Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2691(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0245/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0423

Přijaté texty
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk
Kamerun
P8_TA(2019)0423RC-B8-0245/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o Kamerunu (2019/2691(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení předsedy podvýboru pro lidská práva Antonia Panzeriho ze dne 7. března 2019 o situaci v Kamerunu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 5. března 2019 o zhoršující se politické a bezpečnostní situaci v Kamerunu,

–  s ohledem na různá prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Kamerunu, zejména na prohlášení ze dne 31. ledna 2019,

–  s ohledem na předběžnou zprávu mise Africké unie pro sledování průběhu voleb o prezidentských volbách v Kamerunu ze dne 9. října 2018,

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN ze dne 11. prosince 2018 o tvrdém potlačení protestů,

–  s ohledem na prohlášení Africké komise pro lidská práva a práva národů ze dne 6. března 2019 o situaci v oblasti lidských práv v Kamerunu,

–  s ohledem na kamerunský zákon o boji proti terorismu z roku 2014,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi AKT a EU (tzv.„dohodu z Cotonou“),

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, již Kamerun ratifikoval,

–  s ohledem na ústavu Kamerunské republiky,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Kamerun souběžně čelí řadě politických a bezpečnostních výzev, zahrnujících hrozby ze strany skupiny Boko Haram v jeho nejsevernějším regionu, přeshraniční hrozby podél východní hranice se Středoafrickou republikou a vnitrostátní ozbrojené separatistické povstání v anglofonních regionech Severozápad a Jihozápad;

B.  vzhledem k tomu, že dne 7. října 2018 se v Kamerunu uskutečnily prezidentské volby, vzhledem k tomu, že tyto volby byly poznamenány obviněními z podvodů a nahlašováním nesrovnalostí; vzhledem k tomu, že prezident Paul Biya je ve funkci od roku 1982; vzhledem k tomu, že v roce 2008 byla ústava Kamerunu změněna s cílem zrušit omezení funkčních období;

C.  vzhledem k tomu, že přívrženci a spojenci opoziční strany „Hnutí za obrodu Kamerunu“ (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun – MRC) pod vedením Maurice Kamta zorganizovali protesty ve městech  Douala, Yaoundé, Dshang, Bafoussam a Bafang; vzhledem k tomu, že státní bezpečnostní síly použily k potlačení těchto protestů nepřiměřenou sílu, včetně slzného plynu a gumových projektilů;

D.  vzhledem k tomu, že přibližně 200 osob, včetně Maurice Kamta a dalších opozičních vůdců, bylo v lednu 2019 svévolně zatčeno a zadržováno bez okamžitého přístupu k obhájci; vzhledem k tomu, že mezi trestné činy, z nichž byli obviněni tito stoupenci opozice a jejich vedoucí představitel, patří vzpoura, nepřátelské jednání vůči vlasti, povstání, ničení veřejných budov a majetku, pohrdání prezidentem republiky a politická shromáždění;

E.  vzhledem k tomu, že odvolací soud v kamerunském Centrálním regionu potvrdil dne 9. dubna 2019 rozhodnutí přijaté v první instanci a zamítl propuštění Maurice Kamta a dalších šesti osob; vzhledem k tomu, že řízení odvolacího soudu se konalo v nepřítomnosti Maurice Kamta a jeho právníků;

F.  vzhledem k tomu, že kamerunské orgány přijaly nepřiměřená opatření, protože proti některým členům opozice zahájily řízení před vojenskými soudy, čímž zvýšily politické napětí v Kamerunu; vzhledem k tomu, že by obvinění mohli v případě odsouzení čelit trestu smrti;

G.  vzhledem k tomu, že kamerunské orgány opakovaně omezují svobodu projevu tím, že blokují internet, šikanují a zadržují novináře, odmítají vydávat licence nezávislým sdělovacím prostředkům a zintenzivňují politické útoky proti nezávislému tisku;

H.  vzhledem k tomu, že mezi kamerunskou většinovou frankofonní a menšinovou anglofonní komunitou přetrvává napětí; vzhledem k tomu, že kamerunské regiony Severozápad a Jihozápad jsou nadále převážně anglicky mluvící s odlišnými vzdělávacími a právními systémy;

I.  vzhledem k tomu, že koncem roku 2016 vedla diskriminace a relativní zanedbávání anglofonních regionů, jakož i nucené zavedení francouzského právního systému a jazyka na soudy a do škol k pokojným stávkám učitelů a právníků a k pokojným demonstracím;

J.  vzhledem k tomu, že od října 2018 dochází ke stupňování násilí a rozsáhlé operace prováděné bezpečnostními silami často zahrnují zneužívání moci a vedou k porušování lidských práv, včetně nezákonného zabíjení, znásilňování, násilí páchaného na ženách a dětech a ničení majetku;

K.  vzhledem k tomu, že ozbrojení separatisté provádějí hromadné únosy, včetně školáků a studentů, cíleně zabíjejí policisty, úředníky donucovacích a místních orgánů, jsou zapojeni do vydírání, nutí ke každotýdenním protestům „měst duchů“ a bojkotují a vypalují vzdělávací zařízení a nemocnice, čímž přišli tisíce mladých lidí o přístup ke vzdělání a široká veřejnost o přístup ke zdravotní péči;

L.  vzhledem k tomu, že podle odhadů bylo v důsledku krize vnitřně vysídleno 444 000 osob a dalších 32 000 osob uprchlo do sousední Nigérie; vzhledem k tomu, že celková humanitární krize, jíž Kamerun čelí, zahrnuje více než 600 000 vnitřně vysídlených osob, přibližně 35 000 uprchlíků ze sousedních konfliktů a 1,9 milionů osob ohrožených nedostatkem potravin;

M.  vzhledem k tomu, že v letech 2018 a 2019 zavedla vláda Kamerunu nouzový plán humanitární pomoci pro regiony Severozápad a Jihozápad s cílem prioritně zajistit různorodou ochranu vysídlených osob a pomoc vysídleným osobám a poskytnout zdravotní péči lidem postiženým krizí;

N.  vzhledem k tomu, že násilí na základě pohlaví a pronásledování menšin zůstávají závažnými problémy; vzhledem k tomu, že podle kamerunského trestního zákoníku se sexuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví trestají odnětím svobody až na pět let; vzhledem k tomu, že policie a vojenská policie nadále zatýkají a pronásledují LGTTBQI osoby;

O.  vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram se nadále dopouští závažného porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v regionu Dalekého severu, včetně rabování a ničení majetku, a zabíjení a únosů civilistů;

1.  odsuzuje případy mučení, násilných zmizení a zabíjení bez řádného soudu, které páchají bezpečnostní složky a ozbrojení separatisté; je mimořádně znepokojen účastí vládních sil na násilí; vyzývá bezpečnostní síly, aby při vedení svých operací dodržovaly mezinárodní právo v oblasti lidských práv, a vyzývá vládu, aby přijala bezodkladné kroky k ukončení násilí a beztrestnosti v zemi;

2.  odsuzuje nepřiměřené použití síly vůči demonstrantům a politickým oponentům a porušování svobody tisku, projevu a shromažďování; hluboce lituje zatčení a zadržování Maurice Kamta a dalších pokojných demonstrantů; vyzývá kamerunské orgány, aby Maurice Kamta a všechny ostatní osoby zadržované na základě politicky motivovaných obvinění bezodkladně propustily, bez ohledu na to, zda byly zatčeny před prezidentskými volbami v roce 2018, nebo po nich;

3.  dále vyzývá kamerunskou vládu, aby ukončila veškeré pronásledování a zastrašování politických aktivistů, a to i tím, že zruší zákaz pokojných politických shromáždění, demonstrací a protestů, a aby důrazně zakročila proti nenávistným verbálním projevům;

4.  připomíná, že vojenské soudy by za žádných okolností neměly mít soudní pravomoc nad civilním obyvatelstvem; připomíná Kamerunu jeho mezinárodní závazky, k nimž patří zaručení práva všech občanů na spravedlivý proces před nezávislými soudy;

5.  připomíná, že trest smrti nebyl v Kamerunu použit od roku 1997; konstatuje, že se jedná o milník na cestě této země k jeho úplnému zákazu; znovu zdůrazňuje, že Evropská unie trest smrti naprosto odmítá, a vyzývá vládu Kamerunu, aby potvrdila, že trest smrti nebude požadovat pro politické aktivisty a demonstranty;

6.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že vláda Kamerunu nevolá své bezpečnostní síly k odpovědnosti, což vyostřuje násilnosti a atmosféru beztrestnosti; požaduje nezávislé a transparentní prošetření případů použití síly vůči demonstrantům a politickým oponentům ze strany policie a bezpečnostních sil a žádá, aby odpovědné osoby byly podrobeny spravedlivému soudnímu procesu;

7.  naléhavě vyzývá kamerunské orgány, aby přijaly všechna nezbytná opatření v souladu se závazky této země v oblasti lidských práv a ukončily koloběh násilí; vyzývá zejména vládu, aby nastolila inkluzivní politický dialog s cílem nalézt trvalé mírové řešení krize v anglofonních regionech; vyzývá mezinárodní společenství, aby se nabídlo jako prostředník, který umožní uskutečnit celostátní inkluzivní mírový dialog;

8.  lituje neochoty obou stran konfliktu zapojit se do mírových rozhovorů; naléhavě vyzývá Africkou unii a Hospodářské společenství států střední Afriky, aby vyvíjely tlak na uspořádání těchto rozhovorů, a vyzývá EU, aby byla připravena tento proces podpořit; domnívá se, že v případě, že nedojde ke zlepšení, měla by se krizí v Kamerunu zabývat Rada bezpečnosti OSN; dále vyzývá EU, aby využila svého politického vlivu, který jí poskytují programy rozvojové pomoci a další dvoustranné programy, k posílení obrany lidských práv v Kamerunu;

9.  naléhavě vyzývá kamerunskou vládu, aby budovala ryzí a dynamickou zastupitelskou demokracii; vyzývá proto vládu, aby svolala všechny politické aktéry, aby ve vzájemné shodě provedli přezkum volebního systému, s cílem zajistit svobodný, transparentní a věrohodný volební proces; žádá, aby tento proces proběhl před tím, než budou uspořádány jakékoli další volby, což podpoří mír a zamezí vzniku povolebních krizí; žádá EU, aby zintenzivnila technickou pomoc, kterou poskytuje Kamerunu, a podpořila jej tak v úsilí o posílení volebních postupů a jejich demokratičnosti;

10.  trvá na tom, že pro podporu lidských práv a právního státu má zásadní význam dynamická a nezávislá občanská společnost; vyjadřuje znepokojení nad tím, že byla zakázána činnost konsorcia kamerunské anglofonní občanské společnosti; naléhavě vyzývá vládu, aby zákaz zrušila a zajistila otevřený prostor, v němž bude občanská společnost moci fungovat;

11.  je znepokojen skutečností, že zákon proti terorismu z roku 2014 je zneužíván k omezování základních svobod; podporuje požadavek expertů OSN, aby byl uvedený zákon revidován tak, aby nemohl být zneužíván k omezování práv svobodného projevu, pokojného shromažďování a sdružování;

12.  bere na vědomí rozhodnutí Spojených států snížit vojenskou pomoc Kamerunu kvůli existenci věrohodných tvrzení o tom, že bezpečnostní síly hrubě porušují lidská práva; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti provedla hodnocení podpory EU poskytované bezpečnostním složkám a aby o tom zpravila Evropský parlament; vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že podpora poskytovaná kamerunským orgánům nebude přispívat k porušování lidských práv nebo je umožňovat;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Radě ministrů AKT-EU, orgánům Africké unie a vládě a parlamentu Kamerunu.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí