2. októbra 2019
P8_TA-PROV(2019)0415(COR01)
KORIGENDUM
k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/16
(COM(2018)0631 ; C8-0406/2018 ; 2018/0330A(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1023kWORD 256k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia