Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0330A(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0076/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0076/2019

Rasprave :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0415

Usvojeni tekstovi
PDF 133kWORD 59k
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg
Europska granična i obalna straža ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0631),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. točke (b) i (d) i članak 79. stavak 2. točku (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0406/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. veljače 2019.(2),

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 21. ožujka 2019. kojom se Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove daje ovlast da razdijeli navedeni prijedlog Komisije i na temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 1. travnja 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0076/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  odobrava zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 110, 22.3.2019., str. 62.
(2) SL C 168, 16.5.2019., str.74.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU)2019/1896.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o mogućim mehanizmima za osiguranje privlačnosti Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu

Očekuje se da će se Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu idućih godina suočiti s izazovima u ispunjavanju izvanrednih potreba za zapošljavanjem, osposobljavanjem i zadržavanjem kvalificiranog osoblja sa što šireg geografskog područja. S obzirom na mandat Agencije i na velik broj njezinih zaposlenika, ključno je istražiti mehanizme koji bi omogućili da Agencija postane privlačniji poslodavac na temelju prilagodbe plaća osoblja Agencije u Varšavi, u skladu s mjerodavnim pravom Unije.

Europski parlament i Vijeće stoga pozivaju Komisiju da procijeni osnovu i modalitete svih takvih odgovarajućih mehanizma, posebno pri predstavljanju prijedloga za reviziju Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europske unije, utvrđene u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/683(1). Svi takvi mehanizmi moraju biti proporcionalni s važnošću postavljenih ciljeva i ne smiju dovesti do nejednakog postupanja među osobljem institucija, tijela, ureda i agencija Unije ako se te institucije, tijela, uredi i agencije nalaze u sličnoj situaciji.

(1) SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti