Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2691(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0245/2019

Разисквания :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0423

Приети текстове
PDF 129kWORD 54k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
Камерун
P8_TA(2019)0423RC-B8-0245/2019

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно Камерун (2019/2691(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид изявлението от 7 март 2019 г. на председателя на подкомисията по правата на човека Антонио Панцери относно положението в Камерун,

—  като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховния представител) от 5 март 2019 г. относно влошаващото се политическо положение и положението със сигурността в Камерун,

—  като взе предвид различните изявления на говорителя на заместник-председателя/върховния представител относно положението в Камерун, и по-специално изявлението от 31 януари 2019 г.,

—  като взе предвид предварителното изявление от 9 октомври 2018 г. на мисията за наблюдение на избори на Африканския съюз, наблюдаваща президентските избори в Камерун през 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението от 11 декември 2018 г. на експерти от ООН относно потушаването на протестите,

—  като взе предвид изявлението от 6 март 2019 г. на Африканската комисия по правата на човека и народите относно положението с правата на човека в Камерун,

—  като взе предвид закона за борба с тероризма на Камерун от 2014 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС („Споразумението от Котону“),

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., която е ратифицирана от Камерун,

—  като взе предвид Конституцията на Република Камерун,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Камерун е изправен едновременно пред редица политически предизвикателства и предизвикателства, свързани със сигурността, включително заплахи от страна на „Боко Харам“ в региона на Далечния север, трансгранични заплахи по източната му граница с Централноафриканската република, както и вътрешни въстания на въоръжени сепаратисти в англоезичните Северозападен и Югозападен регион;

Б.  като има предвид, че на 7 октомври 2018 г. в Камерун бяха проведени президентски избори; като има предвид, че тези избори бяха белязани от твърдения за измами и съобщения за нередности; като има предвид, че президентът Пол Бия е на власт от 1982 г.; като има предвид, че през 2008 г. конституцията на Камерун беше изменена, за да се премахнат ограниченията за броя на президентските мандати;

В.  като има предвид, че поддръжници и съюзници от опозиционната партия „Движение за възраждане на Камерун“, оглавявана от Морис Камто, са организирали протести в Дуала, Яунде, Дшанг, Бафусам и Бафанг; като има предвид, че държавните сили за сигурност са използвали несъразмерна сила, включително сълзотворен газ и гумени куршуми, за да потушат тези протести;

Г.  като има предвид, че около 200 души, включително Морис Камто и други опозиционни лидери, са били произволно задържани през януари 2019 г., без незабавен достъп до адвокат; като има предвид, че престъпленията, в които са обвинени тези поддръжници на опозицията и техният лидер, включват бунт, враждебни действия срещу отечеството, размирици, разрушаване на обществени сгради и блага, неуважение към президента на републиката и събрания от политически характер;

Д.  като има предвид, че на 9 април 2019 г. Апелативният съд на Централния регион на Камерун е потвърдил решението, взето на първа инстанция, и е отхвърлил освобождаването на Морис Камто и още шест лица; като има предвид, че производството пред Апелативния съд се е състояло в отсъствието на Морис Камто и неговите адвокати;

Е.  като има предвид, че камерунските органи са предприели непропорционални действия, като са започнали производство във военен съд срещу някои от членовете на опозицията, изостряйки политическите вълнения в Камерун; като има предвид, че ако бъдат осъдени, обвиняемите могат да бъдат подложени на смъртно наказание;

Ж.  като има предвид, че камерунските органи многократно са ограничавали свободата на изразяване чрез спиране на интернет, тормоз и задържане на журналисти, отказване на лицензи на независими медии и засилване на политическите атаки срещу независимата преса;

З.  като има предвид, че продължава да съществува напрежение между по-голямата, френскоезична общност, и малцинствената англоезична общност в Камерун; като има предвид, че Северозападният и Югозападният регион на Камерун продължават да бъдат предимно англоезични, но имат различни образователни и правни системи;

И.  като има предвид, че в края на 2016 г. дискриминацията и относителното пренебрегване на англоезичните региони и налагането на френската правна система и френския език в техните съдилища и класни стаи доведоха до мирни стачки на учители и адвокати и до мирни демонстрации;

Й.  като има предвид, че от октомври 2018 г. насам насилието ескалира и широкомащабните операции, провеждани от силите за сигурност, често включват злоупотреби и водят до нарушения на правата на човека, включително незаконни убийства, изнасилвания, насилие срещу жени и деца и унищожаване на имущество;

К.  като има предвид, че въоръжени сепаратисти са извършили масови отвличания, включително на ученици и студенти, а така също и целенасочени убийства на полицейски служители, правоприлагащи органи и служители на местните органи, участвали са в изнудване, налагали са ежеседмични протести срещу „градове-призраци“ и са бойкотирали и изгаряли образователни институции и болници, лишавайки по този начин хиляди млади хора от достъп до образование, а населението като цяло от достъп до здравни грижи;

Л.  като има предвид, че в резултат на кризата приблизително 444 000 души са били вътрешно разселени, а други 32 000 са избягали в съседна Нигерия; като има предвид, че цялостната хуманитарна криза, пред която е изправен Камерун, обхваща над 600 000 вътрешно разселени лица, около 35 000 бежанци от съседни конфликтни зони и 1,9 милиона души, изложени на риск от продоволствена несигурност;

М.  като има предвид, че през 2018 г. и 2019 г. правителството на Камерун приложи плана за хуманитарна помощ при извънредни ситуации за Северозападния и Югозападния регион с оглед осигуряване на многостранна защита и помощ на разселените лица като приоритетен въпрос и предоставяне на здравно обслужване на засегнатите от кризата лица;

Н.  като има предвид, че насилието, основано на пола, и преследването на малцинствата продължават да бъдат сериозни проблеми; като има предвид, че наказателният кодекс на Камерун наказва сексуалните отношения между лица от един и същи пол с до пет години лишаване от свобода; като има предвид, че полицията и „жандармерията“ (военната полиция) продължават да арестуват и упражняват тормоз над ЛГБТКИ лица;

О.  като има предвид, че „Боко Харам“ продължава да извършва сериозни нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в региона на Далечния север, включително плячкосване и разрушаване на имущество, убийства и отвличане на цивилни граждани;

1.  изразява съжаление относно случаите на изтезания, принудителни изчезвания и извънсъдебни екзекуции, извършени от службите за сигурност и въоръжени сепаратисти; изразява особена загриженост във връзка с участието на правителствените сили в насилието; призовава силите за сигурност да зачитат международното право в областта на правата на човека при извършването на операции и призовава правителството да предприеме незабавни стъпки за прекратяване на насилието и безнаказаността в страната;

2.  осъжда използването на прекомерна сила срещу протестиращите и политическите опоненти и нарушаването на свободата на пресата, на изразяване на мнение и на събрания; изразява дълбоко съжаление за ареста и задържането на Морис Камто и други мирни протестиращи; призовава камерунските органи незабавно да освободят Морис Камто и всички други задържани лица, срещу които са повдигнати политически мотивирани обвинения, независимо от това дали са били арестувани преди или след президентските избори през 2018 г.;

3.  освен това призовава правителството на Камерун да прекрати всички случаи на тормоз и сплашване на политически активисти, включително като отмени забраната за мирни политически събирания, демонстрации и протести, и да предприеме действия за ограничаване на случаите на изказвания, подбуждащи към омраза;

4.  припомня, че военните съдилища не следва при никакви обстоятелства да са компетентни по отношение на цивилното население; припомня на Камерун неговите международни задължения да отстоява правото на справедлив съдебен процес за всички граждани пред независимите съдилища;

5.  припомня, че смъртното наказание не се прилага в Камерун от 1997 г.; отбелязва, че това е крайъгълен камък по пътя на страната към пълното му премахване; отново заявява категоричното противопоставяне на Европейския съюз срещу смъртното наказание и призовава правителството на Камерун да потвърди, че няма да иска смъртно наказание за политически активисти и протестиращи;

6.  изразява загриженост във връзка с факта, че правителството на Камерун не търси отговорност от силите за сигурност, което е изострило насилието и културата на безнаказаност; призовава за независимо и прозрачно разследване на използването на сила от страна на полицията и силите за сигурност срещу протестиращите и политическите опоненти, както и за това отговорните лица да бъдат подведени под отговорност при справедливи съдебни процеси;

7.  настоятелно призовава органите на Камерун да приемат всички необходими мерки в съответствие със задълженията на страната в областта на правата на човека, за да прекратят цикъла на насилие; призовава по-специално правителството да организира приобщаващ политически диалог, насочен към намиране на мирно и трайно решение на кризата в англоезичните региони; призовава международната общност да спомогне за улесняването на приобщаващ национален диалог за мир, като предложи да играе посредническа роля;

8.  изразява съжаление относно нежеланието на двете страни в конфликта да участват в мирни преговори; настоятелно призовава Африканския съюз и Икономическата общност на държавите от Централна Африка да настояват за организирането на такива преговори и призовава ЕС да има готовност да подкрепи този процес; счита, че при липса на напредък, кризата в Камерун следва да бъде разгледана от Съвета за сигурност на ООН; освен това призовава ЕС да използва политическото влияние на помощта за развитие и други двустранни програми, за да засили защитата на правата на човека в Камерун;

9.  настоятелно призовава правителството на Камерун да изгради истинска, представителна и жизнена демокрация; поради това призовава правителството да свика всички политически заинтересовани страни за консенсусно преразглеждане на избирателната система, с цел да се гарантира свободен, прозрачен и надежден изборен процес; призовава този процес да се проведе преди провеждането на по-нататъшни избори с цел насърчаване на мира и избягване на кризи след изборите; призовава ЕС да засили техническата помощ в подкрепа на усилията на Камерун да укрепи избирателните си процедури и да ги направи в по-демократични;

10.  отново заявява, че едно жизнено и независимо гражданско общество е от съществено значение за отстояването на правата на човека и принципите на правовата държава; изразява загриженост във връзка с факта, че дейностите на англоезичния консорциум за гражданско общество на Камерун са забранени; настоятелно призовава правителството да отмени забраната и да гарантира отворено пространство, в което да може да функционира гражданското общество;

11.  изразява загриженост, че със закона за борба с тероризма от 2014 г. се злоупотребява с цел ограничаване на основните свободи; подкрепя исканията, отправени от експерти на ООН, за преразглеждане на законодателството, за да се гарантира, че то не се използва за ограничаване на правото на свобода на изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване;

12.  отбелязва решението на Съединените щати да намалят военната си помощ за Камерун поради достоверни твърдения за груби нарушения на правата на човека от страна на силите за сигурност; призовава Комисията да извърши оценка на подкрепата на ЕС за службите за сигурност в това отношение и да докладва на Европейския парламент; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че никаква помощ, предоставена на камерунските органи, не допринася за нарушенията на правата на човека или ги улеснява;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на Съвета на министрите на АКТБ — ЕС, на институциите на Африканския съюз, както и на правителството и парламента на Камерун.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност