Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0330A(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0076/2019

Testi mressqa :

A8-0076/2019

Dibattiti :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Votazzjonijiet :

PV 17/04/2019 - 16.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0415

Testi adottati
PDF 137kWORD 64k
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019 - Strasburgu
Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Riżoluzzjoni
 Test
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 98/700/ĠAI, ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0631),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), l-Artikolu 77(2)(b) u (d), u l-Artikolu 79(2)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0406/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta’ Frar 2019(2),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-21 ta’ Marzu 2019 li tawtorizza lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern biex jaqsam il-proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq u li jfassal żewġ rapporti leġiżlattivi separati fuq il-bażi tagħhom,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-1 ta' April 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0076/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 110, 22.3.2019, p. 62.
(2) ĠU C 168, 16.5.2019, p. 74.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-17 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1052/2013 u (UE) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/1896.)


ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mekkaniżmi possibbli biex tiġi żgurata l-attrazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntieri u tal-Kosta

Huwa mistenni li l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta tiffaċċja ċirkostanzi ta' sfida fis-snin li ġejjin biex tissodisfa l-ħtieġa eċċezzjonali li tirrekluta u żżomm membri tal-persunal kwalifikati mill-aktar bażi ġeografika wiesgħa possibbli. Fid-dawl tal-mandat tal-Aġenzija u tal-għadd kbir tal-membri tal-persunal tagħha, huwa essenzjali li jiġu esplorati mekkaniżmi li jippermettu li l-attraenza tal-Aġenzija bħala impjegatur tkun żgurata, billi r-rimunerazzjoni tal-memebri tal-persunal tal-Aġenzija f'Varsavja jiġi adattat, f'konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, għaldaqstant, jitolbu li l-Kummissjoni tivvaluta l-bażi u l-modalitajiet għal kwalunkwe tali mekkaniżmu adatt, b'mod partikolari meta tippreżenta l-proposti għar-reviżjoni tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni, stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68(1). Kwalunkwe mekkaniżmu tali għandu jkun proporzjonali mal-importanza tal-objettivi segwiti u ma għandux iwassal għal trattament mhux ugwali fost il-membri tal-persunal tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, jekk tali istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni jkunu kkonfrontati b'sitwazzjoni simili.

(1) ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Marzu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza