Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0105(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0442/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0442/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0418

Elfogadott szövegek
PDF 135kWORD 50k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
A pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0213),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 87. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0152/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. február 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0442/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet a végleges jogi aktussal együtt tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet a végleges jogi aktussal együtt tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 367., 2018.10.10., 84. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 17-én került elfogadásra a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0105

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1153 irányelvvel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata a 9. cikkről

Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az eredeti javaslattal ellentétben az irányelv nem szabályozza a különböző tagállamok pénzügyi információs egységei közötti információcseréhez kapcsolódó pontos határidőket és informatikai csatornákat. Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki továbbá amiatt, hogy a szóban forgó cikk alkalmazási köre a terrorizmus, valamint a terrorizmushoz kapcsolódó szervezett bűncselekmények eseteire korlátozódik, és az eredeti javaslattal ellentétben nem terjed ki a súlyos bűncselekmények valamennyi típusára, amelyek szintén súlyos káros hatást gyakorolhatnak társadalmainkra. Az Európai Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy a szóban forgó irányelv és a pénzmosási irányelv végrehajtásáról és értékeléséről szóló jelentései részeként, valamint különösen a 21. cikk szerint végzett értékelés keretében vizsgálja felül ezt a kérdést. Az Európai Parlament szorosan nyomon fogja követni és elemezni fogja ezeket a jelentéseket és értékeléseket, és szükség esetén saját ajánlásokat fog előterjeszteni.

A Bizottság nyilatkozata

Az irányelv 9. cikke tekintetében a Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy eredeti javaslata ellenére az irányelv nem tartalmaz szabályokat a pontos határidőkre, illetve a különböző tagállamok pénzügyi információs egységei közötti információcseréhez szolgáló informatikai csatornákra vonatkozóan. A Bizottság sajnálja továbbá, hogy e cikk alkalmazási köre a terrorizmussal és a terrorizmushoz kapcsolódó szervezett bűnözéssel kapcsolatos esetekre korlátozódik, és – az eredeti javaslattal szemben – nem terjed ki valamennyi típusú súlyos bűncselekményre. A Bizottság tovább fogja vizsgálni a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés kérdését, nevezetesen az ezen irányelv és a pénzmosás elleni irányelv végrehajtásáról szóló jelentései részeként.

Utolsó frissítés: 2020. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat