Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0031(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0197/2019

Ingivna texter :

A8-0197/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0412

Antagna texter
PDF 108kWORD 41k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen ***
P8_TA(2019)0412A8-0197/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (06823/1/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C8-0155/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A8-0197/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy