Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2691(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0245/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0423

Prijaté texty
PDF 130kWORD 47k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Kamerun
P8_TA(2019)0423RC-B8-0245/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o Kamerune (2019/2691(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva Antonia Panzeriho o situácii v Kamerune zo 7. marca 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenie z 5. marca 2019 podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) o zhoršujúcej sa politickej a bezpečnostnej situácii v Kamerune,

–  so zreteľom na rôzne vyhlásenia hovorkyne PK/VP o situácii v Kamerune, najmä na vyhlásenie z 31. januára 2019,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie z 9. októbra 2018 volebnej pozorovateľskej misie Africkej únie k prezidentským voľbám v roku 2018 v Kamerune,

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN z 11. decembra 2018 k zásahu proti protestom,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo 6. marca 2019 Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov o stave ľudských práv v Kamerune,

–  so zreteľom na kamerunský zákon o boji proti terorizmu z roku 2014,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ (Dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Kamerun ratifikoval,

–  so zreteľom na ústavu Kamerunskej republiky,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Kamerun čelí súbežne viacerým politickým a bezpečnostným výzvam vrátane hrozieb od skupiny Boko Haram v regióne Ďaleký sever, cezhraničných hrozieb pozdĺž východnej hranice so Stredoafrickou republikou, ako aj vnútornému ozbrojenému separatistickému povstaniu v anglofónnom Severozápadnom a Juhozápadnom regióne;

B.  keďže prezidentské voľby sa v Kamerune konali 7. októbra 2018; keďže voľby boli poznačené podozreniami z podvodov a správami o nezrovnalostiach; keďže prezident Paul Biya je vo funkcii od roku 1982; keďže ústava Kamerunu bola v roku 2008 novelizovaná s cieľom odstrániť obmedzenia volebných období;

C.  keďže stúpenci opozičnej strany Hnutie znovuzrodenia Kamerunu (MRC) pod vedením Maurica Kamta uskutočnili protesty v Douale, Yaoundé, Dshangu, Bafoussame a Bafangu; keďže štátne bezpečnostné sily použili na potlačenie týchto protestov neprimeranú silu vrátane slzotvorného plynu a gumových projektilov;

D.  keďže približne 200 osôb vrátane Maurica Kamta a iných opozičných lídrov bolo v januári 2019 svojvoľne zatknutých a zadržaných bez okamžitého prístupu k advokátovi; keďže medzi trestné činy, z ktorých boli obvinení títo prívrženci opozície vrátane lídra, zahŕňajú povstanie, prejavy nepriateľstva proti vlasti, vzburu, ničenie verejného majetku a tovaru, pohŕdanie prezidentom republiky a zhromažďovania politického charakteru;

E.  keďže 9. apríla 2019 odvolací súd v Centrálnom regióne Kamerunu potvrdil rozhodnutie prijaté v prvej inštancii a odmietol prepustiť Maurica Kamta a šesť ďalších osôb; keďže konanie na odvolacom súde sa uskutočnilo v neprítomnosti Maurica Kamta a jeho právnikov;

F.  keďže kamerunské orgány prijali proti niektorým členom opozície neprimerané kroky, keď podnietili vojenské súdne procesy s niektorými členmi opozície, čo zhoršuje politickú nestabilitu v Kamerune; keďže obžalovaní, ak by boli odsúdení, by mohli čeliť trestu smrti;

G.  keďže kamerunské orgány opakovane obmedzujú slobodu prejavu tým, že vypínajú internet, zastrašujú a zadržiavajú novinárov, odmietajú udeľovať licencie nezávislým médiám a zintenzívňujú politické útoky proti nezávislej tlači;

H.  keďže pretrváva napätie medzi väčšinovou frankofónnou a menšinovou anglofónnou komunitou v Kamerune; keďže Severozápadný a Juhozápadný región Kamerunu sú naďalej prevažne anglický hovoriace s osobitnými vzdelávacími a právnymi systémami;

I.  keďže koncom roka 2016 viedla diskriminácia a relatívne zanedbávanie anglofónnych regiónov a zavedenie francúzskeho právneho systému a jazyka na súdoch a v školách k pokojným štrajkom učiteľov a právnikov, ako aj pokojným demonštráciám;

J.  keďže od októbra 2018 dochádza k vystupňovaniu násilia, pričom bezpečnostné sily vykonávajú rozsiahle operácie, ktorých súčasťou sú často neprimerané použitie násilia a porušovanie ľudských práv vrátane nezákonného zabíjania, znásilnení, násilia páchaného na ženách a deťoch a ničenia majetku;

K.  keďže ozbrojení separatisti páchajú masové únosy vrátane žiakov a študentov, cielené zabíjanie policajtov, zástupcov orgánov presadzovania práva a miestnych orgánov, sú zapojení do vydierania, nútia k týždenným protestom „miest duchov“ a bojkotujú a vypaľujú vzdelávacie inštitúcie a nemocnice, čím tisíckam mladým ľuďom odopierajú prístup k vzdelávaniu a celkovej populácii prístup k zdravotnej starostlivosti;

L.  keďže kríza viedla k tomu, že odhadom 444 000 osôb bolo vysídlených v rámci krajiny a ďalších 32 000 ľudí utieklo do susednej Nigérie; keďže celková humanitárna kríza, ktorej Kamerun čelí, zahŕňa viac ako 600 000 osôb vysídlených v rámci krajiny, približne 35 000 utečencov zo susedných konfliktov a 1,9 milióna ľudí ohrozených nedostatkom potravín;

M.  keďže v rokoch 2018 a 2019 Kamerun zaviedol núdzový plán humanitárnej pomoci pre Severozápadný a Juhozápadný región s prioritou zabezpečiť mnohotvárnu ochranu a pomoc vysídleným osobám a poskytnúť zdravotnú starostlivosť ľuďom postihnutým krízou;

N.  keďže rodovo motivované násilie a prenasledovanie menšín sú aj naďalej závažnými problémami; keďže v kamerunskom trestnom zákonníku sa trestá sexuálny vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia odňatím slobody až na päť rokov; keďže polícia a vojenská polícia naďalej zatýkajú a obťažujú LGBTIQ ľudí;

O.  keďže skupina Boko Haram naďalej pácha závažné porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v regióne Ďaleký Sever vrátane rabovania a ničenia majetku a zabíjania a únosov civilistov;

1.  odsudzuje prípady mučenia, nedobrovoľných zmiznutí a mimosúdneho zabíjania, ktorých sa dopúšťajú bezpečnostné služby a ozbrojení separatisti; vyjadruje osobitné znepokojenie nad účasťou vládnych síl na násilí; vyzýva bezpečnostné sily, aby dodržiavali medzinárodné právo v oblasti ľudských práv pri vykonávaní operácií, a vyzýva vládu, aby prijala okamžité opatrenia na ukončenie násilia a beztrestnosti v krajine;

2.  odsudzuje používanie neprimeranej sily proti protestujúcim a politickým oponentom a porušovanie slobôd tlače, prejavu a zhromažďovania; vyjadruje hlboké poľutovanie nad zatknutím a zadržaním Maurica Kamta a iných pokojných protestujúcich; vyzýva kamerunské orgány na okamžité prepustenie Maurica Kamta a všetkých ostatných osôb zadržaných na základe politicky motivovaných obvinení bez ohľadu na to, či boli zatknutí pred prezidentskými voľbami v roku 2018 alebo po nich;

3.  ďalej vyzýva vládu Kamerunu, aby zastavila akékoľvek prenasledovanie a zastrašovanie politických aktivistov, a to aj zrušením zákazu pokojných politických zhromaždení, demonštrácií a protestov, a aby prijala opatrenia s cieľom zakročiť proti prípadom nenávistných prejavov;

4.  pripomína, že vojenské súdy by za žiadnych okolností nemali mať súdnu právomoc nad civilným obyvateľstvom; pripomína Kamerunu medzinárodné záväzky týkajúce sa zachovania práva všetkých občanov na spravodlivý proces pred nezávislými súdmi;

5.  pripomína, že trest smrti sa v Kamerune nepoužíva od roku 1997; konštatuje, že ide o míľnik na ceste krajiny k jeho úplnému zrušeniu; pripomína absolútny nesúhlas Európskej únie s trestom smrti a vyzýva vládu Kamerunu, aby potvrdila, že nebude žiadať o trest smrti pre politických aktivistov a demonštrantov;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že vláda Kamerunu neberie svoje bezpečnostné sily na zodpovednosť, čo vyostruje násilie a kultúru beztrestnosti; vyzýva na nezávislé a transparentné vyšetrenie použitia sily políciou a bezpečnostnými silami proti protestujúcim a politickým oponentom, a žiada, aby sa voči zodpovedným osobám viedli spravodlivé súdne konania;

7.  naliehavo vyzýva orgány Kamerunu aby prijali všetky potrebné opatrenia v súlade so záväzkami krajiny v oblasti ľudských práv s cieľom ukončiť cyklus násilia; vyzýva najmä vládu, aby zorganizovala inkluzívny politický dialóg zameraný na nájdenie mierového a trvalého riešenia krízy v anglofónnych regiónoch; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo uľahčiť inkluzívny národný mierový dialóg tým, že by ponúklo úlohu sprostredkovateľa;

8.  vyjadruje poľutovanie nad neochotou oboch strán konfliktu zapojiť sa do mierových rozhovorov; naliehavo vyzýva Africkú úniu a Hospodárske spoločenstvo stredoafrických štátov, aby presadzovali organizovanie takýchto rozhovorov, a vyzýva EÚ, aby bola pripravená podporiť tento proces; domnieva sa, že vzhľadom na to, že nedošlo k pokroku, by o kríze v Kamerune mala rokovať Bezpečnostná rada OSN; ďalej vyzýva EÚ, aby využila politický vplyv, ktorý poskytuje rozvojová pomoc a iné dvojstranné programy, na posilnenie ochrany ľudských práv v Kamerune;

9.  naliehavo vyzýva Kamerunskú vládu, aby vybudovala skutočnú, reprezentatívnu a dynamickú demokraciu; vyzýva preto vládu, aby zvolala všetky zainteresované politické subjekty na konsenzuálny prieskum volebného systému s cieľom zabezpečiť slobodný, transparentný a dôveryhodný volebný proces; žiada, aby sa tento proces uskutočnil ešte pred tým, ako sa uskutočnia akékoľvek ďalšie voľby, aby sa podporil mier a predišlo povolebným krízam; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila technickú pomoc s cieľom podporiť Kamerun v jeho úsilí o posilnenie a demokratizáciu volebných postupov;

10.  opätovne zdôrazňuje, že dynamická a nezávislá občianska spoločnosť je nevyhnutná pre dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu; vyjadruje znepokojenie nad tým, že boli zakázané činnosti Kamerunského anglofónneho konzorcia pre občiansku spoločnosť; naliehavo vyzýva vládu, aby zrušila zákaz a zabezpečila otvorený priestor, v ktorom môže pôsobiť občianska spoločnosť;

11.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zákon o boji proti terorizmu z roku 2014 sa zneužíva na obmedzovanie základných slobôd; podporuje žiadosti odborníkov OSN o revíziu zákona s cieľom zabezpečiť, aby sa nezneužíval na obmedzovanie práv na slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania;

12.  berie na vedomie rozhodnutie USA obmedziť vojenskú pomoc Kamerunu z dôvodu dôveryhodných obvinení z hrubého porušovania ľudských práv zo strany bezpečnostných síl; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti vykonala hodnotenie podpory EÚ venovanej bezpečnostným službám, a aby o tom podala správu Európskemu parlamentu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, že žiadna podpora kamerunských orgánov nebude prispievať k porušovaniu ľudských práv alebo ho neuľahčí;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade AKT – EÚ, inštitúciám Africkej únie a vláde a parlamentu Kamerunu.

Posledná úprava: 16. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia