Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2691(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0245/2019

Keskustelut :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0423

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 42k
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Kamerun
P8_TA(2019)0423RC-B8-0245/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 Kamerunista (2019/2691(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien alivaliokuntansa puheenjohtajan Antonio Panzerin 7. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman Kamerunin tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Federica Mogherinin 5. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman Kamerunin poliittisen ja turvallisuustilanteen huononemisesta,

–  ottaa huomioon korkean edustajan tiedottajan eri julkilausumat Kamerunin tilanteesta ja erityisesti 31. tammikuuta 2019 annetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon Kamerunin vuoden 2018 presidentinvaaleja seuranneen Afrikan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan 9. lokakuuta 2018 antaman alustavan julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 11. joulukuuta 2018 antaman julkilausuman mielenosoitusten tukahduttamisista,

–  ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan 6. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman Kamerunin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon vuonna 2014 annetun Kamerunin terrorismin vastaisen lain,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon AKT–EU-kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon vuonna1981 annetun Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, jonka Kamerun on ratifioinut,

–  ottaa huomioon Kamerunin tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kamerunissa on useita samanaikaisia poliittisia ja turvallisuuteen liittyviä haasteita, kuten Boko Haramin aiheuttamat uhat maan pohjoisimmilla alueilla, rajat ylittävät uhat sen itärajalla Keski-Afrikan tasavallan kanssa sekä sisäinen aseellinen separatistinen kapinointi sen englanninkielisissä luoteis- ja lounaisosissa;

B.  panee merkille, että Kamerunissa pidettiin presidentinvaalit 7. lokakuuta 2018; ottaa huomioon, että vaalien yhteydessä esiintyi syytöksiä petoksista ja ilmoituksia sääntöjenvastaisuuksista; ottaa huomioon, että presidentti Paul Biya on ollut vallassa vuodesta 1982; ottaa huomioon, että Kamerunin perustuslakia muutettiin vuonna 2008 toimikausia koskevien rajoitusten poistamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että Maurice Kamton johtaman Cameroon Renaissance Movement ‑oppositiopuolueen kannattajat ja liittolaiset järjestivät mielenosoituksia Doualassa, Yaoundéssa, Dshangissa, Bafoussamissa ja Bafangissa; ottaa huomioon, että valtion turvallisuusjoukot käyttivät kohtuutonta voimaa, muun muassa kyynelkaasua ja kumiluoteja, mielenosoitusten tukahduttamiseksi;

D.  ottaa huomioon, että tammikuussa 2019 pidätettiin mielivaltaisesti noin 200 henkilöä, mukaan lukien Maurice Kamto ja muita oppositiojohtajia, ja heitä pidettiin vangittuina ilman oikeutta tavata asianajaa välittömästi; ottaa huomioon, että kyseisiä opposition kannattajia ja heidän johtajaansa syytetään eri rikoksista, kuten kansannousu, vihamielisyys isänmaata kohtaan, kapina, julkisten rakennusten ja hyödykkeiden tuhoaminen, tasavallan presidentin halventaminen ja poliittinen kokoontuminen;

E.  ottaa huomioon, että Kamerunin keskiosan vetoomustuomioistuin vahvisti 9. huhtikuuta 2019 ensimmäisessä oikeusasteessa tehdyn päätöksen ja kumosi Maurice Kamton ja kuuden muun vapauttamisen; ottaa huomioon, että asia käsiteltiin vetoomustuomioistuimessa Maurice Kamton ja hänen asianajajiensa poissa ollessa:

F.  ottaa huomioon, että Kamerunin viranomaiset ovat ryhtyneet kohtuuttomiin toimiin käynnistäessään sotilasoikeudenkäyntejä joitakin opposition jäseniä vastaan, mikä on pahentanut Kamerunin poliittista levottomuutta; ottaa huomioon, että jos syytetyt tuomitaan, he voivat saada kuolemanrangaistuksen;

G.  ottaa huomioon, että Kamerunin viranomaiset ovat toistuvasti rajoittaneet sananvapautta sulkemalla internetin, uhkailemalla ja pidättämällä toimittajia, kieltäytymällä myöntämästä toimilupia riippumattomille tiedotusvälineille ja lisäämällä poliittisia hyökkäyksiä riippumatonta lehdistöä vastaan;

H.  ottaa huomioon, että Kamerunin ranskankielisen enemmistön ja sen englanninkielisen vähemmistön välillä on yhä jännitteitä; ottaa huomioon, että Kamerunin luoteis- ja lounaisosat ovat pääasiassa englanninkielisiä ja niillä on erilaiset koulutus- ja oikeusjärjestelmät;

I.  ottaa huomioon, että vuoden 2016 lopulla englanninkielisten alueiden syrjintä ja suhteellinen laiminlyönti sekä pakollinen siirtyminen ranskalaiseen oikeusjärjestelmään ja ranskan kieleen niiden tuomioistuimissa ja kouluissa johtivat opettajien ja juristien rauhanomaisiin lakkoihin sekä rauhanomaisiin mielenosoituksiin;

J.  ottaa huomioon, että väkivalta on lisääntynyt lokakuun 2018 jälkeen ja että turvallisuusjoukkojen laajamittaisiin operaatioihin on usein liittynyt väärinkäytöksiä ja ne ovat usein johtaneet ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien laittomat teloitukset, raiskaukset, naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta ja omaisuuden tuhoaminen;

K.  ottaa huomioon, että aseistetut separatistit ovat suorittaneet joukkosieppauksia, myös oppilaiden ja opiskelijoiden sieppauksia, sekä surmanneet poliiseja, lainvalvontaviranomaisia ja paikallisviranomaisia, osallistuneet kiristykseen, määränneet viikoittaisia ”kummituskaupunkiprotesteja” sekä boikotoineet ja polttaneet koululaitoksia ja sairaaloita ja estäneet siten tuhansien nuorten pääsyn koulutukseen ja väestön pääsyn terveydenhuoltoon;

L.  ottaa huomioon, että kriisin seurauksena arviolta 444 000 ihmistä on joutunut siirtymään maan sisällä ja lisäksi 32 000 on paennut naapurimaahan Nigeriaan; ottaa huomioon, että Kamerunissa on humanitaarinen kriisi, joka koskee yli 600 000:ta sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä, noin 35 000 pakolaista naapurimaiden konfliktien vuoksi ja 1,9 miljoonaa ihmistä, joita uhkaa elintarvikkeiden saannin vaikeutuminen;

M.  ottaa huomioon, että vuosina 2018 ja 2019 Kamerunin hallitus toteutti kiireellisen humanitaarisen avun suunnitelman luoteis- ja lounaisosissa voidakseen varmistaa siirtymään joutuneiden ihmisten monimuotoisen suojelun ja auttamisen ensisijaisesti sekä terveydenhuollon tarjoamisen kriisistä kärsiville ihmisille;

N.  ottaa huomioon, että sukupuoleen perustuva väkivalta ja vähemmistöjen vaino ovat edelleen vakavia ongelmia; ottaa huomioon, että Kamerunin rikoslaissa rangaistaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden seksuaalisesta kanssakäymisestä jopa viiden vuoden vankeusrangaistuksella; ottaa huomioon, että poliisi ja santarmit pidättävät jatkuvasti hltbqi-ihmisiä ja ahdistelevat heitä;

O.  ottaa huomioon, että Boko Haram jatkaa vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia pohjoisimmalla alueella, mukaan lukien ryöstely ja omaisuuden tuhoaminen sekä siviilien tappaminen ja kaappaaminen,

1.  pitää valitettavina kidutustapauksia, tahdonvastaisia katoamisia ja laittomia teloituksia, joihin turvallisuuspalvelu ja aseistautuneet separatistit ovat syyllistyneet; on erityisen huolissaan hallituksen joukkojen toimista väkivaltaisuuksissa; kehottaa turvallisuusjoukkoja kunnioittamaan ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta toteuttaessaan operaatioita ja kehottaa hallitusta ryhtymään välittömästi kaikkiin toimiin väkivallan ja rankaisemattomuuden lopettamiseksi maassa;

2.  tuomitsee liiallisen voimankäytön mielenosoittajia ja poliittisia vastustajia vastaan sekä lehdistönvapauden, sananvapauden ja kokoontumisvapauden loukkaukset; pitää erittäin valitettavana, että Maurice Kamto ja muut rauhanomaiset mielenosoittajat on pidätetty ja vangittu; kehottaa Kamerunin viranomaisia vapauttamaan välittömästi Maurice Kamton ja kaikki muut poliittisin perustein vangitut, riippumatta siitä, onko heidät pidätetty ennen vuoden 2018 presidentinvaaleja vai niiden jälkeen;

3.  kehottaa lisäksi Kamerunin hallitusta lopettamaan kaiken poliittisten aktivistien häirinnän ja pelottelun, sekä kumoamaan rauhanomaisia poliittisia kokoontumisia, mielenosoituksia ja protesteja koskevan kiellon sekä ryhtymään toimiin vihapuheen torjumiseksi;

4.  muistuttaa, että sotilastuomioistuimilla ei saisi missään tapauksessa olla tuomiovaltaa siviiliväestöä kohtaan; muistuttaa Kamerunia sen kansainvälisistä velvoitteista ylläpitää kaikkien kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin riippumattomissa tuomioistuimissa;

5.  muistuttaa, että kuolemanrangaistusta ei ole käytetty Kamerunissa vuoden 1997 jälkeen; toteaa, että tämä on virstanpylväs maan tiellä rangaistuksen täydelliseen lakkauttamiseen; toistaa, että Euroopan unioni vastustaa ehdottomasti kuolemanrangaistusta, ja kehottaa Kamerunin hallitusta vahvistamaan, ettei se pyri langettamaan kuolemanrangaistusta poliittisille aktivisteille ja mielenosoittajille;

6.  on huolissaan Kamerunin hallituksen kyvyttömyydestä saattaa turvallisuusjoukot vastuuseen, mikä on pahentanut väkivaltaisuuksia ja rankaisemattomuuden kulttuuria; kehottaa tekemään riippumattoman ja avoimen tutkimuksen poliisin ja turvallisuusjoukkojen voimankäytöstä mielenosoittajia ja poliittisia vastustajia vastaan sekä saattamaan syylliset vastuuseen oikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä;

7.  kehottaa Kamerunin viranomaisia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotka vastaavat maan ihmisoikeusvelvoitteita, väkivallan kierteen lopettamiseksi; kehottaa erityisesti hallitusta järjestämään osallistavan poliittisen vuoropuhelun, jonka tarkoituksena on löytää englanninkielisten alueiden kriisiin rauhanomainen ja kestävä ratkaisu; kehottaa kansainvälistä yhteisöä edistämään osallistavaa kansallista rauhanvuoropuhelua tarjoutumalla välittäjäksi;

8.  pitää valitettavana, ettei konfliktin kumpikaan osapuoli halua aloittaa rauhanneuvotteluja; kehottaa Afrikan unionia ja Keski-Afrikan talousyhteisöä vaatimaan tällaisten neuvottelujen järjestämistä ja kehottaa EU:ta olemaan valmiina tukemaan tätä prosessia; katsoo, että edistyksen puuttuessa Kamerunin kriisiä olisi tarkasteltava Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostossa; kehottaa lisäksi EU:ta käyttämään kehitysavun ja muiden kahdenvälisten ohjelmien tarjoamaa poliittista vaikutusvaltaa ihmisoikeuksien puolustamisen edistämiseksi Kamerunissa;

9.  kehottaa Kamerunin hallitusta rakentamaan aidon, edustavan ja elinvoimaisen demokratian; kehottaa näin ollen hallitusta kutsumaan kaikki poliittiset sidosryhmät koolle yhteisymmärrykseen pyrkivään vaalijärjestelmän tarkasteluun, jonka tavoitteena on varmistaa vapaa, avoin ja uskottava vaaliprosessi; kehottaa järjestämään tämän prosessin ennen uusien vaalien järjestämistä, jotta voidaan edistää rauhaa ja välttää vaalien jälkeiset kriisit; kehottaa EU:ta lisäämään teknistä apua Kamerunin tukemiseksi sen pyrkimyksissä vahvistaa vaalimenettelyjä ja tehdä niistä demokraattisempia;

10.  muistuttaa, että elinvoimainen ja riippumaton kansalaisyhteiskunta on olennaisen tärkeä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen ylläpitämiseksi; on huolissaan siitä, että Kamerunin englanninkielisten kansalaisjärjestöjen yhteenliittymän toiminta on kielletty; kehottaa hallitusta poistamaan kiellon ja varmistamaan kansalaisyhteiskunnalle avoimet toimintamahdollisuudet;

11.  on huolissaan siitä, että vuoden 2014 terrorismin vastaista lakia käytetään väärin perusvapauksien rajoittamiseen; tukee YK:n asiantuntijoiden pyyntöjä, joiden mukaan lakia olisi tarkistettava sen varmistamiseksi, ettei sitä käytetä sananvapauden, rauhanomaisen kokoontumisen ja yhdistymisvapauden rajoittamiseen;

12.  panee merkille Yhdysvaltojen päätöksen supistaa sotilaallista apuaan Kamerunille, mikä johtuu uskottavista väitteistä, joiden mukaan turvallisuusjoukot ovat loukanneet ihmisoikeuksia räikeästi; kehottaa komissiota tekemään arvioinnin EU:n tuesta turvallisuuspalveluille ja raportoimaan asiasta Euroopan parlamentille; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että Kamerunin viranomaisille annettavalla tuella ei edistetä tai helpoteta ihmisoikeusloukkauksia;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, AKT–EU‑ministerineuvostolle, Afrikan unionin toimielimille sekä Kamerunin hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö