Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0105(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0442/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0442/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0418

Usvojeni tekstovi
PDF 146kWORD 48k
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg
Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0213),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 87. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0152/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 20. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0442/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji, koja će biti objavljena u seriji L Službenog lista Europske unije zajedno s konačnim zakonodavnim aktom;

3.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji, koja će biti objavljena u seriji L Službenog lista Europske unije zajedno s konačnim zakonodavnim aktom;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 367, 10.10.2018., str. 84.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP
P8_TC1-COD(2018)0105

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2019/1153.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Europskog parlamenta o članku 9.

Europski parlament žali što, za razliku od izvornog prijedloga, Direktiva ne sadrži pravila o preciznim rokovima i IT kanalima za razmjenu informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama različitih država članica. Europski parlament također žali zbog toga što je područje primjene ovog članka ograničeno na slučajeve terorizma i organiziranog kriminala povezanog s terorizmom, a ne obuhvaća, kao što je prvotno predloženo, sve vrste teških kaznenih djela, koja također mogu imati ozbiljne štetne učinke na naša društva. Europski parlament poziva Komisiju da preispita to pitanje u okviru svojih izvješća o provedbi i evaluaciji ove Direktive i Direktive o sprečavanju pranja novca, a posebno u okviru svoje ocjene u skladu s člankom 21. Europski parlament pomno će pratiti i analizirati ta izvješća i ocjene te, prema potrebi, sastaviti vlastite preporuke.

Izjava Komisije

U vezi s člankom 9. Direktive Komisija izražava žaljenje zbog toga što Direktiva, u odnosu na izvorni prijedlog, ne sadržava pravila o preciznim rokovima i IT kanalima za razmjenu informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama različitih država članica. Komisija također izražava žaljenje zbog toga što je područje primjene tog članka ograničeno na slučajeve terorizma i organiziranog kriminala povezanog s terorizmom i ne obuhvaća sve vrste teških kaznenih djela, kako je prvotno predloženo. Komisija će nastaviti pratiti suradnju financijsko-obavještajnih jedinica, posebno u okviru svojih izvješća o provedbi ove Direktive te direktive o sprečavanju pranja novca.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti