Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0330A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0076/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0076/2019

Viták :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0415

Elfogadott szövegek
PDF 135kWORD 60k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
Európai Határ- és Parti Őrség ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0631),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0406/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2019. február 6-i véleményére(2),

–  tekintettel az Elnökök Értekezlete 2019. március 21-i határozatára, amellyel engedélyezte az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számára, hogy felossza a fent említett bizottsági javaslatot és annak alapján két különálló jogalkotási jelentést készítsen,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. április 1-jei írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0076/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 110., 2019.3.22., 62. o.
(2) HL C 168., 2019.5.16., 74. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 17-én került elfogadásra az Európai Határ- és Parti Őrségről és az 1052/2013/EU, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0330A

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1896 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség vonzerejének biztosítását célzó lehetséges mechanizmusokról

A következő években az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek várhatóan nehéz körülményekkel szembesülve kell teljesítenie a lehető legszélesebb földrajzi szempontok alapján a szakképzett személyzet felvételével és megtartásával kapcsolatos különleges igényeket. Tekintettel az Ügynökség megbízatására és személyzetének jelentős számára, alapvető fontosságú olyan mechanizmusok feltárása, amelyek lehetővé teszik az Ügynökség munkáltatóként való vonzerejének biztosítását, kiigazítva az Ügynökség személyi állományának díjazását a varsói ügynökségen belül, az alkalmazandó uniós joggal összhangban.

Az Európai Parlament és a Tanács ezért arra kéri a Bizottságot, hogy értékelje egy ilyen megfelelő mechanizmus alapját és módozatait, különösen a 259/68, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben(1) meghatározott, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek felülvizsgálatára vonatkozó, javaslatok előterjesztésekor. Minden ilyen mechanizmusnak arányban kell állnia a kitűzött célok fontosságával, és nem eredményezheti az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek személyzete közötti egyenlőtlen bánásmódot, amennyiben az ilyen uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek hasonló helyzettel szembesülnek.

(1)HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

Utolsó frissítés: 2020. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat