Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0328(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0084/2019

Testi mressqa :

A8-0084/2019

Dibattiti :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Votazzjonijiet :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 17/04/2019 - 16.12

Testi adottati :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Testi adottati
PDF 390kWORD 122k
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019 - Strasburgu
L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I
P8_TA(2019)0419A8-0084/2019
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0630),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 173(3) u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0404/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Jannar 2019(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0084/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(2);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) Din il-pożizzjoni tikkorrispondi għall-emendi adottati fit-13 ta’ Marzu 2019 (Testi adottati, P8_TA(2019)0189).


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-17 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni

P8_TC1-COD(2018)0328

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 173(3) u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Il-ħajjiet Aktar minn 80 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija konnessa mal-Internet u l-ħajjiet tagħna ta' kuljum u l-ekonomiji qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq it-teknoloġiji diġitali, iċ-ċittadini b'ċ-ċittadini li qed isiru dejjem aktar esposti għal inċidenti ċibernetiċi serji. Is-sigurtà futura tiddependi, fost l-oħrajn, fuq il-kontribut lejn reżiljenza ġenerali, fuq it-titjib tal-abbiltà teknoloġika u industrijali li l-Unjoni tiġi protetta minn theddid ċibernetiku li qed jevolvi b'mod kostanti, minħabba li kemm il-kapaċitajiet tal-infrastruttura ċivili kif ukoll dawk militari tas-sigurtà jiddependu fuq sistemi diġitali siguri. Dan jista' jinkiseb billi titqajjem sensibilizzazzjoni dwar it-theddid taċ-ċibersigurtà, billi jiġu żviluppati kompetenzi, kapaċitajiet, ħiliet madwar l-Unjoni, filwaqt li titqies bir-reqqa l-interazzjoni tal-infrastruttura, in-netwerks, il-prodotti u l-proċessi tal-ħardwer u tas-softwer u l-implikazzjonijiet u t-tħassib tas-soċjetà u dawk relatati mal-etika. [Em. 1]

(1a)   Iċ-ċiberkriminalità hija theddida li qed tikber b'rata mgħaġġla għall-Unjoni, iċ-ċittadini tagħha u l-ekonomija tagħha. Fl-2017, 80 % tal-kumpaniji Ewropej esperjenzaw mill-anqas inċident ċibernetiku wieħed. L-attakk ta' Wannacry f'Mejju 2017 affettwa aktar minn 150 pajjiż u 230 000 sistema tal-IT u kellu impatti sinifikanti fuq infrastrutturi kritiċi bħal sptarijiet. Dan jissottolinja l-ħtieġa tal-ogħla standards ta' ċibersigurtà u ta' soluzzjonijiet olistiċi taċ-ċibersigurtà, li jinvolvu lill-persuni, il-prodotti, il-proċessi u t-teknoloġija fl-Unjoni, kif ukoll ta' sens ta' tmexxija Ewropea f'din il-kwistjoni, u ta' awtonomija diġitali. [Em. 2]

(2)  L-Unjoni qed iżżid l-attivitajiet tagħha b’mod kostanti sabiex tindirizza sfidi ċibernetiċi li qed jiżdiedu skont l-Istrateġija dwar iċ-Ċibersigurtà tal-2013(4) li hija mmirata sabiex trawwem ekosistema diġitali affidabbli, sikura u miftuħa. Fl-2016, l-Unjoni adottat l-ewwel miżuri fil-qasam taċ-ċibersigurtà permezz tad-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) dwar is-sigurtà tas-sistemi tan-netwerk u tal-informazzjoni.

(3)  F’Settembru 2017, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika dwar is-Sigurtà ppreżentaw Komunikazzjoni Konġunta(6) dwar “Reżiljenza, Deterrenza u Difiża: Il-bini ta’ ċibersigurtà b’saħħitha għall-UE” sabiex ikomplu jsaħħu r-reżiljenza, id-deterrenza u r-rispons tal-Unjoni għall-attakki ċibernetiċi.

(4)  Waqt is-Summit Diġitali f’Tallinn f’Settembru 2017, il-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern appellaw lill-Unjoni sabiex issir “mexxej globali fil-qasam taċ-ċibersigurtà sal-2025, sabiex tiżgura l-fiduċja, il-kunfidenza u l-protezzjoni taċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-intrapriżi onlajn tagħna u tippermetti li jkun hemm internet ħieles aktar sikur u regolat mil-liġimil-liġi", u ddikkjaraw li "jagħmlu użu akbar minn soluzzjonijiet b'sors miftuħ u/jew standards miftuħa meta jerġgħu jiġu żviluppati sistemi u soluzzjonijiet tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) (fost affarijiet oħra, biex jiġi evitat xkiel tal-bejjiegħa), inklużi dawk żviluppati u/jew promossi minn programmi tal-UE għall-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni, bħall-ISA2".” [Em. 3]

(4a)  Iċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, tat-Teknoloġija u tar-Riċerka dwar iċ-Ċibersigurtà (iċ- "Ċentru ta' Kompetenza") jenħtieġ li jgħin biex tiżdied ir-reżiljenza u l-affidabbiltà tal-infrastruttura tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni, inkluż l-internet u infrastruttura kritika oħra għall-funzjonament tas-soċjetà bħat-trasport, is-saħħa u s-sistemi bankarji. [Em. 4]

(4b)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-azzjonijiet tiegħu jenħtieġ li jqisu l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/XXX [riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 kif propost minn COM(2016)0616].(7) [Em. 5]

(5)  Disturb sostanzjali fis-sistemi tan-netwerk u tal-informazzjoni jista’ jaffettwa lil Stati Membri individwali u lill-Unjoni kollha. Għalhekk is-sigurtà l-ogħla livell ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni hija fl-Unjoni kollha huwa essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq interngħas-soċjetà kif ukoll għall-ekonomija. Bħalissa, l-Unjoni tiddependi fuq fornituri taċ-ċibersigurtà minn barra l-UE. Madankollu, huwa fl-interess strateġiku tal-Unjoni li hija żżomm u tiżviluppa kapaċitajiet u ħiliet teknoloġiċi taċ-ċibersigurtà essenzjali sabiex tiżgura s-Suq Uniku Diġitali tagħha, u b’mod partikolari sabiex tipproteġi s-sistemi l-protezzjoni tad-data u tas-sistemi kritiċi tan-netwerks u tal-informazzjoni taċ-ċittadini u l-kumpaniji Ewropej, inklużi infrastrutturi kritiċi tan-netwerks għall-funzjonament tas-soċjetà, bħas-sistemi tat-trasport, is-sistemi bankarji u tas-saħħa u tal-informazzjoni s-Suq Uniku Diġitali u sabiex tipprovdi servizzi taċ-ċibersigurtà prinċipali. [Em. 6]

(6)  Fl-Unjoni wieħed isib minjiera ta’ għarfien espert u esperjenza fil-qasam tar-riċerka, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali taċ-ċibersigurtà, iżda l-isforzi tal-komunitajiet industrijali u ta’ riċerka huma frammentati u neqsin mill-allinjament u minn missjoni komuni; affarijiet li jxekklu l-kompetittività u l-protezzjoni effettiva tad-data, in-netwerks u s-sistemi kritiċi f’dan il-qasam. Dawn l-isforzi u l-għarfien espert jeħtieġ li jiġu miġburin, imqiegħdin f’netwerk u użati b’mod effiċjenti sabiex isaħħu u jikkumplimentaw il-kapaċitajiet eżistenti tar-riċerka, it-teknoloġija, il-ħiliet u l-industrija fil-livelli tal-Unjoni u nazzjonali. Billi s-settur tal-ICT iħabbat wiċċu ma' sfidi importanti, bħal li jissodisfa d-domanda tiegħu għal ħaddiema tas-sengħa, hu jista' jibbenefika billi jirrappreżenta d-diversità tas-soċjetà b'mod ġenerali, u billi jikseb rappreżentanza bilanċjata tal-ġeneri, tad-diversità etnika u tan-nondiskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità, kif ukoll billi jiffaċilita l-aċċess għall-għarfien u t-taħriġ għal esperti taċ-ċibersigurtà futuri, inkluża l-edukazzjoni tagħhom f'kuntesti mhux formali, pereżempju fi proġetti ta' Softwer b'Sors Ħieles u Miftuħ, proġetti ta' teknoloġija ċivika, negozji ġodda u mikrointrapriżi. [Em. 7]

(6a)   Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) huma atturi kruċjali fis-settur Ewropew taċ-ċibersigurtà li jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet teknoloġikament avvanzati minħabba l-aġilità tagħhom. Madankollu, l-SMEs li mhumiex speċjalizzati fiċ-ċibersigurtà huma suxxettibbli wkoll li jkunu aktar vulnerabbli għal inċidenti ċibernetiċi minħabba rekwiżiti għoljin ta' investiment u għarfien biex jiġu stabbiliti soluzzjonijiet effettivi taċ-ċibersigurtà. Għalhekk, jeħtieġ li ċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jipprovdu appoġġ speċjali lill-SMEs billi jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-għarfien u t-taħriġ sabiex dawn ikunu jistgħu jżidu s-sigurtà tagħhom b'mod suffiċjenti u jippermettu lil dawk li huma attivi fiċ-ċibersigurtà jikkontribwixxu għas-sens ta' tmexxija Ewropea fil-qasam. [Em. 8]

(6b)  L-għarfien espert jeżisti lil hinn mill-kuntesti industrijali u tar-riċerka. Il-proġetti mhux kummerċjali u prekummerċjali, imsejħa proġetti ta' "teknoloġija ċivika" jużaw standards miftuħa, Data Miftuħa, Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ fl-interess tas-soċjetà u tal-ġid pubbliku. Dawn jikkontribwixxu għar-reżiljenza, is-sensibilizzazzjoni u l-iżvilupp tal-kompetenzi fi kwistjonijiet marbuta maċ-ċibersigurtà u jaqdu rwol importanti fil-bini tal-kapaċitajiet għall-industrija u r-riċerka f'dan il-qasam. [Em. 9]

(6c)  It-terminu "partijiet ikkonċernati", meta użat fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, inter alia, ifisser l-industrija, l-entitajiet pubbliċi u entitajiet oħra li jindirizzaw kwistjonijiet operazzjonali u tekniċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà, kif ukoll is-soċjetà ċivili, b'mod partikolari it-trade unions, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, u l-komunità tas-Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ u l-komunità akkademika u tar-riċerka. [Em. 10]

(7)  Il- adottati f’Novembru 2017 appellaw lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi malajr valutazzjoni tal-impatt tal-għażliet possibbli sabiex jinħoloq netwerk ta’ ċentri ta’ kompetenza fil-qasam taċ-ċibersigurtà maċ-Ċentru Ewropew ta’ Riċerka u Kompetenza u sabiex tipproponi sa nofs l-2018 l-istrument legali rilevanti.

(8)  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jkun l-istrument prinċipali tal-Unjoni sabiex jinġabar l-investiment għar-riċerka fiċ-ċibersigurtà, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali u sabiex jiġu implimentati proġetti u inizjattivi rilevanti flimkien man-Netwerk ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Dan jenħtieġ li jwassal appoġġ finanzjarju marbut maċ-ċibersigurtà mill-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali, kif ukoll mill-Fond Ewropew għad-Difiża għal azzjonijiet u kostijiet amministrattivi relatati mad-difiża, u jenħtieġ li jkun miftuħ għall-Fond Reġjonali ta’ Żvilupp Ewropew u programmi oħrajn, fejn dan ikun xieraq. Dan l-approċċ jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ sinerġiji u għall-koordinazzjoni tal-appoġġ finanzjarju marbut mar-riċerkamal-inizjattivi tal-Unjoni fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp taċ-ċibersigurtà, l-innovazzjoni, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali taċ-ċinersigurtà u sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni. [Em. 11]

(8a)  Is-"sigurtà ppjanata" bħala prinċipju kif stabbilita fil-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2017 bit-titolu "Reżiljenza, Deterrenza u Difiża: Il-Bini ta' ċibersigurtà b'saħħitha għall-UE" tinkludi metodi ta' teknoloġija avvanzata biex tiżdied is-sigurtà, fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott jew servizz, li jibdew b'metodi ta' disinn u ta' żvilupp sikuri, inaqqsu s-superfiċje vulnerabbli għall-attakki, u jinkorporaw ittestjar tas-sigurtà u awditi ta' sigurtà xierqa. Għat-tul tal-operazzjoni u tal-manutenzjoni, jeħtieġ li l-produtturi jew il-fornituri jagħmlu disponibbli aġġornamenti li jirrimedjaw vulnerabbiltajiet jew theddidiet ġodda mingħajr dewmien, għat-tul tal-ħajja stmat ta' prodott u lil hinn. Dan jista' jinkiseb ukoll billi l-partijiet terzi jitħallew joħolqu u jipprovdu tali aġġornamenti. Il-provvista ta' aġġornamenti hija meħtieġa b'mod speċjali fil-każ ta' infrastrutturi, prodotti u proċessi li jintużaw ta' spiss. [Em. 12]

(8b)   Fid-dawl tal-firxa tal-isfida taċ-ċibersigurtà u fid-dawl tal-investimenti magħmula fil-kapaċitajiet u l-ħiliet taċ-ċibersigurtà f'partijiet oħra tad-dinja, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jenħtieġ li jżidu l-appoġġ finanzjarju tagħhom għar-riċerka, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni f'dan il-qasam. Sabiex iwettqu l-ekonomiji ta' skala u jiksbu livell komparabbli ta' protezzjoni madwar l-Unjoni, l-Istati Membri jenħtieġ li jindirizzaw l-isforzi tagħhom f'qafas Ewropew billi jinvestu permezz tal-mekkaniżmu taċ-Ċentru ta' Kompetenza fejn rilevanti. [Em. 13]

(8c)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-Komunità ta' Kompetenza jenħtieġ li, sabiex jitrawmu l-kompetittività Ewropea u l-ogħla standards taċ-ċibersigurtà fuq livell internazzjonali, ifittxu li jiskambjaw il-prodotti u l-proċessi taċ-ċibersigurtà, l-istandards, partikolarment l-istandards tekniċi, mal-komunità internazzjonali. L-istandards tekniċi jinkludu l-ħolqien ta' implimentazzjonijiet ta' referenza, ippubblikati taħt liċenzji standard miftuħa. B'mod partikolari, id-disinn sikur tal-implimentazzjonijiet ta' referenza huwa essenzjali għall-affidabbiltà u r-reżiljenza ġenerali tal-infrastrutturi tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni li jintużaw ta' spiss bħall-internet u l-infrastrutturi kritiċi. [Em. 14]

(9)  Meta jitqies li l-għanijiet ta’ din l-inizjattiva jistgħu jintlaħqu bl-aħjar mod jekk l-Istati Membri kollha jew kemm-il Stat Membru possibbli jipparteċipawjikkontribwixxu, u bħala inċentiv għall-Istati Membri sabiex jipparteċipaw, jenħtieġ li biss l-Istati Membri li jikkontribwixxu finanzjarjament għall-kostijiet amministrattivi u operazzjonali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkollhom id-drittijiet tal-vot. [Em. 15]

(10)  Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-Istati Membri parteċipanti jenħtieġ li tkun proporzjonata meta mqabbla mal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal din l-inizjattiva.

(11)  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita u jgħin fil-koordinazzjoni tax-xogħol tan-Netwerk ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà (“in-Netwerk”), li huwa magħmul minn Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali f’kull Stat Membru. Iċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali jenħtieġ li jirċievu appoġġ finanzjarju dirett mingħand l-Unjoni, inklużi għotjiet mogħtija mingħajr sejħa għall-proposti, sabiex jitwettqu l-attivitajiet marbutin ma’ dan ir-Regolament.

(12)  Iċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali jenħtieġ li jintgħażlu mill-Istati Membri. Barra mill-kapaċità amministrattiva neċessarja, iċ-Ċentri jenħtieġ li jkollhom jippossjedu jew ikollhom aċċess dirett għal għarfien espert teknoloġiku fil-qasam taċ-ċibersigurtà, b’mod partikolari f’oqsma bħall-kriptografija, is-servizzi ta’ sigurtà tal-ICT, is-sejbien l-identifikazzjoni ta’ intrużjoni, is-sigurtà tas-sistemi, is-sigurtà tan-netwerks, is-sigurtà tas-softwer u l-applikazzjonijiet jew l-aspetti umani jew soċjetali , etiċi, tas-soċjetà u ambjentali tas-sigurtà u l-privatezza. Jenħtieġ ukoll li jkollhom il-kapaċità li jinvolvu ruħhom u jikkoordinaw mal-industrija, is-settur pubbliku, inkluż l-awtoritajiet maħtura skont id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8), u l-komunità tar-riċerka sabiex jiġi stabbilit djalogu pubbliku-privat kontinwu dwar iċ-ċibersigurtà. Barra minn hekk, jenħtieġ li titqajjem kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali dwar iċ-ċibersigurtà permezz ta' mezzi komunikattivi xierqa. [Em. 16]

(13)  Fejn jingħata appoġġ finanzjarju liċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali sabiex jiġu appoġġjati partijiet terzi fil-livell nazzjonali, dan għandu jingħadda lill-partijiet ikkonċernati rilevanti permezz ta’ ftehimiet dwar għotjiet dixxendenti.

(14)  Teknoloġiji emerġenti bħall-intelliġenza artifiċjali, l-Internet tal-Oġġetti, l-informatika ta’ prestazzjoni għolja (HPC) u l-informatika tal-kwantum, il-blockchain u kif ukoll kunċetti bħal identitajiet diġitali siguri, fl-istess waqt, joħolqu sfidi ġodda għaċ-ċibersigurtà u joffru anki soluzzjonijiet. L-aċċess prodotti u proċessi. Il-valutazzjoni u l-validazzjoni tar-robustezza ta’ sistemi tal-ICT eżistenti jew futuri se jirrikjedu l-ittestjar ta’ soluzzjonijiet prodotti u proċessi ta’ sigurtà minn attakki ffaċilitati minn magni ta’ HPC jew tal-kwantum. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza, in-Netwerk, il-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali u l-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li jgħinu fl-avvanz u t-tixrid tal-aktar soluzzjonijiet prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà reċenti, inklużi dawk b'użu doppju, b'mod partikolari dawk li jgħinu lill-organizzazzjonijiet ikunu fi stat kostanti ta' bini tal-kapaċità, reżiljenza u governanza xierqa. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk jenħtieġ li jistimulaw iċ-ċiklu sħiħ ta' innovazzjoni u jikkontribwixxu biex jitnaqqas id-distakk tal-"wied tal-mewt" tal-innovazzjoni tat-teknoloġiji u s-servizzi taċ-ċibersigurtà. Fl-istess waqt, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza, in-Netwerk u n-Netwerk l-Komunita ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li ikunu jkunu ta’ servizz għall-iżviluppaturi u l-operaturi f’setturi kritiċi bħat-trasport, l-enerġija, is-saħħa, il-finanzi, il-gvern, it-telekomunikazzjonijiet, il-manifattura, id-difiża u l-ispazju sabiex jgħinuhom jindirizzaw l-isfidi taċ-ċibersigurtà tagħhom, u jirriċerkaw id-diversi motivazzjonijiet ta' attakki fuq l-integrità tan-netwerks u tas-sistemi ta' informazzjoni, bħal reati, spjunaġġ industrijali, defamazzjoni u diżinformazzjoni. [Em. 17]

(14a)   Minħabba n-natura li tinbidel malajr tal-attakki ċibernetiċi u taċ-ċibersigurtà, l-Unjoni jeħtieġ li tkun tista' tadatta malajr u b'mod kontinwu għall-iżviluppi l-ġodda fil-qasam. Għalhekk, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta' Kompetenza, in-Netwerk ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jkunu biżżejjed flessibbli biex jiżguraw ir-reattività meħtieġa. Dawn jenħtieġ li jiffaċilitaw soluzzjonijiet li jgħinu lill-entitajiet biex dejjem ikunu jistgħu jibnu l-kapaċità u jsaħħu r-reżiljenza tagħhom u tal-Unjoni. [Em. 18]

(14b)   Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu l-objettivi li jistabbilixxi tmexxija Ewropea u għarfien espert fiċ-ċibersigurtà, u permezz ta' dan jiżgura l-ogħla standards ta' sigurtà fl-Unjoni, jiżgura l-protezzjoni tad-data, is-sistemi tal-informazzjoni, in-netwerks u l-infrastrutturi kritiċi fl-Unjoni, joħloq impjiegi ta' kwalità għolja fil-qasam, jipprevjeni l-eżodu ta' mħuħ tal-esperti Ewropej taċ-ċibersigurtà għall-pajjiżi terzi, u jżid il-valur Ewropew għall-miżuri nazzjonali taċ-ċibersigurtà li diġà jeżistu [Em. 19]

(15)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu diversi funzjonijiet prinċipali. L-ewwel nett, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita u jgħin fil-koordinazzjoni tax-xogħol tan-Netwerk Ewropew ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u jrawwem il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Iċ-Ċentru jenħtieġ li jmexxi l-aġenda teknoloġika taċ-ċibersigurtà u jiġbor, jikkondividi u jiffaċilita l-aċċess għall-għarfien espert miġbur fin-Netwerk u fil-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, u għall-infrastruttura taċ-ċibersigurtà. It-tieni nett, jenħtieġ li jimplimenta l-partijiet rilevanti tal-programmi Ewropa Diġitali u Orizzont Ewropa billi jalloka l-għotjiet, tipikament wara li tinħareġ sejħa għall-proposti kompetittiva. It-tielet nett, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita l-investiment konġunt mill-Unjoni, l-Istati Membri u/jew l-industrija kif ukoll opportunitajiet ta' taħriġ u programmi ta' sensibilizzazzjoni konġunti skont il-Programm Ewropa Diġitali għaċ-ċittadini u n-negozji biex jingħeleb in-nuqqas ta' ħiliet. Dan jenħtieġ li jagħti attenzjoni speċjali għall-abilitazzjoni tal-SMEs fil-qasam taċ-ċibersigurtà.[Em. 20]

(16)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jistimola u jappoġġja l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni strateġika fit-tul tal-attivitajiet tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, li jkunu jinvolvu grupp ta' atturi Ewropej kbir, miftuħ, interdixxiplinari u divers involuti fit-teknoloġija taċ-ċibersigurtà. Il-Komunità jenħtieġ li tinkludi b'mod partikolari entitajiet ta' riċerka, inklużi dawk li jaħdmu fuq l-etika taċ-ċibersigurtà, industriji min-naħa tal-provvista, industriji min-naħa tad-domanda inklużi SMEs, u s-settur pubbliku. Il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li tipprovdi input għall-attivitajiet u l-pjan ta' ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza u jenħtieġ li tibbenefika wkoll mill-attivitajiet ta' bini tal-komunità taċ-Ċentru ta' Kompetenza u tan-Netwerk, iżda min-naħa l-oħra, jenħtieġ li ma tkunx privileġġjata fir-rigward ta' sejħiet għall-proposti jew sejħiet għal tender. [Em. 21]

(16a)   Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jipprovdi l-appoġġ xieraq lill-l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) fil-kompiti tagħha kif definiti bid-Direttiva (UE) 2016/1148 ("id-Direttiva NIS") u r-Regolament (UE) 2019/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà"). Għalhekk, l-ENISA jenħtieġ li tipprovdi inputs rilevanti lic-Ċentru ta' Kompetenza fil-kompitu tagħha tad-definizzjoni tal-prijoritajiet ta' finanzjament. [Em. 22]

(17)  Sabiex jindirizza l-bżonnijiet tas-settur pubbliku u tal-industriji kemm fin-naħa tad-domanda kif ukoll fin-naħa tal-provvista, il-kompitu taċ-Ċentru ta' Kompetenza li jipprovdi għarfien u assistenza teknika fir-rigward taċ-ċibersigurtà lis-settur pubbliku u lill-industriji jenħtieġ li jirreferi kemm għall-prodotti kif ukoll għas-servizzi tal-ICT u għall-prodotti, il-proċessi u s-soluzzjonijiet industrijali u teknoloġiċi l-oħrajn kollha li fihom hija integrata ċ-ċibersigurtà. B'mod partikolari, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet dinamiċi fil-livell tal-intrapriżi li jkunu ffukati fuq il-bini tal-ħiliet ta' organizzazzjonijiet sħaħ, inklużi l-persuni, il-proċessi u t-teknoloġija, sabiex jipproteġi lill-organizzazzjonijiet b'mod effettiv kontra theddid ċibernetiku li dejjem qed jinbidel. [Em. 23]

(17a)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-użu wiesa' ta' prodotti u soluzzjonijiet avvanzati fil-qasam taċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari dawk li huma rikonoxxuti internazzjonalment [Em. 24]

(18)  Filwaqt li ċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk jenħtieġ li jistinkaw sabiex jiksbu sinerġiji u koordinazzjoni bejn l-isferi taċ-ċibersigurtà ċivili u tad-difiża, il-proġetti ffinanzjati mill-Programm Orizzont Ewropa se jiġu implimentati f'konformità mar-Regolament XXX [ir-Regolament Orizzont Ewropa], li jistipula li l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni mwettqin bħala parti minn Orizzont Ewropa għandhom jiffukaw fuq applikazzjonijiet ċivili. [Em. 25]

(19)  Sabiex tiġi żgurata kollaborazzjoni strutturata u sostenibbli, ir-relazzjoni bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u ċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali jenħtieġ li tkun ibbażata fuq ftehim kuntrattwali li jenħtieġ li jkun armonizzat fil-livell tal-Unjoni. [Em. 26]

(20)  Jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet xierqa sabiex jiġu ggarantiti r-responsabbiltà u t-trasparenza taċ-Ċentru ta' Kompetenza u dawk l-impriżi li jingħataw finanzjament. [Em. 27]

(20a)   L-implimentazzjoni ta' proġetti ta' implimentazzjoni, b'mod partikolari dawk relatati ma' infrastrutturi u ħiliet implimentati fil-livell Ewropew jew fl-akkwist konġunt, tista' tinqasam f'fażijiet differenti ta' implimentazzjoni, bħal offerti separati għall-arkitettura ta' ħardwer jew softwer, il-produzzjoni tagħhom u t-tħaddim u l-manutenzjoni tagħhom, peress li kull kumpanija tista' tipparteċipa biss f'waħda mill-fażijiet u l-benefiċjarji li jkunu qegħdin f'waħda jew aktar minn dawk il-fażijiet ikunu meħtieġa li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet f'termini ta' sjieda jew kontroll Ewropej [Em. 28]

(20b)  Meta l-ENISA tkun l-aġenzija dedikata għaċ-Ċibersigurtà tal-Unjoni, iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jfittex l-ikbar sinerġiji possibbli magħha u l-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li jikkonsulta lill-ENISA minħabba l-esperjenza tagħha fil-qasam fil-kwistjonijiet kollha dwar iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari dwar proġetti relatati mar-riċerka. [Em. 29]

(20c)  Fil-proċess tan-nomina tar-rappreżentant għall-Bord ta' Tmexxija, il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jinkludi d-dettalji tal-mandat, inkluż l-obbligu li jirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew, jew lill-kumitati responsabbli. [Em. 30]

(21)  Fid-dawl tal-għarfien espert rispettiv tagħhom u sabiex jiġu żgurati l-akbar sinerġiji possibbli, iċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta tal-Kummissjoni, kif ukoll l-Aġenzija Ewropa tas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) jenħtieġ li jkollhom parti attiva fil-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u l-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku. L-ENISA jenħtieġ li tkompli tissodisfa l-objettivi strateġiċi tagħha speċjalment fil-qasam taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà kif definit fir-Regolament (UE) 2019/XXX [l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà](10) filwaqt li ċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jaġixxi bħala korp operazzjonali fiċ-ċibersigurtà. [Em. 31]

(22)  Fejn jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, iċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali u l-entitajiet li huma parti mill-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li jippubbliċizzaw il-fatt li l-attivitajiet rispettivi jkunu qed jitwettqu fil-kuntest tal-inizjattiva preżenti.

(23)  Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li tiffinanzja nofs il-kostijiet li jirriżultaw mill-istabbiliment ta’ attivitajiet amministrattivi u ta’ koordinazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Sabiex jiġu evitat il-finanzjament doppju, dawk l-attivitajiet jenħtieġ li ma jibbenefikawx simultanjament minn kontribuzzjoni minn programmi oħrajn tal-Unjoni.

(24)  Il-Bord ta’ Tmexxija taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, kompost mill-Istati Membri u l-Kummissjoni, jenħtieġ li jiddefinixxi d-direzzjoni ġenerali tal-operazzjonijiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u jiżgura li dan iwettaq il-kompiti skont dan ir-Regolament. Il-Bord ta’ Tmexxija jenħtieġ li jiġi fdat bil-poteri meħtieġa biex jistabbilixxi l-baġit, jivverifika l-eżekuzzjoni tiegħu, jadotta r-regoli finanzjarji xierqa, jistabbilixxi proċeduri ta’ ħidma trasparenti għat-teħid ta’ deċiżjonijiet miċ-Ċentru ta’ Kompetenza, jadotta l-pjan ta’ ħidma u l-pjan strateġiku pluriennali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza li jirriflettu l-prijoritajiet fil-kisba tal-objettivi u l-kompiti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu, jaħtar id-Direttur Eżekuttiv u jiddeċiedi dwar l-estensjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv u jiddeċiedi fuq it-tmiem ta’ dak il-mandat. Sabiex tibbenefika mis-sinerġiji, l-ENISA jenħtieġ li tkun osservatur permanenti fil-Bord ta' Tmexxija u tikkontribwixxi għax-xogħol taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inkluż billi tiġi kkonsultata dwar il-pjan strateġiku pluriennali u dwar il-pjan ta' ħidma u dwar il-lista ta' azzjonijiet magħżula għal finanzjament. [Em. 32]

(24a)  Il-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li jkollu l-għan li jippromwovi ċ-Ċentru ta' Kompetenza b'mod globali, sabiex iżid l-attrattiva tiegħu u jagħmlu korp ta' livell dinji għall-eċċellenza fiċ-ċibersigurtà; [Em. 33]

(25)  Sabiex iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jiffunzjona b’mod korrett u effikaċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-persuni li jinħatru membri fil-Bord ta’ Tmexxija jkollhom l-għarfien u l-esperjenza professjonali xierqa f’oqsma funzjonali. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu sforz biex jillimitaw ir-rata tas-sostituzzjoni tar-Rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta’ Tmexxija, sabiex jiżguraw il-kontinwità fil-ħidma tiegħu u jimmiraw li jilħaq il-bilanċ bejn is-sessi. [Em. 34]

(25a)   Il-piż tal-vot tal-Kummissjoni fid-deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li jkun konformi mal-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għaċ-Ċentru ta' Kompetenza, skont ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tiżgura ġestjoni xierqa tal-baġit tal-Unjoni fl-interess tal-Unjoni, kif stabbilit fit-Trattati. [Em. 35]

(26)  Il-funzjonament bla xkiel taċ-Ċentru ta' Kompetenza jirrikjedi li d-Direttur Eżekuttiv tiegħu jinħatar b'mod trasparenti fuq il-bażi tal-mertu u l-ħiliet amministrattivi u maniġerjali dokumentati, kif ukoll tal-kompetenza u esperjenza l-esperjenza rilevanti għaċ-ċibersigurtà u d-dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv jitwettqu b'indipendenza sħiħa. [Em. 36]

(27)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku bħala korp konsultattiv, biex jiżgura djalogu regolari u trasparenti biżżejjed bejn is-settur privat, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u partijiet konċernati ikkonċernati rilevanti oħra. Jenħtieġ li jipprovdi wkoll pariri indipendenti dwar l-implimentazzjoni u l-akkwist lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord ta' Tmexxija. Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku jenħtieġ li jiffoka fuq kwistjonijiet li huma rilevanti għall-partijiet ikkonċernati u jġibhom għall-attenzjoni tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru ta' Kompetenza. Il-kompożizzjoni tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku u l-kompiti assenjati lilu, bħal pereżempju li jiġu kkonsultat fir-rigward tal-pjan ta' ħidma, jenħtieġ li tiżgura rappreżentazzjoni xierqa tal-partijiet ikkonċernati fil-ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza. Jenħtieġ li jiġi allokat numru minimu ta' siġġijiet għal kull kategorija ta' partijiet ikkonċernati fl-industrija u tingħata attenzjoni partikolari lir-rappreżentanza tal-SMEs. [Em. 37]

(28)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-attivitajiet tiegħu jenħtieġ li jibbenefika jibbenefikaw mill-għarfien espert partikolari u r-rappreżentazzjoni wiesgħa u rilevanti tal-partijiet ikkonċernati mibnija permezz ta' sħubija pubblika-privata kuntrattwali fir-rigward taċ-ċibersigurtà tul it-terminu ta' Orizzont 2020, u l-proġetti pilota skont Orizzont 2020 dwar in-Netwerk ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, permezz tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku tiegħu. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku, jekk ikun xieraq, jenħtieġ li jqisu repliki tal-istrutturi eżistenti, pereżempju bħala gruppi ta' ħidma. [Em. 38]

(28a)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u l-korpi tiegħu jenħtieġ li jużaw l-esperjenza u l-kontribuzzjonijiet ta' inizjattivi passati u attwali, bħas-sħubija kuntrattwali pubblika-privata (cPPP) dwar iċ-ċibersigurtà, l-Organizzazzjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ECSO), u l-proġett pilota u l-azzjoni preparatorja dwar is-Softwer b'Sors Ħieles u Miftuħ (EU FOSSA). [Em. 39]

(29)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkollu implimentati regoli dwar il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-ġestjoni r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri, il-korpi u l-persunal tiegħu, il-Bord ta' Tmexxija, kif ukoll il-Bord Konsultattiv Xjentifiku u Industrijali, u l-Komunità. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' interess fi-rigward taċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li japplika wkoll id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11). L-ipproċessar tad-data personali miċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkun soġġett għar-Regolament (UE) Nru XXX/2018 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u mal-leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward tat-trattament tal-informazzjoni, b'mod partikolari informazzjoni sensittiva mhux klassifikata u informazzjoni klassifikata tal-UE. [Em. 40]

(30)  L-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri jenħtieġ li jitħarsu permezz ta’ miżuri proporzjonati fiċ-ċiklu kollu tal-infiq, li jinkludu miżuri għall-prevenzjoni, is-sejbien u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru tal-fondi li ntilfu, li tħallsu indebitament jew li ntużaw b’mod ħażin u, fejn ikun il-każ, permezz ta’ pieni amministrattivi u finanzjarji f’konformità mar-Regolament XXX (UE, Euratom) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) [ir-Regolament Finanzjarju].

(31)  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jopera b'mod miftuħ u trasparenti u jipprovdi kull b'mod komprensiv informazzjoni rilevanti fil-ħin u jippromwovi l-attivitajiet tiegħu, fosthom attivitajiet tal-informazzjoni u tat-tixrid ħall-pubbliku għall-pubbliku ġenerali. Dan jenħtieġ li jipprovdi lill-pubbliku u lil kwalunkwe parti kkonċernata lista tal-membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u jenħtieġ li jippubblika d-dikjarazzjonijiet ta' interess li dawn jagħmlu skont l-Artikolu 42. Ir-regoli tal-proċedura tal-korpi taċ-Ċentru ta' Kompetenza jenħtieġ li jkunu disponibbli għall-pubbliku. [Em. 41]

(31a)   Huwa rakkomandabbli li kemm iċ-Ċentru ta' Kompetenza kif ukoll iċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni jimmonitorjaw u jsegwu kemm jista' jkun l-istandards internazzjonali, sabiex jinkoraġġixxu l-iżvilupp lejn l-aħjar prattiki globali. [Em. 42]

(32)  L-awditur intern tal-Kummissjoni jenħtieġ li jeżerċita l-istess setgħat fuq iċ-Ċentru ta’ Kompetenza bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(33)  Il-Kummissjoni, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza, il-Qorti tal-Awdituri u l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi jenħtieġ li jingħataw aċċess għall-informazzjoni neċessarja kollha u l-faċilitajiet sabiex iwettqu awditi u investigazzjonijiet dwar l-għotjiet, il-kuntratti u l-ftehim iffirmat miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

(33a)  Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li jiġi delegat lill-Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni tal-elementi ta' ftehimiet kuntrattwali bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u ċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni, u fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-kriterji għall-valutazzjoni u l-akkreditazzjoni tal-entitajiet bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(13). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. [Em. 43]

(34)  Minħabba li L-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri ż-żamma t-tisħiħ tal kompetittività u tal-kapaċitajiet tal-Unjoni fiċ-Ċibersigurtà bit-tnaqqis tad-dipendenza diġitali tagħha permezz taż-żieda fl-użu ta' prodotti, proċessi u servizzi taċ-ċibersigurtà żviluppati fi ħdan l-Unjoni, iż-żamma u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni, iż-żieda tal-kompetittività tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni u l-użu taċ-ċibersigurtà bħala vantaġġ kompetittiv ta' industriji tal-Unjoni oħrajn, ma jistgħux jintlaħqu b'mod xieraq mill-Istati Membri minħabba l-fatt li riżorsi eżistenti u limitati huma mifruxin, kif ukoll minħabba l-kobor tal-investiment neċessarju, iżda jistgħu minħabba l-evitar ta' duplikazzjoni mhix neċessarja ta' dawn l-isforzi, l-għajnuna sabiex tintlaħaq massa kritika ta' investiment u l-iżgurar li l-finanzjament pubbliku jintuża bl-aħjar mod jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-azzjonijiet fil-livell Ewropew biss jistgħu jiżguraw l-ogħla livell ta' ċibersigurtà fl-Istati Membri kollha u b'hekk jeliminaw il-lakuni fis-sigurtà li jeżistu f'xi Stati Membri li joħolqu lakuni fis-sigurtà għall-Unjoni kollha. B'hekk, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif inhu stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv. [Em. 44]

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET U PRINĊIPJI ĠENERALI TAĊ-ĊENTRU TA’ KOMPETENZA U TAN-NETWERK

Artikolu 1

Suġġett

1.  Ir-Regolament jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà (iċ-“Ċentru ta’ Kompetenza”), kif ukoll in-Netwerk ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni, u jistipula r-regoli għan-nominazzjoni ta’ Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali kif ukoll għat-twaqqif ta’ Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Iċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk għandhom jikkontribwixxu għar-reżiljenza u s-sensibilizzazzjoni ġenerali fl-Unjoni għat-theddid taċ-ċibersigurtà, filwaqt li jqisu bir-reqqa l-implikazzjonijiet soċjetali [Em. 45]

2.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-parti taċ-ċibersigurtà tal-Programm Ewropa Diġitali stabbilit bir-Regolament Nru XXX u, b’mod partikolari, l-azzjonijiet marbutin mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru XXX [il-Programm Ewropa Diġitali] tiegħu u tal-Programm Orizzont Ewropa stabbilit bir-Regolament Nru XXX u, b’mod partikolari, it-Taqsima 2.2.6 tal-Pilastru II tal-Anness I tad-Deċiżjoni Nru XXX dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [numru ta’ referenza tal-Programm Speċifiku].

3.  Is-sede taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun fi [Brussell, il-Belġju.] [Em. 46]

4.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu personalità ġuridika. F’kull Stat Membri, dan għandu jgawdi mill-aktar kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġijiet ta’ dak l-Istat Membru. Huwa jista’, b’mod partikolari, jakkwista proprjetà mobbli jew immobbli u jista’ jkun parti fi proċedimenti legali. [Em. 47]

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  “ċibersigurtà” tfisser il-protezzjoni tan-netwerks l-attivitajiet kollha meħtieġa biex jiġu mħarsa n-netwerk u tas-sistemi s-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti tagħhom u persuni oħra kontra t-theddid milquta minn theddid ċibernetiku; [Em. 48]

(1a)  “ċiberdifiża” u “dimensjonijiet tad-difiża taċ-ċibersigurtà” tfisser teknoloġija tad-difiża ċibernetika esklużivament difensiva u reattiva li għandha l-għan li tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi, in-netwerks militari u s-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti tagħhom, u l-persuni affettwati, kontra t-theddid ċibernetiku, inkluż l-għarfien tas-sitwazzjoni, id-detezzjoni tat-theddid u l-forensika diġitali; [Am. 183]

(2)  “prodotti u soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà”proċessi" tfisser prodotti, servizzi jew proċessi tal-ICT kummerċjali u mhux kummerċjali bil-għan speċifiku li jipproteġu lin-netwerks lid-data, lin-netwerk u lis-sistemi tal-informazzjoni, lill-utenti tagħhom u lil persuni oħra milqutin mit-theddid ċibernetikutaċ-ċibersigurtà; [Em. 49]

(2a)  "theddida ċibernetika" tfisser kwalunkwe ċirkostanza, avveniment jew azzjoni potenzjali li jistgħu jkunu ta' ħsara lin-netwerks u s-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti tagħhom u l-persuni milquta, ifixkluhom jew b'xi mod ieħor ikollhom impatt negattiv fuqhom [Em. 50]

(3)  "awtorità pubblika" tfisser kwalunkwe amministrazzjoni governattiva jew pubblika, inklużi korpi pubbliċi konsultattivi, fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li twettaq funzjonijiet amministrattivi pubbliċi skont il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali, inklużi obbligi speċifiċi; [Em. 51]

(4)  "Stat Membru parteċipanti kontribwenti" tfisser Stat Membru li b'mod volontarju jikkontribwixxi finanzjarjament għall-kostijiet amministrattivi u operazzjonali taċ-Ċentru ta' Kompetenza; [Em. 52]

(4a)  "Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali" tfisser entità legali kif definit fir-Regolament (UE)  2019/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14). [Em. 53]

Artikolu 3

Il-Missjoni taċ-Ċentru u tan-Netwerk

1.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u n-Netwerk għandhom jgħinu lill-Unjoni sabiex:

(a)  iżżomm tiżviluppa l-kapaċitajiet u tiżviluppa l-kapaċitajiet l-ħiliet teknoloġiċi, industrijali industrijali, soċjetali, akkademiċi u tal-għarfien espert tar-riċerka taċ-ċibersigurtà neċessarji sabiex tassigura s-Suq Uniku Diġitali tagħha u żżid il-protezzjoni tad-data taċ-ċittadini, il-kumpaniji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Unjoni; [Em. 54]

(aa)  iżżid ir-reżiljenza u l-affidabbiltà tal-infrastruttura tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni, inklużi l-infrastruttura kritika, l-internet u tal-ħardwer u s-softwer li jintużaw ta' spiss fl-Unjoni; [Em. 55]

(b)  iżżid il-kompettività tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni u tibdel iċ-ċibersigurtà f’vantaġġ kompetittiv ta’ industriji oħrajn tal-Unjoni. [Em. 56]

(ba)  tqajjem sensibilizzazzjoni dwar it-theddid għaċ-ċibersigurtà, u l-implikazzjonijiet u t-tħassib soċjetali u etiċi u tnaqqas id-distakk tal-ħiliet taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni; [Em. 57]

(bb)  twassal sabiex l-Ewropa tkun fuq quddiem fiċ-ċibersigurtà u tiżgura l-ogħla standards taċ-ċibersigurtà madwar l-Unjoni; [Em. 58]

(bc)  issaħħaħ il-kompetittività u l-kapaċitajiet tal-Unjoni filwaqt li tnaqqas id-dipendenza diġitali tagħha billi jiżdied l-użu tal-prodotti, il-proċessi u s-servizzi taċ-ċibersigurtà żviluppati fi ħdan l-Unjoni; [Em. 59]

(bd)  issaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini, tal-konsumaturi u tan-negozji fid-dinja diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali. [Em. 60]

2.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jwettaq il-kompiti tiegħu, fejn ikun xieraq, f’kollaborazzjoni man-Netwerk ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni u Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà.

Artikolu 4

L-Għanijiet u l-Kompiti taċ-Ċentru

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu l-għanijiet li ġejjin u l-kompiti relatati:

1.  li jiffaċilita joħloq, jimmaniġġja u jgħin fil-koordinazzjoni tax-xogħol tan-Netwerk jiffaċilita n-Netwerk taċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali ("in-Netwerk") imsemmi fl-Artikolu 6 u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà ("il-Komunità) msemmija imsemmija fl-Artikolu 8; [Em. 61]

2.  li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni jikkoordina l-implimentazzjon tal-parti taċ-ċibersigurtà tal-Programm Ewropa Diġitali stabbilit bir-Regolament Nru XXX(15) u, b’mod partikolari, l-azzjonijiet marbutin mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru XXX [il-Programm Ewropa Diġitali] u tal-Programm Orizzont Ewropa stabbilit bir-Regolament Nru XXX(16) u, b’mod partikolari, it-Taqsima 2.2.6 tal-Pilastru II tal-Anness I tad-Deċiżjoni Nru XXX dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [numru ta’ referenza tal-Programm Speċifiku] u ta’ programmi oħrajn tal-Unjoni meta dan ikun previst fl-atti legali tal-Unjoni] u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond Ewropew għad-Difiża stabbilit bir-Regolament (UE) 2019/XXX; [Em. 62]

3.  li jtejjeb ir-reżiljenza, il-kapaċitajiet, il-kompetenzi, l-għarfien u l-infrastruttura taċ-ċibersigurtà sabiex dawn jaqdu lis-soċjetà, lill-industriji, lis-settur pubbliku u lill-komunitajiet ta' riċerka, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin, b'kunsiderazzjoni tal-infrastrutturi industrijali u ta' riċerka ta' teknoloġija avvanzata fil-qasam taċ-ċibersigurtà u servizzi relatati: [Em. 63]

(a)  b'kunsiderazzjoni tal-infrastruttura industrijali jakkwista, jaġġorna, jopera u ta' riċerka ta' teknoloġija avvanzata fil-qasam taċ-ċibersigurtà jagħmel disponibbli l-faċilitajiet u servizzi s-servizzi relatati, jakkwista, jaġġorna, jopera u jagħmel disponibbli infrastruttura bħal din taċ-Ċentru ta' Kompetenza b'mod ġust, miftuħ u servizzi relatati trasparenti għal firxa wiesgħa ta' utenti fl-Unjoni kollha mill-industrija, inklużi b'mod partikolari l-SMEs, is-settur pubbliku u l-komunità ta' riċerka u xjentifika; [Em. 64]

(b)  b'kunsiderazzjoni tal-infrastruttura industrijali u ta' riċerka ta' teknoloġija avvanzata fil-qasam taċ-ċibersigurtà u servizzi relatati, jipprovdi jipprovdi appoġġ lil entitajiet oħrajn, inkluż dak finanzjarju, sabiex jakkwistaw, jaġġornaw, joperaw u jagħmlu disponibbli infrastrutturi faċilitajiet bħal dawn u servizzi relatati għal firxa wiesgħa ta' utenti fl-Unjoni kollha mill-industrija, inklużi b'mod partikolari l-SMEs, is-settur pubbliku u l-komunità ta' riċerka u xjentifika; [Em. 65]

(ba)  jipprovdi appoġġ finanzjarju u assistenza teknika lil negozji ġodda, lill-SMEs, lill-mikrointrapriżi, lill-assoċjazzjonijiet, lill-esperti individwali u lill-proġetti ta' teknoloġija ċivili fil-qasam taċ-ċibersigurtà; [Em. 66]

(bb)  jiffinanzja awditi u titjib relatat tal-kodiċi tas-sigurtà tas-softwer fir-rigward ta' proġetti ta' Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ, li jintużaw ta' spiss għall-infrastruttura, il-prodotti u l-proċessi; [Em. 67]

(c)  jipprovdi għarfien jiffinanzja l-kondiviżjoni tal-għarfien u assistenza l-assistenza teknika fost oħrajn fir-rigward taċ-ċibersigurtà lill-industrija u lil awtoritajiet għas-soċjetà ċivili, l-industrija, l-awtoritajiet pubbliċi, u l-komunità akkademika u ta' riċerka, b'mod partikolari billi jappoġġja azzjonijiet immirati lejn l-iffaċilitar tal-aċċess għall-għarfien espert disponibbli fin-Netwerk u l-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà bil-għan li titjieb ir-reżiljenza ċibernetika fi ħdan l-Unjoni; [Em. 68]

(ca)  jippromwovi s-"sigurtà ppjanata" bħala prinċipju fil-proċess tal-iżvilupp, iż-żamma, l-operat u l-aġġornament tal-infrastrutturi, tal-prodotti u tas-servizzi; b'mod partikolari billi jappoġġja metodi ta' żvilupp sikuri ta' teknoloġija avvanzata, ittestjar xieraq tas-sigurtà, awditi tas-sigurtà; u inkluż l-impenn ta' produttur jew fornitur biex jagħmel disponibbli aġġornamenti li jirrimedjaw vulnerabbiltajiet jew theddidiet ġodda, mingħajr dewmien u lil hinn mit-tul tal-ħajja stmat tal-prodott, jew jippermetti parti terza biex toħloq jew tipprovdi tali aġġornamenti; [Em. 69]

(cb)  jassisti l-politiki ta' kontribut għall-kodiċi tas-sors u l-iżvilupp tagħhom, b'mod partikolari għall-awtoritajiet pubbliċi meta jintużaw proġetti ta' Softwer Bla Ħlas u b'Sors Miftuħ; [Em. 70]

(cc)  jgħaqqad flimkien partijiet ikkonċernati mill-industrija, it-trade unions, il-qasam akkademiku, l-organizzazzjonijiet ta' riċerka u l-entitajiet pubbliċi sabiex jiżgura kooperazzjoni fit-tul fir-rigward tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà, inklużi l-ġbir u l-kondiviżjoni tar-riżorsi u l-informazzjoni fir-rigward ta' tali prodotti u proċessi, jekk ikun xieraq; [Em. 71]

4.  jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni wiesgħa ta' prodotti u soluzzjonijiet proċessi taċ-ċibersigurtà ta' teknoloġija avvanzata fl-ekonomija u sostenibbli fl-Unjoni kollha, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin: [Em. 72]

(a)  jistimola r-riċerka dwar iċ-ċibersigurtà, l-iżvilupp u l-adozzjoni ta' prodotti u soluzzjonijiet proċessi olistiċi taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni mill-awtoritajiet maċ-ċiklu kollu tal-innovazzjoni, minn, inter alia, l-awtoritajiet pubbliċi, l-industrija u l-industriji utenti s-suq; [Em. 73]

(b)  jassisti lill-awtoritajiet pubbliċi, lill-industriji min-naħa tad-domanda u lil utenti oħrajn fl-adozzjoni biex iżidu r-reżiljenza tagħhom billi jadottaw u fl-integrazzjoni tal-aktar soluzzjonijiet reċenti jintegraw prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà ta' teknoloġija avvanzata; [Em. 74]

(c)  jappoġġja, b'mod partikolari, lill-awtoritajiet pubbliċi fl-organizzazzjoni tal-akkwist pubbliku jew iwettaq l-akkwist ta' prodotti u soluzzjonijiet proċessi taċ-ċibersigurtà ta' teknoloġija avvanzata f'isem l-awtoritajiet pubbliċi, inkluż billi jipprovdi appoġġ għall-akkwist, biex jiżdiedu s-sigurtà tal-investiment pubbliku u l-benefiċċji minnu; [Em. 75]

(d)  jipprovdi appoġġ finanzjarju u assistenza teknika lil kumpaniji negozji ġodda fil-qasam taċ-ċibersigurtà, lill-SMEs, lill-mikrointrapriżi, lil esperti individwali, proġetti ta' Softwer Bla Ħlas u lill-SMEs b'Sors Miftuħ li jintużaw ta' spiss, u proġetti relatati mat-teknoloġija ċivika, sabiex jibnu jissaħħaħ l-għarfien espert dwar iċ-ċibersigurtà, jinbena pont ma' swieq potenzjali u jattiraw ma' opportunitajiet ta' implimentazzjoni, u jiġi attirat l-investiment; [Em. 76]

5.  itejjeb il-fehim taċ-ċibersigurtà, u jikkontribwixxi sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fir-rigward jitnaqqas id-distakk fir-rigward tal-ħiliet u jissaħħaħ il-livell tal-ħiliet relatati maċ-ċibersigurtà fl-Unjoni billi jwettaq il-kompiti li ġejjin: [Em. 77]

(-a)  jappoġġja, fejn xieraq, il-kisba tal-objettiv speċifiku 4, il-Ħiliet Diġitali Avvanzati, tal-Programm Ewropa Diġitali b'kooperazzjoni ma' Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali. [Em. 78]

(a)  jappoġġja it-tkomplija tal-iżvilupp l-iżvilupp ulterjuri, l-akkomunament u l-kondiviżjoni ta' ħiliet u kompetenzi taċ-ċibersigurtà, fil-livelli edukattivi kollha rilevanti, billi jappoġġja l-objettiv li jinkiseb bilanċ bejn is-sessi, jiffaċilita livell għoli komuni ta' għarfien fil-qasam taċ-ċibersigurtà, fejn ikun u jikkontribwixxi għar-reżiljenza tal-utenti u tal-infrastrutturi fl-Unjoni kollha f'koordinazzjoni man-Netwerk u, fejn xieraq, flimkien mal-aġenziji u l-korpi jallinja ma' aġenziji u korpi rilevanti tal-UE, inkluż l-ENISA.[Em. 79]

6.  jikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni billi:

(a)  jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-isforzi ta' riċerka fiċ-ċibersigurtà bbażati fuq aġenda strateġika pjan strateġiku pluriennali industrijali, teknoloġika komuni ta' industrija, teknoloġija u ta' riċerka komuni u li tiġi evalwata jiġi evalwat u mtejba mtejjeb b'mod kontinwu, kif imsemmi fl-Artikolu 13; [Em. 80]

(b)  jappoġġja proġetti ta' riċerka u dimostrazzjoni fuq skala kbira fil-kapaċitajiet teknoloġiċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà tal-ġenerazzjoni li jmiss, f'kollaborazzjoni mal-industrija, il-komunità akkademika u ta' riċerka, is-settur pubbliku u l-awtoritajiet, inklużi n-Netwerk u l-Komunità; [Em. 81]

(ba)  jiżgura rispett għad-drittijiet fundamentali u mġiba etika fil-proġetti tar-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà appoġġjati miċ-Ċentru ta' Kompetenza; [Em. 82]

(bb)  jimmonitorja rapporti ta' vulnerabbiltajiet skoperti mill-Komunità u jiffaċilita l-iżvelar ta' vulnerabbiltajiet, l-iżvilupp ta' softwer korrettiv, tiswijiet u soluzzjonijiet, u d-distribuzzjoni ta' dawn; [Em. 83]

(bc)  jimmonitorja r-riżultati tar-riċerka dwar algoritmi ta' awtotagħlim użati għal attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi f'kollaborazzjoni mal-ENISA, u jappoġġja l-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/1148; [Em. 84]

(bd)  jappoġġja r-riċerka fil-qasam taċ-ċiberkriminalità; [Em. 85]

(be)  jappoġġja r-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti u proċessi li jkunu jistgħu jiġu studjati, kondiviżi, u li jista' jinbena fuqhom b'mod liberu, b'mod partikolari fil-qasam ta' ħardwer u softwer ivverifikat u li jkun jista' jiġi vverifikat, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-industrija, in-Netwerk u l-Komunità; [Em. 86]

(c)  jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni għall-istandardizzazzjoni fit-teknoloġija formali u mhux formali u ċ-ċertifikazzjoni tat-teknoloġija taċ-ċibersigurtà, billi jorbot max-xogħol eżistenti u fejn ikun xieraq f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, il-korpi ta' ċertifikazzjoni u l-ENISA; [Em. 87]

(ca)  jipprovdi appoġġ speċjali għall-SMEs billi jiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-għarfien u t-taħriġ permezz ta' aċċess imfassal apposta għal riżultati tanġibbli tar-riċerka u l-iżvilupp imsaħħa miċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk, sabiex tiżdied il-kompetittività; [Em. 88]

7.  itejjeb il-kooperazzjoni bejn l-isferi ċivili u tad-difiża fir-rigward ta’ teknoloġiji u applikazzjonijiet b’użu doppju fiċ-ċibersigurtà, billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)  jappoġġja lill-Istati Membri u lill-partijiet ikkonċernati mill-industrija u fil-qasam tar-riċerka fir-rigward tar-riċerka, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni;

(b)  jikkontribwixxi għall-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri billi jappoġġja l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-eżerċizzji;

(c)  ilaqqa’ flimkien lill-partijiet ikkonċernati, sabiex jitrawmu sinerġiji bejn ir-riċerka u s-swieq taċ-ċibersigurtà ċivili u tad-difiża;

8.  itejjeb is-sinerġiji bejn id-dimensjonijiet ċivili u ta’ difiża taċ-ċibersigurtà b’rabta mal-Fond Ewropew ta’ Difiża billi jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)  jagħti pariri, jaqsam l-għarfien espert u jiffaċilita l-kollaborazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati rilevanti;

(b)  jiġġestixxi proġetti ta’ difiża ċibernetika multinazzjonali, meta jintalab dan mill-Istati Membri, u għaldaqstant jaġixxi bħala maniġer tal-proġetti fi ħdan it-tifsira tar-Regolament XXX [ir-Regolament li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Difiża].

(ba)  jassisti u jagħti pariri lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/XXX [riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 kif propost minn COM(2016)0616]; [Em. 89]

8a.  jikkontribwixxi għall-isforzi tal-Unjoni biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali fir-rigward taċ-ċibersigurtà billi

(a)  jiffaċilita l-parteċipazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza f'konferenzi internazzjonali u organizzazzjonijiet governattivi kif ukoll il-kontribut għall-organizzazzjonijiet internazzjonali tal-istandardizzazzjoni

(b)  jikkoopera ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali fi ħdan oqfsa rilevanti ta' kooperazzjoni internazzjonali;. [Am. 90]

Artikolu 5

Investiment u użu tal-infrastruttura, il-kapaċitajiet, prodotti il-prodotti jew soluzzjonijiet il-proċessi [Em. 91]

1.  Fejn iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jipprovdi finanzjament għall-infrastruttura, kapaċitajiet, prodotti il-ħiliet, il-prodotti jew soluzzjonijiet il-proċessi skont l-Artikolu 4(3) u (4) f’forma ta’ akkwist, għotja jew premju, il-pjan ta’ ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jispeċifika b’mod partikolari: [Em. 92]

(a)  regoli speċifiċi li jirregolaw l-operat ta’ infrastruttura jew kapaċità inkluż, fejn ikun rilevanti, l-għoti ta’ responsabbiltà għall-operat lil entità ospitanti abbażi ta’ kriterji li għandhom jiġu ddefiniti miċ-Ċentru ta’ Kompetenza; [Em. 93]

(b)  regoli li jirregolaw l-aċċess għal u l-użu ta’ infrastruttura jew kapaċità;

(ba)  regoli speċifiċi li jirregolaw fażijiet differenti tal-implimentazzjoni. [Em. 94]

(bb)  b'riżultat tal-kontribut tal-Unjoni, l-aċċess ikun miftuħ, kemm jista' jkunu magħluq skont kif ikun meħtieġ, u li l-użu mill-ġdid ikun possibbli; [Em. 95]

2.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jkun responsabbli għall-eżekuzzjoni globali ta’ attivitajiet ta’ akkwist konġunt inkluż l-akkwist prekummerċjali f’isem il-membri tan-Netwerk, il-membri tal-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jew partijiet terzi oħrajn li jirrappreżentaw lill-utenti tal-prodotti u s-soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà. Għal dan il-għan, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jiġi megħjun minn Ċentru ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali wieħed jew aktar minn wieħed membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà jew minn membri tal-Komunità Hubs Ewropej ta’ Kompetenza fiċ-ĊibersigurtàInnovazzjoni Diġitali. [Em. 96]

Artikolu 6

Nominazzjoni taċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali

-1.  F'kull Stat Membru għandu jiġi stabbilit Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali wieħed. [Em. 97]

1.  Sa [data], kull Stat Membru għandu jinnomina l-entità li għandha taġixxi bħala ċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u jinnotifikaha lill-Kummissjoni.

2.  Abbażi ta’ valutazzjoni li tikkonċerna l-konformità ta’ dik l-entità mal-kriterji stipulati fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni għandha toħroġ deċiżjoni fi żmien sitt xhur min-nominazzjoni mressqa mill-Istat Membru fejn tippreżenta l-akkreditazzjoni tal-entità bħala Ċentru ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali jew tiċħad in-nominazzjoni. Il-lista ta’ Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali għandha tiġi ppubblikata mill-Kummissjoni.

3.  L-Istati Membri jistgħu fi kwalunkwe ħin jinnominaw entità ġdida bħala ċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali għall-finijiet ta’ dan ir-regolament. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw għan-nominazzjoni ta’ kwalunkwe entità ġdida.

4.  Iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali nnominat magħżul għandu jkollu l-kapaċità li jappoġġja ċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk fil-qadi tal-missjoni tagħhom, kif inhu stipulat fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament. Huma għandu jkollhom għarfien espert teknoloġiku fiċ-ċibersigurtà jew ikollhom aċċess dirett għalih u jkunu f'pożizzjoni li jinvolvu ruħhom u jikkoordinaw b'mod effettiv mal-industrija, is-settur pubbliku, u l-komunità il-komunità akkademika u ta' riċerka, u ċ-ċittadini. Il-Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida li jispeċifikaw f'aktar dettall il-proċedura tal-valutazzjoni u li jispjegaw l-applikazzjoni tal-kriterji. [Em. 98]

5.  Ir-relazzjoni bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u ċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali għandha tkun ibbażata fuq ftehim kuntrattwali ffirmat standard iffirmat bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u kull wieħed miċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali. Il-ftehim għandu jistipula jikkonsisti mill-istess sett ta' kundizzjonijiet ġenerali armonizzati li jipprevedi r-regoli li jirregolaw ir-relazzjoni u l-qsim tal-kompiti bejn iċ-Ċentru ta' Kompetenza u kull wieħed miċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali u kundizzjonijiet speċjali mfassla apposta fuq iċ-Ċentru Nazzjonali ta' Koordinazzjoni partikolari. [Em. 99]

5a.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 45a biex tissupplementa dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ġenerali tal-ftehimiet kuntrattwali msemmija fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, inkluż il-format tagħhom. [Em. 100]

6.  In-Netwerk taċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali għandu jkun kompost miċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali kollha nnominati mill-Istati Membri.

Artikolu 7

Il-Kompiti taċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali

1.  Iċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali għandu jkollhom il-kompiti li ġejjin:

(a)  jappoġġjaw iċ-Ċentru ta’ Kompetenza fl-ilħuq tal-għanijiet tiegħu u, b’mod partikolari, fil-koordinazzjoni fl-istabbiliment u l-koordinazzjonital-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà; [Em. 101]

(b)  jiffaċilitaw jippromwovu, iħeġġu u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-industrija, b'mod partikolari n-negozji ġodda u l-SMEs, il-komunità akkademika u ta' riċerka, u atturi oħrajn fil-livell tal-Istati Membri fi proġetti transkonfinali; [Em. 102]

(ba)  b'kooperazzjoni ma' entitajiet oħra b'kompiti simili, jopera bħala punt uniku ta' servizz għal prodotti u proċessi taċ-ċibersigurtà ffinanzjati permezz ta' programmi oħra bħal InvestEU jew il-Programm tas-Suq Uniku, b'mod partikolari għall-SMEs; [Em. 103]

(c)  jikkontribwixxu, flimkien maċ-Ċentru ta’ Kompetenza, għall-identifikazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi industrijali taċ-ċibersigurtà li huma speċifiċi għas-settur; [Em. 104]

(ca)  jikkooperaw mill-qrib mal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Istandardizzazzjoni biex jippromwovu l-adozzjoni ta' standards eżistenti u biex jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, b' [Em. 105]mod partikolari l-SMEs, fl-istabbiliment ta' standards ġodda.

(d)  jaġixxu bħala punt ta’ kuntatt fil-livell nazzjonali għall-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u ċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(e)  ifittxu li jistabbilixxu sinerġiji b’attivitajiet rilevanti fil-livelli nazzjonali u reġjonali, reġjonali u lokali; [Em. 106]

(f)  jimplimentaw azzjonijiet speċifiċi li għalihom ikunu ngħataw għotjiet miċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inkluż permezz tal-għoti ta’ appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi f’konformità mal-Artikolu 204 tar-Regolament XXX [Regolament Finanzjarju ġdid] b’kundizzjonijiet speċifikati fil-ftehimiet dwar l-għotjiet ikkonċernati;

(fa)  jippromwovu u jxerrdu kurrikuli edukattivi komuni minimi fir-rigward taċ-ċibersigurtà f'kooperazzjoni mal-korpi rilevanti fl-Istati Membri; [Em. 107]

(g)  jippromwovu u jxerrdu r-riżultati rilevanti tal-ħidma tan-Netwerk, tal-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà u taċ-Ċentru ta’ Kompetenza fil-livell nazzjonali jew reġjonali, reġjonali u lokali; [Em. 108]

(h)  jivvalutaw it-talbiet imressqin minn entitajiet u individwi stabbiliti fl-istess Stat Membru bħaċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni sabiex isiru parti mill-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. [Em. 109]

2.  Għall-finijiet tal-punt (f), l-appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi jista’ jingħata fi kwalunkwe waħda mill-forom speċifikati fl-Artikolu 125 tar-Regolament XXX [Regolament Finanzjarju ġdid] inkluż f’forma ta’ somom f’daqqa.

3.  Iċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali jistgħu jirċievu għotja mingħand l-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 195 (d) tar-Regolament XXX [Regolament Finanzjarju ġdid] b’rabta mat-twettiq tal-kompiti stipulati f’dan l-Artikolu.

4.  Iċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali għandhom, fejn ikun rilevanti, jikkooperaw permezz tan-Netwerk għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-kompiti msemmijin fil-punti (a), (b), (c), (e), u (g) tal-paragrafu u jikkoordinaw mal-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali rilevanti għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-kompiti msemmijin fil-paragrafu 1. [Em. 110]

Artikolu 8

Il-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà

1.  Il-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà għandha tikkontribwixxi għall-missjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza kif inhu stipulat fl-Artikolu 3 u ttejjeb, tiġbor flimkien, tikkondividi u xxerred l-għarfien espert dwar iċ-ċibersigurtà madwar l-Unjoni kollha u tipprovdi għarfien espert tekniku. [Em. 111]

2.  Il-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà għandha tikkonsisti mill-industrija, organizzazzjonijiet akkademiċi mis-soċjetà ċivili, mill-industrija mill-aspett tad-domanda u l-provvista, inklużi l-SMEs, mill-komunità akkademika u ta' riċerka, mhux bi profitt l-assoċjazzjonijiet tal-utenti, l-esperti individwali, l-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni rilevanti u assoċjazzjonijiet oħrajn kif ukoll entitajiet pubbliċi u entitajiet oħrajn li jittrattaw kwistjonijiet operazzjonali u tekniċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà. Dan għandu jlaqqa' flimkien lill-partijiet ikkonċernati prinċipali fir-rigward tal-kapaċitajiet industrijali u l-kompetenzi teknoloġiċi, industrijali, akkademiċi u ta' riċerka u tas-soċjetà fil-qasam taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni. Dan U għandu jinvolvi liċ-Ċentri ta' Koordinazzjoni Nazzjonali, il-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali kif ukoll lill-istituzzjonijiet u lill-korpi tal-Unjoni li jkollhom l-għarfien espert rilevanti kif imsemmi fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament. [Em. 112]

3.  L-entitajiet li jkunu stabbiliti fl-Unjoni, fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jew fl-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) u l-individwi residenti fihom biss jistgħu jiġu akkreditati bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà. Huma L-applikanti għandhom juru li għandhom jistgħu jipprovdu l-għarfien espert fil-qasam taċ-ċibersigurtà fir-rigward ta' tal-anqas wieħed minn dawn l-oqsma: [Em. 113]

(a)  Il-qasam akkademiku jew ir-riċerka; [Em. 114]

(b)  l-iżvilupp industrijali;

(c)  it-taħriġ u l-edukazzjoni;

(ca)  l-etika [Em. 115]

(cb)  l-istandardizzazzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet formali u tekniċi [Em. 116]

4.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jakkredita lill-entitajiet li jkunu stabbiliti skont il-liġi nazzjonali, jew individwi, bħala membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà wara valutazzjoni armonizzata li ssir miċ-Ċentru ta' Kompetenza, iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-entità, jew fejn l-individwu jkun residenti, dwar jekk l-entità tissodisfax il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3. Akkreditazzjoni ma għandhiex tkun limitata fiż-żmien iżda tista' tiġi revokata miċ-Ċentru ta' Kompetenza fi kwalunkwe ħin, jekk dan jew iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni Nazzjonali rilevanti jikkunsidra li l-entità jew l-individwu ma tissodisfax jissodisfawx il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3 jew li taqa' taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti stipulati fl-Artikolu 136 tar-Regolament XXX [regolament finanzjarju ġdid]. Iċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni tal-Istati Membri għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata tal-partijiet ikkonċernati fil-Komunità, filwaqt li jistimolaw b'mod attiv il-parteċipazzjoni minn kategoriji sottorappreżentati speċjalment l-SMEs, u gruppi ta' individwi. [Em. 117]

4a.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 45, sabiex tissupplementa dan ir-Regolament billi tispeċifika aktar il-kriterji previsti fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu li bihom jiġu magħżula l-applikanti, u l-proċeduri għall-valutazzjoni u l-akkreditazzjoni ta' entitajiet li jissodisfaw dawk il-kriterji msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. [Em. 118]

5.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jakkredita lill-korpi, l-aġenziji u l-uffiċċji rilevanti tal-Unjoni bħala membri tal-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà wara li jwettaq valutazzjoni dwar jekk dik l-entità tissodisfax il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3. Akkreditazzjoni ma għandhiex tkun limitata fiż-żmien iżda tista’ tiġi revokata miċ-Ċentru ta’ Kompetenza fi kwalunkwe ħin, jekk dan jew iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali jikkunsidraw li l-entità ma tissodisfax il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3 jew li taqa’ taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti stipulati fl-Artikolu 136 tar-Regolament XXX [regolament finanzjarju ġdid].

6.  Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni jistgħu jipparteċipaw fil-ħidma tal-Komunità.

Artikolu 9

Il-kompiti tal-membri tal-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà

Il-membri tal-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà għandhom:

(1)  jappoġġjaw liċ-Ċentru ta’ Kompetenza fil-qadi tal-missjoni u l-ilħuq tal-għanijiet stipulati fl-Artikoli 3 u 4 u, għal dan il-għan, jaħdmu mill-qrib maċ-Ċentru ta’ Kompetenza u ċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali rilevanti;

(2)  jipparteċipaw fl-attivitajiet promossi miċ-Ċentru ta’ Kompetenza u miċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali;

(3)  fejn ikun rilevanti, jipparteċipaw fi gruppi ta’ ħidma stabbiliti mill-Bord ta’Tmexxija taċ-Ċentru ta’ Kompetenza sabiex jitwettqu attivitajiet speċifiċi kif inhu previst fil-pjan ta’ ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(4)  fejn ikun rilevanti, jappoġġjaw liċ-Ċentru ta’ Kompetenza u liċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali fil-promozzjoni ta’ proġetti speċifiċi;

(5)  jippromwovu u jxerrdu r-riżultati rilevanti tal-attivitajiet u l-proġetti mwettqin fi ħdan il-komunità.

(5a)  jappoġġjaw iċ-Ċentru ta' Kompetenza billi jirrappurtaw u jiżvelaw vulnerabbiltajiet, jgħinu biex itaffuhom u jagħtu pariri dwar kif jitnaqqsu tali vulnerabbiltajiet, inkluż permezz ta' ċertifikazzjoni taħt l-iskemi adottati f'konformità mar-Regolament (UE) 2019/XXX [l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà]. [Em. 119]

Artikolu 10

Kooperazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza mal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni

1.  Iċ-Ċentru Sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-komplementarjetà, iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jikkoopera mal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni inklużi l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni it-Tim (ENISA), l-Iskwadra ta' Rispons f'Każ ta' Emerġenza Diġitali f'Emerġenza Relatata mal-Kompjuters (CERT-UE), is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, iċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta tal-Kummissjoni, l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, l-Aġenzija Eżekuttiva ta' Riċerka għall-Innovazzjoni u n-Netwerks, Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni u tan-Netwerks Diġitali rilevanti, iċ-Ċentru Ewropew tal-Kriminalità Ċibernetika taċ-Ċiberkriminalità fi ħdan il-Europol kif ukoll l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża fir-rigward ta' Difiża proġetti, servizzi u kompetenzi b'użu doppju. [Em. 120]

2.  Kooperazzjoni bħal din għandha sseħħ fi ħdan il-qafas ta' arranġamenti ta' ħidma. Dawk l-arranġamenti għandhom jitressqu għall-approvazzjoni jiġu adottati mill-Bord ta' Tmexxija wara l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni. [Em. 121]

KAPITOLU II

ORGANIZZAZZJONI TAĊ-ĊENTRU TA’ KOMPETENZA

Artikolu 11

Sħubija u struttura

1.  Il-membri taċ-Ċentri ta’ Kompetenza għandhom ikunu l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni, u l-Istati Membri.

2.  L-istruttura taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandha tikkonsisti minn:

(a)  Bord ta’ Tmexxija, li għandu jeżerċita l-kompiti stipulati fl-Artikolu 13;

(b)  Direttur Eżekuttiv, li għandu jeżerċita l-kompiti stipulati fl-Artikolu 16;

(c)  Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku li għandu jeżerċita l-funzjonijiet stipulati fl-Artikolu 20.

TAQSIMA I

BORD TAT-TMEXXIJA

Artikolu 12

Il-kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

1.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun kompost minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, ħames rappreżentant wieħed nominat mill-Parlament Ewropew bħala osservatur, u erba' rappreżentanti tal-Kummissjoni, f'isem l-Unjoni, bil-għan li .jinkiseb bilanċ bejn is-sessi fost il-membri tal-bord u s-sostituti tagħhom. [Em. 122]

2.  Kull membru tal-Bord ta’ Tmexxija għandu jkollu membru supplenti biex jirrappreżentah fin-nuqqas tiegħu.

3.  Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija u s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam tat-teknoloġija taċ-ċibersigurtà, kif ukoll b'kunsiderazzjoni tal-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu sforz biex jillimitaw ir-rata ta' bdil tar-rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija, sabiex jiżguraw il-kontinwità fil-ħidma tal-Bord. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-Bord ta' Tmexxija [Em. 123]

4.  Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ Tmexxija u s-sostituti tagħhom għandu jkun ta’ erba’ snin. Dak il-mandat għandu jkun jista’ jiġġedded.

5.  Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija għandhom jaġixxu fl-interess taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, fejn jissalvagwardjaw il-miri u l-missjoni, l-identità, l-awtonomija u l-koerenza tiegħu b’mod indipendenti u trasparenti.

6.  Il-Kummissjoni tista' tistieden Il-Bord ta' Tmexxija jista' jistieden osservaturi, inkluż ir-rappreżentanti tal-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, u lil membri tal-Komunità biex jieħu jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija kif xieraq. [Em. 124]

7.  L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) għandha tkun osservatur u l-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandhom ikunu osservaturi permanenti fil-Bord ta’ Tmexxija, fi rwol ta' konsulenza mingħajr drittijiet tal-vot. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jagħti l-akbar importanza lill-opinjonijiet li jiġu espressi mill-osservaturi permanenti. [Em. 125].

Artikolu 13

Il-Kompiti tal-Bord ta’ Tmexxija

1.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkollu r-responsabbiltà globali għad-direzzjoni strateġika u għall-operazzjonijiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tiegħu.

2.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu. Dawn ir-regoli għandhom jinkludu proċeduri speċifiċi biex jiġu identifikati u evitati l-kunflitti ta’ interess u tkun żgurata l-kunfidenzjalità ta’ kull informazzjoni sensittiva.

3.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu deċiżjonijiet strateġiċi meħtieġa, b’mod partikolari:

(a)  jadotta pjan strateġiku pluriennali, li jkun jinkludi dikjarazzjoni tal-prijoritajiet prinċipali u inizjattivi ppjanati taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inkluż stima tal-bżonnijiet u r-riżorsi finanzjarji, filwaqt li jqis il-parir li ngħata mill-ENISA; [Em. 126]

(b)  jadotta l-pjan ta' ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza, il-kontijiet u l-karta ta' bilanċ annwali u r-rapport ta' attività annwali, abbażi ta' proposta mid-Direttur Eżekuttiv, filwaqt li jqis il-parir li ngħata mill-ENISA; [Em. 127]

(c)  jadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza f’konformità ma’ [Artikolu 70 tar-Regolament Finanzjarju];

(d)  jadotta proċedura għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv;

(e)  jadotta l-kriterji u l-proċeduri għall-valutazzjoni u l-akkreditazzjoni tal-entitajiet bħala membri tal-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà; [Em. 128]

(ea)  jadotta l-arranġamenti ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 10(2); [Em. 129]

(f)  jaħtar, ikeċċi, jestendi t-terminu tal-kariga, jipprovdi gwida u jimmonitorja l-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u jaħtar lill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà;

(g)  jadotta l-baġit annwali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inkluż il-pjan tal-istabbiliment tal-persunal korrispondenti li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp tal-funzjoni u skont il-grad, l-għadd ta’ persunal kuntrattwali u ta’ esperti nazzjonali sekondati espressi f’ekwivalenti ta’ full-time;

(ga)  jadotta regoli ta' trasparenza għaċ-Ċentru ta' Kompetenza; [Em. 130]

(h)  jadotta regoli fir-rigward tal-kunflitti ta’ interess;

(i)  jistabbilixxi gruppi ta' ħidma b'membri tal-Komunità ta' Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, filwaqt li jqis il-parir li taw l-osservaturi permanenti; [Em. 131]

(j)  jaħtar membri tal-Bord ta’ Konsulenza Industrijali u Xjentifika;

(k)  jistabbilixxi Funzjoni ta’ Awditjar Intern skont ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013(17);

(l)  jippromwovi ċ-Ċentru l-kooperazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza b'mod ma' atturi globali, sabiex iżid l-attraenza tiegħu u jagħmlu korp ta' livell dinji għall-eċċellenza fiċ-ċibersigurtà; [Em. 132]

(m)  jistabbilixxi l-politika tal-komunikazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza skont rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(n)  ikun responsabbli għall-monitoraġġ tas-segwitu xieraq tal-konklużjonijiet ta’ evalwazzjonijiet retrospettivi.

(o)  fejn ikun xieraq, jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg f’konformità mal-Artikolu 31(3);

(p)  fejn ikun xieraq, jistabbilixxi r-regoli dwar l-esperti nazzjonali sekondati għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza u dwar l-użu ta’ apprendistati f’konformità mal-Artikolu 32(2);

(q)  jadotta regoli ta’ sigurtà għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(r)  jadotta strateġija kontra l-frodi u kontra l-korruzzjoni li tkun proporzjonata mar-riskji ta' frodi u korruzzjoni fid-dawl ta' analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati, kif ukoll jadotta miżuri ta' protezzjoni komprensivi għall-persuni li jirrappurtaw il-ksur tal-liġi tal-Unjoni f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni; [Em. 133]

(s)  jadotta definizzjoni estensiva ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji mingħand l-Istati Membri u metodoloġija sabiex tiġi kkalkolata l-kontribuzzjoni finanzjarja mingħand l-Istati jiġi kkalkolat l-ammont ta' kontribuzzjonijiet volontarji tal-Istati Membri li jistgħu jitqiesu bħala kontribuzzjonijiet finanzjarji skont din id-definizzjoni. Dan il-kalkolu għandu jitwettaq fi tmiem kull sena finanzjarja; [Em. 134]

(t)  ikun responsabbli għal kull kompitu li mhux allokat speċifikament lil korp partikolari taċ-Ċentru ta’ Kompetenza; jista’ jassenja kompiti bħal dawn liċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

Artikolu 14

Il-President u l-Laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija

1.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jeleġġi President u Viċi President minn fost il-membri tiegħu, li jkollhom drittijiet tal-vot għal perjodu ta' sentejn, bl-għan li jikseb il-bilanċ bejn is-sessi. Il-mandat tal-President u tal-Viċi President jista' jiġi estiż darba, wara li tittieħed deċiżjoni mill-Bord ta' Tmexxija. Jekk, madankollu, is-sħubija tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija tintemm fi kwalunkwe żmien matul il-mandat tagħhom, il-mandat tagħhom għandu jiskadi awtomatikament f'dik id-data. Il-Viċi President għandu jissostitwixxi ex officio lill-President jekk dan tal-aħħar ma jkunx jista' jwettaq id-doveri tiegħu. Il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni. [Em. 135]

2.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jorganizza l-laqgħat ordinarji tiegħu mill-inqas tliet darbiet fis-sena. Dan jista’ jorganizza laqgħat straordinarji fuq talba tal-Kummissjoni, fuq talba ta’ terz tal-membri kollha tiegħu, fuq talba tal-President jew fuq talba tad-Direttur Eżekuttiv bi twettiq tal-kompiti tiegħu/tagħha.

3.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, diment li l-Bord ta’ Tmexxija ma jkunx iddeċieda mod ieħor, iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot. Skont il-każ, il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jistieden lil persuni oħrajn biex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi. [Em. 136]

4.  Il-Membri tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku jistgħu jieħdu sehem, fuq stedina mill-President, fil-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija, mingħajr ma jkollhom id-dritt tal-vot. [Em. 137]

5.  Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija u s-sostituti tagħhom jistgħu, soġġetti għar-regoli tal-proċedura tiegħu, ikunu megħjuna minn konsulenti jew esperti fil-laqgħat.

6.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jipprovdi s-segretarjat għall-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 15

Ir-regoli tal-votazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

1.  L-Unjoni għandu jkollha 50 % tad-drittijiet tal-vot. Id-drittijiet tal-vot tal-Unjoni għandhom ikunu indiviżibbli.

2.  Kull Stat Membru parteċipanti għandu jkollu vot wieħed.

3.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ mill-anqas 75 % tal-voti kollha, inklużi l-voti tal-membri li jkunu assenti, li jirrappreżentaw tal-anqas 75 % tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji totali liċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tiġi kkalkolata abbażi tal-infiq stmat propost mill-Istati Membri msemmi fil-punt c tal-Artikolu 17(2) u abbażi tar-rapport dwar il-valur tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri parteċipanti msemmija fl-Artikolu 22(5).

4.  Huma r-rappreżentanti tal-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-Istati Membri parteċipanti biss li għandu jkollhom id-drittijiet tal-vot.

5.  Il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni. [Em. 138]

Artikolu 15a

Ir-regoli tal-votazzjoni tal-Bord ta' Tmexxija

1.  Id-deċiżjonijiet soġġetti għall-vot jistgħu jikkonċernaw:

(a)  il-governanza u l-organizzazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk;

(b)  l-allokazzjoni ta' baġit taċ-Ċentru ta' Kompetenza u n-Netwerk;

(c)  l-azzjonijiet konġunti minn diversi Stati Membri, possibbilment ikkomplementati mill-baġit tal-Unjoni wara deċiżjoni allokata skont il-punt (b).

2.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'maġġoranza ta' mill-anqas 75 % tal-voti kollha, inklużi l-voti tal-membri li jkunu assenti. Id-drittijiet tal-vot tal-Unjoni għandhom ikunu rappreżentati mill-Kummissjoni u jkunu indiviżibbli.

3.  Għal deċiżjonijiet taħt il-punt (a) tal-paragrafu 1, kull Stat Membru għandu jkun rappreżentat u jkollu drittijiet ugwali ta' vot. Għall-bqija tal-voti disponibbli sa 100 %, l-Unjoni għandu jkollha tal-anqas 50 % tad-drittijiet tal-vot li jikkorrispondu għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha.

4.  Għal deċiżjonijiet li jaqgħu taħt il-punt (b) jew (c) tal-paragrafu 1, jew kwalunkwe deċiżjoni oħra li ma taqax taħt kwalunkwe kategorija oħra tal-paragrafu 1, l-Unjoni għandha żżomm mill-inqas 50 % tad-drittijiet tal-vot li jikkorrispondu għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha. L-Istati Membri kontributuri biss għandu jkollhom id-drittijiet tal-vot u dawn għandhom jikkorrispondu għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha.

5.  F'każ li l-President ikun ġie elett minn fost ir-rappreżentanti tal-Istati Membri, il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni bħala rappreżentant tal-Istat Membru tiegħu. [Am. 139]

TAQSIMA II

ID-DIRETTUR EŻEKUTTIV

Artikolu 16

Il-ħatra, it-tneħħija jew l-estensjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv

1.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun persuna b’għarfien espert u ta’ reputazzjoni tajba fl-oqsma fejn jopera ċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi ingaġġat bħala aġent temporanju taċ-Ċentru ta’ Kompetenza skont l-Artikolu 2(a) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għal Aġenti Oħrajn.

3.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord ta' Tmexxija minn lista ta' kandidati proposti mill-Kummissjoni, inklużi nominazzjonijiet li għandhom l-għan li jiksbu l-bilanċ bejn is-sessi mill-Istati Membri, wara proċedura tal-għażla miftuħa u, trasparenti u nondiskriminatorja. [Em. 140]

4.  Għall-finijiet tal-konklużjoni tal-kuntratt tad-Direttur Eżekuttiv, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun irrappreżentat mill-President tal-Bord ta’ Tmexxija.

5.  Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ erba’ ħames snin. Sa tmiem dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni li tqis l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. [Em. 141]

6.  Il-Bord ta’ Tmexxija, li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni li tikkunsidra l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba, għal mhux aktar minn erba’ ħames snin. [Em. 142]

7.  Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu jkun ġie estiż ma jistax jipparteċipa fi proċedura ta’ għażla oħra għall-istess post.

8.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jitneħħa mill-kariga biss b'deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija, fuq proposta mill-membri tiegħu jew fuq proposta mill-Kummissjoni. [Em. 143]

Artikolu 17

Il-Kompiti tad-Direttur Eżekuttiv

1.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-operat u l-ġestjoni minn jum għal jum taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għandu jkun ir-rappreżentant ġuridiku tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta lejn il-Bord ta’ Tmexxija u jwettaq dmirijietu b’indipendenza sħiħa fil-limiti tas-setgħat mogħtija lilu.

2.  B’mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq dawn il-kompiti li ġejjin b’mod indipendenti:

(a)  jimplimenta d-deċiżjonijiet adottati mill-Bord ta’ Tmexxija;

(b)  jappoġġja l-ħidma tal-Bord ta’ Tmexxija, jipprovdi s-segretarjat għal-laqgħat tagħhom u jipprovdi l-informazzjoni kollha neċessarja għat-twettiq tad-doveri tagħhom;

(c)  wara konsultazzjoni mal-Bord ta' Tmexxija, il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku, l-ENISA u l-Kummissjoni, iħejji u jissottometti għall-adozzjoni lill-Bord ta' Tmexxija abbozz tal-pjan strateġiku pluriennali u abbozz tal-pjan ta' ħidma annwali taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inklużi l-ambitu tas-sejħiet għal proposti, sejħiet għal espressjonijiet ta' interess u sejħiet għal tenders meħtieġa sabiex jiġi implimentat il-pjan ta' ħidma u l-istimi ta' nfiq korrispondenti, kif propost mill-Istati Membri u l-Kummissjoni; [Em. 144]

(d)  iħejji u jissottometti lill-Bord ta’ Tmexxija l-abbozz tal-baġit annwali għall-adozzjoni, inkluż il-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal korrispondenti li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji f’kull grad u grupp tal-funzjoni u l-għadd ta’ persunal kuntrattwali u ta’ esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(e)  jimplimenta l-pjan ta’ ħidma u jirrapporta lill-Bord ta’ Tmexxija dwaru;

(f)  iħejji l-abbozz tar-rapport annwali dwar l-attivitajiet dwar iċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inkluża l-informazzjoni kollha dwar in-nefqa korrispondenti;

(g)  jiżgura l-implimentazzjoni ta’ proċeduri ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni effettivi marbutin mal-prestazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(h)  iħejji pjan ta' azzjoni msejjes fuq il-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet retrospettivi u jirrapporta dwar il-progress kull sentejn lill-Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew; [Em. 145]

(i)  iħejji, jinnegozja u jikkonkludi l-ftehimiet maċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali;

(j)  ikun responsabbli għal kwistjonijiet amministrattivi, finanzjarji u tal-persunal, inkluża l-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-pariri mogħtijin mill-Funzjoni ta’ Awditu Intern, fi ħdan il-limiti tad-delegazzjoni mill-Bord ta’ Tmexxija;

(k)  japprova u jiġġestixxi t-tnedija ta’ sejħiet għall-proposti skont il-pjan ta’ ħidma u jamministra l-ftehimiet u d-deċiżjonijiet dwar l-għotjiet;

(l)  wara li jikkonsulta mal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku u mal-ENISA, japprova l-lista ta' azzjonijiet magħżula għal finanzjament abbażi ta' lista ta' klassifika stabbilita minn panel ta' esperti indipendenti; [Em. 146]

(m)  japprova u jiġġestixxi t-tnedija ta’ sejħiet għal tenders skont il-pjan ta’ ħidma u jamministra l-kuntratti;

(n)  japprova l-offerti magħżula għall-finanzjament;

(o)  jissottometti l-abbozzi tal-kontijiet annwali u l-karta ta’ bilanċ lill-Funzjoni ta’ Awditu Intern u, sussegwentement, lill-Bord ta’ Tmexxija,

(p)  jiżgura li ssir il-valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju;

(q)  jiffirma ftehimiet, deċiżjonijiet u kuntratti tal-għotjiet individwali;

(r)  jiffirma kuntratti tal-akkwist;

(s)  iħejji pjan ta' azzjoni bħala segwitu għall-konklużjonijiet ta' rapporti ta' awditjar intern jew estern, kif ukoll investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u jirrapporta dwar il-progress darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew kif ukoll regolarment lill-Bord ta' Tmexxija; [Em. 147]

(t)  iħejji abbozz ta’ regoli finanzjarji applikabbli miċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(u)  jistabbilixxi u jiżgura l-funzjonament ta’ sistema ta’ kontroll intern effettiva u effiċjenti u jirrapporta kull bidla sinifikanti fiha lill-Bord ta’ Tmexxija;

(v)  jiżgura komunikazzjoni effettiva mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq stedina; [Em. 148]

(w)  jieħu kwalunkwe miżura oħra meħtieġa sabiex jivvaluta l-progress taċ-Ċentru ta’ Kompetenza lejn il-kisba tal-missjoni u l-għanijiet tiegħu, kif stipulat fl-Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament;

(x)  iwettaq kwalunkwe kompitu ieħor fdat jew delegat lilu jew lilha mill-Bord ta’ Tmexxija.

TAQSIMA III

BORD KONSULTATTIV INDUSTRIJALI U XJENTIFIKU

Artikolu 18

Il-kompożizzjoni tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku

1.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku ma għandux ikun kompost minn aktar minn 16-il 25 membru. Il-membri għandhom jinħatru mill-Bord ta’ Tmexxija minn fost ir-rappreżentanti tal-entitajiet tal-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà, jew mill-membri individwali tagħha. Huma biss dawk ir-rappreżentanti ta' entitajiet li mhumiex ikkontrollati minn pajjiż terz jew minn entità ta' pajjiż terz ħlief dawk minn pajjiżi taż-ŻEE u tal-EFTA li għandhom ikunu eliġibbli. Il-ħatra għandha ssir skont proċedura miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja. Il-kompożizzjoni tal-Bord għandha timmira li tikseb bilanċ bejn is-sessi, u tinkludi rappreżentanza bbilanċjata tal-gruppi tal-partijiet interessati mill-industrija, mill-komunità akkademika u mis-soċjetà ċivili. [Em. 149]

2.  Il-membri tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jkollhom għarfien espert fir-rigward tar-riċerka dwar iċ-ċibersigurtà, l-iżvilupp industrijali, is-servizzi professjonali l-għoti, l-implimentazzjoni jew l-użu ta' servizzi jew l-implimentazzjoni tagħhomprodotti professjonali. Ir-rekwiżiti għal għarfien espert bħal dan għandhom ikomplu jiġu speċifikati mill-Bord ta’ Tmexxija. [Em. 150]

3.  Il-proċeduri li jirrigwardaw il-ħatra tal-membri tiegħu mill-Bord ta’ Tmexxija u l-operazzjoni tal-Bord Konsultattiv, għandhom jiġu speċifikati fir-regoli ta’ proċedura taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għandhom jiġu ppubblikati.

4.  Il-mandat tal-membri tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jkun ta’ tliet snin. Dak il-mandat għandu jkun jista’ jiġġedded.

5.  Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Aġenzija Ewropea ta' Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni jistgħu għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw u jappoġġjaw il-ħidma tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku. Il-Bord jista' jistieden rappreżentanti addizzjonali mill-Komunità f'kapaċità ta' osservatur, konsulent, jew espert kif xieraq, fuq bażi ta' każ b'każ. [Em. 151]

Artikolu 19

Il-Funzjonament tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku

1.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jiltaqa’ tal-anqas darbtejn tliet darbiet f’sena. [Em. 152]

2.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku jista’ jagħti pariri għandu jipprovdi suġġerimenti lill-Bord ta’ Tmexxija dwar l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ ħidma dwar kwistjonijiet rilevanti għall-ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, kull meta dawk il-kwistjonijiet jaqgħu fi ħdan il-kompiti u l-oqsma ta' kompetenza deskritti fl-Artikolu 20 u fejn ikun neċessarju, taħt il-koordinazzjoni globali ta’ membru wieħed jew aktar tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku. [Em. 153]

3.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jeleġġi l-President tiegħu.

4.  Il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu, inkluż in-nomina tar-rappreżentanti li għandhom jirrappreżentaw lill-Grupp Konsultattiv, fejn ikun rilevanti, u t-tul taż-żmien tan-nomina tagħhom.

Artikolu 20

Il-Kompiti tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku

Il-Korp Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku għandu regolarment jagħti pariri liċ-Ċentru ta' Kompetenza fir-rigward tat-twettiq tal-attivitajiet tiegħu u għandu: [Em. 154]

(1)  jipprovdi lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord ta' Tmexxija pariri strateġiċi u input għall-użu taċ-Ċentru ta' Kompetenza, l-orjentazzjoni u l-operazzjonijiet tiegħu f'dak li jirrigwarda l-industrija u r-riċerka, u għall-abbozzar tal-pjan ta' ħidma u tal-pjan strateġiku pluriennali fi ħdan l-iskadenzi stabbiliti mill-Bord ta' Tmexxija; [Em. 155]

(1a)  jagħti pariri lill-Bord ta' Tmexxija dwar l-istabbiliment ta' gruppi ta' ħidma fir-rigward ta' kwistjonijiet speċifiċi rilevanti għall-ħidma taċ-Ċentru ta' Kompetenza; [Em. 156]

(2)  jorganizza konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin għall-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati kollha li għandhom interess fil-qasam taċ-ċibersigurtà, sabiex jiġbor l-input għall-pariri strateġiċi msemmijin fil-paragrafu 1;

(3)  jippromwovi u jiġbor il-feedback dwar il-pjan ta' ħidma u l-pjan strateġiku pluriennali taċ-Ċentru ta' Kompetenza u jagħti pariri lill-Bord ta' Tmexxija dwar kif itejjeb l-orjentazzjoni strateġika u l-funzjonament taċ-Ċentru ta' Kompetenza. [Em. 157]

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 21

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.  Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni liċ-Ċentru ta’ Kompetenza sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u operazzjonali għandha tkun maqsuma hekk:

(a)  EUR 1 981 668 000 EUR 1 780 954 875 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 1 998 696 000 fi prezzijiet attwali) mill-programm Ewropa Diġitali, li jinkludu sa EUR 21 385 465 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 23 746 000 fi prezzijiet attwali) għall-kostijiet amministrattivi; [Em. 158]

(b)  Ammont mill-Programm Orizzont Ewropa, inkluż għall-kostijiet amministrattivi, li għandu jiġi ddeterminat wara kunsiderazzjoni tal-proċess ta’ ppjanar strateġiku li għandu jitwettaq f’konformità mal-Artikolu 6(6) tar-Regolament XXX [ir-Regolament Orizzont Ewropa];

(ba)  ammont mill-Fond Ewropew għad-Difiża għal azzjonijiet relatati mad-difiża taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inkluż għall-kostijiet amministrattivi relatati kollha bħall-kostijiet li ċ-Ċentru ta' Kompetenza jista' jġarrab meta jaġixxi bħala maniġer tal-proġetti għall-azzjonijiet imwettqa bħala parti mill-Fond Ewropew għad-Difiża. [Em. 159]

2.  Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokat għal [il-Programm Ewropa Diġitali], u għall-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa, stabbilit bid-Deċiżjoni XXX, għall-Fond Ewropew għad-Difiża u għal programmi u proġetti oħra li jaqgħu fl-ambitu taċ-Ċentru ta' Kompetenza jew tan-Netwerk. [Em. 160]

3.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jimplimenta azzjonijiet taċ-ċibersigurtà ta’ [il-Programm Ewropa Diġitali] u [il-Programm Orizzont Ewropa] f’konformità mal-punt (c) (iv) tal-Artikolu 62 tar-Regolament (UE, Euratom) XXX(18) [ir-regolament finanzjarju].

4.  Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-Programm Ewropa Diġitali u mill-Programm Orizzont Ewropa ma għandhiex tkopri l-kompiti msemmijin fl-Artikolu 4(8)(b) Dawn jistgħu jkunu koperti minn kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Fond Ewropew għad-Difiża. [Em. 161]

Artikolu 22

Il-Kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri parteċipanti

1.  L-Istati Membri parteċipanti għandhom jagħmlu kontribuzzjoni għall-kostijiet operazzjonali u amministrattivi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza ta’ tal-anqas l-istess ammonti bħal dawk stipulati fl-Artikolu 21(1) ta’ dan ir-Regolament.

2.  Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-kontribuzzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 u fil-punt (b)ii tal-Artikolu 23(3), il-kostijiet għandhom jiġu ddeterminati skont il-prattiki normali tal-kontabbiltà tal-kostijiet tal-Istati Membri kkonċernati, l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-Istat Membru u l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà u l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju applikabbli. Il-kostijiet għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur estern indipendenti maħtur mill-Istat Membru kkonċernat. Jekk miċ-ċertifikazzjoni tfeġġ xi inċertezza, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jivverifika l-metodu tal-valutazzjoni.

3.  Jekk xi Stat Membru parteċipanti jonqos mill-impenji tiegħu fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja tiegħu, id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu nota ta’ dan bil-miktub u għandu jistabbilixxi perjodu raġjonevoli li matulu l-membru għandu jirrimedja dan in-nuqqas. Jekk is-sitwazzjoni ma tiġix irrimedjata matul dak il-perjodu, id-Direttur Eżekuttiv għandu jlaqqa’ lill-Bord ta’ Tmexxija biex jiddeċiedi jekk għandux jiġi revokat d-dritt tal-vot tal-Istat Membru kkonċernat jew jekk għandhomx jittieħdu xi miżuri oħrajn sakemm dan iwettaq l-obbligi tiegħu. Id-drittijiet tal-vot tal-Istat Membru li qed jonqos mill-impenji tiegħu għandhom jiġu sospiżi sakemm iwettaq l-obbligi tiegħu.

4.  Il-Kummissjoni tista' tittermina, tnaqqas b'mod proporzjonat jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanazjarja finanzjarja tal-Unjoni liċ-Ċentru ta' Kompetenza jekk l-Istati Membri parteċipanti ma jikkontribwixxux, jew jikkontribwixxu biss parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1. It-terminazzjoni, it-tnaqqis jew is-sospensjoni tal-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun proporzjonata fl-ammont u l-ħin għat-tnaqqis, it-terminazzjoni jew is-sospensjoni tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri. [Em. 162]

5.  Sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, l-Istati Membri parteċipanti għandhom jirrapportaw lill-Bord ta’ Tmexxija dwar il-valur tal-kontribuzzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 magħmulin f’kull waħda mis-snin finanzjarji preċedenti.

Artikolu 23

Kostijiet u Riżorsi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

1.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun iffinanzjat b’mod konġunt mill-Unjoni u mill-Istati Membri permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji mħallsin f’pagamenti parzjali u kontribuzzjonijiet li jikkonsistu minn kostijiet imġarrbin miċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali u l-benefiċjarji fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet li ma jiġux rimborsati miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.  Il-kostijiet amministrattivi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza ma għandhomx jaqbżu EUR [numru] u għandhom jiġu koperti minn kontribuzzjonijiet finanzjarji li ta’ kull sena jinqasmu b’mod ugwali bejn l-Unjoni u l-Istati Membri parteċipanti. Jekk parti mill-kontribuzzjoni għall-kostijiet amministrattivi ma tintużax, din tista’ ssir disponibbli biex jiġu koperti l-kostijiet operazzjonali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

3.  Il-kostijiet operazzjonali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandhom jiġu koperti permezz ta’:

(a)  il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni;

(b)  kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri parteċipanti f’forma ta’:

(i)  Kontribuzzjonijiet finanzjarji; kif ukoll

(ii)  fejn ikun rilevanti, kontribuzzjonijiet in natura mill-Istati Membri parteċipanti tal-kostijiet imġarrbin miċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali u l-benefiċjarji fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet indiretti, bil-kontribuzzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u kwalunkwe kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni għal dawn il-kostijiet imnaqqsin;

4.  Ir-riżorsi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza mdaħħla fil-baġit tiegħu għandhom ikunu magħmulin mill-kontribuzzjonijiet li ġejjin:

(a)  kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri parteċipanti għall-kostijiet amministrattivi; [Em. 163]

(b)  kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri parteċipanti għall-kostijiet operazzjonali; [Em. 164]

(c)  kwalunkwe dħul iġġenerat miċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(d)  kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja, riżorsa u dħul ieħor.

5.  Kwalunkwe interess li jirriżulta mill-kontribuzzjonijiet imħallsin liċ-Ċentru ta’ Kompetenza mill-Istati Membri parteċipanti għandu jitqies bħala d-dħul tiegħu.

6.  Ir-riżorsi kollha taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-attivitajiet tiegħu għandhom ikunu mmirati lejn l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 4.

7.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu l-assi kollha ġġenerati minnu jew trasferiti lilu għall-ilħuq tal-għanijiet tiegħu.

8.  Kull dħul żejjed fuq in-nefqa ma għandux jitħallas lill-membri parteċipanti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, ħlief meta ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun illikwidat.

8a.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jikkoopera mill-qrib ma' istituzzjonijiet, aġenziji, u korpi oħra tal-Unjoni sabiex jibbenefika minn sinerġiji u, fejn xieraq, inaqqas il-kostijiet amministrattivi. [Em. 165]

Artikolu 24

L-impenji finanzjarji

L-impenji finanzjarji taċ-Ċentru ta’ Kompetenza ma għandhomx jaqbżu l-ammont tar-riżorsi finanzjarji disponibbli jew impenjati għall-baġit tiegħu mill-membri tiegħu.

Artikolu 25

Is-sena finanzjarja

Is-sena finanzjarja għandha tkun mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

Artikolu 26

L-istabbiliment tal-baġit

1.  Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji abbozz ta’ dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għas-sena finanzjarja li jmiss u għandu jgħaddih lill-Bord ta’ Tmexxija, flimkien mal-abbozz tal-pjan ta’ stabbiliment. Id-dħul u n-nefqa għandhom ikunu bbilanċjati. In-nefqa taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandha tinkludi l-ispejjeż tal-persunal u dawk amministrattivi, infrastrutturali u operazzjonali. L-ispejjeż amministrattivi għandhom jinżammu kemm jista’ jkun baxxi.

2.  Kull sena, il-Bord ta’ Tmexxija għandu, abbażi tal-abbozz ta’ dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u l-infiq imsemmija fil-paragrafu 1, iħejji dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u l-infiq għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza għas-sena finanzjarja ta’ wara.

3.  Sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, il-Bord ta’ Tmexxija jibgħat id-dikjarazzjoni tal-estimi msemmija fil-paragrafu 2, li għandha tkun parti mill-abbozz ta’ dokument uniku ta’ programmazzjoni, lill-Kummissjoni.

4.  Abbażi ta’ dik id-dikjarazzjoni tal-estimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit tal-Unjoni, l-estimi li tqis li jkunu meħtieġa għall-pjan ta’ stabbiliment u l-ammont tal-kontribuzzjoni li għandu jintalab mill-baġit ġenerali, li hija għandha tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’konformità l-Artikoli 313 u 314 TFUE.

5.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jawtorizzaw l-approprjazzjonijiet għall-kontribuzzjoni liċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

6.  Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw il-pjan ta’ stabbiliment taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

7.  Flimkien mal-Pjan ta’ Ħidma, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta l-baġit taċ-Ċentru. Dan għandu jsir finali wara l-adozzjoni definittiva tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. Fejn xieraq, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jaġġusta l-baġit taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-Pjan ta’ Ħidma skont il-baġit ġenerali tal-Unjoni.

Artikolu 27

Preżentazzjoni tal-kontijiet u r-rilaxx taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

Il-preżentazzjoni tal-kontijiet proviżorji u finali u r-rilaxx taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandha ssegwi r-regoli u t-tabella ta’ żmien tar-Regolament Finanzjarju u tar-regoli finanzjarji tiegħu adottati f’konformità mal-Artikolu 29.

Artikolu 28

Rappurtar operazzjonali u finanzjarju

1.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta annwalment lill-Bord ta’ Tmexxija dwar it-twettiq tad-dmirijiet tiegħu/tagħha f’konformità mar-regoli finanzjarji taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.  Fi żmien xahrejn mill-għeluq ta’ kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta rapport tal-attività annwali lill-Bord ta’ Tmexxija għall-approvazzjoni tiegħu, li jkun jittratta l-progress taċ-Ċentru ta’ Kompetenza fis-sena kalendarja ta’ qabel, b’mod partikolari b’rabta mal-pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. Dak ir-rapport għandu jinkludi, inter alia, informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)  azzjonijiet operazzjonali li jitwettqu u n-nefqa korrispondenti;

(b)  l-azzjonijiet ippreżentati, inkluża analiżi skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi SMEs, u għal kull Stat Membru;

(c)  l-azzjonijiet magħżula għall-finanzjament, inkluża analiżi skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi SMEs, u għal Stat Membru u li tindika l-kontribuzzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza lill-parteċipanti u l-azzjonijiet individwali;

(d)  il-progress biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 u proposti għal aktar ħidma meħtieġa biex jintlaħqu dawn l-għanijiet.

3.  Ladarba l-Bord ta’ Tmexxija japprova r-rapport tal-attività annwali, dan għandu jsir disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 29

Ir-regoli finanzjarji

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tiegħu f’konformità mal-Artikolu 70 tar-Regolament XXX [Regolament Finanzjarju ġdid].

Artikolu 30

Il-ħarsien tal-interessi finanzjarji

1.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jieħu miżuri xierqa biex jiżgura li, meta jiġu implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament, jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni bl-applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, b'verifiki regolari u effettivi u, jekk jinkixfu xi irregolaritajiet, bl-irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament u, fejn ikun xieraq, b'sanzjonijiet amministrattivi effettivi, proporzjonati u disważivi. [Em. 166]

2.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jagħti aċċess lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħrajn awtorizzati mill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, għas-siti u l-binjiet tiegħu u għal kull informazzjoni, inkluża informazzjoni f’format elettroniku, li tkun meħtieġa biex iwettqu l-awditjar tagħhom.

3.  L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jagħmel investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(19) u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(20) bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim għal għotja jew kuntratt iffinanzjat/a, direttament jew indirettament, skont dan ir-Regolament.

4.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-kuntratti u l-ftehimiet dwar l-għotjiet, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li b’mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, liċ-Ċentru ta’ Kompetenza, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF biex iwettqu awditi u investigazzjonijiet bħal dawn f’konformità mal-kompetenzi rispettivi tagħhom. Meta l-implimentazzjoni ta’ azzjoni tiġi esternalizzata jew sottodelegata, kollha kemm hi jew parzjalment, jew meta tkun teħtieġ l-għoti ta’ kuntratt tal-akkwist jew appoġġ finanzjarju lil parti terza, il-kuntratt jew il-ftehim ta’ għotja għandu jinkludi l-obbligu tal-kuntrattur jew tal-benefiċjarju li jimponi l-aċċettazzjoni espliċita fuq xi parti terza involuta ta’ dawk is-setgħat tal-Kummissjoni, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza, tal-Qorti tal-Awdituri u tal-OLAF.

KAPITOLU IV

IL-PERSUNAL TAĊ-ĊENTRU TA’ KOMPETENZA

Artikolu 31

Persunal

1.  Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea kif inhuma stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KESE) Nru 259/68(21) (ir-“Regolamenti tal-Persunal” u l-“Kundizzjonijiet tal-Impjieg”) u r-regoli adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għandhom japplikaw għall-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.  Fir-rigward tal-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeżerċita s-setgħat li jagħtu r-Regolamenti tal-Persunal fuq l-Awtorità tal-Ħatriet u s-setgħat li jagħtu l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg fuq l-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi kuntratt (“is-setgħat tal-awtorità tal-ħatriet”).

3.  F’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u fuq l-Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg li tiddelega s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatriet lid-Direttur Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet li skonthom tista’ tiġi sospiża dik id-delega. Id-Direttur Eżekuttiv huwa awtorizzat li jissottodelega dawk is-setgħat.

4.  Meta ċirkustanzi eċċezzjonali jeżiġu dan, il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jieħu deċiżjoni biex jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatriet lid-Direttur Eżekuttiv u kull sottodelega ta’ dawk is-setgħat minn dan tal-aħħar. F’dawn il-każijiet, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeżerċita s-setgħat tal-awtorità tal-ħatra hu stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza li ma jkunx id-Direttur Eżekuttiv.

5.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta regoli ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg, f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.

6.  Ir-riżorsi tal-persunal għandhom ikunu ddeterminati mill-pjan tal-istabbiliment tal-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp tal-funzjoni u skont il-grad, u l-għadd ta’ persuni li jaħdmu bil-kuntratt espress f’ekwivalenti full-time, skont il-baġit annwali tiegħu.

7.  Il-persunal taċ-Ċentru Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkollu l-għan li jikseb il-bilanċ bejn is-sessi fost il-persunal tiegħu. Il-persunal għandu jikkonsisti minn persunal temporanju u minn persunal kuntrattwali. [Em. 167]

8.  Kull kost relatat mal-persunal għandu jiġġarrab miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 32

Esperti nazzjonali ssekondati u persunal ieħor

1.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jagħmel użu minn esperti nazzjonali ssekondati jew minn persunal ieħor mhux impjegat miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar l-issekondar ta’ esperti nazzjonali fiċ-Ċentru ta’ Kompetenza, bi qbil mal-Kummissjoni.

Artikolu 33

Privileġġi u Immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandu japplika għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għall-persunal tiegħu.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 34

Regoli ta’ Sigurtà

1.  L-Artikolu 12(7) tar-Regolament (UE) Nru XXX [il-Programm Ewropa Diġitali] għandu japplika għall-parteċipazzjoni fl-azzjonijiet kollha ffinanzjati miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.  Ir-regoli ta’ sigurtà speċifiċi li ġejjin għandhom japplikaw għall-azzjonijiet iffinanzjati minn Orizzont Ewropa:

(a)  għall-finijiet tal-Artikolu 34(1) [Sjieda u protezzjoni] tar-Regolament (UE) Nru XXX [Orizzont Ewropa], fejn ikun previst fil-pjan ta’ Ħidma, l-għoti ta’ liċenzji mhux esklużivi jista’ jiġi limitat għal partijiet terzi stabbiliti jew meqjusin li huma stabbiliti fl-Istati Membri u kkontrollati mill-Istati Membri u/jew ċittadini tal-Istati Membri;

(b)  għall-finijiet tal-Artikolu 36(4)(b) [Trasferiment u liċenzjar] tar-Regolament (UE) Nru XXX [Orizzont Ewropa], it-trasferiment jew il-liċenzja lil entità ġuridika stabbilita f’pajjiż assoċjat jew stabbilita fl-Unjoni iżda kkontrollata minn pajjiżi terzi wkoll għandhom jikkostitwixxu raġuni għall-oġġezzjoni għat-trasferimenti tas-sjieda tar-riżultati jew għal għotjiet ta’ liċenzja esklużiva fir-rigward tar-riżultati;

(c)  għall-finijiet tal-Artikolu 37(3)(a) [Drittijiet ta’ aċċess] tar-Regolament (UE) Nru XXX [Orizzont Ewropa], meta jkun previst fil-pjan ta’ Ħidma, l-għoti tal-aċċess għar-riżultati u l-isfond jista’ jkun limitat biss għal entità ġuridika stabbilita jew meqjusa li hi stabbilita fi Stati Membri u kkontrollata mill-Istati Membri u/jew ċittadini tal-Istati Membri;

(ca)   L-Artikoli 22 [Sjieda tar-riżultati], 23 [Kriterji addizzjonali tal-eliġibbiltà] u 30 [Applikazzjoni tar-regoli dwar informazzjoni klassifikata] tar-Regolament (UE) 2019/XXX [Fond Ewropew għad-Difiża] għandhom japplikaw fl-azzjonijiet kollha relatati mad-difiża miċ-Ċentru ta' Kompetenza, meta jkun previst fil-pjan ta' ħidma, u l-għoti ta' liċenzji mhux esklużivi jista' jkun limitat għal partijiet terzi stabbiliti jew li huma meqjusa li huma stabbiliti fl-Istati Membri u kkontrollati mill-Istati Membri u/jew miċ-ċittadini tal-Istati Membri. [Em. 168]

Artikolu 35

Trasparenza

1.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jwettaq l-attivitajiet tiegħu b’livell għoli bl-ogħla livell ta’ trasparenza. [Em. 169]

2.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jiżgura li l-pubbliku u kwalunkwe parti interessata jingħataw informazzjoni komprensiva, xierqa, oġġettiva, affidabbli u aċċessibbli faċilment fi żmien xieraq, b'mod partikolari fir-rigward tar-riżultati tax-xogħol tiegħu taċ-Ċentru ta' Kompetenza, in-Netwerk, il-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku u l-Komunità. Hu għandu jqiegħed ukoll għad-dispożizzjoni tal-pubbliku d-dikjarazzjonijiet ta' interessi magħmula f'konformità mal-Artikolu 42. [Em. 170]

3.  Il-Bord ta’ Tmexxija filwaqt li jaġixxi fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, jista’ jawtorizza lill-partijiet ikkonċernati biex jimxu mal-proċeduri ta’ xi wħud mill-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

4.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jistabbilixxi, fir-regoli tal-proċedura tiegħu, l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-regoli ta’ trasparenza msemmija fil-paragrafi 1 u 2. Għall-azzjonijiet iffinanzjati minn Orizzont Ewropa, jiġu kkunsidrati kif xieraq id-dispożizzjonijiet fl-Anness III tar-Regolament Orizzont Ewropa.

Artikolu 36

Regoli ta’ sigurtà dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni kklassifikata u informazzjoni sensittiva mhux ikklassifikata

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 35, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza ma għandux jiżvela lil partijiet terzi l-informazzjoni li huwa tipproċessa jew jirċievi li fir-rigward tagħha tkun saret talba mmotivata għal trattament kunfidenzjali, kollha kemm hi jew parti minnha.

2.  Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija, id-Direttur Eżekuttiv, il-membri tal-Bord Konsultattiv Industrijali u Xjentifiku, esperti esterni li jieħdu sehem fi Gruppi ta’ Ħidma ad hoc, u membri tal-persunal taċ-Ċentru għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità skont l-Artikolu 339 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, anke wara t-terminazzjoni tad-doveri tagħhom.

3.  Il-Bord ta’ Tmexxija taċ-Ċentru għandu jadotta r-regoli ta’ sigurtà taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni, abbażi tal-prinċipji u r-regoli stipulati fir-regoli ta’ sigurtà tal-Kummissjoni għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-Unjoni Ewropea (EUCI) u informazzjoni sensittiva mhix klassifikata inklużi, inter alia, dispożizzjonijiet għall-ipproċessar u l-ħażna ta’ informazzjoni bħal din, kif inhu stabbilit fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443(22) u 2015/444(23).

4.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni rilevanti għall-kompiti tiegħu mal-Kummissjoni u mal-Istati Membri u, fejn ikun xieraq, mal-aġenziji u l-korpi tal-Unjoni rilevanti. Kwalunkwe arranġament amministrattiv konkluż għal dan il-għan dwar il-kondiviżjoni tal-EUCI jew, fin-nuqqas ta’ arranġament bħal dan, kwalunkwe rilaxx eċċezzjonali ad hoc ta’ EUCI għandu jkun irċieva l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.

Artikolu 37

Aċċess għad-dokumenti

1.  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti miżmuma miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta arranġamenti għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 fi żmien sitt xhur mill-istabbiliment taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

3.  Id-deċiżjonijiet meħuda miċ-Ċentru ta’ Kompetenza skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu l-oġġett ta’ lment lill-Ombudsman skont l-Artikolu 228 tat-TFUE jew ta’ azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 38

Monitoraġġ, evalwazzjoni u reviżjoni

1.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jiżgura li l-attivitajiet tiegħu, inklużi dawk ġestiti permezz taċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali u n-Netwerk, għandhom jiġu soġġetti għal monitoraġġ kontinwu u sistematiku u għal evalwazzjoni perjodika. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm u r-riżultati tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv u fil-ħin, u għandhom jiġu imposti rekwiżiti proporzjonati ta’ rappurtar fuq ir-reċipjenti tal-fondi tal-Unjoni u fuq l-Istati Membri. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni għandhom ikunu disponibbli pubblikament.

2.  Ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, iżda mhux aktar tard minn tliet snin u nofs mill-bidu tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni u għandha tippreżenta dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2024. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni għat-tħejjija ta’ dak ir-rapport.

3.  L-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tinkludi valutazzjoni tar-riżultati miksuba miċ-Ċentru ta' Kompetenza b'kunsiderazzjoni tal-għanijiet, il-mandat u l-kompiti, l-effettività u l-effiċjenza tiegħu. Jekk il-Kummissjoni tqis li l-kontinwazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza tkun ġustifikata fir-rigward tal-għanijiet, tal-mandat u tal-kompiti assenjati lilu, hija tista' tipproponi li jiġi estiż il-perjodu ta' żmien tal-mandat taċ-Ċentru ta' Kompetenza kif stipulat fl-Artikolu 46. [Em. 171]

4.  Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu imsemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjoni skont [Art 22(5)] jew tieħu kwalunkwe azzjoni xierqa oħra.

5.  Il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, l-eliminazzjoni gradwali u t-tiġdid tal-kontribuzzjoni minn Orizzont Ewropa jsegwu d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 8, 45 u 47 u l-Anness III tar-Regolament Orizzont Ewropa u l-modalitajiet ta’ implimentazzjoni li jkun sar qbil dwarhom.

6.  Il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni tal-kontribuzzjoni minn Ewropa Diġitali jsegwu d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 24 u 25 tal-programm Ewropa Diġitali.

7.  F’każ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jiġi likwidat, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza fi żmien sitt xhur mil-likwidazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, iżda mhux aktar tard minn sentejn wara li tinbeda l-proċedura ta’ likwidazzjoni msemmija fl-Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament. Ir-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni finali għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 38a

Il-Personalità Ġuridika taċ-Ċentru ta' Kompetenza

1.  Iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jkollu personalità ġuridika.

2.  F'kull Stat Membru, iċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jgawdi mill-aktar kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġi ta' dak l-Istat Membru. Huwa jista', b'mod partikolari, jakkwista proprjetà mobbli u immobbli u jista' jkun parti fi proċedimenti legali.. [Am. 172]

Artikolu 39

Responsabbiltà taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

1.  Ir-responsabbiltà kuntrattwali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandha tkun regolata bil-liġi li tapplika għall-ftehim, id-deċiżjoni jew il-kuntratt inkwistjoni.

2.  Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu, skont il-prinċipji ġenerali li huma komuni fir-rigward għal-liġijiet tal-Istati Membri, jagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu kkawżat mill-persunal tiegħu fit-twettiq ta’ dmirijietu.

3.  Kwalunkwe pagament li jsir miċ-Ċentru ta’ Kompetenza fir-rigward tar-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u l-kostijiet u l-ispejjeż imġarrbin b’rabta ma’ dan għandhom jiġu kkunsidrat bħala nfiq taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għandu jiġi kopert mir-riżorsi tiegħu.

4.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun esklużivament responsabbli għall-issodisfar tal-obbligi tiegħu.

Artikolu 40

Il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-liġi applikabbli

1.  Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni:

(1)  skont kwalunkwe klawsola ta’ arbitraġġ inkluża fi ftehimiet, deċiżjonijiet jew kuntratti konklużi miċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(2)  fir-rigward ta’ tilwim relatat ma’ kumpens għal dannu kkawżat mill-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza waqt il-qadi ta’ dmirijietu;

(3)  fi kwalunkwe tilwima bejn iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-persunal tiegħu fil-limiti u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti dwar il-Persunal.

2.  Għal xi kwistjoni oħra li mhix koperta minn dan ir-Regolament jew minn atti ġuridiċi oħra tal-Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat Membru fejn tinsab is-sede taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 41

Ir-responsabbiltà tal-membri u l-assigurazzjoni

1.  L-obbligu finanzjarju tal-membri għad-djun taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun limitat għall-kontribuzzjoni tagħhom li huma jkunu diġà għamlu għall-kostijiet amministrattivi.

2.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu u jżomm assigurazzjoni xierqa.

Artikolu 42

Kunflitti ta’ interess

Il-Bord tat-Tmexxija taċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jadotta regoli għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-ġestjoni r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri, il-korpi u l-persunal tiegħu Dawk ir-regoli għandhom, li jinkludu dispożizzjonijiet sabiex jiġi evitat kunflitt ta' interess fir-rigward tar-rappreżentanti tal-membri tal-Bord lid-Direttur Eżekuttiv, lill-Bord ta' Tmexxija kif ukoll tal-Bord Konsultattiv Xjentifiku u Industrijali f'konformità mar-Regolament XXX [Regolament Finanzjarju ġdid]., u lill-Komunità. [Em. 173]

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' interess fi-rigward taċ-Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni. [Em. 174]

Ir-regoli msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom jikkonformaw mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046. [Em. 175]

Artikolu 43

Protezzjoni tad-Data Personali

1.  L-ipproċessar tad-data personali miċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun soġġett għar-Regolament (UE) Nru XXX/2018 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

2.  Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta miżuri ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu xx(3) tar-Regolament (UE) Nru xxx/2018. Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jadotta miżuri addizzjonali meħtieġa għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru xxx/2018 miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 44

Sede u appoġġ mingħand l-Istat Membru ospitanti [Em. 176]

Is-sede taċ-Ċentru ta' Kompetenza għandu jiġi determinat fi proċedura demokratikament responsabbli, li tuża kriterji trasparenti u f'konformità mal-liġi tal-Unjoni. [Em. 177]

L-Istat Membru ospitanti għandu jipprovdi l-aħjar kundizzjonijiet possibbli sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq taċ-Ċentru ta' Kompetenza, inklużi post wieħed, l-aċċessibbiltà tal-post, u aktar kundizzjonijiet bħall-aċċessibbiltà għal edukazzjoni xierqa għat-tfal tal-membri tal-persunal, aċċess xieraq għas-suq tax-xogħol, sigurtà soċjali u kura medika kemm għat-tfal kif ukoll għas-sħab. [Em. 178]

Jista’ Għandu jiġi konkluż ftehim amministrattiv bejn iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-Istat Membru [il-Belġju] ospitanti fejn tinsab is-sede dwar il-privileġġi u l-immunitajiet u appoġġ ieħor li dak l-Istat Membru għandu jagħti liċ-Ċentru ta’ Kompetenza. [Em. 179]

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 45

Azzjonijiet inizjali

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli mit-twaqqif u l-operat inizjali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza sakemm dan ikollu l-kapaċità operazzjonali li jimplimenta l-baġit tiegħu stess. Il-Kummissjoni għandha twettaq, skont il-liġi tal-Unjoni, l-azzjonijiet neċessarji kollha bl-involviment tal-korpi kompetenti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, sakemm id-Direttur Eżekuttiv jassumi d-doveri tiegħu wara l-ħatra tiegħu/tagħha mill-Bord ta’ Tmexxija skont l-Artikolu 16 tal-Istatuti, il-Kummissjoni tista’ taħtar Direttur Eżekuttiv interim u teżerċita d-doveri assenjati lid-Direttur Eżekuttiv li jista’ jiġi assistit minn għadd limitat ta’ uffiċjali tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista’ tassenja għadd limitat ta’ uffiċjali tagħha fuq bażi interim.

3.  Id-Direttur Eżekuttiv interim jista’ jawtorizza l-pagamenti kollha koperti mill-approprjazzjonijiet previsti fil-baġit annwali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza ladarba jkunu approvati mill-Bord tat-Tmexxija, u jista’ jikkonkludi ftehimiet, deċiżjonijiet u kuntratti, inkluż kuntratti tal-persunal wara l-adozzjoni tal-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

4.  Bi qbil komuni mad-Direttur Eżekuttiv taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, id-Direttur Eżekuttiv interim għandu jiddetermina d-data li fiha ċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu l-kapaċità biex jimplimenta l-baġit tiegħu. Minn dik id-data, il-Kummissjoni għandha tastjeni milli tagħmel impenji u teżegwixxi pagamenti għall-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 45a

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikoli 6(5a) u 8(4b) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

3.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 6(5a) u 8(4b) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hi ma għandha taffettwa l-validità ta' ebda att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti maħtura minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 6(5a) u 8(4b) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Am. 180]

Artikolu 46

Tul ta’ Żmien

1.  Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun stabbilit għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2029.

2.  Fi tmiem dan il-perjodu, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor permezz ta’ reviżjoni ta’ dan ir-Regolament, għandha tinbeda l-proċedura ta’ likwidazzjoni. Il-proċedura ta’ likwidazzjoni għandha tinbeda b’mod awtomatiku jekk l-Unjoni jew l-Istati Membri parteċipanti kollha jirtiraw miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

3.  Għall-finijiet tat-twettiq tal-proċeduri biex jinbeda l-proċess ta’ likwidazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jaħtar likwidatur wieħed jew aktar, li għandhom jimxu mad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.

4.  Meta ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun qed jiġi llikwidat, l-assi tiegħu għandhom jintużaw biex jiġu koperti r-responsabbiltajiet tiegħu u n-nefqa relatata mal-likwidazzjoni tiegħu. Kull eċċess għandu jinqasam bejn l-Unjoni u l-Istati Membri parteċipanti b’mod proporzjonat mal-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Kull eċċess bħal dan imqassam lill-Unjoni għandu jiġi ritornat fil-baġit tal-Unjoni.

Artikolu 47

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1)ĠU C , p. .
(2)ĠU C , , p. .
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ April 2019.
(4)Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: L-Istrateġija ta’ Ċibersigurtà tal-Unjoni Ewropea: Ċiberspazju Miftuħ, Sikur u Sigur JOIN(2013)0001 final.
(5)Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1).
(6)Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill “Reżiljenza, Deterrenza u Difiża: Il-bini ta’ ċibersigurtà b’saħħitha għall-UE”, JOIN(2017)0450 final.
(7) Ir-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... li jistabbilixxi reġim tal-Unjoni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferimenti, is-senserija, l-assistenza teknika u t-tranżitu ta' oġġetti b'użu doppju (ĠU L ..., ..., p. ...).
(8)Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1).
(9) Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’... dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u r-revoka tar-Regolament (UE) Nru 526/2013(l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà) (ĠU L ..) (2017/0225(COD)).
(10) Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’... dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u r-revoka tar-Regolament (UE) Nru 526/2013(l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà) (ĠU L ..) (2017/0225(COD))
(11) Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).
(12)[Żid it-titlu u r-referenza għall-Ġurnal Uffiċjali]
(13) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(14) Ir-Regolament (UE) 2019/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (ĠU L...) (2018/0227(COD)).
(15)[żid it-titlu sħiħ u r-referenza għall-Ġurnal Uffiċjali]
(16)[żid it-titlu sħiħ u r-referenza għall-Ġurnal Uffiċjali]
(17)Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta’ Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta’ qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42).
(18)[żid it-titlu sħiħ u r-referenza għall-Ġurnal Uffiċjali]
(19)Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(20)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(21)Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tad-29 ta’ Frar 1968 li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg ta’ uffiċjali oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri temporanji applikabbli għall-Uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1).
(22)Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).
(23)Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-Sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Lulju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza