2 октомври 2019 г.
P8_TA-PROV(2019)0415(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2018)0631 ; C8-0406/2018 ; 2018/0330A(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1143kWORD 271k
Правна информация - Политика за поверителност