Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0804(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0189/2019

Ingivna texter :

A8-0189/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0414

Antagna texter
PDF 109kWORD 37k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga *
P8_TA(2019)0414A8-0189/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga (07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska investeringsbankens förslag till rådet om att ändra Europeiska investeringsbankens stadga (07651/2019),

–  med beaktande av artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0149/2019),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0189/2019), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy