Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0005(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0188/2019

Ingivna texter :

A8-0188/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0413

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland ***
P8_TA(2019)0413A8-0188/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07683/2019),

–  med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering(1),

–  med beaktande av det uttalande som den höga representanten Federica Mogherini gjorde på EU:s vägnar den 20 mars 2019 om Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0153/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0188/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ryssland.

(1) EGT L 299, 28.11.2000, s. 15.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy