Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0400A(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0020/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0020/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0410

Usvojeni tekstovi
PDF 135kWORD 55k
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg
Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom - dio I. ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0799),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 64. stavak 2., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točku (a), članak 168. stavak 4. točku (b), članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207., članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0524/2016),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točku (b), članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207. stavak 2., članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 1. lipnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. prosinca 2017.(2),

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 7. ožujka 2019. kojom se Odboru za pravna pitanja daje ovlast da razdijeli navedeni prijedlog Komisije i na temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 27. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0190/2019),

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja te mišljenja i stajališta u obliku amandmana Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0020/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 288, 31.8.2017., str. 29.
(2) SL C 164, 8.5.2018., str. 82.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/… Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom
P8_TC1-COD(2016)0400A

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2019/1243.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Parlamenta, Vijeća i Komisije

U točki 27. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva tri institucije priznale su potrebu za ujednačavanjem postojećeg zakonodavstva s pravnim okvirom koji je ustanovljen Ugovorom iz Lisabona i posebno istakle potrebu za davanjem visokog prioriteta žurnom ujednačavanju svih temeljnih akata koji i dalje upućuju na regulatorni postupak s kontrolom. Slijedom prijedloga Komisije u tu svrhu, ovom se Uredbom odgovara na tu potrebu tako što se predviđa usklađivanje regulatornog postupka s kontrolom u značajnom broju akata uključenih u taj prijedlog. Tri institucije nastavit će s radom na usklađivanju preostalih akata iz tog prijedloga.

Izjava Komisije

Komisija prima na znanje odluku zakonodavaca da utvrde ograničeno trajanje svih ovlasti za koje se regulatorni postupak s kontrolom usklađuje s ovom Uredbom te obvezu izvješćivanja i prešutno produljenje ovlasti. Posebno s obzirom na velik broj izvješća koja bi se morala redovito dostavljati i činjenicu da su informacije o uporabi ovlasti lako dostupne u evidenciji delegiranih akata, Komisija ističe svoje diskrecijsko pravo u pogledu načina na koji će ispuniti obvezu izvješćivanja. Stoga Komisija prema potrebi može grupirati u jedinstveni dokument izvješća koja treba dostaviti na temelju raznih temeljnih akata.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti