċi u ekonomiċi għall-kalkolu u t-tixrid tal-Paritajiet tas-Setgħa tal-Infiq, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dak ir-Regolament bil-għan li tadatta d-definizzjonijiet u sabiex temenda l-intestaturi bażiċi fl-Anness II u tissupplimenta dak ir-Regolament bi kriterji ta’ kwalità. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1445/2007, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tadotta l-istruttura tar-rapporti ta’ kwalità. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1445/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda d-definizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel paragrafu u li jemenda l-lista ta’ intestaturi bażiċi fl-Anness II sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet tekniċi u ekonomiċi, sakemm dan ma jkunx jinvolvi żieda sproporzjonata fl-ispejjeż għall-Istati Membri.”; [Em. 169]

(2)  l-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a dwar il-kriterji biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi kriterji komuni li fuqhom huwa bbażat il-kontroll tal-kwalità msemmi fil-paragrafu 1.”; [Em. 170]

(b)  jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha tadotta tispjega l-istruttura tar-rapporti u l-arranġamenti dettaljati għar-rapporti tal-kwalità, kif imsemmi fil-paragrafu 3 u kif speċifikat fil-punt 5.3 tal-Anness I, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(2).”; [Em. 171]

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 u fl-Artikolu 7(4) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 172]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 u fl-Artikolu 7(4) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ. [Em. 173]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu it-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 u l-Artikolu 7(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 174]

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4)  fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 3;

(5)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3.

70.  Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93(105)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 177/2008 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-lista ta’ karatteristiċi tar-reġistri, id-definizzjoni tagħhom u r-regoli ta’ kontinwità tagħhom fl-Anness għal dak ir-Regolament u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bi standards ta’ kwalità komuni komuni għall-kwalità tar-reġistri tan-negozju u regoli għall-aġġornament tar-reġistri u billi tiddetermina l-firxa ta’ kemm sa liema punt ċerti intrapriżi u gruppi ta’ intrapriżi għandhom jiġu inklużi fir-reġistri, billi filwaqt li tispeċifika unitajiet konsistenti ma’ dawk għall-istatistika agrikola. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati. [Em. 175]

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 177/2008, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-kontenut u l-perjodiċità tar-rapporti ta’ kwalità. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 177/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a li jiddetermina l-firxa safejn biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina sa liema punt l-intrapriżi b’inqas minn nofs persuna impjegata u l-gruppi ta’ intrapriżi residenti kollha mingħajr ebda importanza statistika għall-Istati Membri għandhom jiġu inklużi fir-reġistri, u d-definizzjoni ta’ unitajiet konsistenti ma’ dawk għall-istatistika agrikola.”; [Em. 176]

(2)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a li jemenda l-Anness sabiex taġġorna l-lista ta’ karatteristiċi tar-reġistri u d-definizzjoni tagħhom, kif ukoll ir-regoli ta’ kontinwità tagħhom, billi tieħu f’kunsiderazzjoni l-prinċipju li l-benefiċċji tal-aġġornament għandhom jissuperaw l-ispiża tiegħu u l-prinċipju li r-riżorsi addizzjonali involuti għall-Istati Membri jew għall-intrapriżi jibqgħu raġonevoli.”;

(3)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a dwar l-istandards ta’ kwalità sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi standards komuni għall-kwalità tar-reġistri tan-negozju kif imsemmi fil-paragrafu 1. [Em. 177]

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-kontenut l-istruttura, l-arranġamenti dettaljati u l-perjodiċità tar-rapporti ta’ kwalità msemmija fil-paragrafu 2 permezz ta’ att atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2).”. [Em. 178]

Il-Kummissjoni għandha tieħu f’kunsiderazzjoni l-ispiża tal-kompilazzjoni tad-dejta.”;

(4)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a dwar ir-regoli sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistabbilixxi r-regoli għall-aġġornament tar-reġistri.”; [Em. 179]

(5)  fl-Artikolu 15, jitħassar il-paragrafu 1;

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 15a li ġej:

“Artikolu 15a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(6), fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 8(3) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ tal-Omnibus] ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 180]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(6), fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 8(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(6), l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 8(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 181]

___________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  fl-Artikolu 16, jitħassar il-paragrafu 3.

71.  Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar statistika strutturali kummerċjali(106)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament:

—  fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni, il-lista ta’ karatteristiċi, il-perjodu ta’ referenza, l-attivitajiet li għandhom jiġu koperti u r-rekwiżiti tal-kwalità tal-modulu flessibbli;

—  bil-miżuri meħtieġa abbażi tal-evalwazzjoni tal-istudji pilota;

—  bir-riżultati tal-komponenti nazzjonali prodotti mill-Istati Membri;

—  fir-rigward tal-perjodu ta’ referenza għal ċerti moduli;

—  bir-rieżami tar-regoli għall-bandiera CETO u r-raggruppament tal-Istati Membri;

—  permezz ta’ aġġornar tal-listi ta’ karatteristiċi u r-riżultati preliminari;

—  fir-rigward tal-frekwenza tal-kumpilazzjoni tal-istatistika;

—  fir-rigward tal-ewwel sena ta’ referenza għall-kumpilazzjoni tar-riżultati;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bid-diviżjoni 66 tan-NACE Rev. 2, bit-trażmissjoni tar-riżultati preliminari jew bl-estimi;

—  fir-rigward tat-tqassim tar-riżultati, b’mod partikolari l-klassifikazzjonijiet li għandhom jintużaw u l-kombinazzjonijiet tad-daqs;

—  billi taġġorna l-perjodi ta’ żmien għat-trażmissjoni tad-dejta;

—  billi tadatta t-tqassim tal-attivitajiet għall-emendi jew għar-reviżjonijiet tan-NACE u t-tqassim tal-prodotti għall-emendi jew għar-reviżjonijiet tas-CPA, kif ukoll it-tibdil tal-limitu aktar baxx għall-popolazzjoni referenzjarja;

—  bi kriterji għall-evalwazzjoni tal-kwalità.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3(4), l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“L-użu tal-modulu flessibbli msemmi fil-punt (j) tal-paragrafu 2 għandu jkun ippjanat b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar il-kamp biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu tal-modulu flessibbli, il-lista ta’ karatteristiċi tiegħu, il-perjodu ta’ referenza, l-attivitajiet li jridu jiġu koperti u r-rekwiżiti tal-kwalità. L-att delegat għandu jiġi adottat mill-inqas 12-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza. [Em. 182]

Il-Kummissjoni għandha wkoll tispeċifika l-ħtieġa għall-informazzjoni u l-impatt tal-ġbir tad-dejta tad-data fir-rigward tal-piż fuq in-negozji u l-ispejjeż għall-Istati Membri.”;

(2)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar il-miżuri sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-miżuri meħtieġa abbażi tal-evalwazzjoni tal-istudji pilota.”; [Em. 183]

(3)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Sabiex ikunu jistgħu Għall-finijiet li jiġu kkumpilati l-aggregati tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jipproduċu riżultati nazzjonali kompetenti skont il-livelli ta’ NACE Rev. 2 stipulati fl-Annessi għal dan ir-Regolament jew fl-atti delegati. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-livelli rilevanti ta' NACE Rev.2.”; [Em. 184]

(4)  l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi f’format tekniku xieraq, f’perijodu ta’ żmien li jibda mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar il-perjodu sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-perjodu ta’ referenza għall-moduli previsti fl-Artikolu 3(2)(a) sa (h) u (j) u dan il-perjodu liema perjodu ma għandux ikun itwal minn 18-il xahar. Għall-modulu previst fl-Artikolu 3(2)(i), il-perjodu ta’ żmien ma għandux ikun itwal minn 30 xahar jew 18-il xahar, kif stipulat fit-Taqsima 9 tal-Anness IX. Barra minn hekk, numru żgħir ta’ estimi ta’ riżultati preliminari għandhom ikunu trażmessi f’perjodu ta’ żmien li jibda mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza,. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li għandu jkun stipulat tadotta atti delegati f’konformità ma’ dik il-proċedura mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika dak il-perjodu għall-moduli previsti fl-Artikolu 3(2)(a) sa (g) u, liema perjodu ma għandux ikun itwal minn 10 xhur. [Em. 185]

Għall-modulu previst fl-Artikolu 3(2)(i), il-perjodu ta’ żmien għar-riżultati preliminari ma għandux ikun itwal minn 18-il xahar.”;

(b)  fil-paragraph 3, it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar ir-reviżjoni tar-regoli sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tirrevedi r-regoli għall-bandiera CETO u r-raggruppament tal-Istati Membri sad-29 ta’ April 2013 u kull ħames snin minn hemm ’il quddiem.”; [Em. 186]

(5)  fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 2;

(6)  jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

“Artikolu 11a

Atti delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar: sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament f'dak li jikkonċerna dan li ġej: [Em. 187]

(a)  l-aġġornament tal-listi tal-karatteristiċi u r-riżultati preliminari, sakemm tali aġġornament, wara valutazzjoni kwantitattiva, ma jimplikax żieda fin-numru ta’ unitajiet mistħarrġa jew piż fuq l-unitajiet li jkun sproporzjonat għar-riżultati mistennija (l-Artikoli 4 u 8 u l-Anness I, it-Taqsima 6, l-Anness II, it-Taqsima 6, l-Anness III, it-Taqsima 6, l-Anness IV, it-Taqsima 6);

(b)  il-frekwenza tal-kumpilazzjoni tal-istatistika (l-Artikolu 3);

(c)  l-ewwel sena ta’ referenza għall-kumpilazzjoni tar-riżultati (l-Artikolu 8 u t-Taqsima 5 tal-Anness I);

(d)  it-tqassim tar-riżultati, b’mod partikolari l-klassifikazzjonijiet li jridu jintużaw u l-kombinazzjonijiet tal-klassijiet tad-daqs (l-Artikolu 7 u l-Anness VIII, it-Taqsima 4, il-paragrafi 2 u 3, l-Anness IX, it-Taqsima 8, il-paragrafi 2 u 3 u t-Taqsima 10 tal-Anness IX);

(e)  l-aġġornament tal-perjodi ta’ żmien għat-trażmissjoni tad-dejta (l-Artikolu 8 u Anness I, it-Taqsima 8, il-paragrafu 1 u t-Taqsima 7 tal-Anness VI);

(f)  l-adattament tat-tqassim tal-attivitajiet għall-emendi jew għar-reviżjonijiet tan-NACE u t-tqassim tal-prodotti għall-emendi jew għar-reviżjonijiet tas-CPA;

(g)  it-tibdil tal-limitu l-aktar baxx għall-popolazzjoni ta’ referenza (l-Anness VIII, it-Taqsima 3);

(h)  u l-kriterji għall-evalwazzjoni tal-kwalità (l-Artikolu 6 u l-Anness I, it-Taqsima 6, l-Anness II, it-Taqsima 6, l-Anness III, it-Taqsima 6 u l-Anness IV, it-Taqsima 6).”

Artikolu 11b

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(4), fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 8(2) u (3), fl-Artikolu 11a, fit-Taqsimiet 5, 6, 8(1) u (2) tal-Anness I, fit-Taqsima 6 tal-Annessi II, III u IV, fit-Taqsima 7 tal-Anness VI, fit-Taqsimiet 3, 4(2) u (3) tal-Anness VIII u fit-Taqsimiet 8(2) u (3) u 10(2) tal-Anness IX għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 188]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(4), fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 8(2) u (3), fl-Artikolu 11a, fit-Taqsimiet 5, 6, 8(1) u (2) tal-Anness I, fit-Taqsima 6 tal-Annessi II, III u IV, fit-Taqsima 7 tal-Anness VI, fit-Taqsimiet 3, 4(2) u (3) tal-Anness VIII, fit-Taqsimiet 8(2) u (3) u 10(2) tal-Anness IX tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(4), l-Artikolu 4(4), l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(2) u (3), l-Artikolu 11a, it-Taqsimiet 5, 6, 8(1) u (2) tal-Anness I, it-Taqsima 6 tal-Annessi II, III u IV, it-Taqsima 7 tal-Anness VI, it-Taqsimiet 3, 4(2) u (3) tal-Anness VIII, it-Taqsimiet 8(2) u (3) u 10(2) tal-Anness IX għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.” [Em. 189]

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3;

(8)  L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)  it-taqsimiet 5 u 6 jiġu sostitwiti b’dawn li ġejjin:

“TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ referenza

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tiġi kkompilata l-istatistika hija s-sena kalendarja 2008. Id-dejta Id-data se tiġi kkompilata skont it-tqassim fit-Taqsima 9. Madankollu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-ewwel sena ta’ referenza li għaliha għandha tiġi kkumpilata l-istatistika dwar il-klassijiet ta’ attività koperti mill-gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 ta’ NACE Rev. 2. [Em. 190]

TAQSIMA 6

Rapport dwar il-kwalità tal-istatistika

Għal kull waħda mill-karatteristiċi ewlenin, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta’ preċiżjoni b’referenza għal livell ta’ fiduċja ta’ 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta’ dak l-Artikolu f’kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar il-karatteristiċi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-karatteristiċi ewlenin.” [Em. 191]

(b)  it-taqsima 8 hija emendata kif ġej:

(i)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza, ħlief għall-klassijiet ta’ attività 64.11 u 64.19 ta’ NACE Rev. 2. Għall-klassijiet ta’ attività 64.11 u 64.19 ta’ NACE Rev. 2, id-dewmien fit-trażmissjoni huwa ta’ 10 xhur. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar id-dewmien sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi d-dewmien fit-trażmissjoni tar-riżultati dwar il-klassijiet ta’ attività koperti mill-gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 ta’ NACE Rev. 2.”; [Em. 192]

(ii)  fil-paragrafu 2, l-aħħar paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Dawn l-estimi jew ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu fil-livell bi 3 ċifri (grupp) ta’ NACE Rev. 2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar id-diviżjoni 66 ta’ NACE Rev. 2, it-trażmissjoni tal-estimi jew sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi t-trażmissjoni tar-riżultati preliminari jew tal-istimi għad-diviżjoni 66 ta' NACE Rev.2.”; [Em. 193]

(9)  fl-Anness II, it-taqsima 6 tiġi sostitwita b’li ġejja:

“TAQSIMA 6

“Rapport dwar il-kwalità tal-istatistika

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta’ preċiżjoni b’referenza għal livell ta’ fiduċja ta’ 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta’ dak l-Artikolu f’kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar il-karatteristiċi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi tali karatteristiċi ewlenin.”; [Em. 194]

(10)  fl-Anness III, it-taqsima 6 tiġi sostitwita b’li ġejja:

“TAQSIMA 6

Rapport dwar il-kwalità tal-istatistika

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta’ preċiżjoni b’referenza għal livell ta’ fiduċja ta’ 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta’ dak l-Artikolu f’kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar il-karatteristiċi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi tali karatteristiċi ewlenin.”; [Em. 195]

(11)  fl-Anness IV, it-taqsima 6 tiġi sostitwita b’li ġejja:

“TAQSIMA 6

Rapport dwar il-kwalità tal-istatistika

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta’ preċiżjoni b’referenza għal livell ta’ fiduċja ta’ 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta’ dak l-Artikolu f’kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar il-karatteristiċi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi tali karatteristiċi ewlenin.”; [Em. 196]

(12)  fl-Anness VI, it-taqsima 7 tiġi sostitwita b’li ġejja:

“TAQSIMA 7

Trażmissjoni tar-riżultati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar id-dewmien sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi d-dewmien fit-trażmissjoni tar-riżultati li ma jkunx itwal minn 10 xhur mit-tmiem tas-sena ta’ referenza.”; [Em. 197]

(13)  L-Anness VIII huwa emendat kif ġej:

(a)  fit-Taqsima 3, il-ħames sentenza tiġi sostitwita b’li ġejja:

“Abbażi ta’ dan l-istudju, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti Delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar it-tibdil tal-limitu biex temenda dan ir-Regolament billi tibdel il-limitu l-aktar baxx tal-popolazzjoni ta' riferiment.”; [Em. 198]

(b)  fit-taqsima 4, fil-paragrafi 2 u 3, fit-tabella “Tqassim tal-fatturat skont it-tip ta’ prodott”, is-sentenza fil-kolonna “Kumment” tiġi sostitwita b’li ġejja:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar id-determinazzjoni tat-tqassim sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi t-tqassim tal-prodotti.”; [Em. 199]

(14)  L-Anness IX huwa emendat kif ġej:

(a)  fit-taqsima 8, il-paragrafi 2 u 3 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar xi riżultati sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi li xi riżultati għandhom jitqassmu wkoll fi klassijiet ta’ daqsijiet għal-livell ta’ dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-Taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn it-tqassim ikun meħtieġ biss għal-livell tal-grupp. [Em. 200]

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar xi riżultati sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi li xi riżultati għandhom jitqassmu wkoll skont il-forma legali għal-livell ta’ dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-Taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn it-tqassim ikun meħtieġ biss għal-livell tal-grupp.”; [Em. 201]

(b)  fit-taqsima 10, fl-aħħar tal-paragrafu 2, is-subtaqsima “Aggregati speċjali” tiġi sostitwita b’li ġejja:

“Aggregati speċjali

Sabiex tkun tista’ tiġi kkompilata l-istatistika tal-Unjoni dwar id-demografija tan-negozju għas-settur tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11b dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi għadd ta’ aggregati speċjali tan-NACE Rev. 2 li jridu jiġu trażmessi.”. [Em. 202]

72.  Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skont l-attività (KPA) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93(107)(108)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 jiġi adattat għall-iżviluppi ekonomiċi jew teknoloġiċi u jiġi allinjat ma’ klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għal dak ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6a li jemenda l-Anness:

(a)  sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi ekonomiċi jew teknoloġiċi;

(b)  sabiex jiġi allinjat ma’ klassifikazzjonjiet ekonomiċi u soċjali oħrajn.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 6a li ġej:

“Artikolu 6a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3.

73.  Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja(109)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 452/2008 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tal-politika, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tagħżel u tispeċifika s-suġġetti tal-istatistika, il-karatteristiċi tagħhom, it-tqassim tal-karatteristiċi, il-perjodu ta’ osservazzjoni u l-iskadenzi għat-trażmissjoni tar-riżultati, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-kwalità, inkluża l-preċiżjoni meħtieġa. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 452/2008, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-qafas tar-rapportar ta’ kwalità. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 452/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament f'dak li jikkonċerna dan li ġej: [Em. 203]

(a)  l-għażla u l-ispeċifikazzjoni tas-suġġetti koperti mill-oqsma u l-karatteristiċi tagħhom b’reazzjoni għall-ħtiġijiet tekniċi jew ta’ politika;

(b)  it-tqassim tal-karatteristiċi;

(c)  il-perjodu ta’ osservazzjoni u l-iskadenzi għat-trażmissjoni tar-riżultati;

(d)  ir-rekwiżiti tal-kwalità, inkluża l-preċiżjoni meħtieġa;

Meta dawk l-atti delegati jkunu jeħtieġu tkabbir sinifikanti tal-ġabriet tad-dejta eżistenti jew ġabriet ta’ dejta ġodda, jew inkella tal-istħarriġ, l-atti delegati għandhom ikunu bbażati fuq analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji bħala parti minn analiżi komprensiva tal-effetti u l-implikazzjonijiet, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-benefiċċju tal-miżuri, l-ispejjeż għall-Istati Membri u l-oneru tar-risposta.

Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri li jikkonċernaw il-qafas tar-rapportar ta’ kwalità permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2).”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 6a li ġej:

“Artikolu 6a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 204]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3.

74.  Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar l-istatistika ta’ kull tliet xhur dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti fil-Komunità(110)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 453/2008 jiġi aġġornat bil-għan li tiġi pprovduta statistika regolari ta’ kull tliet xhur dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kunċetti ta’ “attivament jieħu passi sabiex isib il-kandidat adatt” u “perjodu ta’ żmien speċifiku”, billi tiddetermina ċerti dati ta’ referenza, billi tistabbilixxi l-qafas għall-istudji ta’ fattibbiltà u billi tadotta kwalunkwe atti xierqa abbażi tar-riżultati ta’ dawk l-istudji. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 453/2008 dwar il-format għat-trażmissjoni tad-dejta u tal-metadejta, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 453/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. “post tax-xogħol vakanti” għandu jfisser post tax-xogħol bi ħlas maħluq ġdid, mhux okkupat jew li dalwaqt isir vakanti:

(a)  li għalih, min iħaddem qiegħed attivament jieħu passi u huwa lest li jieħu aktar passi sabiex isib il-kandidat adatt minn barra l-intrapriża kkonċernata; u

(b)  li min iħaddem bi ħsiebu jimlieh immedjatament jew inkella f’perjodu ta’ żmien speċifiku.

L-istatistika pprovduta għandha tagħmel distinzjoni, fuq bażi fakultattiva, bejn il-postijiet tax-xogħol vakanti għal terminu fiss u l-impjiegi permanenti.”;

(b)  jiżdied it-tieni paragrafu li ġej:

“Għall-finijiet tal-punt 1 tal-ewwel paragrafu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jiddefinixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kunċetti “passi attivi sabiex jinstab kandidat addattat” u “perjodu ta’ żmien speċifiku.”; [Em. 205]

(2)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. L-Istati Membri għandhom jikkumpilaw id-dejta id-data trimestrali b’referenza għad-dati ta’ referenza speċifiċi. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jiddetermina sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina dawk id-dati ta’ referenza speċifiċi.”; [Em. 206]

(3)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jiddetermina sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina d-data tal-ewwel kwart tas-sena ta’ referenza, kif ukoll l-iskadenzi tat-trażmissjoni applikabbli għall-Istati Membri. Kwalunkwe reviżjoni tad-dejta trimestrali għal kwarti tas-sena preċedenti għandha tintbagħat fl-istess żmien.

L-Istati Membri għandhom jibagħtu d-dejta d-data u l-metadejta l-metadata lill-Kummissjoni (l-Eurostat), u jispeċifikaw is-sors tagħhom, skont format iddeterminat tekniku determinat mill-Kummissjoni permezz ta’ att atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(3).”; [Em. 207]

(4)  f l-Artikolu 7, il-paragrafi 1, 2 u 3 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a dwar il-qafas sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi qafas xieraq għall-istabbiliment ta’ serje ta’ studji tal-fattibbiltà. [Em. 208]

Dawk l-istudji għandhom jitwettqu minn dawk l-Istati Membri li jsibu diffikultajiet sabiex jipprovdu dejta għal:

(a)  unitajiet b’inqas minn 10 impjegati; u/jew

(b)  l-attivitajiet li ġejjin:

(i)  l-amministrazzjoni pubblika u d-difiża; is-sigurtà soċjali obbligatorja;

(ii)  l-edukazzjoni;

(iii)  l-attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem u mal-ħidma soċjali;

(iv)  l-arti, id-divertiment u r-rikreazzjoni;

(v)  l-attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, it-tiswija tal-kompjuters u ta’ oġġetti għal użu personali u domestiku u attivitajiet oħrajn ta’ servizz personali.

2.  L-Istati Membri li jwettqu studji ta’ fattibbiltà għandhom jissottomettu rapport dwar ir-riżultati ta’ dawk l-istudji fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ tal-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-miżuri meħtieġa mill-aktar fis possibbli wara li jsiru disponibbli r-riżultati tal-istudji tal-fattibbiltà, fi djalogu mal-Istati Membri, u f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.”;

(5)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

"Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2, fl-Artikolu 3(1), fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 7(1) u (3) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 209]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2, fl-Artikolu 3(1), fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 7(1) u (3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2, l-Artikolu 3(1), l-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 7(1) u (3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(6)  fl-Artikolu 9, jitħassar il-paragrafu 2.

75.  Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar(111)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 763/2008 jiġi aġġornat, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistabbilixxi s-snin ta’ referenza sussegwenti u tadotta l-programm tad-dejta statistika u tal-metadejta. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 763/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Kull Stat Membru għandu jiddetermina data ta’ referenza. Id-data ta’ referenza għandha taqa’ f’sena speċifikata abbażi ta’ dan ir-Regolament (sena ta’ referenza). L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2011.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a dwar l-istabbiliment tas-snin sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi s-snin ta’ referenza sussegwenti. Is-snin ta’ referenza għandhom jaqgħu matul il-bidu ta’ kull deċennju”; [Em. 210]

(b)  il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a dwar l-istabbiliment ta’ sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi programm tad-dejta tad-data statistika u tal-metadejta tal-metadata li trid tiġi trażmessa sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.”; [Em. 211]

(2)  fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 2;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 7a li ġej:

“Artikolu 7a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(1) u (3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 212]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(1) u (3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(1) u (3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 3 jitħassar.

76.  Regolament (KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar l-istatistika dwar l-enerġija(112)

Sabiex ikun żgurat li r-Regolament (KE) Nru 1099/2008 jiġi adattat għall-progress tekniku u għall-ħtiġijiet ġodda, il-Kummissjoni għandha tiġi delegata bis-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat

—  sabiex temenda l-lista ta’ sorsi tad-dejta u l-kjarifiki jew id-definizzjonijiet applikabbli f’dak ir-Regolament;

—  sabiex temenda l-arranġamenti għat-trażmissjoni tad-dejta nazzjonali f’dak ir-Regolament;

—  sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bl-istatistika nukleari annwali;

—  sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bl-istatistika dwar l-enerġija rinnovabbli, kif ukoll bl-istatistika dwar il-konsum tal-enerġija finali.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1099/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-lista ta’ sorsi tad-dejta.”;

(2)  fl-Artikolu 4, il-paragrafi 2 u 3 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“2. Il-kjarifiki jew id-definizzjonijiet applikabbli tat-termini tekniċi użati huma pprovduti fl-Annessi individwali, kif ukoll fl-Anness A (Kjarifiki tat-terminoloġija).

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jikkjarifika aktar it-terminoloġija sabiex temenda dan ir-Regolament ħalli tikkjarifika t-terminoloġija permezz taż-żieda ta’ referenzi rilevanti għal NACE wara d-dħul fis-seħħ ta’ li tkun daħlet fis-seħħ reviżjoni tal-klassifikazzjoni ta’ NACE. [Em. 213]

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda d-dejta li trid tintbagħat u l-kjarifiki jew id-definizzjonijiet applikabbli.”;

(3)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-arranġamenti għat-trażmissjoni tal-istatistika nazzjonali.”;

(4)  fl-Artikolu 8, it-tieni paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a rigward is-sett sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi s-sett ta’ statistika nukleari annwali.”; [Em. 214]

(5)  l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a rigward is-sett sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi s-sett ta’ statistika dwar l-enerġija rinnovabbli u s-sett ta’ statistika dwar il-konsum finali tal-enerġija.”; [Em. 215]

(b)  jitħassar il-paragrafu 3;

(6)  fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 1;

(7)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(3), fl-Artikolu 4(2) u (3), fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 8 u fl-Artikolu 9(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 216]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(3), fl-Artikolu 4(2) u (3), fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 8 u fl-Artikolu 9(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(3), l-Artikolu 4(2) u (3), l-Artikolu 5(3), l-Artikolu 8 u l-Artikolu 9(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(8)  fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 2;

(9)  fl-Anness A, titħassar in-“Nota” fil-punt 2.

77.  Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol(113)

Sabiex tittejjeb l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1338/2008, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistipula l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti, imsemmija fl-Annessi I sa V u t-tqassim tagħhom, kif ukoll il-perjodi referenzjarji, l-intervalli u l-limiti ta’ żmien għall-provvista tad-dejta u għall-provvista tal-metadejta. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Kull meta l-adozzjoni ta’ att delegat tkun prevista f’konformità mal-Artikolu 9a, għandha titwettaq analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji li tieħu f’kunsiderazzjoni l-benefiċċji tad-disponibbiltà tad-dejta b’rabta mal-ispiża tal-ġbir tad-dejta u l-oneru fuq l-Istati Membri.”;

(2)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-dejta u l-metadejta meħtieġa minn dan ir-Regolament f’forma elettronika, f’konformità ma’ standard ta’ skambju maqbul bejn il-Kummissjoni (l-Eurostat) u l-Istati Membri.

Id-dejta Id-data għandha tiġi pprovduta f’konformità mal-limiti ta’ żmien stabbiliti, fl-intervalli previsti u fir-rigward tal-perjodi ta’ referenza li huma indikati fl-Annessi jew f’atti delegati. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta tali atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a billi tissupplimenta dan ir-Regolament.”; [Em. 217]

(3)  fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula dan li ġej: [Em. 218]

(a)  il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti, imsemmija fl-Annessi minn I sa V;

(b)  it-tqassim ta’ dawk il-karatteristiċi;

(c)  il-perjodi ta’ referenza, l-intervalli u l-limiti ta’ żmien għall-provvista tad-dejta;

(d)  il-provvista ta’ metadejta.

Dawk l-atti għandhom jieħdu f’kunsiderazzjoni, b’mod partikolari, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5, tal-Artikolu 6(2) u (3) u tal-Artikolu 7(1), kif ukoll id-disponibbiltà, l-adegwatezza u l-kuntest legali tas-sorsi tad-dejta eżistenti tal-Unjoni wara eżaminazzjoni tas-sorsi kollha relatati mal-oqsma u s-suġġetti rispettivi.”;

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 9(1) u fil-punti (ċ), (d) u (e) tal-Annessi I, II, III, IV u V għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 219]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 9(1) u fil-punti (ċ), (d) u (e) tal-Annessi I, II, III, IV u V tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2), l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 9(1) u fil-punti (ċ), (d) u (e) tal-Annessi I, II, III, IV u V għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(5)  fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 2;

(6)  L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(ċ) Il-perjodi ta’ referenza, l-intervalli u l-limiti ta’ żmien għall-provvista tad-dejta

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull ħames snin mill-EHIS; tista’ tkun meħtieġa frekwenza differenti għal ġabriet ta’ dejta oħrajn, bħal dawk dwar il-morbidità jew l-aċċidenti u l-korrimenti, kif ukoll għal xi moduli speċifiċi tal-istħarriġ. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta’ referenza, l-intervall u l-limitu ta’ żmien għall-provvista tad-dejta tad-data.”; [Em. 220]

(b)  fil-punt (d), it-tieni paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Mhux is-suġġetti kollha għandhom neċessarjament ikunu koperti ma’ kull forniment ta’ dejta data. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.”; [Em. 221]

(c)  il-punt (e) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(e) Metadejta

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta’ metadejta metadata, inkluża metadejta metadata,dwar il-karatteristiċi tal-istħarriġ u ta’ sorsi oħrajn użati, il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.”; [Em. 222]

(7)  l-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(ċ) Il-perjodi ta’ referenza, l-intervalli u l-limiti ta’ żmien għall-provvista tad-dejta

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta’ referenza, l-intervall u l-limitu ta’ żmien għall-provvista tad-dejta tad-data.”; [Em. 223]

(b)  fil-punt (d), ir-raba’ paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.”; [Em. 224]

(c)  il-punt (e) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(e) Metadejta

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta’ metadejta, metadata, inkluża metadejta metadata dwar il-karatteristiċi tas-sorsi u tal-kumpilazzjonijiet użati, il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.”; [Em. 225]

(8)  L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(ċ) Il-perjodi ta’ referenza, l-intervalli u l-limiti ta’ żmien għall-provvista tad-dejta

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta’ referenza. Id-dejta Id-data għandha tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 24 xahar wara t-tmiem tas-sena ta’ referenza. Id-dejta Id-data stmata jew provviżorja tista’ tiġi pprovduta aktar kmieni. Fil-każ ta’ inċidenti fis-settur tas-saħħa pubblika, jistgħu jiġu stabbiliti ġabriet ta’ dejta data speċjali addizzjonali, jew għall-imwiet kollha jew inkella għal kawżi speċifiċi ta’ mewt.”; [Em. 226]

(b)  fil-punt (d), ir-raba’ paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.”; [Em. 227]

(c)  il-punt (e) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(e) Metadejta

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissuplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta’ metadejta metadata, inkluża metadejta metadata dwar il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.”; [Em. 228]

(9)  l-Anness IV huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(ċ) Il-perjodi ta’ referenza, l-intervalli u l-limiti ta’ żmien għall-provvista tad-dejta

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta’ referenza. Id-dejta Id-data għandha tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 18-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta’ referenza.”; [Em. 229]

(b)  fil-punt (d), ir-raba’ paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.”; [Em. 230]

(c)  il-punt (e) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(e) Metadejta

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta metadata, inkluża metadejta metadata dwar il-popolazzjoni koperta, ir-rati tad-dikjarazzjoni għall-aċċidenti fuq ix-xogħol u, meta jkunu rilevanti, il-karatteristiċi tal-kampjunar, kif ukoll informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni ta' statistika u indikaturi komparabbli.”; [Em. 231]

(10)  l-Anness V huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (ċ) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(ċ) Il-perjodi ta’ referenza, l-intervalli u l-limiti ta’ żmien għall-provvista tad-dejta

Għall-marda okkupazzjonali, l-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena u tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 15-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta' referenza. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-perjodi ta' referenza, l-intervalli u l-limiti ta' żmien għall-provvista tal-ġabriet tad-dejta tad-data l-oħrajn.”; [Em. 232]

(b)  fil-punt (d), ir-raba’ paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.”; [Em. 233]

(c)  il-punt (e) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(e) Metadejta

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissuplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta metadata, inkluża metadejta metadata dwar il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.”. [Em. 234]

78.  Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi(114)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1185/2009 jiġi aġġornat, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda r-rekwiżiti li jirrigwardjaw il-provvista tar-rapporti ta’ kwalità msemmija fit-Taqsima 6 tal-Annessi I u II, rispettivament, u l-lista ta’ sustanzi li għandhom jiġu koperti u l-klassifikazzjoni tagħhom f’kategoriji ta’ prodotti u klassijiet ta’ sustanzi kimiċi kif stabbiliti fl-Anness III u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament b’definizzjoni tal-“qasam ittrattat” kif imsemmi fit-Taqsima 2 tal-Anness II. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1185/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, jitħassar it-tieni subparagrafu;

(b)  jiddaħħal il-paragrafu 1a li ġej:

1a. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5a li jemenda r-rekwiżiti li jirrigwardjaw il-provvista tar-rapporti ta’ kwalità msemmija fit-Taqsima 6 tal-Annessi I u II, rispettivament.”

(c)  il-paragrafi 2 u 3 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5a li jissupplimenta t-Taqsima 2 tal-Anness II fir-rigward tad-definizzjoni ta’ “qasam ittrattat”.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5a li jemenda l-lista ta’ sustanzi li għandhom jiġu koperti u l-klassifikazzjoni tagħhom f’kategoriji ta’ prodotti u klassijiet ta’ sustanzi kimiċi kif stabbiliti fl-Anness III fuq bażi regolari u mill-anqas kull ħames snin.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej:

“Artikolu 5a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(1a), (2) u (3) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 235]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(1a), (2) u (3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(1a), (2) u (3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  fl-Artikolu 6, jitħassar il-paragrafu 3;

VIII.  L-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali

79.  Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità(115)

Sabiex tittieħed deċiżjoni dwar l-applikabbiltà fi ħdan l-Unjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità żviluppati mill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1606/2002. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-applikabbiltà fi ħdan l-Unjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità ("standards internazzjonali tal-kontabilità adottati"). [Em. 236]

Meta, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 5b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”; [Em. 237]

(b)  jitħassar il-paragrafu 3;

(1a)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b'li ġej:

Għal kull sena finanzjarja li tibda fil, jew wara l-1 ta' Jannar 2005, kumpanniji rregolati bil-liġi ta' Stat Membru għandhom jippreparaw il-kontijiet ikkonsolidati tagħhom b'konformità mal-proċedura stabbilita skont l-Artikolu 3(1) jekk, fid-data tal-balance sheet tagħhom, it-titoli tagħhom ikunu aċċettati għall-kummerċ f'suq regolat kif definit fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE." [Em. 238]

(1b)  l-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 5

Għażliet fir-rigward ta' kontijiet annwali u ta' kumpanniji mhux negozjati pubblikament

L-Istati Membri jistgħu jippermettu jew jirrikjedu:

(a)  il-kumpaniji riferiti fl-Artikolu 4 biex jippreparaw il-kontijiet annwali tagħhom.

(b)  Il-kumpaniji, apparti minn dawk riferiti f'Artikolu 4 biex jippreparaw il-kontijiet konsolidati tagħhom u/jew il-kontijiet annwali tagħhom, b'konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabilità adottati bi qbil mal-Artikolu 3(1)." [Em. 239]

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 5a u 5b li ġejjin:

“Artikolu 5a

Eżerċitar tad-delega

1.   Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kumissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 240]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 241]

Artikolu 5b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 5a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. [Em. 242]

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassru l-Artikoli jitħassar l-Artikolu 6 u 7. [Em. 243]

(3a)   l-Artikolu 7 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 7

Rapportaġġ u koordinazzjoni

1.  Il-Kummissioni għandha tinforma fuq bażi regolari lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward l-istat tal-proġetti attivi tal-IASB u dwar kull dokument relatat maħruġ mill-IASB sabiex tikkoordina l-pożizzjonijiet u biex tiffaċilita d-diskussjonijiet li jikkonċernaw l-adozzjoni ta' standards li jistgħu jirriżultaw minn dawn il-proġetti u dokumenti.

2.  Il-Kummissjoni għandha debitament tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien xieraq jekk ikollha l-intenzjoni li ma tipproponix l-adozzjoni ta' standard."[Em. 244]

80.  Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (116)

Sabiex id-Direttiva 2009/110/KE tiġi adattata bil-għan li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-inflazzjoni jew l-iżviluppi tas-suq u dawk teknoloġiċi, kif ukoll sabiex tkun żgurata applikazzjoni konverġenti tinkludi, fl-Artikolu 14, l-għoti ta’ ċerti eżenzjonijiet stabbiliti f’dik id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti miżuri li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegatihuma neċessarji għall-aġġornament tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva "sabiex tieħu kont tal-inflazzjoni jew tal-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq" skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju. Għoti tas-setgħa bħal dan, jekk jiġi adattat għal għoti tas-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati mingħajr tibdil ulterjuri, ma jkunx jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 290 tat-TFUE rigward l-ispeċifikazzjoni neċessarja tal-objettivi, il-kontenut u l-kamp ta' applikazzjoni tad-delega tas-setgħa. Meta jitqies li sal-lum il-Kummissjoni ma użatx din is-setgħa, dan għandu titħassar. [Em. 245]

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/110/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 14 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 14

Atti delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a:

(a)  li jemenda din id-Direttiva sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-inflazzjoni jew l-iżviluppi tas-suq u dawk teknoloġiċi;

(b)  li jemenda l-Artikolu 1(4) u (5) sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konverġenti tal-eżenzjonijiet imsemmija f’dawk id-dispożizzjonijiet.”; huwa mħassar. [Em. 246]

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 14a li ġej:

“Artikolu 14a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 14 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 14 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”; [Em. 247]

(3)  jitħassar l-Artikolu 15.

IX.  Is-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs 

81.   Id-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE tal-20 ta’ Mejju 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-aerosol dispensers(117)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi ġodda fit-teknoloġija tal-aerosol dispensers u jiġi żgurat livell għoli ta’ sikurezza, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda d-Direttiva 75/324/KEE bil-għan li tadattaha għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 75/324/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

Artikolu 5

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-Anness sabiex tadattah għall-progress tekniku.”;

(2)  jitħassru l-Artikoli 6 u 7;

(3)  fl-Artikolu 10(3), l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda din id-Direttiva sabiex tiżgura li jsiru l-adattamenti tekniċi meħtieġa fir-rigward tal-analiżi tal-perikli, il-karatteristiċi tekniċi tal-aerosol dispensers, il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi tal-kontenut, ir-rekwiżiti tat-tikkettar u tal-fjammabbiltà u l-metodi u l-proċeduri tal-ittestjar għall-aerosol dispensers.

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:

“Artikolu 10a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5 u fl-Artikolu 10(3) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 248]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5 u fl-Artikolu 10(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5 u l-Artikolu 10(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 249]

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

82.  Id-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE tal-20 ta’ Jannar 1976 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-prekondizzjonament bil-piż jew bil-volum ta’ ċerti prodotti f’imballaġġ minn qabel(118)(119)

Sabiex id-Direttiva 76/211/KEE tiġi adattata għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 76/211/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 6

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6a li jemenda l-Annessi I u II sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 6a li ġej:

“Artikolu 6a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

83.  Id-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE tal-20 ta’ Diċembru 1979 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-unitajiet ta’ kejl u dwar l-irrevokar tad-Direttiva 71/354/KEE(120)

Sabiex id-Direttiva 80/181/KEE tiġi adattata għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għal dik id-Direttiva u tissupplimenta dik id-Direttiva b’indikazzjonijiet supplimentari. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 80/181/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 6a jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 6a

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6ċ li jistabbilixxi indikazzjonijiet supplimentari c sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi. [Em. 250]

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6ċ li jemenda l-Kapitolu I tal-Anness sabiex tadattah għall-progress tekniku.

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 6ċ li ġej:

“Artikolu 6ċ

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6a għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 251]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6a tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 252]

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

84.  Id-Direttiva Nru 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz(121)

Sabiex jiġi żgurat l-adattament tekniku malajr tal-istandards tal-kwalità tas-servizz, b’mod partikolari fuq il-ħinijiet tar-rotta u fuq ir-regolarità u l-affidabbiltà tas-servizzi transkonfinali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għad-Direttiva 97/67/KE bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku, kif ukoll sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva b’kundizzjonijiet standardizzati għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 97/67/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 16, it-tielet u r-raba’ paragrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Dawk l-istandards għandhom jiġu stabbiliti minn:

(a)  l-Istati Membri fil-każ ta’ servizzi nazzjonali;

(b)  il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-każ ta’ servizzi transkonfinali intra-Komunitarji (ara l-Anness II).

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jemenda l-Anness II sabiex tadatta l-istandards għas-servizzi transkonfinali intra-Komunitarji għall-progress tekniku jew għall-iżviluppi tas-suq.

Għandu jitwettaq monitoraġġ tal-prestazzjoni indipendenti mill-anqas darba fis-sena minn korpi esterni li ma jkollhom ebda rabta mal-fornituri ta’ servizzi universali taħt kundizzjonijiet standardizzati u għandhom ikunu s-suġġett ta’ rapporti ppubblikati mill-anqas darba fis-sena.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jispeċifika sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tispeċifika tali kundizzjonijiet standardizzati.”; [Em. 253]

(2)  it-titolu tal-Kapitolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Atti delegati u ta’ implimentazzjoni”;

(3)  wara t-titolu tal-Kapitolu 8, jiddaħħal l-Artikolu 20a li ġej:

“Artikolu 20a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16 għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 254]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 16 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 16 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4)  fl-Artikolu 21, jitħassar it-tieni paragrafu.

85.  Id-Direttiva 2000/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar emissjoni tal-ħoss fl-ambjent minn tagħmir għall-użu ta’ barra(122)(123)

Sabiex id-Direttiva 2000/14/KE tiġi adattata għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness III għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2000/14/KE hija emendata kif ġej:

(1)  jiddaħħal l-Artikolu 17a li ġej:

“Artikolu 17a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 18a għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 18a tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Europew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 18a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12. 5. 2016, p. 1.";

(2)  fl-Artikolu 18, jitħassar il-paragrafu 2;

(3)  L-Artikolu 18a jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 18a

Emendi għall-Anness III

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17a li jemenda l-Anness III sabiex tadattah għall-progress tekniku. Dawk l-atti delegati ma għandu jkollhom ebda impatt dirett fuq il-livell imkejjel tal-potenza akustika tat-tagħmir elenkat fl-Artikolu 12, b’mod partikolari permezz tal-inklużjoni ta’ referenzi għall-istandards Ewropej rilevanti.”;

(4)  fl-Artikolu 19, jitħassar il-punt (b).

86.  Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti(124)

Sabiex jiġu adottati l-adattamenti tekniċi meħtieġa għar-Regolament (KE) Nru 2003/2003, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I sa IV għal dak ir-Regolament għall-iskop li tadatta u timmodernizza l-metodi ta’ kejl, kampjunar u analiżi u tispeċifika l-miżuri ta’ kontroll, kif ukoll sabiex temenda l-Anness I għal dak ir-Regolament bil-għan li tinkludi tipi ġodda ta’ fertilizzanti. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 29, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Annessi I sa IV għall-fini tal-adattament u l-immodernizzar tal-metodi tal-kejl, tal-kampjunar u tal-analiżi u, kull fejn ikun possibbli, għandha tuża l-istandards Ewropej.

Il-Kummissjoni għandha wkoll is-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Annessi I sa IV għall-fini tal-ispeċifikazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll previsti fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu u fl-Artikoli 8, 26 u 27. B’mod partikolari, tali atti għandhom jindirizzaw il-kwistjoni tal-frekwenza li biha jeħtieġ li jiġu mtennija t-testijiet, kif ukoll il-miżuri li huma maħsuba sabiex jiżguraw li l-fertilizzant imqiegħed fis-suq huwa identiku għall-fertilizzant ittestjat.”;

(2)  l-Artikolu 31 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Anness I sabiex tinkludi tipi ġodda ta’ fertilizzanti.”;

(b)  jitħassar il-paragrafu 4;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 31a li ġej:

“Artikolu 31a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 29(4) u fl-Artikolu 31(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 255]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 29(4) u fl-Artikolu 31(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 29(4) u l-Artikolu 31(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

87.  Id-Direttiva 2004/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 dwar l-ispezzjoni u l-verifika ta’ prassi tajba ta’ laboratorji (GLP)(125)(126)

Sabiex jiġi adottat l-adattament tekniku meħtieġ għad-Direttiva 2004/9/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda dik id-Direttiva sabiex issolvi n-nuqqas ta’ qbil b’rabta mal-konformità mal-GLP;

—  temenda l-formula tal-approvazzjoni f’dik id-Direttiva;

—  temenda l-Anness I għal dik id-Direttiva sabiex tikkunsidra l-progress tekniku.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/9/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6a li jemenda din id-Direttiva sabiex issolvi l-kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 6a li ġej:

“Artikolu 6a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 8(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 8(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 8(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3;

(4)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 6a li jemenda:

(a)  il-formula fl-Artikolu 2(2);

(b)  l-Anness I, sabiex tikkunsidra l-progress tekniku.”.

88.  Id-Direttiva 2004/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu mal-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ prattika tajba tal-laboratorju u l-verifikazzjoni tal-applikazzjonijiet tagħhom għal provi fuq sustanzi kimiċi(127)

Sabiex jiġu żgurati l-adattamenti tekniċi meħtieġa għad-Direttiva 2004/10/KE, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness I għal dik id-Direttiva bil-għan li tadattah għall-progress tekniku fir-rigward tal-prinċipji ta’ prattika tajba tal-laboratorju u sabiex temenda dik id-Direttiva bil-għan li tintroduċi l-adattamenti tekniċi meħtieġa. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/10/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 3a jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 3a

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 3b li jemenda l-Anness I sabiex tadattah għall-progress tekniku, fir-rigward tal-prinċipji tal-GLP.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 3b li ġej:

“Artikolu 3b

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3a u fl-Artikolu 5(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.[Em. 256]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3a u fl-Artikolu 5(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3a u l-Artikolu 5(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3)  jitħassar l-Artikolu 4;

(4)  fl-Artikolu 5(2), it-tielet u r-raba’ subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 3b li jemenda din id-Direttiva sabiex tintroduċi l-adattamenti tekniċi meħtieġa.”.

89.  Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (128)(129)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-iżviluppi ġodda, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-lista indikattiva ta’ komponenti tas-sikurezza fl-Anness V għad-Direttiva 2006/42/KE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 2006/42/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-miżuri meħtieġa għat-trattament ta’ makkinarju potenzjalment perikoluż. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/42/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jemenda l-Anness V sabiex taġġorna l-lista indikattiva ta’ komponenti tas-sikurezza.”;

(2)  fl-Artikolu 9(3), it-tieni u t-tielet subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Filwaqt li tieħu kont dovut tar-riżultati ta’ dik il-konsultazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri meħtieġa permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(3).”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 21a li ġej:

“Artikolu 21a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 22, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

____________________

* Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”.

90.  Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern(130)

Sabiex jiġi żgurat l-adattament tekniku malajr tad-Direttiva 2006/123/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva bi kriterji komuni u ċerti limiti ta’ żmien. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/123/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 23, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’, f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2), tistabbilixxi lista ta’ servizzi li juru l-karatteristiċi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 39a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi kriterji komuni sabiex jiġi definit, għall-finijiet tal-assigurazzjoni jew tal-garanziji msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, x’inhu xieraq għan-natura u l-firxa tar-riskju.”; [Em. 257]

(2)  l-Artikolu 36 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 36

Atti delegati u ta’ implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 39a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tispeċifika l-limiti ta’ żmien previsti fl-Artikoli 28 u 35. [Em. 258]

Il-Kummissjoni għandha tadotta wkoll, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, l-arranġamenti prattiċi għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn l-Istati Membri u, b’mod partikolari, id-dispożizzjonijiet dwar l-interoperabbiltà għas-sistemi ta’ informazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2).”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 39a li ġej:

“Artikolu 39a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 23(4) u fl-Artikolu 36 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus] ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 259]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 23(4) u fl-Artikolu 36 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 23(4) u l-Artikolu 36 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 40, jitħassar il-paragrafu 3.

91.  Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni(131)

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 sabiex tvarja l-perċentwal tad-dossiers magħżula għall-verifika tal-konformità u sabiex temenda jew tinkludi kriterji ulterjuri għall-għażla tagħhom;

—  temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament f’ċerti każijiet; [Em. 261]

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’regoli dwar il-metodi tal-ittestjar.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 13, il-paragrafi 2 u 3 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“2. Il-metodi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu riveduti u mtejba regolarment bil-għan li jitnaqqas l-ittestjar fuq l-annimali vertebrati u jitnaqqas l-għadd ta’ annimali involuti. Wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, il-Kummissjoni għandha temenda, mill-aktar fis possibbli u jekk ikun xieraq, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 440/2008* u l-Annessi għal dan ir-Regolament, jekk dan ikun rilevanti, sabiex tissostitwixxi, tnaqqas jew tirfina l-ittestjar fuq l-annimali. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 131a sabiex temenda dak ir-Regolament tal-Kummissjoni u sabiex temenda l-Annessi għal dan ir-Regolament.

3.  Fejn ikunu meħtieġa testijiet fuq sustanzi sabiex tiġi ġġenerata informazzjoni dwar il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanzi, dawn għandhom isiru f’konformità mal-metodi tal-ittestjar stipulati f’Regolament tal-Kummissjoni jew f’konformità ma’ metodi tal-ittestjar internazzjonali oħrajn rikonoxxuti bħala adegwati mill-Kummissjoni jew mill-Aġenzija.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 131a li jistipula sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula metodi tal-ittestjar. [Em. 262]

L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanzi tista’ tiġi ġġenerata f’konformità ma’ metodi ta’ testijiet oħrajn, diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness XI.

____________________

* Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 440/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi metodi ta’ ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 142, 31.5.2008, p. 1)”;

(2)  fl-Artikolu 41, il-paragrafu 7 jiġi sostitwit b’li ġej:

“7. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 131a, wara li tikkonsulta mal-Aġenzija lill-Aġenzija, sabiex temenda dan ir-Regolament billi tvarja l-perċentwal tad-dossiers magħżula u sabiex temenda billi taġġorna jew tinkludi kriterji ulterjuri fil-paragrafu 5."; [Em. 263]

(3)  l-Artikolu 58 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-kliem introduttorju jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 131a li jemenda l-Anness XIV sabiex tinkludi s-sustanzi msemmija fl-Artikolu 57. Dawk l-atti għandhom jispeċifikaw għal kull sustanza:”;

(b)  il-paragrafu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 131a li jemenda l-Anness XIV sabiex tneħħi s-sustanzi li, bħala riżultat ta’ informazzjoni ġdida, ma jibqgħux jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 57.”;

(4)  fl-Artikolu 68, il-paragrafi 1 u 2 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 131a li jemenda l-Anness XVII sabiex tintroduċi restrizzjonijiet ġodda jew tadatta r-restrizzjonijiet attwali għall-manifattura, għall-użu jew għat-tqegħid fis-suq tas-sustanzi weħidhom, f’taħlitiet jew f’oġġetti, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 69 sa 73, meta jkun hemm riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, li jirriżulta mill-manifattura, mill-użu jew mit-tqegħid fis-suq ta’ tali sustanzi u li jeħtieġ li jiġi indirizzat madwar l-Unjoni kollha. Kwalunkwe att bħal dan għandu jieħu f’kunsiderazzjoni l-impatt soċjo-ekonomiku tar-restrizzjoni, inkluża d-disponibbiltà ta’ alternattivi.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-użu ta’ sustanza bħala sustanza intermedja iżolata fuq il-post.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 131a li jemenda l-Anness XVII b’rabta mar-restrizzjonijiet fuq l-użu mill-konsumaturi fir-rigward ta’ sustanza weħidha, f’taħlita jew f’oġġett li tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni fil-klassijiet ta’ periklu karċinoġeniċità, mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali jew tossiċità riproduttiva, tal-kategorija 1A jew 1B, u li tista’ tintuża mill-konsumaturi. L-Artikoli 69 sa 73 ma għandhomx japplikaw.”;

(4a)  fl-Artikolu 73, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 131a, sabiex tissupplementa dan ir-Regolament mad-deċiżjoni finali dwar l-emendar tal-Anness XVII." [Em. 264]

(5)  L-Artikolu 131 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 131

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 131a li jemenda l-Annessi.”;

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 131a li ġej:

“Artikolu 131a

Eżerċitar tad-Delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 13(2) u (3), fl-Artikolu 41(7), fl-Artikolu 58(1) u (8), fl-Artikolu 68(1) u (2), fl-Artikolu 73(2), fl-Artikolu 131 u fl-Artikolu 138(9) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu..

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13(2) u (3), fl-Artikolu 41(7), fl-Artikolu 58(1) u (8), fl-Artikolu 68(1) u (2), fl-Artikolu 73(2), fl-Artikolu 131 u fl-Artikolu 138(9) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati esperti nominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah imultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 13(2) u (3), l-Artikolu 41(7), l-Artikolu 58(1) u (8), l-Artikolu 68(1) u (2), l-Artikolu 73(2), l-Artikolu 131 u l-Artikolu 138(9) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 265]

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(7)  fl-Artikolu 133, jitħassar il-paragrafu 4;

(8)  l-Artikolu 138 huwa emendat kif ġej:

(a)  jitħassar il-paragrafu 5;

(b)  fil-paragrafu 9, it-tieni sentenza tiġi sostitwita b’li ġejja:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 131a li jemenda dawk ir-rekwiżiti tal-ittestjar abbażi ta’ dik ir-reviżjoni, filwaqt li tiżgura livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa u tal-ambjent.”.

92.  Direttiva 2009/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar dispożizzjonijiet komuni kemm għall-istrumenti tal-kejl kif ukoll għall-metodi ta’ kontroll metroloġiku (tfassil mill-ġdid)(132)(133)

Sabiex jiġi żgurat li jsiru l-adattamenti tekniċi meħtieġa għad-Direttiva 2009/34/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Safejn hija kkonċernata s-setgħa mogħtija fl-Artikolu 5(3), li tistabbilixxi li l-Istati Membri li taw l-approvazzjoni limitata ta’ mudell KE għandhom japplikaw għal aġġustament għall-progress tekniku tal-Annessi I u II, tali approvazzjonijiet limitati ta’ mudell KE ma għadhomx jeżistu. Għalhekk, is-setgħa mogħtija msemmija fl-Artikolu 5(3) għandha titħassar.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/34/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 5, jitħassar il-paragrafu 3;

(2)  l-Artikolu 16 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 16

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 16a li jemenda l-Annessi I u II sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 16a li ġej:

Artikolu 16a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 16 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 16 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  Jitħassar l-Artikolu 17.

93.  Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità(134)(135)

Sabiex jiġi żgurat li l-lista ta’ prodotti relatati mad-difiża stabbilita fl-Anness għad-Direttiva 2009/43/KE tkun tikkorrespondi strettament għal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dak l-Anness u sabiex temenda dik id-Direttiva fir-rigward taċ-ċirkostanzi li fihom l-Istati Membri jistgħu jeżentaw it-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża mill-obbligu ta’ awtorizzazzjoni minn qabel. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/43/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda l-paragrafu 2, fuq it-talba ta’ Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, sabiex tinkludi każijiet fejn:

(a)  it-trasferiment isir taħt kundizzjonijiet li ma jaffettwawx l-ordni pubbliku jew is-sigurtà pubblika;

(b)  l-obbligu ta’ awtorizzazzjoni minn qabel ikun sar inkompatibbli mal-impenji internazzjonali tal-Istati Membri sussegwenti għall-adozzjoni ta’ din id-Direttiva;

(c)  ikun meħtieġ għall-kooperazzjoni intergovernattiva, kif msemmi fl-Artikolu 1(4).”;

(2)  l-Artikolu 13 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 13

Emenda tal-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda l-lista ta’ prodotti relatati mad-difiża stabbilita fl-Anness, sabiex b’hekk din tkun tikkorrespondi strettament għal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea.

Meta r-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 13b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 13a u 13b li ġejjin:

“Artikolu 13a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(3) u fl-Artikolu 13 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(3) u fl-Artikolu 13 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 13 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 13b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 13a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  Jitħassar l-Artikolu 14.

94.  Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (136)

Sabiex jiġu armonizzati l-livelli ta’ sikurezza tal-ġugarelli madwar l-Unjoni kollha u sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-kummerċ tal-ġugarelli bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda:

—  l-Anness I, il-punti 11 u 13 tal-Parti III tal-Anness II u l-Anness V għad-Direttiva 2009/48/KE; sabiex tadattahom għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi;

—  l-Appendiċi Ċ tal-Anness II għal dik id-Direttiva sabiex jiġu stipulati valuri ta’ limitu speċifiċi għas-sustanzi kimiċi użati fil-ġugarelli maħsuba biex jintużaw minn tfal ta’ taħt is-36 xahar jew f’ġugarelli oħrajn maħsuba biex jitqiegħdu fil-ħalq;

—  l-Appendiċi A tal-Anness II għal dik id-Direttiva sabiex jiġu stipulati l-użi permessi fil-ġugarelli ta’ sustanzi jew taħlitiet ikklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għal riproduzzjoni tal-kategorija 1A, 1B jew 2 skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/48/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 46 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 46

Emendi għall-Annessi

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 46a li jemenda l-Anness I, il-punti 11 u 13 tal-Parti III tal-Anness II u l-Anness V sabiex tadattahom għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 46a li jemenda l-Appendiċi Ċ tal-Anness II sabiex jiġu stipulati valuri ta’ limitu speċifiċi għas-sustanzi kimiċi użati fil-ġugarelli maħsuba biex jintużaw minn tfal ta’ taħt is-36 xahar jew f’ġugarelli oħrajn maħsuba biex jitqiegħdu fil-ħalq, billi tieħu f’kunsiderazzjoni r-rekwiżiti tal-imballaġġ għall-ikel kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u l-miżuri speċifiċi relatati għal materjali partikolari, kif ukoll id-differenzi bejn il-ġugarelli u l-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 46a li jemenda l-Appendiċi A tal-Anness II sabiex tiddeċiedi fuq l-użi permessi fil-ġugarelli ta’ sustanzi jew taħlitiet li huma kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għal riproduzzjoni tal-kategorija 1A, 1B jew 2 skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u li kienu evalwati mill-Kumitat Xjentifiku rilevanti.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 46a li ġej:

“Artikolu 46a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 46 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 266]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 46 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 46 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejntliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 267]

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  Jitħassar l-Artikolu 47.

95.  Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE(137)(138)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 jiġi adattat għall-progress tekniku fir-rigward tas-sikurezza ta’ vettura motorizzata li taħdem bl-idroġenu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament b’rekwiżiti tekniċi għal tali vetturi, kif ukoll b’dispożizzjonijiet amministrattivi, mudelli għad-dokumenti amministrattivi u mudelli għall-immarkar. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 12 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 12

Setgħat delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a fid-dawl tal-progress tekniku dwar:

(a)  regoli dettaljati għall-proċeduri tal-ittestjar stabbiliti fl-Annessi II sa V;

(b)  regoli dettaljati dwar ir-rekwiżiti għall-installazzjoni tal-komponenti u tas-sistemi tal-idroġenu stabbiliti fl-Anness VI;

(c)  regoli dettaljati dwar ir-rekwiżiti għall-funzjonament sikur u affidabbli tal-komponenti u tas-sistemi tal-idroġenu stabbiliti fl-Artikolu 5;

(d)  l-ispeċifikazzjonijiet għar-rekwiżiti li jirrigwardjaw kwalunkwe wieħed mill-punti li ġejjin:

(i)  l-użu ta’ idroġenu pur jew ta’ taħlita ta’ idroġenu u gass naturali/bijometanu;

(ii)  forom ġodda ta’ ħażna jew użu tal-idroġenu;

(iii)  il-protezzjoni tal-vetturi mill-impatti fir-rigward tal-integrità tal-komponenti u tas-sistemi tal-idroġenu;

(iv)  ir-rekwiżiti tas-sikurezza ta’ sistema integrata, li jkopru mill-anqas l-individwazzjoni ta’ tnixxija u r-rekwiżiti li jirrigwardjaw il-gass mitiganti;

(v)  l-iżolament elettriku u s-sikurezza elettrika;

(e)  dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi fir-rigward tal-propulsjoni bl-idroġenu u ta’ komponenti u sistemi tal-idroġenu;

(f)  regoli dwar l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-manifatturi għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip u l-ispezzjoni msemmija fl-Artikolu 4(4) u (5);

(g)  regoli dettaljati għall-ittikkettar jew mezzi oħrajn ta’ identifikazzjoni ċara u rapida tal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu msemmija fil-punt 16 tal-Anness VI;

u

(h)  miżuri oħrajn meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 12a li ġej:

“Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 12 għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 12 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 12 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 13.

96.  Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ ċerti kuntratti ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, u li temenda d-Direttiva 2004/17/KE u d-Direttiva 2004/18/KE(139)(140)

Sabiex id-Direttiva 2009/81/KE tiġi adattata għall-iżviluppi tekniċi, ekonomiċi u regolatorji, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-ammonti ta’ limitu għall-kuntratti bil-għan li tallinjahom ma’ dawk stipulati fid-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(141), sabiex temenda r-referenzi għall-Vokabularju Komuni tal-Akkwist (nomenklatura tas-CPV) u sabiex temenda ċerti numri ta’ referenza fin-nomenklatura tas-CPV u l-proċeduri għar-referenza fl-avviżi għal ċerti intestaturi fin-nomenklatura tas-CPV. Minħabba li d-dettalji tekniċi u l-karatteristiċi tal-apparat għal irċevuta elettronika għandhom jinżammu aġġornati mal-iżviluppi teknoloġiċi, jeħtieġ ukoll li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li temenda d-dettalji tekniċi u l-karatteristiċi tal-apparat għal irċevuta elettronika. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/81/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 68(1) huwa emendat kif ġej:

(a)  it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 66a li jemenda l-limiti stabbiliti previsti fl-ewwel subparagrafu.”;

(b)  jiddaħħal it-tielet subparagrafu li ġej:

“Meta jkun meħtieġ li jiġu riveduti l-limiti stabbiliti previsti fl-ewwel subparagrafu, filwaqt li l-limitazzjonijiet taż-żmien jipprevjenu l-użu tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 66a u, għalhekk, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 66b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”;

(2)  fl-Artikolu 69, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 66a li jemenda:

(a)  in-numri ta’ referenza għan-nomenklatura CPV stabbiliti fl-Annessi I u II, safejn dan ma jbiddilx il-kamp ta’ applikazzjoni materjali ta’ din id-Direttiva, u l-proċeduri għal referenza fl-avviżi għal intestaturi partikolari fin-nomenklatura CPV fi ħdan il-kategoriji ta’ servizzi elenkati f’dawk l-Annessi;

(b)  id-dettalji u l-karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir għar-riċeviment elettroniku msemmija fil-punti (a), (f) u (g) tal-Anness VIII.”;

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 66a u 66b li ġejjin:

“Artikolu 66a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 68(1) u fl-Artikolu 69(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 68(1) u fl-Artikolu 69(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 69(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 66b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 66a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att mingħajr dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  fl-Artikolu 67, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

97.  Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija(142)

Sabiex jittejjeb l-impatt ambjentali tal-prodotti relatati mal-enerġija u jinkiseb iffrankar ta’ enerġija, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta d-Direttiva 2009/125/KE b’rekwiżiti speċifiċi għall-ekodisinn għal aspetti ambjentali magħżula li għandhom impatt ambjentali sinifikanti. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/125/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 15 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Meta prodott jissodisfa l-kriterji elenkati fil-paragrafu 2, huwa għandu jiġi kopert minn att delegat jew minn miżura ta’ awtoregolamentazzjoni f’konformità mal-paragrafu 3(b).

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta tali atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a billi tissupplimenta din id-Direttiva.”; [Em. 268]

(b)  il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Meta tkun qed tħejji att delegat, il-Kummissjoni għandha tieħu f’kunsiderazzjoni:

(a)  il-prijoritajiet ambjentali tal-Unjoni, bħal dawk stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE jew fil-Programm Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima (ECCP) tal-Kummissjoni;

(b)  il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rilevanti u l-awtoregolamentazzjoni, bħal ftehimiet volontarji, li, wara valutazzjoni f’konformità mal-Artikolu 17, huma mistennija li jilħqu l-objettivi politiċi aktar malajr jew bi spiża aktar baxxa mir-rekwiżiti obbligatorji.”;

(c)  il-paragrafu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

“10. Fejn ikun Meta jkun xieraq, att delegat li jistipula rekwiżiti għall-ekodisinn għandu jinkludi dispożizzjonijiet dwar l-ibbilanċjar tad-diversi aspetti ambjentali. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta tali atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a billi tissupplimenta din id-Direttiva.”; [Em. 269]

(2)  fl-Artikolu 16(2), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta dawk il-miżuri permezz ta' atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a billi tissupplimenta din id-Direttiva”; [Em. 270]

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:

“Artikolu 18a

Atti delegati

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15(1) u fl-Artikolu 16(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 271]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15(1) u fl-Artikolu 16(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 15(1) u l-Artikolu 16(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  fl-Artikolu 19, jitħassar it-tielet paragrafu.

98.  Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom(143)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 jiġi adattat għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda ċerti valuri ta’ limitu u l-Anness IV u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament b’rekwiżiti tekniċi għall-vetturi bil-mutur, is-sistemi, il-komponenti u unitajiet tekniċi separati, kif ukoll b’dispożizzjonijiet amministrattivi, mudelli għad-dokumenti amministrattivi u mudelli għall-immarkar. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  it-titolu tal-Kapitolu IV jiġi sostitwit b’li ġej:

“Delega tas-setgħat”;

(2)  l-Artikolu 14 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 14

Setgħat delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14a meħtieġa sabiex temenda dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress tekniku fir-rigward ta' billi tistipula dan li ġej:

(a)  miżuri li jemendaw il-valuri ta' limitu fuq ir-reżistenza tad-tidwir u l-ħsejjes tad-tidwir stipulati fil-Partijiet B u Ċ tal-Anness II safejn dan ikun meħtieġ bħala riżultat tal-bidliet fil-proċeduri tat-testijiet u mingħajr ma jitbaxxa l-livell tal-ħarsien tal-ambjent;

(b)  miżuri li jemendaw l-Anness IV sabiex jiġu inklużi r-Regolamenti UNECE li huma obbligatorji skont l-Artikolu 4(4) tad-Deċiżjoni 97/836/KE.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress tekniku billi tistipula dan li ġej:

(a)  regoli dettaljati rigward il-proċeduri, it-testijiet u r-rekwiżiti tekniċi speċifiċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur, it-trejlers u komponenti tagħhom u unitajiet tekniċi separati fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 5 sa 12;

(b)  regoli dettaljati rigward ir-rekwiżiti ta’ sikurezza speċifiċi għal vetturi intenzjonati għat-trasport ta’ merkanzija perikoluża fit-toroq fl-Istati Membri jew bejn Stat Membru u ieħor, filwaqt li jitqies ukoll ir-Regolament UNECE 105;

(c)  definizzjoni aktar preċiża tal-karatteristiċi fiżiċi u tar-rekwiżiti tal-prestazzjoni li tajer għandu jissodisfa sabiex jiġi definit bħala “tajer ta’ użu speċjali”, “tajer professjonali għas-sewqan off-road”, “tajer imsaħħaħ”, “tajer extra load”, “tajer għas-sewqan fil-borra”, “spare tajer tat-tip T għal użu temporanju” jew “tajer tat-trazzjoni” f’konformità mal-punti 8 sa 13 tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 3;

(d)  miżuri li jemendaw il-valuri ta’ limitu fuq ir-reżistenza tad-tidwir u l-ħsejjes tad-tidwir stipulati fil-Partijiet B u Ċ tal-Anness II safejn dan ikun meħtieġ bħala riżultat tal-bidliet fil-proċeduri tat-testijiet u mingħajr ma jitbaxxa l-livell tal-ħarsien tal-ambjent;

(e)  regoli dettaljati dwar il-proċedura għad-determinazzjoni tal-livelli tal-ħoss imsemmija fil-punt 1 tal-Parti Ċ tal-Anness II;

(f)  miżuri li jemendaw l-Anness IV sabiex jiġu inklużi r-Regolamenti UNECE li huma obbligatorji skont l-Artikolu 4(4) tad-Deċiżjoni 97/836/KE;

(g)  dispożizzjonijiet amministrattivi li jikkonċernaw il-proċeduri, it-testijiet u r-rekwiżiti tekniċi speċifiċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur, it-trejlers u l-komponenti tagħhom u unitajiet tekniċi separati fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 5 sa 12;

(h)  miżuri li jeżentaw ċerti vetturi jew klassijiet ta’ vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 mill-obbligu li jinstallaw is-sistemi avvanzati tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 10, wara analiżi tal-ispejjeż/benefiċċji u wara li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-aspetti rilevanti kollha tas-sikurezza, l-applikazzjoni ta’ dawk is-sistemi turi li ma tkunx xierqa għall-vettura jew għall-klassi ta’ vetturi kkonċernata;

(i)  miżuri oħrajn meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.”; [Em. 272]

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 14a li ġej:

“Artikolu 14a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 14 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 273]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 14 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bi tliet xhurfuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 274]

____________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 15.

99.  Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi(144)

Sabiex ikun żgurat li r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 jiġi adattat għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda d-definizzjoni tan-nanomaterjali f’dak ir-Regolament;

—  temenda dak ir-Regolament fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ notifika;

—  temenda dak ir-Regolament sabiex il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Anness IV jiġi estiż għall-prodotti li jagħtu kulur lix-xagħar;

—  temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament fir-rigward tas-sustanzi li huma karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni;

—  temenda l-informazzjoni dwar in-notifika f’dak ir-Regolament u temenda l-Annessi II u III fir-rigward tan-nanomaterjali;

—  temenda l-Annessi II sa VI għal dak ir-Regolament fejn ikun hemm riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, li jirriżulta mill-użu ta’ sustanzi fi prodotti kożmetiċi u li jeħtieġ li jiġi indirizzat fil-livell tal-Unjoni;

—  temenda l-Annessi III sa VI u VIII għal dak ir-Regolament bl-iskop li tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’lista ta’ kriterji komuni għall-pretensjonijiet.

—  tissupplimenta dan ir-Regolament billi tawtorizza derogi mill-projbizzjoni tal-ittestjar fuq l-annimali, f'każ li jinqala' tħassib serju rigward is-sikurezza ta' ingredjent kożmetiku eżistenti. [Em. 275]

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 dwar id-derogi b’rabta mal-ittestjar fuq l-annimali, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tadotta deċiżjonijiet li jawtorizzaw derogi mill-projbizzjoni fuq l-ittestjar fuq l-annimali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 276]

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 2, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Fid-dawl tad-diversi definizzjonijiet ta’ nanomaterjali ppubblikati minn korpi differenti u l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi kostanti fil-qasam tan-nanoteknoloġiji, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-paragrafu 1(k) sabiex taġġusta u tadatta dak il-punt għall-progress tekniku u xjentifiku u għad-definizzjonijiet sussegwentement maqbula f’livell internazzjonali.”;

(2)  fl-Artikolu 13, il-paragrafu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“8. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-paragrafi 1 sa 7 ta’ dan l-Artikolu billi żżid rekwiżiti, filwaqt li tieħu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku u xjentifiku u l-ħtiġijiet speċifiċi relatati mas-sorveljanza tas-suq.”;

(3)  fl-Artikolu 14, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Soġġetti għal deċiżjoni tal-Kummissjoni li testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Anness IV għall-prodotti li jagħtu kulur lix-xagħar, tali prodotti ma għandux ikun fihom koloranti maħsuba biex jagħtu kulur lix-xagħar, minbarra dawk elenkati fl-Anness IV u koloranti maħsuba biex jagħtu kulur lix-xagħar li huma elenkati hemmhekk iżda li ma jintużawx f’konformità mal-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Sabiex tadotta d-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Anness IV.”;

(4)  l-Artikolu 15 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. L-użu fil-prodotti kożmetiċi ta’ sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR, tal-kategorija 2, skont il-Parti 3 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, għandu jiġi pprojbit.

Madankollu, sustanza kklassifikata fil-kategorija 2 tista’ tintuża fil-prodotti kożmetiċi fejn is-sustanza tkun ġiet evalwata mis-SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety – Il-Kumitat Xjentifiku għas-Sikurezza tal-Konsumatur) u misjuba sikura għall-użu fil-prodotti kożmetiċi.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a sabiex jiġu emendati l-Annessi għal dan ir-Regolament.”;

(b)  fil-paragrafu 2, ir-raba’ u l-ħames subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a sabiex temenda l-Annessi għal dan ir-Regolament fi żmien 15-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanzi kkonċernati fil-Parti 3 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Fejn, f’każ ta’ riskju għas-saħħa tal-bniedem li jirriżulta mill-użu ta’ sustanzi fil-prodotti kożmetiċi, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 31b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(5)  l-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafi 6 u 7 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Annessi II u III, billi tieħu f’kunsiderazzjoni l-opinjoni tal-SCCS u fejn ikun hemm riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, inkluż meta ma jkunx hemm biżżejjed dejta.

7.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-paragrafu 3 billi żżid rekwiżiti, wara li tieħu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku u xjentifiku.”;

(b)  jitħassar il-paragrafu 8;

(c)  il-paragrafu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“9. Meta, f’każ ta’ riskju għas-saħħa tal-bniedem li jirriżulta mill-użu ta’ sustanzi fil-prodotti kożmetiċi, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 31b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont il-paragrafi 6 u 7.”;

(6)  fl-Artikolu 18(2), id-disa’ subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

"Il-miżuri msemmija fis-sitt subparagrafu għandhom jiġu adottati permezz ta' "Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura delegati f'konformità mal-Artikolu 31a biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprovdi awtorizzazzjoni tad-deroga msemmija fl-Artikolu 32(2)fis-sitt subparagrafu."; [Em. 277]

(7)  fl-Artikolu 20(2), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi lista ta’ kriterji komuni għall-pretensjonijiet li jistgħu jintużaw fir-rigward tal-prodotti kożmetiċi, wara li tikkonsulta mal-SCCS jew ma’ awtoritajiet rilevanti oħrajn u wara li tieħu f’kunsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/29/KE.”; [Em. 278]

(8)  l-Artikolu 31 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 31

Emenda tal-Annessi

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Annessi II sa VI, wara li tikkonsulta mal-SCCS, meta jkun hemm riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, li jirriżulta mill-użu ta’ sustanzi fil-prodotti kożmetiċi u li jkun jeħtieġ li jiġi indirizzat fil-livell tal-Unjoni.

Fejn, f’każ ta’ riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem li jirriżulta mill-użu ta’ sustanzi fil-prodotti kożmetiċi, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 31b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Annessi III sa VI u VIII, wara li tikkonsulta mal-SCCS, bl-iskop li tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Anness I, wara li tikkonsulta mal-SCCS u meta dan jidher li jkun neċessarju, sabiex tiżgura s-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq.”;

(9)  jiddaħħlu l-Artikoli 31a u 31b li ġejjin:

“Artikolu 31a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(3), fl-Artikolu 13(8), fl-Artikolu 14(2), fl-Artikolu 15(1) u (2), fl-Artikolu 16(8) u (9), fl-Artikolu 18(2), fl-Artikolu 20(2) u fl-Artikolu 31(1), (2) u (3) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2(3), fl-Artikolu 13(8), fl-Artikolu 14(2), fl-Artikolu 15(1) u (2), fl-Artikolu 16(8) u (9), l-Artikolu 18(2), fl-Artikolu 20(2) u fl-Artikolu 31(1), (2) u (3) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati esperti nominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(3), l-Artikolu 13(8), l-Artikolu 14(2), l-Artikolu 15(1) u (2), l-Artikolu 16(8) u (9), l-Artikolu 18(2), l-Artikolu 20(2) u l-Artikolu 31(1), (2) u (3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 279]

Artikolu 31b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 31a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(10)  fl-Artikolu 32, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

X.  Il-Ġustizzja u l-Konsumaturi

100.  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta’ Ottubru 1992 dwar l-introduzzjoni ta’ mizuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (l-għaxar Direttiva partikolari fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(145)(146)

Sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness I għad-Direttiva 92/85/KEE b’mod tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/85/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 13, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda l-Anness I, b’mod tekniku, sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda.

Fejn, fil-każ ta’ riskji imminenti possibbli għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-ħaddiema nisa tqal, tal-ħaddiema nisa li welldu riċentament jew tal-ħaddiema nisa li jkunu qegħdin ireddgħu, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 13b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 13a u 13b li ġejjin:

“Artikolu 13a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 13(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 13(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 13b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 13a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

101.  Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE(147) (148)

Sabiex id-Direttiva 2008/48/KE tiġi aġġornata, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dik id-Direttiva bil-għan li żżid suppożizzjonijiet addizzjonali għall-kalkolu tar-rata perċentwali annwali jew timmodifika s-suppożizzjonijiet eżistenti. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2008/48/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 19, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Fejn meħtieġ, is-suppożizzjonijiet addizzjonali stabbiliti fl-Anness I jistgħu jintużaw fil-kalkolu tar-rata perċentwali annwali tal-imposta.

Jekk is-suppożizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u fil-Parti II tal-Anness I ma jkunux biżżejjed sabiex ir-rata perċentwali annwali tal-imposta tiġi kkalkolata b’mod uniformi jew ma jkunux għadhom adatti għas-sitwazzjonijiet kummerċjali fis-suq, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda dan l-Artikolu u l-Anness I sabiex iżżid is-suppożizzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-kalkolu tar-rata perċentwali annwali tal-imposta jew sabiex timmodifika dawk eżistenti.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej:

“Artikolu 24a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 19(5) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 19(5) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 19(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________________________________________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 25.

XI.   Il-Mobbiltà u t-Trasport

102.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili(149)

Sabiex ir-Regolament (KEE) Nru 3922/91 jiġi adattat għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness III għal dak ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KEE) Nru 3922/91 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Anness III sabiex tadattah għall-progress tekniku u xjentifiku.

Meta jkun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati d-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(1) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 280]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 11b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12b(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 12, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

103.  Id-Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE tas-6 ta’ Ottubru 1995 dwar proċeduri uniformi għal verifiki fuq it-trasport ta’ merkanzija perikoluża bit-triq(150)(151)

Sabiex id-Direttiva 95/50/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva, b’mod partikolari sabiex tikkunsidra l-emendi għad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(152). Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 95/50/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 9a jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 9a

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9aa li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku fl-oqsma koperti minn din id-Direttiva, b’mod partikolari sabiex tikkunsidra l-emendi tad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

_______________

* Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 9aa li ġej:

“Artikolu 9aa

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9a għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9a tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 9b.

104.  Id-Direttiva tal-Kunsill 97/70/KE tal-11 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi reġim armonizzat ta’ sigurtà għall-bastimenti tas-sajd ta’ tul ta’ 24 metru jew aktar(153)

Sabiex id-Direttiva 97/70/KE tiġi adattata għall-evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dik id-Direttiva bil-għan li tapplika l-emendi sussegwenti għall-Protokoll ta' Torremolinos u biex tissuplimentah billi tadotta dispożizzjonijiet għal interpretazzjoni armonizzata ta' dawk id-dispożizzjonijiet tal-Anness għall-Protokoll ta' Torremolinos li tħallew għad-diskrezzjoni tal-amministrazzjonijiet tal-partijiet kontraenti individwali.

Sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-Unjoni jkunu protetti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, li jemendaw din id-Direttiva sabiex tkun eskluża mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha kwalunkwe emenda għall-Protokoll ta' Torremolinos jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li tali emenda internazzjonali tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord il-vapuri, stabbiliti mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew li tali emenda tkun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 97/70/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tadotta dispożizzjonijiet għal interpretazzjoni armonizzata ta’ dawk id-dispożizzjonijiet tal-Anness għall-Protokoll ta’ Torremolinos li tħallew għad-diskrezzjoni tal-amministrazzjonijiet ta’ partijiet kontraenti individwali, safejn meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti tagħhom fl-Unjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 282]

Għaldaqstant, id-Direttiva 97/70/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Artikoli 2, 3, 4, 6 u 7 u l-Annessi sabiex tapplika, għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, emendi sussegwenti għall-Protokoll ta’ Torremolinos.

2.  Il-Kummissjoni tista’ hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a biex tissupplimenta din id-Direttiva sabiex tistabbilixxi interpretazzjoni armonizzata ta’ dawk id-dispożizzjonijiet tal-Anness għall-Protokoll ta’ Torremolinos li tħallew għad-diskrezzjoni tal-amministrazzjonijiet ta’ partijiet kontraenti individwali, safejn meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti tagħhom fl-Unjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2). [Em. 283]

3.  L-emendiIl-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 8a, li jemendaw din id-Direttiva sabiex teskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha kwalunkwe emenda għall-istrument internazzjonali msemmi msemmija fl-Artikolu 2(4) jistgħu jiġu esklużi mill-kamp jekk, fuq il-bażi ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li tali emenda internazzjonali se tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbiliti mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew tkun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. [Em. 284]

__________________

* Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti (COSS) u li jemenda r-Regolamenti dwar is-sigurtà marittima u l-prevenzjoni ta’ tniġġis minn bastimenti (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1).”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(1)8 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 285]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(1)8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ. [Em. 286]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(1)8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 287]

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 9, jitħassar il-paragrafu 3.

105.  Id-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija(154)

Sabiex jittejjeb ir-reġim stabbilit mid-Direttiva 2000/59/KE u sabiex din id-Direttiva tiġi adattata għall-evoluzzjoni ta’ strumenti internazzjonali u tal-Unjoni oħrajn, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda dik id-Direttiva sabiex tadatta r-referenzi għall-istrumenti tal-OMI u tal-Unjoni bil-għan li ġġibhom f’konformità mal-miżuri tal-OMI jew tal-Unjoni li daħlu fis-seħħ;

—  temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva.

Sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-Unjoni jiġu protetti, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni li qed temenda din id-Direttiva sabiex teskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha kwalunkwe emenda għall-Marpol 73/78 jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li tali emenda internazzjonali tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbiliti mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew tkun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. [Em. 288]

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2000/59/KE hija emendata kif ġej:

(1)  jiddaħħal l-Artikolu 13a li ġej:

“Artikolu 13a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 289]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(2)  jitħassar l-Artikolu 14;

(3)  l-Artikolu 15 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 15

Emendi

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda r-referenzi għall-istrumenti tal-OMI u tal-Unjoni f’din id-Direttiva sabiex iġġibhom f’konformità mal-miżuri tal-OMI jew tal-Unjoni li daħlu fis-seħħ, sakemm tali emendi ma jwessgħux il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda l-Annessi, fejn meħtieġ, sabiex ittejjeb ir-reġim stabbilit minn din id-Direttiva, sakemm tali emendi ma jwessgħux il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

3.  L-emendi għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2 jistgħu jiġu esklużi Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 13, li jemendaw din id-Direttiva sabiex teskludi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew tagħha kwalunkwe emenda għall-istrument internazzjonali msemmi fl-Artikolu 2 biss jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li tali emenda internazzjonali se tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tal-Kunsill*tax-xogħol abbord il-vapuri stabbilit mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew ikun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. [Em. 290]

_______________________

* Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti (COSS) u li jemenda r-Regolamenti dwar is-sigurtà marittima u l-prevenzjoni ta’ tniġġis minn bastimenti (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1).”.

106.  Id-Direttiva 2001/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Diċembru 2001 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet u l-proċeduri armonizzati għat-tagħbija u l-ħatt b’sigurtà ta’ bastimenti ta’ tagħbija bl-ingrossa(155)

Sabiex id-Direttiva 2001/96/KE tiġi adattata għall-evoluzzjoni tar-regoli internazzjonali u tal-Unjoni u sabiex jittejbu l-proċeduri applikabbli, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dik id-Direttiva fir-rigward ta’:

—  ċerti definizzjonijiet;

—  ir-referenzi għal konvenzjonijiet u kodiċijiet internazzjonali u għar-Riżoluzzjonijiet u ċ-Ċirkolari tal-OMI, ir-referenzi għall-istandards tal-ISO u r-referenzi għall-istrumenti tal-Unjoni u l-Annessi għalihom;

—  il-proċeduri ta’ bejn il-bastimenti ta’ tagħbija bl-ingrossa u t-terminals;

—  ċerti obbligi ta’ rapportar.

Sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-Unjoni jkunu protetti, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni li qed temenda din id-Direttiva sabiex teskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha kwalunkwe emenda għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 3 ta' din id-Direttiva jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li tali emenda internazzjonali tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbiliti mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew ikunu inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. [Em. 291]

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2001/96/KE hija emendata kif ġej:

(1)  jitħassar l-Artikolu 14;

(2)  l-Artikolu 15 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 15

Emendi

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a li jemenda d-definizzjonijiet stabbiliti fil-punti (1) sa (6) u (15) sa (18) tal-Artikolu 3, ir-referenzi għal konvenzjonijiet u kodiċijiet internazzjonali u għar-Riżoluzzjonijiet u ċ-Ċirkolari tal-OMI, ir-referenzi għall-istandards tal-ISO u r-referenzi għall-istrumenti tal-Unjoni sabiex iġġibhom f’konformità mal-istrumenti internazzjonali u tal-Unjoni li ġew adottati, emendati jew imdaħħla fis-seħħ wara l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm dan ma jwassalx biex jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a li jemenda l-Artikolu 8 dwar il-proċeduri ta’ bejn it-trasportaturi ta’ tagħbija bl-ingrossa u t-terminals, kif ukoll l-obbligi ta’ rapportar imsemmija fl-Artikolu 11(2) u fl-Annessi, sakemm tali atti ma jwessgħux il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

3.  L-emendi Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15a biex temenda din id-Direttiva sabiex teskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha kwalunkwe emenda għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 3 jistgħu jiġu esklużi mill-iskop jekk, fuq il-bażi ta' din id-Direttiva, skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002. evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li l-emenda internazzjonali tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbiliti mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew tkun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. [Em. 292]

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”; [Em. 293]

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 15a li ġej:

“Artikolu 15a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 294]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

107.  Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE(156)(157)

Sabiex id-Direttiva 2002/59/KE tiġi adattata għall-evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali u tal-Unjoni u għall-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda:

—  ir-referenzi għall-istrumenti tal-OMI u tal-Unjoni f’dik id-Direttiva, sabiex iġġibhom f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali jew tal-Unjoni;

—  ċerti referenzi f’dik id-Direttiva, sabiex iġġibhom f’konformità ma’ dispożizzjonijiet oħrajn tal-liġi internazzjonali jew tal-Unjoni;

—  l-Annessi I, III u IV għal dik id-Direttiva fid-dawl tal-progress tekniku u l-esperjenza miksuba b’dik id-Direttiva.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/59/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 27 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 27

Emendi

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a li jemenda r-referenzi għall-istrumenti tal-OMI u tal-Unjoni f’din id-Direttiva u d-definizzjonijiet fl-Artikolu 3 u l-Annessi sabiex iġġibhom f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali jew tal-Unjoni li ġew adottati jew emendati jew li daħlu fis-seħħ, sakemm tali emendi ma jwessgħux il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a li jemenda l-Annessi I, III u IV fid-dawl tal-progress tekniku u tal-esperjenza miksuba b’din id-Direttiva, sakemm tali emendi ma jwessgħux il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 27a li ġej:

“Artikolu 27a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 27 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 27 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 27 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 28.

108.  Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti (COSS) u li jemenda r-Regolamenti dwar is-sigurtà marittima u l-prevenzjoni ta’ tniġġis minn bastimenti(158)(159)

Sabiex tiġi aġġornata l-lista ta’ atti tal-Unjoni li jirreferu għall-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti (COSS) fir-Regolament (KE) Nru 2099/2002, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dak ir-Regolament bil-għan li tinkludi referenza għall-atti tal-Unjoni li jagħtu setgħat lis-COSS illi daħlu fis-seħħ. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, jitħassar il-paragrafu 3;

(2)  l-Artikolu 7 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 7

Is-setgħat tas-COSS u l-emendi

Is-COSS għandu jeżerċita s-setgħat mogħtija lilu permezz tal-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni fis-seħħ.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 7a li jemenda l-Artikolu 2(2) sabiex tinkludi referenza għall-atti tal-Unjoni li jagħtu setgħat lis-COSS illi daħlu fis-seħħ wara l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 7a li ġej:

“Artikolu 7a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 7 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

109.  Id-Direttiva 2003/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ April 2003 dwar il-ħtiġiet ta’ stabbiltà speċifici għall-vapuri tal-passiġġieri ro-ro(160)(161)

Sabiex id-Direttiva 2003/25/KE tiġi adattata għall-progress tekniku, għall-iżviluppi fil-livell internazzjonali u għall-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/25/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 10

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-Annessi sabiex tikkunsidra l-iżviluppi fil-livell internazzjonali, b’mod partikolari fi ħdan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI), u sabiex ittejjeb l-effettività ta’ din id-Direttiva fid-dawl tal-esperjenza u l-progress tekniku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 11.

110.  Id-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar il-kwalifika inizjali u taħriġ perjodiku ta’ sewwieqa ta’ ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta’ prodotti jew passiġġieri, li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u d-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 76/914/KEE(162)(163)

Sabiex id-Direttiva 2003/59/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/59/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 11

Adattament għall-progess xjentifiku u tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Annessi I u II sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 11a li ġej:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 12.

111.  Ir-Regolament (KE) Nru 782/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ April 2003 dwar il-projbizzjoni tal-komposti tal-organotin fuq il-bastimenti(164)

Sabiex jiġi żviluppat aktar il-kontroll tas-sistemi ta’ antifouling li jagħmlu l-ħsara fuq il-bastimenti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda r-referenzi għall-Konvenzjoni tal-AFS, għaċ-Ċertifikat tal-AFS, għad-Dikjarazzjoni tal-AFS u għad-Dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-AFS fir-Regolament (KE) Nru 782/2003;

—  temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament, inklużi l-linji gwida rilevanti tal-OMI fir-rigward tal-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni tal-AFS sabiex tikkunsidra l-iżviluppi fil-livell internazzjonali u, b’mod partikolari, fi ħdan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI), jew sabiex ittejjeb l-effettività ta’ dak ir-Regolament fid-dawl tal-esperjenza;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bi stħarriġ armonizzat u reġim ta’ ċertifikazzjoni għal ċerti bastimenti.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 782/2003 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)  il-punt (b) jiġi sostitwit b’li ġej:

“ (b) Bastimenti b’tul ta’ 24 metru jew aktar, iżda ta’ inqas minn 400 tunnellata gross, minbarra pjattaformi fissi jew li jżommu f’wiċċ l-ilma, FSUs u FPSOs, għandu jkollhom fuqhom Dikjarazzjoni tal-AFS sabiex juru l-konformità mal-Artikoli 4 u 5.";

(ii)  jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a dwar l-istabbiliment ta' sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi stħarriġ armonizzat u reġim ta' ċertifikazzjoni għall-bastimenti msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, jekk ikun meħtieġ."; [Em. 295]

(b)  jitħassar il-paragrafu 3;

(2)  fl-Artikolu 7, jitħassar it-tieni paragrafu;

(3)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Emendi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda r-referenzi għall-Konvenzjoni tal-AFS, għaċ-Ċertifikat tal-AFS, għad-Dikjarazzjoni tal-AFS u għad-Dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-AFS, kif ukoll l-Annessi għal dan ir-Regolament, inklużi l-linji gwida rilevanti tal-OMI fir-rigward tal-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni tal-AFS sabiex tikkunsidra l-iżviluppi fil-livell internazzjonali u, b’mod partikolari, fi ħdan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI), jew sabiex ittejjeb l-effettività ta’ dan ir-Regolament fid-dawl tal-esperjenza.”;

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 296]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(1) u l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  jitħassar l-Artikolu 9.

112.  Id-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-interoperabilità ta’ sistemi elettroniċi dwar taxxi tat-toroq fil-Komunità(165)

Sabiex jiġu adattati u żviluppati aktar ċerti speċifikazzjonijiet tekniċi ta’ sistemi elettroniċi dwar taxxi tat-toroq, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-Anness għad-Direttiva 2004/52/KE sabiex tadattah għall-progress tekniku;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva b’deċiżjonijiet li jirrigwardjaw id-definizzjoni tas-servizz elettroniku Ewropew dwar ġbir tat-taxxi tat-toroq u deċiżjonijiet tekniċi li jirrigwardjaw it-twettiq ta’ dak is-servizz.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/52/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 4a li jemenda l-Anness sabiex tadattah għall-progress tekniku.”;

(b)  il-paragrafi 4 u 5 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 4a dwar id-definizzjoni tas-servizz sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi s-servizz elettroniku Ewropew dwar ġbir tat-taxxi tat-toroq. Tali atti għandhom jiġu adottati biss jekk ikun hemm fis-seħħ il-kundizzjonijiet kollha, evalwati abbażi ta' studji xierqa, sabiex l-interoperabilità tkun tista' taħdem mill-aspetti kollha, inklużi l-kundizzjonijiet tekniċi, ġuridiċi u kummerċjali. [Em. 297]

5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 4a dwar id-deċiżjonijietsabiex tissupplementa din id-Direttiva billi tadotta deċiżjonijiet tekniċi li jirrigwardjaw it-twettiq tas-servizz elettroniku Ewropew dwar ġbir tat-taxxi tat-toroq.”; [Em. 298]

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 4a li ġej:

“Artikolu 4a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2), (4) u (5) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 299]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(2), (4) u (5) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2), (4) u (5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsi

______________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 5, jitħassar il-paragrafu 2.

113.  Id-Direttiva 2004/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-ħtiġiet minimi tas-sigurtà għall-mini fin-Network Trans-Ewropew tat-Toroq(166)

Sabiex id-Direttiva 2004/54/KE tiġi adattata għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/54/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 16 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 16

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 16a li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 16a li ġej:

“Artikolu 16a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 300]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 16 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 16 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 17, jitħassar il-paragrafu 3.

114.  Ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 dwar it-titjib fis-sigurtà fuq il-bastimenti u fil-portijiet(167)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 jiġi adattat għall-evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dak ir-Regolament bil-għan li tintegra l-emendi għal ċerti strumenti internazzjonali u li tissupplimentahom bil-għan li tistabbilixxi proċeduri armonizzati għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-Kodiċi ISPS, mingħajr ma jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. [Em. 301]

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 725/2004, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tiddefinixxi l-proċeduri armonizzati għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-Kodiċi ISPS, mingħajr ma jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 302]

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 10, il-paragrafi 2 u 3 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda dan ir-Regolament sabiex tintegra l-emendi għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2 fir-rigward tal-vapuri li joperaw servizzi domestiċi u l-faċilitajiet tal-port li jservuhom, li għalihom japplika dan ir-Regolament, safejn huma jikkostitwixxu aġġornament tekniku tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni SOLAS u l-Kodiċi ISPS.

Meta, fil-każ tal-miżuri msemmija fis-subparagrafu preċedenti, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 10b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu. Il-proċedura għall-verifika tal-konformità stabbilita fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu ma għandhiex tapplika f’dawn il-każijiet.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a biex tissupplimenta dan ir-Regolament sabiex tistabbilixxi proċeduri armonizzati għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-Kodiċi ISPS, mingħajr ma twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(2).”; [Em. 303]

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 10a u 10b li ġejjin:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 304]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 10(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 10b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 11, jitħassru l-paragrafi 4 u 5.

115.  Ir-Regolament (KE) Nru 785/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar ir-rekwiżiti tal-assigurazzjoni tat-trasportaturi tal-ajru u l-operaturi tal-ajruplani(168)(169)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 785/2004 jiġi adattat għall-evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali, is-setgħa li jiġu adottati l-atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni sabiex tkun tista’ temenda ċerti valuri f’dak ir-Regolament fid-dawl tal-emendi fil-ftehimiet internazzjonali. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 785/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-valuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, meta l-emendi għall-ftehimiet internazzjonali rilevanti jagħmlu dan neċessarju.”;

(2)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-valuri msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, meta l-emendi għall-ftehimiet internazzjonali rilevanti jagħmlu dan neċessarju.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(5) u fl-Artikolu 7(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(5) u fl-Artikolu 7(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5) u l-Artikolu 7(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 9, jitħassar il-paragrafu 3.

116.  Ir-Regolament (KE) Nru 789/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar it-trasferiment tal-bastimenti tat-tagħbija u tal-passiġġieri bejn ir-reġistri ġewwa l-Komunità u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 613/91(170)(171)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 789/2004 jiġi adattat għall-iżviluppi fil-livell internazzjonali, b’mod partikolari fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, u sabiex tittejjeb l-effettività ta’ dak ir-Regolament fid-dawl tal-esperjenza u l-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tiġi ddelegata bis-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda ċerti definizzjonijiet f’dak ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 789/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3;

(2)  fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda d-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 sabiex tikkunsidra l-iżviluppi fil-livell internazzjonali, b’mod partikolari fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI), u sabiex ittejjeb l-effettività ta’ dan ir-Regolament fid-dawl tal-esperjenza u l-progress tekniku, sakemm tali emendi ma jwessgħux il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

117.  Ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li jikkonċerna l-protezzjoni kontra l-issussidjar u l-atti mhux ġusti tal-prezzijiet li jikkawżaw preġudizzju lit-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità fil-provvista tas-servizzi bl-ajru minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea(172)

Sabiex tittejjeb id-detezzjoni ta’ prassi ta’ prezzijiet ta’ bejgħ mhux ekwi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 868/2004 b’metodoloġija dettaljata sabiex tiġi ddeterminata l-eżistenza ta’ prassi ta’ prezzijiet ta’ bejgħ mhux ekwi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi metodoloġija dettaljata għad-determinazzjoni tal-eżistenza ta’ prassi ta’ prezzijiet ta’ bejgħ mhux ekwi. Din il-metodoloġija għandha tkopri, fost l-oħrajn, il-mod ta’ kif għandhom jiġu vvalutati l-prezzijiet normali kompetittivi, l-ispejjeż reali u l-marġini ta’ profitt raġonevoli fil-kuntest speċifiku tas-settur tal-avjazzjoni.”; [Em. 305]

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 14a li ġej:

“Artikolu 14a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 306]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 15, jitħassar il-paragrafu 4.

118.  Id-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar is-Servizzi Armonizzati ta’ Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f’passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità(173)(174)

Sabiex id-Direttiva 2005/44/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u tittieħed f’kunsiderazzjoni l-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2005/44/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 10 jiġi sostitwit b’li ġej:

"Artikolu 10

Emendi għall-Annessi I u II

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-Annessi I u II fid-dawl tal-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u sabiex tadatta dawk l-Annessi għall-progress tekniku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej:

“Artikolu 10a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 4.

119.  Id-Direttiva 2005/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar it-titjib tas-sigurtà fil-portijiet(175) (176)

Sabiex jiġu aġġornati l-miżuri tekniċi meħtieġa bil-għan li tkun żgurata s-sigurtà fil-portijiet fuq bażi regolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I sa IV għad-Direttiva 2005/65/KE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2005/65/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 14 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 14

Emendi għall-Annessi I sa IV

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a li jemenda l-Annessi I sa IV sabiex tadattahom għall-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħhom mingħajr ma twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Meta, fil-każ tal-emendi meħtieġa għall-adattament tal-Annessi I sa IV, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 14b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  jiddaħħlu l-Artikoli 14a u 14b li ġejjin:

“Artikolu 14a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 14 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħat msemmija fl-Artikolu 14 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 14b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 15.

120.  Ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 14 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni ta’ operat fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija tal-ajru li topera, u li jħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE(177).(178)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 jiġi adattat għall-progress tekniku u xjentifiku u sabiex jiġu speċifikati aktar il-proċeduri applikabbli, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għal dak ir-Regolament u tissupplimenta dak ir-Regolament b’regoli dettaljati fir-rigward ta’ ċerti proċeduri. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-kriterji komuni sabiex tiġi imposta projbizzjoni operattiva fuq trasportatur tal-ajru, li għandhom ikunu bbażati fuq l-istandards rilevanti tas-sikurezza, huma stabbiliti fl-Anness u minn hawn ’il quddiem issir referenza għalihom bħala “kriterji komuni”.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a li jemenda l-Anness sabiex timmodifika l-kriterji komuni bil-għan li tikkunsidra l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi.”;

(2)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Regoli dettaljati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a li jistipula regoli dettaljati fir-rigward tal-proċeduri msemmija f’dan il-Kapitolu, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-ħtieġa li jittieħdu deċiżjonijiet malajr fuq l-aġġornament tal-lista Komunitarja.

Meta, fil-każ tal-miżuri msemmija fil- paragrafu 1, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 14b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 14a u 14b li ġejjin:

“Artikolu 14a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 8 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahar min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahar fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 14b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 15, jitħassar il-paragrafu 4.

121.  Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Liċenzji tas-Sewqan(179)

Sabiex jissaħħu l-miżuri meħtieġa li jiggarantixxu s-sigurtà tal-liċenzji tas-sewqan, sabiex tiġi garantita l-interoperabbiltà futura u sabiex id-Direttiva 2006/126/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I sa VI għal dik id-Direttiva u tissupplimenta dik id-Direttiva bi speċifikazzjonijiet għall-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/126/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a dwar sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-mikroċippa msemmija fl-Anness I. Dawk ir-rekwiżiti għandhom jipprevedu approvazzjoni tat-tip tal-KE, li għandha tingħata biss meta tintwera l-abbiltà ta’ reżistenza għal attentati ta’ tbagħbis jew tibdil tad-dejtatad-data. [Em. 307]

Mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu mezz ta’ ħażna (mikroċippa) bħala parti mil-liċenzja tas-sewqan, hekk kif dawk l-atti delegati jkunu fis-seħħ.”;

(b)  fil-paragrafu 3, it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Anness I sabiex tiggarantixxi l-interoperabbiltà fil-ġejjieni.”;

(2)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-materjal użat għal-liċenzja tas-sewqan, kif stabbilit fl-Anness I, għandu jkun protett kontra l-falsifikazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet xierqa kontra l-falsifikazzjoni. [Em. 308]

L-Istati Membri huma liberi li jintroduċu karatteristiċi ta’ sikurezza addizzjonali.”;

(3)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Emenda tal-Annessi I sa VI

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Annessi I sa VI sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.”;

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 1(2) u (3), fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 309]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 1(2) u (3), fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 1(2) u (3), l-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  jitħassar l-Artikolu 9.

122.  Regolament (KE) Nru 336/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà fi ħdan il-Komunità u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3051/95(180)(181)

Sabiex jiġu aġġornati d-dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar il-Ġestjoni tas-Sikurezza, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 336/2006. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 336/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda l-Anness II sabiex tikkunsidra l-iżviluppi fil-livell internazzjonali u, b’mod partikolari, fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI), jew sabiex ittejjeb l-effettività ta’ dan ir-Regolament fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tiegħu.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 11a li ġej:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3.

123.  Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità(182).

Sabiex jiġu adottati l-miżuri tekniċi meħtieġa għall-funzjonament xieraq tad-Direttiva 2007/59/KE u sabiex din tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku, kif ukoll sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva:

—  billi tistabbilixxi l-mudell għal-liċenzja, iċ-ċertifikat u l-kopja attestata taċ-ċertifikat u billi tiddetermina l-karatteristiċi fiżiċi tagħhom, filwaqt li tikkunsidra l-miżuri kontra l-falsifikazzjoni fihom;

—  billi tadotta l-Kodiċi tal-Komunità għat-tipi differenti fil-kategoriji A u B;

—  billi tadatta l-parametri bażiċi tar-reġistri għall-progress;

—  billi tadotta l-kriterji komuni għad-definizzjoni tal-kompetenzi vokazzjonali u l-valutazzjoni tal-persunal;

—  billi tadotta kriterji tal-Unjoni dwar l-għażla tal-eżaminaturi u tal-eżamijiet;

—  billi tadotta speċifikazzjonijiet tekniċi u operattivi għall-ismart cards.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2007/59/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jistabbilixxisabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi, abbażi ta’ abbozz imħejji mill-Aġenzija, mudell tal-Komunità għal-liċenzja, iċ-ċertifikat u l-kopja attestata taċ-ċertifikat, kif ukoll tiddetermina l-karatteristiċi fiżiċi tagħhom, filwaqt li tikkunsidra l-miżuri kontra l-falsifikazzjoni fihom. [Em. 10]

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jistabbilixxisabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi, abbażi ta’ rakkomandazzjoni mħejjija mill-Aġenzija, il-Kodiċijiet tal-Komunità għat-tipi differenti fil-kategoriji A u B imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu. ”; [Em. 311]

(2)  fl-Artikolu 22(4), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jistabbilixxisabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi, abbażi ta’ abbozz imħejji mill-Aġenzija, il-parametri bażiċi tar-reġistri li jridu jiġu stabbiliti, bħad-dejta bħad-data li trid tiġi rreġistrata, il-format tagħhom u l-protokoll dwar l-iskambju tad-dejtatad-data, id-drittijiet ta’ aċċess, it-tul ta’ żmien taż-żamma tad-dejta tad-data u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti f’każijiet ta’ falliment. ”; [Em. 312]

(3)  l-Artikolu 23(3) huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (b) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(b) il-kriterji proposti mill-Aġenzija skont l-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) 2016/796.”;

(b)  jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 31a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi dawk il-kriterji.”; [Em. 313]

(4)  fl-Artikolu 25, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. L-għażla tal-eżaminaturi u tal-eżamijiet tista’ tkun soġġetta għal kriterji tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jistabbilixxisabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi tali kriterji tal-Unjoni abbażi ta’ abbozz imħejji mill-Aġenzija. [Em. 314]

Meta, fil-każ tal-istabbiliment tal-kriterji tal-Unjoni għall-għażla tal-eżaminaturi u tal-eżamijiet, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 31b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

Fin-nuqqas ta’ tali kriterji tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu kriterji nazzjonali.”;

(5)  fl-Artikolu 31, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.

Meta, fil-każ tal-Annessi li jridu jiġu adattati għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 31b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(6)  jiddaħħlu l-Artikoli 31a u 32b li ġejjin:

“Artikolu 31a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 22(4), fl-Artikolu 23(3), fl-Artikolu 25(5), fl-Artikolu 31(1) u fl-Artikolu 34 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 315]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 22(4), fl-Artikolu 23(3), fl-Artikolu 25(5), fl-Artikolu 31(1) u fl-Artikolu 34 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(4), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 25(5), l-Artikolu 31(1) u l-Artikolu 34 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 31b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 31a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  fl-Artikolu 32, jitħassru l-paragrafi 3 u 4;

(8)  fl-Artikolu 34, it-tieni paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 31a li jistipula sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operattivi għal smart card.”. [Em. 316]

124.  Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji(183)

Sabiex jiġu adottati l-miżuri meħtieġa bil-għan li r-Regolament (KE) Nru 1371/2007 jiġi adattat għall-progress tekniku u għall-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-Annessi II u III għal dak ir-Regolament;

—  temenda dak ir-Regolament billi taġġusta l-ammonti finanzjarji f’konformità mal-inflazzjoni;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tieħu azzjoni xierqa jekk l-eżenzjonijiet mogħtija mill-Istati Membri jitqiesu li mhumiex konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tadotta speċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà tal-applikazzjonijiet telematiċi għall-passiġġieri;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tadotta l-miżuri maħsuba biex jiżguraw li l-impriżi ferrovjarji jkollhom assigurazzjoni adegwata jew jagħmlu arranġamenti ekwivalenti għal kopertura tal-obbligazzjonijiet tagħhom skont dak ir-Regolament.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1371/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikoli 33 u 34 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Artikolu 33

Emenda tal-Annessi II u III

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 34a li jemenda l-Annessi II u III fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tar-Regolament.

Artikolu 34

Atti delegati

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 34a dwar il-miżuri sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-miżuri msemmija fl-Artikoli 2, 10 u 12. [Em. 317]

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 34a sabiex temenda dan ir-Regolament billi taġġusta l-ammonti finanzjarji msemmija fih, minbarra fl-Anness I, fid-dawl tal-inflazzjoni.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 34a li ġej:

Artikolu 34a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 33 u fl-Artikolu 34 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 318]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 33 u fl-Artikolu 34 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 35.

125.  Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi(184)(185)

Sabiex id-Direttiva 2008/68/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2008/68/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku, inkluż l-użu ta’ teknoloġiji għal traċċar u rintraċċar, fl-oqsma koperti minn din id-Direttiva, b’mod partikolari sabiex jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-emendi għal ADR, RID u ADN.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 9, jitħassar il-paragrafu 3.

126.  Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq(186)

Sabiex id-Direttiva 2008/96/KE tiġi adattata għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva u tissupplimenta dik id-Direttiva billi tiddetermina kriterji komuni dwar ir-rapportar tas-severità tal-inċidenti.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2008/96/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 7, jiddaħħal il-paragrafu 1a li ġej:

“1a. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jiddetermina sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tiddetermina kriterji komuni li abbażi tagħhom trid tiġi rrapportata s-severità ta’ aċċident, inkluż in-numru ta’ fatalitajiet u persuni korruti.”; [Em. 319]

(2)  fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 2;

(3)  l-Artikolu 12 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 12

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”;

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 12a li ġej:

“Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(1a) u fl-Artikolu 12 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 320]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7(1a) u fl-Artikolu 12 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 7(1a) u l-Artikolu 12 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  jitħassar l-Artikolu 13;

(6)  fl-Anness IV, il-punt (5) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(5) is-severità ta’ aċċident”.

127.  Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002(187)

Sabiex jittejbu l-kontenut u l-funzjonament tal-istandards bażiċi komuni għas-salvagwardja tal-avjazzjoni ċivili kontra atti ta’ interferenza mhux skont il-liġi li jipperikolaw is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290:

—  sabiex temenda r-Regolament (KE) Nru 300/2008 billi tadotta anness addizzjonali relatat mal-ispeċifikazzjonijiet għall-programm nazzjonali għall-kontroll tal-kwalità;

—  sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament b’miżuri ġenerali li jirrigwardjaw ċerti elementi tal-istandards bażiċi komuni;

—  sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bi kriterji li jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)  l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jistipula sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula ċerti elementi tal-istandards bażiċi komuni.”; [Em. 321]

(ii)  it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Meta, fil-każ tal-adozzjoni ta’ miżuri ġenerali li jirrigwardjaw ċerti standards bażiċi komuni, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 18b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(b)  fil-paragrafu 4, l-ewwel u t-tieni subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a li jiffissa sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula kriterji li jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni msemmija fil-paragrafu 1 u jadottaw miżura miżuri ta' sigurtà alternattivi li jipprovdu livell adegwat ta' protezzjoni abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju lokali. Tali miżuri alternattivi għandhom jiġu ġustifikati b'raġunijiet marbutin mad-daqs tal-inġenju tal-ajru, jew b'raġunijiet marbutin man-natura, l-iskala jew il-frekwenza tal-operazzjonijiet jew ta' attivitajiet rilevanti oħrajn. [Em. 322]

Meta, fil-każ tal-iffissar ta’ kriterji li jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 18b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”;

(2)  fl-Artikolu 11(2), l-ewwel u t-tieni subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda dan ir-Regolament billi żżid Anness relatat mal-ispeċifikazzjonijiet għall-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità.

Meta, fil-każ tal-ispeċifikazzjonijiet għall-programmi nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità, ir-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 18b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”;

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 18a u 18b li ġejjin:

“Artikolu 18a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta' ' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 323]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 11(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2) u (4) u l-Artikolu 11(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 18b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 18a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 19, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

128.  Direttiva 2009/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi(188) (189)

Sabiex id-Direttiva 2009/15/KE tiġi adattata għall-evoluzzjoni tal-istrumenti internazzjonali rilevanti u sabiex jiġu mmodifikati l-ammonti massimi pagabbli sabiex jikkumpensaw lil dawk korruti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dik id-Direttiva bil-għan li:

—  tinkorpora l-emendi sussegwenti għal ċerti konvenzjonijiet internazzjonali, protokolli, kodiċijiet u riżoluzzjonijiet relatati magħhom illi daħlu fis-seħħ;

—  tbiddel ċerti ammonti speċifikati fihom.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/15/KE hija emendata kif ġej:

(1)  jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej:

“Artikolu 5a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 7(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(2)  fl-Artikolu 6, jitħassar il-paragrafu 3;

(3)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 5a li jemenda din id-Direttiva, mingħajr ma twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha, sabiex:

(a)  tinkorpora, għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-emendi sussegwenti għall-konvenzjonijiet, il-protokolli, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet internazzjonali relatati magħha msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu (2), fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5(2), li jkunu daħlu fis-seħħ;

(b)  tbiddel l-ammonti speċifikati fil-punti (ii) u (iii) tal-Artikolu 5(2)(b).”.

129.  Direttiva 2009/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjoni ta’ aċċidenti fis-settur tat-trasport marittimu u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE u d-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(190)

Sabiex id-Direttiva 2009/18/KE tiġi adattata għall-evoluzzjoni tar-regoli internazzjonali u tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda dik id-Direttiva sabiex taġġorna d-definizzjonijiet u r-referenzi magħmula għall-atti tal-Unjoni u għall-istrumenti tal-OMI bil-għan li ġġibhom f’konformità mal-miżuri tal-OMI jew tal-Unjoni li daħlu fis-seħħ;

—  temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva sabiex tadattahom għall-progress tekniku u għall-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħhom;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva bil-metodoloġija komuni għall-investigazzjoni tad-diżgrazzji u l-inċidenti fuq il-baħar.

Sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-Unjoni jkunu protetti, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni li qed temenda din id-Direttiva sabiex teskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha kwalunkwe emenda għall-Kodiċi OMI għall-Investigazzjoni tad-Diżgrazzji u l-Inċidenti fuq il-Baħar jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li tali emenda internazzjonali tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbiliti mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew tkun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. [Em. 324]

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/18/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Meta jkun qed iwettaq l-investigazzjonijiet tas-sikurezza, il-korp investigattiv għandu jsegwi l-metodoloġija komuni għall-investigazzjoni tad-diżgrazzji u l-inċidenti fuq il-baħar. L-investigaturi jistgħu ma jsegwux dik il-metodoloġija f’każ speċifiku meta dan jista’ ikun ġustifikat kif meħtieġ, skont il-ġudizzju professjonali tagħhom, u fejn meħtieġ sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-investigazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar il-metodoloġija sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-metodoloġija komuni għall-investigazzjoni tad-diżgrazzji u l-inċidenti fuq il-baħar, wara li jittieħdu f’kunsiderazzjoni kwalunkwe lezzjonijiet lezzjoni rilevanti miksuba mill-investigazzjonijiet tas-sikurezza.”; [Em. 325]

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:

“Artikolu 18a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 20 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 326]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 20 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(4) u l-Artikolu 20 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 19, jitħassar il-paragrafu 3;

(4)  l-Artikolu 20 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 20

Setgħat ta’ emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda d-definizzjonijiet f’din id-Direttiva u r-referenzi magħmula għall-atti tal-Unjoni u għall-istrumenti tal-OMI bil-għan li ġġibhom f’konformità mal-miżuri tal-OMI jew tal-Unjoni li daħlu fis-seħħ, soġġetta għal osservanza tal-limiti ta’ din id-Direttiva.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda l-Annessi għal din id-Direttiva sabiex tadattahom għall-progress tekniku u għall-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħhom.

3.  L-emendi għall-Kodiċi tal-OMI għall-Investigazzjoni tad-Diżgrazzji u l-Inċidenti fuq il-Baħar jistgħu jiġu esklużi Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18a biex temenda din id-Direttiva sabiex teskludi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002tagħha kwalunkwe emenda għall-Kodiċi tal-IMO għall-Investigazzjoni tad-Diżgrazzji u l-Inċidenti fuq il-Baħar jekk, fuq il-bażi ta'evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li tali emenda internazzjonali tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbiliti mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew tkun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar.”. [Em. 327]

130.  Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija(191)

Sabiex id-Direttiva 2009/33/KE tiġi adattata għall-inflazzjoni u għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness għal dik id-Direttiva bil-għan li tadatta d-dejta għall-kalkolu tal-ispejjeż operattivi tul il-ħajja kollha tal-vetturi ta’ trasport fuq it-triq. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/33/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 7 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 7

Emenda tal-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 8a li jemenda l-Anness sabiex tadatta d-dejta għall-kalkolu tal-ispejjeż operattivi tul il-ħajja kollha tal-vetturi ta’ trasport fuq it-triq għall-inflazzjoni u għall-progress tekniku.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 8a li ġej:

“Artikolu 8a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 328]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 7 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 9.

131.  Ir-Regolament (KE) Nru 391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri(192) (193)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 391/2009 jiġi kkompletat u adattat għall-evoluzzjoni tar-regoli internazzjonali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-kriterji minimi stabbiliti fl-Anness I għal dak ir-Regolament billi tikkunsidra, b’mod partikolari, id-deċiżjonijiet rilevanti tal-OMI;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bi kriterji sabiex titkejjel l-effettività tar-regoli u tal-proċeduri, kif ukoll il-prestazzjoni tal-organizzazzjonijiet rikonoxxuti fir-rigward tas-sikurezza u l-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri kklassifikati tagħhom, filwaqt li tqis b’mod partikolari d-dejta prodotta mill-Memorandum ta’ Qbil ta’ Pariġi dwar il-Kontroll mill-Istat tal-Port jew minn skemi simili oħrajn;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament bi kriterji sabiex jiġi ddeterminat meta tali prestazzjoni għandha titqies bħala theddida inaċċettabbli għas-sikurezza jew għall-ambjent, li jistgħu jieħdu f’kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi speċifiċi li jaffettwaw organizzazzjonijiet ta’ daqs iżgħar jew speċjalizzati ħafna;

—  tissupplimenta dak ir-Regolament b’regoli dettaljati dwar il-multi u l-ħlasijiet perjodiċi ta’ penali u l-irtirar tar-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 391/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 4;

(2)  fl-Artikolu 13, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a li jemenda l-Anness I, mingħajr ma twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu, sabiex taġġorna l-kriterji minimi stabbiliti fih, filwaqt li tieħu f’kunsiderazzjoni, b’mod partikolari, id-deċiżjonijiet rilevanti tal-OMI.”;

(3)  fl-Artikolu 14, il-paragrafi 1 u 2 jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a dwar:

(a)  il-kriterji biex titkejjel l-effettività tar-regoli u tal-proċeduri, kif ukoll il-prestazzjoni tal-organizzazzjonijiet rikonoxxuti fir-rigward tas-sikurezza u l-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri kklassifikati tagħhom, filwaqt li tqis b’mod partikolari d-dejta mill-Memorandum ta’ Qbil ta’ Pariġi dwar il-Kontroll mill-Istat tal-Port jew minn skemi simili oħrajn;

(b)  il-kriterji sabiex jiġi ddeterminat meta tali prestazzjoni għandha titqies bħala theddida inaċċettabbli għas-sikurezza jew għall-ambjent, li jistgħu jieħdu f’kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi speċifiċi li jaffettwaw organizzazzjonijiet ta’ daqs iżgħar jew speċjalizzati ħafna.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a li jikkonċerna regoli dettaljati dwar l-impożizzjoni ta’ multi u ħlasijiet perjodiċi ta’ penali skont l-Artikolu 6 u, jekk ikun meħtieġ, fir-rigward tal-irtirar tar-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri skont l-Artikolu 7.”;

(4)  jiddaħħal l-Artikolu 14a li ġej:

“Artikolu 14a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 13(1) u fl-Artikolu 14(1) u (2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13(1) u fl-Artikolu 14(1) u (2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 14(1) u (2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

132.  Regolament (KE) Nru 392/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar ir-responsabbiltà tat-trasportaturi ta’ passiġġieri bil-baħar fil-każ ta’ aċċidenti(194)(195)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 392/2009 jiġi adattat għal regoli internazzjonali u tal-Unjoni oħrajn, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda l-Anness I għal dak ir-Regolament sabiex tinkorpora l-emendi għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Ateni;

—  temenda l-limiti stabbiliti fl-Anness I għal dak ir-Regolament għall-vapuri tal-Klassi B skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(196);

—  temenda l-Anness II għal dak ir-Regolament sabiex tinkorpora l-emendi għad-dispożizzjonijiet tal-Linji Gwida tal-OMI.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 392/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 9

Emenda tal-Annessi

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda l-Anness I għal dan ir-Regolament sabiex tinkorpora l-emendi għal-limiti stabbiliti fl-Artikolu 3(1), fl-Artikolu 4bis(1), fl-Artikolu 7(1) u fl-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni ta’ Ateni bil-għan li jiġu kkunsidrati d-deċiżjonijiet meħuda skont l-Artikolu 23 ta’ dik il-Konvenzjoni.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta, abbażi ta’ valutazzjoni tal-impatt adegwata, atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda l-limiti stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament għall-vapuri tal-Klassi B skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, filwaqt li tieħu f’kunsiderazzjoni, għall-perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2016, il-konsegwenzi għan-nollijiet u l-ħila tas-suq li jikseb polza ta’ assigurazzjoni bi prezz li jista’ jintlaħaq fil-livell meħtieġ fl-isfond tal-politika ta’ tisħiħ tad-drittijiet tal-passiġġieri, kif ukoll in-natura staġjonali ta’ ftit mit-traffiku.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jemenda l-Anness II sabiex tinkorpora emendi għad-dispożizzjonijiet tal-Linji Gwida tal-OMI.

___________________

* Id-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (ĠU L 163, 25.6.2009, p. 1)”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(1) u (2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(1) u (2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(1) u (2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  jitħassar l-Artikolu 10.

133.  Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE(197)

Sabiex jiġi ddeterminat il-grad ta’ severità ta’ ċertu ksur tar-regoli applikabbli u sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 jiġi adattat għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I, II u III għal dak ir-Regolament u tissupplimenta dak ir-Regolament billi tħejji lista ta’ kategoriji, tipi u gradi ta’ serjetà ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni li, minbarra dawk stabbiliti fl-Anness IV, jistgħu jwasslu għat-telf ta’ reputazzjoni tajba. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Diversi setgħat mogħtija lill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 li jippermettu l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ posponiment ma għadhomx meħtieġa.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6(2)(b), l-ewwel u t-tieni paragrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jistabbilixxi sabiex tissuplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi lista ta’ kategoriji, tipi u gradi ta’ serjetà ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni li, minbarra dawk stabbiliti fl-Anness IV, jistgħu jwasslu għat-telf ta’ reputazzjoni tajba. L-Istati Membri għandhom jieħdu f’kunsiderazzjoni l-informazzjoni dwar dak il-ksur, inkluża informazzjoni li jirċievu mingħand Stati Membri oħrajn, meta jistabbilixxu l-prijoritajiet għall-verifiki skont l-Artikolu 12(1).”; [Em. 329]

(2)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 9 jiġi sostitwit b’li ġej:

“9. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemenda l-Annessi I, II u III sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”;

(3)  fl-Artikolu 11(4), jitħassar it-tielet subparagrafu;

(4)  fl-Artikolu 12(2), jitħassar it-tieni subparagrafu;

(5)  fl-Artikolu 16, jitħassar il-paragrafu 7;

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej:

“Artikolu 24a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) u fl-Artikolu 8(9) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 330]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) u fl-Artikolu 8(9) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) u l-Artikolu 8(9) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  fl-Artikolu 25, jitħassar il-paragrafu 3.

134.  Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija(198)

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 jiġi adattat għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I, II u III għal dak ir-Regolament u temenda dak ir-Regolament fir-rigward tal-perjodu ta’ validità tal-liċenzja tal-Komunità.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 2, it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a li jemenda dan ir-Regolament sabiex tadatta l-perjodu ta’ validità tal-liċenzja Komunitarja għall-progress tekniku, b’mod partikolari r-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-intrapriżi tat-trasport bit-triq kif previst fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009.”;

(b)  fil-paragrafu 4, it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a li jemenda l-Annessi I u II sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”;

(2)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14a li jemenda l-Anness III sabiex tadattah għall-progress tekniku.”;

(3)  wara t-titolu tal-Kapitolu V, jiddaħħal l-Artikolu 14a li ġej:

“Artikolu 14a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 5(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 331]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 5(4) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2) u (4) u l-Artikolu 5(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  jitħassar l-Artikolu 15.

135.  Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006(199)

Sabiex tadatta r-Regolament (KE) Nru 1073/2009 għall-progress tekniku u sabiex tistabbilixxi l-miżuri tekniċi meħtieġa għall-funzjonament xieraq tiegħu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I u II għal dak ir-Regolament, kif ukoll sabiex tissupplimentah billi tistabbilixxi:

—  il-proċeduri għall-ismijiet ta’ servizzi okkażjonali u l-punti ta’ konnessjoni fir-rotta;

—  il-formati taċ-ċertifikati għall-operazzjonijiet ta’ trasport proprju;

—  il-formati tal-awtorizzazzjonijiet għal servizzi regolari;

—  il-formati tal-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet bħal dawn;

—  il-formati tal-formoli tal-vjaġġ għal servizzi okkażjonali, il-format tal-ktieb tal-formoli tal-vjaġġ u l-mod kif jintużaw;

—  il-format tat-tabella li trid tintuża għall-komunikazzjoni tal-istatistika dwar l-għadd ta’ awtorizzazzjonijiet maħruġa għall-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ fil-forma ta’ servizzi regolari mwettqa minn trasportatur mhux residenti fl-Istat Membru ospitanti matul il-kors ta’ servizz internazzjonali regolari.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4(2), it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 25a li jemenda l-Annessi I u II sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”;

(2)  l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 3, il-ħames subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 25a dwar il-proċeduri sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-proċeduri għall-ismijiet ta’ tali trasportaturi u l-punti ta’ konnessjoni fir-rotta li jridu jiġu kkomunikati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.”; [Em. 332]

(b)  fil-paragrafu 5, it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 25a dwar il-format biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-format taċ-ċertifikati.”; [Em. 333]

(3)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati delegati f’konformità mal-Artikolu 25a dwar il-format sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-format tal-awtorizzazzjonijiet.”; [Em. 334]

(4)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 25a dwar il-format biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-format tal-applikazzjonijiet.”; [Em. 335]

(5)  fl-Artikolu 12, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 25a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-format tal-formola tal-vjaġġ, il-ktieb tal-formoli tal-vjaġġi u l-mod kif jintużaw.”; [Em. 336]

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 25a li ġej:

“Artikolu 25a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 5(3) u (5), fl-Artikolu 6(4), fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 12(5) u fl-Artikolu 28(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 337]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 5(3) u (5), fl-Artikolu 6(4), fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 12(5) u fl-Artikolu 28(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2), l-Artikolu 5(3) u (5), l-Artikolu 6(4), l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 12(5) u l-Artikolu 28(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  jitħassar l-Artikolu 26;

(8)  fl-Artikolu 28, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 25a dwar il-format sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-format tat-tabella li trid tintuża għall-komunikazzjoni tal-istatistika msemmija fil-paragrafu 2.”. [Em. 338]

XII.  Is-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari

136.  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/108/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ oġġetti tal-ikel iffriżati malajr għal konsum mill-bniedem(200)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 89/108/KEE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva bil-kriterji ta’ purità li jridu jiġu ssodisfati b’mezzi krijoġeniċi, il-proċeduri tal-kampjunar għall-oġġetti tal-ikel iffriżati malajr u l-proċeduri għall-monitoraġġ tat-temperatura tagħhom u għall-monitoraġġ tat-temperaturi fil-mezzi tat-trasport, fl-imħażen u fil-ħażna nnifisha. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 89/108/KEE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4, it-tielet paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jiddetermina biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tiddetermina l-kriterji ta’ purità li jridu jiġu ssodisfati minn dawk il-mezzi krijoġeniċi.”; [Em. 339]

(2)  l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 11

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jiddetermina sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tiddetermina l-proċeduri tal-kampjunar għall-oġġetti tal-ikel iffriżati malajr u l-proċeduri għall-monitoraġġ tat-temperatura tagħhom u għall-monitoraġġ tat-temperaturi fil-mezzi tat-trasport, fl-imħażen u fil-ħażna nnifisha.”; [Em. 340]

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 11a li ġej:

“Artikolu 11a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 4 u 11 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 341]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 4 u 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 4 u 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  jitħassar l-Artikolu 12.

137.  Id-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Frar 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw ikel u ingredjenti tal-ikel trattati b'radjazzjoni li tionizza(201)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 1999/2/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat bil-għan li temenda dik id-Direttiva safejn huwa meħtieġ sabiex tiżgura l-protezzjoni tas-saħħa pubblika u tissupplimenta dik id-Direttiva fir-rigward tal-eċċezzjonijiet li jirrigwardjaw id-doża ta’ radjazzjoni massima għall-oġġetti tal-ikel, kif ukoll ir-rekwiżiti supplimentari għall-faċilitajiet. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati. [Em. 342]

Għaldaqstant, id-Direttiva 1999/2/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a sabiex tippermetti sabiex tissupplimenta din id-Direttiva sabiex tippermetti eċċezzjonijiet għall-paragrafu 1 billi tikkunsidra l-għarfien xjentifiku disponibbli u l-istandards internazzjonali rilevanti.”; [Em. 343]

(2)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. L-approvazzjoni għandha tingħata biss jekk il-faċilità:

—  tissodisfa r-rekwiżiti tal-Kodiċi ta’ Prattika Internazzjonali konġunt ‘Codex Alimentarius’ tal-FAO/WHO rrakkomandat mill-Kummissjoni għat-tħaddim tal-faċilitajiet ta’ irradjazzjoni użati għat-trattament tal-ikel (referenza FAO/WHO/CAC, Vol. XV, edizzjoni 1) u kwalunkwe rekwiżit supplimentari li jista’ jiġi adottat mill-Kummissjoni;

—  tinnomina persuna responsabbli għall-konformità mal-kundizzjonijiet kollha meħtieġa għall-applikazzjoni tal-proċess.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi regoli dwar ir-rekwiżit supplimentari msemmi fl-ewwel inċiż tal-ewwel subparagrafu ta’ dan l-Artikolu, filwaqt li tieħu f’kunsiderazzjoni r-rekwiżiti f’termini ta’ effikaċja u sikurezza tat-trattament użat u b’rabta ma’ prattiki ta’ iġjene tajba tal-ipproċessar tal-ikel.”; [Em. 344]

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

“Artikolu 11a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 14(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 345]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 14(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 14(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 11b

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 12, jitħassru l-paragrafi 3, 4 u 5;

(5)  fl-Artikolu 14, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda din id-Direttiva sal-limitu meħtieġ sabiex tiżgura l-protezzjoni tas-saħħa pubblika u għandha tkun limitata għal projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet, meta mqabbla mas-sitwazzjoni ġuridika preċedenti.

Meta r-raġunijiet imperattivi ta’ urġenza relatati mas-saħħa tal-bniedem ikunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.”.

138.  Ir-Regolament (KE) Nru 141/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1999 dwar il-prodotti mediċinali orfni(202)(203)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 141/2000, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament b’definizzjonijiet ta’ “prodott mediċinali simili” u “superjorità klinika”. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 141/2000 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10b li jissupplimenta dan ir-Regolament permezz tal-adozzjoni tad-definizzjonijiet ta’ “prodott mediċinali simili” u “superjorità klinika”;

(2)  fl-Artikolu 10a, jitħassar il-paragrafu 3;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 10b li ġej:

“Artikolu 10b

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(4) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(4) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

139.  Id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE(204)(205)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 2001/18/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva u tissupplimenta dik id-Direttiva bi:

—  kriterji derogatorji u rekwiżiti ta’ informazzjoni għan-notifika għat-tqegħid fis-suq ta’ ċerti tipi ta’ OĠM;

—  limiti minimi li taħthom il-prodotti fejn ma jistgħux jiġu esklużi traċċi aċċidentali u teknikament inevitabbli ta’ OĠM awtorizzati ma għandhomx bżonn jiġu ttikkettjati bħala OĠM;

—  limiti stabbiliti aktar baxxi minn 0,9 %, li taħthom ir-rekwiżiti tal-ittikkettar stabbiliti fid-Direttiva ma japplikawx għat-traċċi ta’ OĠM fil-prodotti maħsuba għal ipproċessar dirett;

—  rekwiżiti speċifiċi tal-ittikkettar għall-OĠM li ma jitqegħdux fis-suq skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2001/18/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 29a li jistabbilixxi l-kriterji u r-rekwiżiti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, kif ukoll kwalunkwe rekwiżiti xierqa għal sommarju tad-dossier, wara konsultazzjoni tal-Kumitat Xjentifiku rilevanti. Il-kriterji u r-rekwiżiti tal-informazzjoni għandhom ikunu tali li jiżguraw livell għoli ta’ sikurezza tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent u għandhom ikunu bbażati fuq l-evidenza xjentifika disponibbli dwar tali sikurezza u dwar l-esperjenza miksuba mir-rilaxx ta’ OĠM komparabbli.”;

(b)  il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Qabel ma tadotta atti delegati skont il-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tagħmel il-proposta disponibbli għall-pubbliku. Il-pubbliku jista’ jagħmel kummenti lill-Kummissjoni fi żmien 60 jum. Il-Kummissjoni għandha tibgħat kwalunkwe dokumenti bħal dawn, flimkien ma’ analiżi, lill-esperti msemmija fl-Artikolu 29a(4).”;

(2)  l-Artikolu 21 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Għall-prodotti fejn ma jistgħux jiġu esklużi traċċi aċċidentali jew teknikament inevitabbli ta’ OĠM awtorizzati, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 29a li jistabbilixxi limiti minimi li taħthom dawn il-prodotti ma għandhomx bżonn jiġu ttikkettjati f’konformità mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Il-livelli ta’ limitu għandhom jiġu stabbiliti skont il-prodott ikkonċernat.”;

(b)  fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 29°, li jistabbilixxu l-limiti stabbiliti msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.”;

(3)  fl-Artikolu 26, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 29°, li jemendaw l-Anness IV billi tistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi tal-ittikkettar msemmija fil-paragrafu 1, mingħajr ma tidduplika jew toħloq inkonsistenzi mad-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni eżistenti. Fit-twettiq ta’ dan, għandhom jiġu kkunsidrati, kif xieraq, id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar stabbiliti mill-Istati Membri f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.”;

(4)  l-Artikolu 27 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 27

Adattament tal-Annessi għall-progress tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 29a li jemenda t-Taqsimiet Ċ u D tal-Anness II, l-Annessi III sa VI u t-Taqsima Ċ tal-Anness VII, sabiex tadattahom għall-progress tekniku.”;

(5)  jiddaħħal l-Artikolu 29a li ġej:

“Artikolu 29a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16(2), fl-Artikolu 21(2) u (3), fl-Artikolu 26(2) u fl-Artikolu 27 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 16(2), fl-Artikolu 21(2) u (3), fl-Artikolu 26(2) u fl-Artikolu 27 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 16(2), l-Artikolu 21(2) u (3), l-Artikolu 26(2) u l-Artikolu 27 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  fl-Artikolu 30, jitħassar il-paragrafu 3.

140.  Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem(206) (207)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 2001/83/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex:

—  temenda dik id-Direttiva fir-rigward ta’ waħda mill-kundizzjonijiet li għandhom jissodisfaw il-prodotti mediċinali omeopatiċi sabiex jibbenifikaw minn proċedura ta’ reġistrazzjoni simplifikata u speċjali jekk l-evidenza xjentifika ġdida titlob dan;

—  temenda dik id-Direttiva fir-rigward tat-tipi ta’ operazzjonijiet li jitqiesu bħala li jikkostitwixxu l-manifattura ta’ sustanzi attivi li jintużaw bħala materjali tal-bidu, bil-għan li jittieħed f’kunsiderazzjoni l-progress tekniku u xjentifiku;

—  temenda l-Anness I għal dik id-Direttiva sabiex tikkunsidra l-progress tekniku u xjentifiku;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva b’arranġamenti xierqa għall-eżami tal-varjazzjonijiet għat-termini ta’ awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq mogħtija f’konformità ma’ dik id-Direttiva;

—  tissupplimenta dik id-Direttiva billi tispeċifika l-prinċipji u l-linji gwida ta’ prassi tajba ta’ manifattura għal prodotti mediċinali.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2001/83/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 14(1), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 121a li jemenda t-tielet inċiż tal-ewwel subparagrafu jekk l-evidenza xjentifika ġdida titlob dan.”;

(2)  fl-Artikolu 23b, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 121a li jistabbilixxi l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1.”;

(3)  fl-Artikolu 46a, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 121a li jemenda l-paragrafu 1 sabiex tikkunsidra l-progress tekniku u xjentifiku.”;

(4)  fl-Artikolu 47, l-ewwel paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 121a li jispeċifika l-prinċipji u l-linji gwida tal-prassi tajba ta’ manifattura għall-prodotti mediċinali msemmija fl-Artikolu 46(f).”;

(5)  l-Artikolu 120 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 120

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 121a li jemenda l-Anness I sabiex tikkunsidra l-progress tekniku u xjentifiku.”;

(6)  fl-Artikolu 121, jitħassar il-paragrafu 2a;

(7)  l-Artikolu 121a jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 121a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 14(1), fl-Artikolu 22b, fl-Artikolu 23b, fl-Artikolu 46a, fl-Artikolu 47, fl-Artikolu 52b, fl-Artikolu 54a u fl-Artikolu 120 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 14(1), fl-Artikolu 22b, fl-Artikolu 23b, fl-Artikolu 46a, fl-Artikolu 47, fl-Artikolu 52b, fl-Artikolu 54a u fl-Artikolu 120 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 14(1), l-Artikolu 22b, l-Artikolu 23b, l-Artikolu 46a, l-Artikolu 47, l-Artikolu 52b, l-Artikolu 54a u l-Artikolu 120 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(8)  jitħassru l-Artikoli 121b u 121ċ.

141.  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċerta enċefalopatija sponġiformi li tinxtered(208)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 999/2001, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament u tissupplimenta dak ir-Regolament billi:

—  tapprova taġġorna l-lista ta' testijiet rapidi permessi,

—  temenda l-età tal-annimali bovini li għandhom jiġu koperti minn programmi ta’ monitoraġġ annwali,

—  tistabbilixxi l-kriterji taġġorna l-lista ta' kriterji sabiex jintwera titjib tas-sitwazzjoni epidemjoloġika tal-pajjiż u telenkahom fl-Anness,

—  tiddeċiedi li tippermetti l-għalf ta’ annimali żgħar ta’ speċi ruminanti bi proteini li ġejjin mill-ħut,

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi:

—  tistabbilixxi kriterji dettaljati għall-għoti ta’ tali eżenzjoni mill-projbizzjonijiet li jikkonċernaw l-għalf tal-annimali,

—  tiddeċiedi li tintroduċi livell ta’ tolleranza għal ammonti insinifikanti ta’ proteini tal-annimali fl-għalf li jiġu minn kontaminazzjoni aċċidentali u teknikament inevitabbli,

—  tiddeċiedi fuq l-età,

—  tistabbilixxi regoli li jipprevedu eżenzjonijiet mill-ħtieġa li jitneħħa u jinqered materjal ta’ riskju speċifikat,

—  tapprova l-proċessi tal-produzzjoni,

—  tiddeċiedi li testendi ċerti dispożizzjonijiet għal speċijiet ta’ annimali oħrajn,

—  tiddeċiedi li testendi għal prodotti oħrajn li joriġinaw mill-annimali,

—  tadotta l-metodu sabiex tiġi kkonfermata l-BSE f’annimali bovini u kaprini. [Em. 346]

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 5(3), it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li japprova t-testijiet rapidi msemmija fit-tieni subparagrafu. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jemenda l-punt 4 tal-Kapitolu Ċ tal-Anness X sabiex taġġorna l-lista ta' testijiet rapidi permessi stabbilita fih.”; [Em. 347]

(2)  l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li japprova t-testijiet rapidi għal dak il-għan. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jemenda l-Anness X sabiex telenka dawk t-testijiet rapidi permessi għal dak il-għan.”; [Em. 348]

(b)  fil-paragrafu 1b, l-ewwel u t-tieni subparagrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jemenda l-paragrafu 1a(a) u (ċ) sabiex tadatta l-età stipulata fih skont il-progress xjentifiku u wara konsultazzjoni tal-EFSA.

Fuq it-talba ta’ Stat Membru li jista’ juri t-titjib tas-sitwazzjoni epidemjoloġika tal-pajjiż, il-programmi ta’ monitoraġġ annwali ta’ dak l-Istat Membru partikolari jistgħu jiġu riveduti. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b billi temenda l-punt 7 tal-Parti I tal-Kapitolu A tal-Anness III biex telenka:

(a)  li jistabbilixxu ċerti kriterji li abbażi tagħhom għandu jiġi vvalutat it-titjib tas-sitwazzjoni epidemjoloġika tal-pajjiż, għall-fini tar-reviżjoni tal-programmi ta’ monitoraġġ;

(b)  li jemendaw il-punt 7 tal-Parti I tal-Kapitolu A tal-Anness III sabiex telenka l-kriterji msemmija fil-punt (a).”; [Em. 349]

(3)  l-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jemenda l-Anness IV sabiex tippermetti l-għalf ta’ annimali żgħar ta’ speċi ruminanti bi proteini li ġejjin mill-ħut, filwaqt li tieħu f’kunsiderazzjoni:

(a)  valutazzjoni xjentifika tal-ħtiġijiet dietetiċi ta’ ruminanti żgħar fl-età

(b)  ir-regoli adottati għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu previsti fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu

(c)  valutazzjoni tal-aspetti ta’ kontroll ta’ din id-deroga.”;

(b)  fil-paragrafu 4, it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Fuq it-talba ta’ Stat Membru jew pajjiż terz, tista’ tittieħed deċiżjoni f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 24(2) sabiex jingħataw eżenzjonijiet individwali mir-restrizzjonijiet f’dan il-paragrafu. Kwalunkwe eżenzjoni għandha tikkunsidra d-dispożizzjonijiet previsti fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jistipula biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula l-kriterji dettaljati li jridu jittieħdu f’kunsiderazzjoni meta tingħata tali eżenzjoni.”; [Em. 350]

(c)  il-paragrafu 4a jiġi sostitwit b’li ġej:

“4a. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jiffissa sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiffissa livell ta’ tolleranza għal ammonti insinifikanti ta’ proteini tal-annimali fl-għalf li jiġu minn kontaminazzjoni aċċidentali u teknikament inevitabbli, abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju favorevoli, billi tikkunsidra mill-anqas l-ammont u s-sors possibbli ta’ kontaminazzjoni u d-destinazzjoni finali tal-konsenja.”; [Em. 351]

(4)  l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-materjal riskjuż speċifikat għandu jitneħħa u jiġi eliminat skond skont l-Anness V ta' dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Huwa ma għandux jiġi importat fl-Unjoni. Il-lista ta' materjal ta' riskju speċifikat imsemmi fl-Anness V għandha tinkludi mill-anqas il-moħħ, l-ispina, l-għajnejn u t-tunsilli ta' annimali bovini li għandhom aktar minn 12-il xahar u l-kolonna vertebrali ta' annimali bovini 'l fuq minn età li għandha tiġi ddeterminata mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 23b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina dik l-età. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 23b li jemenda l-lista ta' materjal ta' riskju speċifikat fl-Anness V billi tikkunsidra l-kategoriji ta' riskju differenti stipulati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5(1) u r-rekwiżiti tal-Artikolu 6(1a) u (1b).”; [Em. 352]

(b)  fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b sabiex tapprova test alternattiv temenda l-Anness X sabiex tiġi aġġornata l-lista ta' testijiet alternattivi permessi li jippermetti jippermettu d-detezzjoni ta’ BSE qabel il-qatla u sabiex temenda l-lista fl-Anness Xstabbiliti fih. Il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma għandux japplika għal tessuti minn annimali li sarilhom it-test alternattiv, sakemm dment li dan it-test jiġi applikat taħt il-kundizzjonijiet previsti fl-Anness V u r-riżultati tat-test ikunu negattivi.”; [Em. 353]

(c)  il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jistipula sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula regoli li jipprevedu eżenzjonijiet mill-paragrafi 1 sa 4 ta’ dan l-Artikolu, fir-rigward tad-data tal-infurzar effettiv tal-projbizzjoni tal-għalf prevista fl-Artikolu 7(1) jew, kif xieraq għal pajjiżi terzi jew reġjuni tagħhom b’riskju kkontrollat ta’ BSE, fir-rigward tad-data tal-infurzar effettiv tal-projbizzjoni ta’ proteini ta’ ruminanti fl-għalf għar-ruminanti bil-għan li jkunu limitati r-rekwiżiti sabiex jitneħħa u jinqered materjal ta’ riskju speċifikat għall-annimali mwielda qabel dik id-data fil-pajjiżi jew fir-reġjuni kkonċernati.”; [Em. 354]

(5)  l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li japprova sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tapprova l-proċessi ta’ produzzjoni li għandhom jintużaw għall-produzzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali elenkati fl-Anness VI.”; [Em. 355]

(b)  il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw, fid-dawl tal-kriterji stabbiliti fil-punt 5 tal-Anness V, għal ruminanti li sarilhom it-test alternattiv imsemmi fl-Artikolu 8(2) u elenkat fl-Anness X, fejn ir-riżultati tat-test kienu negattivi.”;

(6)  fl-Artikolu 15, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jissupplimenta biex tissupplimenta dan ir-Regolament sabiex billi testendi d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 għal speċijiet ta’ annimali oħrajn.”; [Em. 356]

(7)  fl-Artikolu 16(7), l-ewwel sentenza tiġi sostitwita b’li ġejja:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jissupplimenta biex tissupplimenta dan ir-Regolament sabiex billi testendi d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 6 għal prodotti oħrajn li joriġinaw mill-annimali.”; [Em. 357]

(8)  fl-Artikolu 20(2), it-tieni sentenza tiġi sostitwita b’li ġejja:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jistipula biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula l-metodu sabiex tiġi kkonfermata l-BSE f’annimali ovini u kaprini.”; [Em. 358]

(9)  l-Artikolu 23 jiġi sostitwit b’li ġej:

"Artikolu 23

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23b li jemenda l-Annessi. L-emendi għandu jkollhom l-għan li jadattaw id-dispożizzjonijiet li jinsabu f’dawk l-Annessi għall-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika, tal-għarfien xjentifiku disponibbli, tal-istandards internazzjonali rilevanti, tal-metodi analitiċi disponibbli għall-kontrolli uffiċjali jew tar-riżultati tal-kontrolli jew l-istudji dwar l-implimentazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u għandhom jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-kriterji li ġejjin:

(i)  fejn rilevanti, il-konklużjonijiet tal-opinjoni tal-EFSA disponibbli;

(ii)  il-ħtieġa li jinżamm livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali fl-Unjoni.”;

(10)  jitħassar l-Artikolu 23a;

(11)  jiddaħħal l-Artikolu 23b li ġej:

“Artikolu 23b

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 6(1) u (1b), fl-Artikolu 7(3), (4) u (4a), fl-Artikolu 8(1), (2) u (5), fl-Artikolu 9(1) u (3), fl-Artikolu 15(3), fl-Artikolu 16(7), fl-Artikolu 20(2) u fl-Artikolu 23 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 359]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 6(1) u (1b), fl-Artikolu 7(3), (4) u (4a), fl-Artikolu 8(1), (2) u (5), fl-Artikolu 9(1) u (3), fl-Artikolu 15(3), fl-Artikolu 16(7), fl-Artikolu 20(2) u fl-Artikolu 23 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(3), l-Artikolu 6(1) u (1b), l-Artikolu 7(3), (4) u (4a), l-Artikolu 8(1), (2) u (5), l-Artikolu 9(1) u (3), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 16(7), l-Artikolu 20(2) u l-Artikolu 23 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

__________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(12)  fl-Artikolu 24, jitħassar il-paragrafu 3.

142.  Id-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Mejju 2002 dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali(209) (210)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 2002/32/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva sabiex tadattahom għall-progress tekniku u tissupplimenta dik id-Direttiva bi kriterji ta’ aċċettabbiltà għall-proċessi ta’ detossifikazzjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/32/KE hija emendata kif ġej:

(1)  Fl-Artikolu 7(2), l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Għandha tittieħed deċiżjoni immedjata dwar jekk l-Annessi I u II għandhomx jiġu emendati. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a li jemenda dawk l-Annessi.

Meta, fil-każ ta’ dawn l-emendi, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11a għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a li jemenda l-Annessi I u II sabiex tadattahom għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi.

Meta, fil-każ ta’ dawk l-emendi, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 10b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(b)  fil-paragrafu 2, it-tieni inċiż jiġi sostitwit b’li ġej:

“- għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 10a sabiex tiddefinixxi kriterji ta’ aċċettabbiltà għall-proċessi ta’ detossifikazzjoni kumplimentari għall-kriterji pprovduti għall-prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali li jkunu għaddew minn tali proċessi.”;

(3)  jiddaħħlu l-Artikoli 10a u 10b li ġejjin:

“Artikolu 10a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(1) u (2) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(1) u (2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 8(1) u (2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 10b

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 11, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

143.  Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-ikel (211)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 2002/46/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva sabiex tadatta dawk l-Annessi għall-progress tekniku u tissupplimenta dik id-Direttiva fir-rigward tal-kriterji ta' purità għas-sustanzi elenkati fl-Anness II għaliha, kif ukoll l-ammonti minimi u massimi ta' vitamini u minerali li għandhom ikunu preżenti fis-supplimenti tal-ikel. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. . B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. [Em. 360]

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/46/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni li jikkonċernaw l-iffissar ta’ ammonti massimi ta’ vitamini u minerali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 361]

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/46/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a dwar il-kriterji sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-kriterji ta’ purità għas-sustanzi elenkati fl-Anness II, ħlief meta tali kriterji japplikaw skont il-paragrafu 3.”; [Em. 362]

(b)  il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jemenda l-listi fl-Annessi I u II sabiex tadattahom għall-progress tekniku.

Meta, fil-każ tat-tneħħija ta’ vitamina jew sustanza minerali mil-listi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 12a li jiffissa sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tiffissa:

(a)  l-ammonti minimi ta’ vitamini u minerali msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu; u

(b)  Il-Kummissjoni għandha tiffissa l-ammonti massimi ta’ vitamini u minerali msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 13(2).”; [Em. 363]

(3)  fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:;

"3. Sabiex jiġu rrimedjati d-diffikultajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 12a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva.

Stat Membru li jkun adotta miżuri ta' salvagwardja jista' f'dak il-każ iżommhom fis-seħħ sakemm dawk l-atti delegati jkunu ġew adottati." [Em. 364]

(4)  jiddaħħlu l-Artikoli 12a u 12b li ġejjin:

“Artikolu 12a

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2) u (5), fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 12(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(2) u (5), fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 12(3) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati esperti nominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2) u (5) u, l-Artikolu 5(4) u l-Artikolu 12(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill il-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 365]

Artikolu 12b

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 13a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”

(5)  fl-Artikolu 13, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

144.  d-Direttiva 2002/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi livelli stabbiliti ta’ kwalità u sigurtà għall-ġbir, l-ittestjar, l-iproċessar, il-ħażna u t-tqassim ta’ demm tal-bniedem u komponenti tad-demm u li temenda d-Direttiva 2001/83/KE(212)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 2002/98/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I sa IV għal dik id-Direttiva bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku u sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva b’ċerti rekwiżiti tekniċi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-punt (i) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 29 tad-Direttiva 2002/98/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi l-proċedura għan-notifika ta’ avvenimenti u reazzjonijiet avversi serji, kif ukoll il-format tan-notifika. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 366]

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/98/KE hija emendata kif ġej:

(1)  wara t-titolu tal-Kapitolu IX, jiddaħħlu l-Artikoli 27a u 27b li ġejjin:

“Artikolu 27a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 29 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 367]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-ewwel u fit-tielet paragrafi tal-Artikolu 29 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-ewwel u t-tielet paragrafi tal-Artikolu 29 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 27b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 28a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att mingħajr dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(2)  fl-Artikolu 28, jitħassru l-paragrafi 3 u 4;

(3)  l-Artikolu 29 huwa emendat kif ġej:

(a)  l-ewwel paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a dwar l-emendi għar-rekwiżiti sabiex temenda r-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Annessi I sa IV bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.

Meta, fil-każ tar-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Annessi III u IV, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 27b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”; [Em. 368]

(b)  fit-tieni paragrafu, jitħassar il-punt (i); [Em. 369]

(c)  it-tielet u r-raba’ paragrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27a li jissupplimenta din id-Direttiva fir-rigward tar-rekwiżiti tekniċi msemmija fit-tieni paragrafu.

Meta, fil-każ tar-rekwiżiti tekniċi msemmija fil-punti (b), (ċ), (d), (e), (f) u (g) tat-tieni paragrafu, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 27b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(d)  jiżdied il-ħames paragrafu li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-proċedura għan-notifika ta’ avvenimenti u reazzjonijiet avversi serji, kif ukoll il-format ta’ notifika permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(2).”. [Em. 370]

145.  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel(213)(214)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, il-Kummissjoni għandha tiġi ddelegata bis-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dak ir-Regolament fir-rigward tan-numru u l-ismijiet tal-Bordijiet Xjentifiċi, kif ukoll sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bil-proċedura li għandha tiġi applikata mill-Awtorità għat-talbiet għal opinjoni xjentifika, bil-kriterji għall-inklużjoni ta’ istitut fuq il-lista ta’ organizzazzjonijiet kompetenti nnominati mill-Istati Membri u bl-arranġamenti sabiex jiġu stabbiliti r-rekwiżiti armonizzati tal-kwalità u r-regoli finanzjarji li jirregolaw kwalunkwe appoġġ finanzjarju.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 28(4), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 57a li jemenda l-ewwel subparagrafu fir-rigward tan-numru u l-ismijiet tal-Bordijiet Xjentifiċi, fid-dawl tal-iżvilupp tekniku u xjentifiku, fuq talba tal-Awtorità”;

(2)  l-Artikolu 29(6) jiġi sostitwit b’li ġej:

“6. Sabiex tapplika dan l-Artikolu, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-Awtorità, għandha tadotta:

(a)  atti delegati f’konformità mal-Artikolu 57a dwar il-proċedura li għandha tiġi applikata mill-Awtorità għat-talbiet għal opinjoni xjentifika;

(b)  atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw il-linji gwida li jirregolaw l-evalwazzjoni xjentifika ta’ sustanzi, prodotti jew proċessi li huma soġġetti skont il-leġiżlazzjoni tal-Komunità għal sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel jew għad-dħul fuq lista pożittiva, b’mod partikolari fejn il-leġiżlazzjoni tal-Komunità tipprevedi jew tawtorizza dossier, li għandu jiġi ppreżentat għal dan il-għan mill-applikant. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2).”;

(3)  fl-Artikolu 36(3), l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 57a li jistabbilixxi l-kriterji għall-inklużjoni ta’ istitut fuq il-lista ta’ organizzazzjonijiet kompetenti nnominati mill-Istati Membri, arranġamenti sabiex jiġu stabbiliti rekwiżiti armonizzati ta’ kwalità u r-regoli finanzjarji li jirregolaw kwalunkwe appoġġ finanzjarju.”;

(4)  fil-Kapitolu V, it-titolu tat-Taqsima 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“TAQSIMA 1

DELEGA TAS-SETGĦA, PROĊEDURI TA’ IMPLIMENTAZZJONI U PROĊEDURI TA’ MEDJAZZJONI”;

(5)  jiddaħħal l-Artikolu 57a li ġej wara t-titolu tat-Taqsima 1:

“Artikolu 57a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 28(4), fl-Artikolu 29(6) u fl-Artikolu 36(3) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 28(4), fl-Artikolu 29(6) u fl-Artikolu 36(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 29(6) u l-Artikolu 36(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5. 2016, p. 1.”;

(6)  fl-Artikolu 58, jitħassar il-paragrafu 3.

146.  Id-Direttiva 2003/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 rigward il-monitoraġġ taż-żoonożi u tal-aġenti żoonotiċi, li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE u tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/117/KEE(215)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 2003/99/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Anness I għal dik id-Direttiva bil-għan li taġġorna l-listi taż-żoonożi jew tal-aġenti żoonotiċi stabbiliti f’dak l-Anness, sabiex temenda l-Annessi II, III u IV għal dik id-Direttiva u sabiex tissupplimenta dik id-Direttiva bi programmi ta’ monitoraġġ ikkoordinati fir-rigward ta’ żoonożi jew aġent żoonotiku wieħed jew aktar. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/99/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a sabiex temenda l-Anness I bil-għan li taġġorna l-listi taż-żoonożi u tal-aġenti żoonotiċi, billi tikkunsidra b’mod partikolari l-kriterji li ġejjin:

(a)  l-okkorrenza tagħhom fil-popolazzjoni ta’ annimali u umani, ikel u għalf ;

(b)  is-severità tal-effetti tagħhom għall-bnedmin ;

(c)  il-konsegwenzi ekonomiċi tagħhom għall-kura tas-saħħa tal-annimali u tal-bnedmin u għan-negozji tal-għalf u l-ikel ;

(d)  ix-xejriet epidemjoloġiċi fil-popolazzjonijiet tal-annimali u tal-bnedmin, tal-ikel u l-għalf.

Meta jkun hemm raġunijiet imperattivi ta’ urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.”;

(2)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Jekk id-dejta id-data li tinġabar permezz ta' monitoraġġ ta' rutina f'konformità mal-Artikolu 4 ma tkunx biżżejjed, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a li jistipula sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula programmi ta' monitoraġġ ikkoordinati fir-rigward ta' żoonożi jew aġent żoonotiku wieħed jew aktar. Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati b'mod partikolari meta jiġu identifikati ħtiġijiet speċifiċi u meta jkun meħtieġ li jiġu vvalutati r-riskji jew li jiġu stabbiliti valuri bażi relatati maż-żoonożi jew mal-aġenti żoonotiċi fil-livell tal-Istati Membri jew fil-livell tal-Unjoni.”; [Em. 371]

(2a)  fl-Artikolu 11, it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Emendi għall-Annessi u miżuri ta' implimentazzjoni" [Em. 372]

(3)  fl-Artikolu 11, l-ewwel u t-tieni paragrafi jiġu sostitwiti b’li ġejjin:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 11a sabiex temenda l-Annessi II, III u IV, billi tikkunsidra b’mod partikolari l-kriterji li ġejjin:

(a)  l-okkorrenza taż-żoonożi, tal-aġenti żoonotiċi u tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-popolazzjoni ta’ annimali u umani, fl-ikel, fl-għalf u fl-ambjent,

(b)  id-disponibbiltà ta’ għodod ġodda ta’ monitoraġġ u rapportar,

(c)  il-ħtiġijiet meħtieġa għall-valutazzjoni tax-xejriet fil-livell nazzjonali, Ewropew jew globali.”;

(3a)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Barra minn hekk, miżuri oħra ta' implimentazzjoni jistgħu jiġu adottati skont il-proċedura tal-kumitat imsemmija fl-Artikolu 12(2)."; [Em. 373]

(4)  jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

“Artikolu 11a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [daħħal id-data data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 374]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 11 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(4), l-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 11b

Proċedura ta’ urġenza

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f’konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11a(6). F’każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att mingħajr dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  fl-Artikolu 12, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

147.  Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament(216)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa is-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni sabiex temenda l-Anness għal dak ir-Regolament bil-għan li tadattah għall-progress tekniku u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tiddetermina liema ikel u għalf jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tat-taqsimiet differenti ta' dan ir-Regolament, billi tistabbilixxi limiti stabbiliti aktar baxxi xierqa għall-preżenza ta' OĠM fl-ikel u fl-għalf, li taħthom ir-rekwiżiti tal-ittikkettar ma japplikawx, soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet billi tistabbilixxi miżuri sabiex l-operaturi jissodisfaw lill-awtoritajiet kompetenti u miżuri meħtieġa biex l-operaturi jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ittikkettar u billi tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward l-informazzjoni li għandha tingħata minn fornituri tal-ikel bil-massa li jipprovdu ikel lill-konsumatur finali. [Em. 375]

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-miżuri sabiex l-operaturi jissodisfaw lill-awtoritajiet kompetenti, il-miżuri meħtieġa sabiex l-operaturi jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ittikkettar u r-regoli tar-regoli maħsuba biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni uniformi ta’ ċerti dispożizzjonijiet. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 376]

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 34a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina jekk tip ta' ikel jaqax fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din it-Taqsima. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 35(2).”; [Em. 377]

(2)  fl-Artikolu 12, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 34a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi limiti stabbiliti aktar baxxi xierqa, b’mod partikolari fir-rigward tal-ikel li jkun fih jew li jkun jikkonsisti minn OĠM, jew billi tikkunsidra l-avvanzi fix-xjenza u t-teknoloġija.”; [Em. 378]

(3)  l-Artikolu 14 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 14

Is-setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 34a sabiex tadotta tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi:

(a)  il-miżuri meħtieġa sabiex l-operaturi jissodisfaw lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 12(3);

(b)  il-miżuri meħtieġa sabiex l-operaturi jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ittikkettar stabbiliti fl-Artikolu 13; kif ukoll

(c)  regoli speċifiċi rigward l-informazzjoni li għandha tingħata minn fornituri tal-ikel bil-massa li jipprovdu ikel lill-konsumatur finali. Sabiex titqies is-sitwazzjoni speċifika tal-fornituri tal-ikel bil-massa, tali regoli jistgħu jipprevedu l-adattament tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13(1)(e).

2.  Il-Kummissjoni tista’ tadotta, regoli dettaljati sabiex tiffaċilita l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 13 permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni:

(a)  il-miżuri meħtieġa sabiex l-operaturi jissodisfaw lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 12(3);

(b)  il-miżuri meħtieġa sabiex l-operaturi jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ittikkettar stabbiliti fl-Artikolu 13;

(c)  ir-regoli dettaljati sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 13.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 35(2).”; [Em. 379]

(4)  fl-Artikolu 15, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’li ġej:

“2. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 34a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina jekk tip ta' ikel għalf jaqax fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din it-Taqsima. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 35(2).”; [Em. 380]

(5)  fl-Artikolu 24, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b’li ġej:

“4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 34a li jistabbilixxi sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi limiti stabbiliti aktar baxxi xierqa, b’mod partikolari fir-rigward tal-għalf li jkun fih jew li jkun jikkonsisti minn OĠM, jew billi tikkunsidra l-avvanzi fix-xjenza u t-teknoloġija.”; [Em. 381]

(6)  l-Artikolu 26 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 26

Setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tista’ tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoniatti delegati f'konformità mal-Artikolu 34a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi:

(a)  il-miżuri meħtieġa sabiex l-operaturi jissodisfaw lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 24(3);

(b)  il-miżuri meħtieġa sabiex l-operaturi jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ittikkettar stabbiliti fl-Artikolu 25;

(c)  ir-regoli dettaljati sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 25.

2.  Il-Kummissjoni tista' tadotta regoli dettaljati sabiex tiffaċilita l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 25 permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 35(2).“ [Em. 382]

(7)  fl-Artikolu 32, is-sitt paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 34a li jemenda l-Anness sabiex tadattah għall-progress tekniku.”;

(8)  jiddaħħal l-Artikolu 34a li ġej:

“Artikolu 34a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 12(4), fl-Artikolu 14(1a 1), fl-Artikolu 15(2), fl-Artikolu 24(4), u fl-Artikolu 26(1) u fis-sitt paragrafu tal-Artikolu 32, is-sitt paragrafu għal perjodu ta' żmien indeterminat ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 12(4), fl-Artikolu 14(1a1), fl-Artikolu 15(2), fl-Artikolu 24(4), fl-Artikolu 26(1) u fis-sitt paragrafu tal-Artikolu 32, is-sitt paragrafu, tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati esperti nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2), l-Artikolu 12(4), l-Artikolu 14(1a1), l-Artikolu 15(2), l-Artikolu 24(4) jew l-Artikolu 32, is-sitt , l-Artikolu 26(1) u fis-sitt paragrafu tal-Artikolu 32, għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 383]

____________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(9)  fl-Artikolu 35, jitħassar il-paragrafu 3;

(10)  fl-Artikolu 47, jitħassar il-paragrafu 3.

148.  Ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar it-traċċjabilità u l-ittikkettar ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u t-traċċjabilità ta’ prodotti ta’ ikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE(217)(218)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistabbilixxi sistema għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta’ identifikaturi uniċi lil organiżmi ġenetikament modifikati. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 8 jiġi sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 8

Identifikaturi uniċi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9a li jistabbilixxi u jadatta sistema għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta’ identifikaturi uniċi lil OĠM, billi tikkunsidra l-iżviluppi fil-fora internazzjonali.”;

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:

“Artikolu 9a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 2;

(4)  fl-Artikolu 13, jitħassar l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2.

149.  Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali(219) (220)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I, II, III u IV għal dak ir-Regolament bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku u tissupplimenta dak ir-Regolament b’regoli li jippermettu dispożizzjonijiet simplifikati għall-awtorizzazzjoni ta’ addittivi li kienu awtorizzati għall-użu fl-ikel. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 3, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jemenda l-Anness IV sabiex tadatta l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fih għall-progress teknoloġiku jew għall-iżvilupp xjentifiku.”;

(2)  fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jemenda l-Anness I sabiex tadatta l-kategoriji tal-addittivi fl-għalf u l-gruppi funzjonali bħala riżultat tal-progress teknoloġiku jew tal-iżvilupp xjentifiku.”;

(3)  fl-Artikolu 7(5), it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a dwar l-istabbiliment ta’ regoli li jippermettu dispożizzjonijiet simplifikati għall-awtorizzazzjoni tal-addittivi li kienu ġew awtorizzati sabiex jintużaw fl-ikel.”;

(4)  fl-Artikolu 16, il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jemenda l-Anness III sabiex tikkunsidra l-progress teknoloġiku u l-iżvilupp xjentifiku.”;

(5)  fl-Artikolu 21, ir-raba’ paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 21a li jemenda l-Anness II.”;

(6)  jiddaħħal l-Artikolu 21a li ġej:

“Artikolu 21a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 6(3), fl-Artikolu 7(5), fl-Artikolu 16(6) u fl-Artikolu 21 għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 6(3), fl-Artikolu 7(5), fl-Artikolu 16(6) u fl-Artikolu 21 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(5), l-Artikolu 6(3), l-Artikolu 7(5), l-Artikolu 16(6) u l-Artikolu 21 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_______________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  fl-Artikolu 22, jitħassar il-paragrafu 3.

150.  Ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2003 dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni użat jew intiż għall-użu fi jew fuq l-ikel(221)(222)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 2065/2003, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament wara talba lill-Awtorità għal assistenza teknika u/jew xjentifika u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bi kriterji tal-kwalità għall-metodi analitiċi vvalidati. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 17, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b’li ġej:

“3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a dwar il-kriterji tal-kwalità għall-metodi analitiċi vvalidati msemmija fil-punt 4 tal-Anness II, inklużi s-sustanzi li jridu jitkejlu. Dawk l-atti delegati għandhom jikkunsidraw l-evidenza xjentifika disponibbli.”;

(2)  fl-Artikolu 18, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18a li jemenda l-Annessi wara talba lill-Awtorità għal assistenza teknika u/jew xjentifika.”;

(3)  jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:

“Artikolu 18a

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(3) u fl-Artikolu 18(1) għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 17(3) u fl-Artikolu 18(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 17(3) u l-Artikolu 18(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  fl-Artikolu 19, jitħassar il-paragrafu 3.

151.  Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-salmonella u aġenti żoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel(223)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi I, II u III għal dak ir-Regolament u tissupplimenta dak ir-Regolament fir-rigward tal-miri tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-prevalenza taż-żoonożi u tal-aġenti żoonotiċi, il-metodi speċifiċi ta' kontroll, ir-regoli speċifiċi dwar il-kriterji li jirrigwardjaw l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, ir-responsabbiltajiet u l-kompiti tal-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni, għall-approvazzjoni tal-metodi għall-ittestjar, u fir-rigward ta' ċerti responsabbiltajiet u kompiti tal-laboratorji ta' referenza nazzjonali. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. [Em. 384]

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni rigward l-approvazzjoni tal-metodi għall-ittestjar. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 385]

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)  l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a dwar sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament f'dak li jikkonċerna l-miri tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-prevalenza taż-żoonożi u tal-aġenti żoonotiċi elenkati fil-kolonna 1 tal-Anness I u fil-popolazzjonijiet tal-annimali elenkati fil-kolonna 2 tal-Anness I, billi tikkunsidra b’mod partikolari: [Em. 386]

(a)  l-esperjenza miksuba skont il-miżuri nazzjonali eżistenti; u

(b)  l-informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni jew lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel skont ir-rekwiżiti tal-Unjoni eżistenti, b’mod partikolari fil-qafas tal-informazzjoni prevista fid-Direttiva 2003/99/KE, b’mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha.”;

(b)  fil-paragrafu 6, il-punt (a) jiġi sostitwit b’li ġej:

“(a) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda l-Anness I għall-finijiet elenkati fil-punt (b), wara li tikkunsidra b’mod partikolari l-kriterji elenkati fil-punt (ċ).”;

(c)  il-paragrafu 7 jiġi sostitwit b’li ġej:

“7. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda l-Anness III sabiex iżżid kriterji li jiddeterminaw liema serotipi tas-Salmonella għandhom sinifikat għas-saħħa pubblika.”;

(2)  fl-Artikolu 5, il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b’li ġej:

“6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a li jemenda l-Anness II sabiex tadatta r-rekwiżiti u r-regoli minimi tal-kampjunar stipulati fih, wara li tikkunsidra b’mod partikolari l-kriterji elenkati fil-punt (ċ) tal-Artikolu 4(6).”;

(3)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b’li ġej:

“1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 13a dwarsabiex tissupplimenta dan ir-Regolament fir-rigward ta': [Em. 387]