Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0804(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0189/2019

Ingediende teksten :

A8-0189/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0414

Aangenomen teksten
PDF 111kWORD 47k
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg
Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank *
P8_TA(2019)0414A8-0189/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Europese Investeringsbank aan de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (07651/2019),

–  gezien artikel 308 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0149/2019),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0189/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan de Commissie, aan de Europese Investeringsbank, alsmede aan de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid