Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0400A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0020/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0020/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0410

Elfogadott szövegek
PDF 136kWORD 56k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0799),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 64. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 207. cikkére, 214. cikkének (3) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság a javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0524/2016),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, valamint 33. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62., cikkére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 207. cikkének (2) bekezdésére, 214. cikkének (3) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. június 1-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. december 1-i véleményére(2),

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság leveleire,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének 2019. március 7-i határozatára, amelyben engedélyezi a Jogi Bizottság számára, hogy a Bizottság fent említett javaslatát két részre bontsa, és annak alapján két önálló jogalkotási jelentést készítsen,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. február 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0190/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire és módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára (A8-0020/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 288., 2017.8.31., 29. o.
(2) HL C 164., 2018.5.8., 82. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 17-én került elfogadásra az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0400A

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1243 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 27. pontjában a három intézmény elismerte, hogy a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett jogi kerethez kell igazítani a teljes hatályos joganyagot; mindenekelőtt és a lehető leghamarabb mindazon alap-jogiaktusokat szükséges kiigazítani, amelyek még az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkoznak. A Bizottság e célból született javaslata nyomán ez a rendelet eleget tesz a fenti igénynek oly módon, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás alkalmazását előíró, az említett javaslatban szereplő számos jogi aktus kiigazításáról rendelkezik. A három intézmény továbbra is együttműködik azon fennmaradó aktusok kiigazítása vonatkozásában, amelyekre az említett javaslat irányul.

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság tudomásul veszi a jogalkotók azon döntését, hogy korlátozott időtartamról rendelkeznek valamennyi olyan felhatalmazás vonatkozásában, amely esetében e rendelet összehangolja az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást, valamint jelentéstételi kötelezettséget és a felhatalmazás hallgatólagos meghosszabbítását írják elő. Tekintettel mindenekelőtt a rendszeres időközönként esedékessé váló jelentések nagy számára, valamint arra a tényre, hogy a felhatalmazások gyakorlását illetően könnyen elérhető információk állnak rendelkezésre a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nyilvántartásában, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy mérlegelési jogkörrel rendelkezik a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének módját illetően. A Bizottság ezért adott esetben egyetlen dokumentumba csoportosíthatja a különböző alap-jogiaktusok szerint esedékes jelentéseket.

Utolsó frissítés: 2020. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat