Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2692(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0242/2019

Разисквания :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0424

Приети текстове
PDF 131kWORD 54k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
Бруней
P8_TA(2019)0424RC-B8-0242/2019

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно Бруней (2019/2692(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид изявлението от 3 април 2019 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховния представител) относно прилагането на новия наказателния кодекс в Бруней Даруссалам,

—  като взе предвид насоките на ЕС по отношение на смъртното наказание, по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по отношение на защитниците на правата на човека, както и по отношение на насърчаването и защитата на упражняването от страна на ЛГБТИ лицата на всички права на човека,

—  като взе предвид изявлението от 1 април 2019 г. на върховния комисар по правата на човека на ООН, Мишел Башле, с което тя настоятелно призова Бруней да спре влизането в сила на новия „драконовски“ наказателен кодекс,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, подписана от Бруней през 2015 г.,

—  като взе предвид Конвенцията за правата на детето,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид Декларацията на АСЕАН за правата на човека от 2012 г.,

—  като взе предвид плана за действие между ЕС и АСЕАН за периода 2018 – 2022 г.,

—  като взе предвид политическия диалог относно правата на човека между ЕС и АСЕАН, състоял се на 29 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението от 2 април 2019 г. на заместник-говорителя на Държавния департамент на САЩ относно прилагането на втория и третия етап от Наказателния кодекс, основан на шериата, в Бруней,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че през 2014 г. Бруней въведе Наказателния кодекс, основан на шериата, който трябва да бъде приложен на три етапа; като има предвид, че третият етап на прилагането му влезе в сила на 3 април 2019 г.; като има предвид, че във въпросния трети етап се привеждат в действие разпоредби, сред които смърт чрез пребиване с камъни за сексуални отношения по взаимно съгласие между лица от един и същ пол, за извънбрачни сексуални отношения и за аборт, както и отрязване на крайници за кражба; като има предвид, че кодексът налага смъртно наказание и за обида или оскърбление срещу пророка Мохамед както от мюсюлмани, така и от немюсюлмани; като има предвид, че Наказателният кодекс, основан на шериата, се прилага и за мюсюлмани, и за немюсюлмани, включително чужденци, както и за престъпления, извършени извън страната от граждани или от постоянно пребиваващи лица;

Б.  като има предвид, че деца, които са влезли в пубертета и са осъдени за такива престъпления, могат да получават същите наказания като възрастните; като има предвид, че някои по-малки деца могат да бъдат подложени на бичуване;

В.  като има предвид, че преди въвеждането на Наказателния кодекс, основан на шериата, хомосексуалността се считаше за незаконна в Бруней и се наказваше с до 10 години лишаване от свобода;

Г.  като има предвид, че последните избори в Бруней са проведени през 1962 г.; като има предвид, че султанът изпълнява функциите както на държавен глава, така и на министър-председател, и притежава всички изпълнителни правомощия;

Д.  като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно изтезанията заяви, че всяка форма на телесно наказание противоречи на забраната на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и не може да се счита за законна санкция съгласно международното право; като има предвид, че някои от наказанията, предвидени в Наказателния кодекс, се равняват на изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне, което е забранено от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по която Бруней е страна от 2015 г. насам;

Е.  като има предвид, че разпоредбите на Наказателния кодекс, основан на шериата, нарушават задълженията на Бруней съгласно международното право в областта на правата на човека, включително правото на живот, свободата от изтезания и други форми на малтретиране, свободата на изразяване на мнение, свободата на вероизповедание и правото на неприкосновеност на личния живот; като има предвид, че разпоредбите на кодекса представляват дискриминация, основана на сексуална ориентация, както и срещу жени и срещу религиозни малцинства в Бруней, и могат да подтикват към насилие;

Ж.  като има предвид, че Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS) и Фондът на ООН за населението (UNFPA) посочват, че разпоредбите на Наказателния кодекс на Бруней, които криминализират хомосексуалността и наказват формите на репродуктивно здравеопазване, имат непропорционално въздействие върху жените и ЛГБТИ лицата, като създават пречки за достъпа до здравна информация и услуги, възпрепятстват достъпа до сексуално и репродуктивно здраве и права и се отразяват отрицателно на общественото здраве;

З.  като има предвид, че традицията, религията и културата в Бруней се използват, за да се обоснове дискриминацията срещу жените и ЛГБТИ лицата; като има предвид, че в доклада за Бруней от 11 март 2019 г. на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН се посочва, че се наблюдават дълбоко вкоренени патриархални нагласи и използване на дискриминационни стереотипи, които се отразяват върху академичния и професионалния избор на жените, върху неравностойното им положение на пазара на труда, както и върху брака и семейните отношения; като има предвид, че тези стереотипи са първопричините за насилието срещу жените;

И.  като има предвид, че Бруней е известен със своето мултиетническо население с голямо разнообразие от религии, сред които ислям, християнство, будизъм, хиндуизъм и различни местни религии, които съжителстват в мир; като има предвид, че в конституцията на Бруней се признава свободата на вероизповедание и се посочва, че „всички религии могат да бъдат практикувани в мир и хармония от страна на лицата, които ги изповядват“; като има предвид, че въпреки конституцията на Бруней правителството е забранило проповядването и преподаването на всички религии освен исляма и всякакви публични празненства за Коледа;

Й.  като има предвид, че Бруней де факто е наложил мораториум върху прилагането на смъртното наказание, като последната екзекуция е извършена през 1957 г.; като има предвид, че с Наказателния кодекс, основан на шериата, ефективно ще се въведе отново смъртното наказание, ако той бъде приложен; като има предвид, че ЕС осъжда смъртното наказание, независимо къде и кога се прилага то;

К.  като има предвид, че приемането на новите закони предизвика международно възмущение и призиви за бойкот на хотелите, собственост на Инвестиционната агенция на Бруней (ИАБ); като има предвид, че тази агенция е част от Министерството на финансите и икономиката на Бруней и притежава редица инвестиционни проекти по целия свят; като има предвид, че ИАБ е заявила, че нейните основни ценности включват взаимно уважение и положителна оценка на различията и многообразието;

Л.  като има предвид, че Бруней е ратифицирал само две основни международни конвенции на ООН в областта на правата на човека, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените; като има предвид, че третият цикъл на всеобщия периодичен преглед на Бруней ще започне на 10 май 2019 г.;

М.  като има предвид, че ЕС спря преговорите за споразумение за партньорство и сътрудничество с Бруней;

1.  решително осъжда влизането в сила на ретроградния наказателен кодекс, основан на шериата; настоятелно призовава органите на Бруней да го отменят незабавно и да гарантират, че законите на Бруней зачитат международното право и международните стандарти в съответствие със задълженията на Бруней по силата на международните инструменти в областта на правата на човека, включително по отношение на сексуалните малцинства, религиозните малцинства и невярващите;

2.  осъжда отново смъртното наказание; призовава Бруней да продължи мораториума си върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

3.  остро осъжда прибягването до изтезания и жестокото, унизително и нечовешко отнасяне при всякакви обстоятелства; подчертава, че разпоредбите на Наказателния кодекс, основан на шериата, нарушават задълженията на Бруней съгласно международното право в областта на правата на човека и че наказанията съгласно този кодекс нарушават разпоредбите на обичайното международно право, забраняващи изтезанията и други форми на малтретиране;

4.  изразява дълбока загриженост поради факта, че докато много държави декриминализират сексуалните отношения по взаимно съгласие между лица от един и същи пол, Бруней за съжаление става седмата държава, която наказва хомосексуалните отношения по взаимно съгласие със смъртно наказание; призовава органите на Бруней да зачитат международните права на човека и да декриминализират хомосексуалността;

5.  призовава органите на Бруней да гарантират принципа на равенство пред закона на всички граждани и зачитане на основните права на всички граждани, без да се прави разлика на каквото и да било основание, включително пол, сексуална ориентация, раса или религия; изразява силна загриженост във връзка с евентуалното прилагане на наказателното право спрямо деца; призовава Бруней при никакви обстоятелства да не прилага смъртно наказание, изтезания или лишаване от свобода за деца;

6.  призовава органите на Бруней да зачитат изцяло религиозната свобода в Султаната, както е посочено в неговата конституция, и да позволят публичното честване на всички религиозни празници, включително Коледа; подчертава, че законодателството в това отношение трябва стриктно да спазва правата на човека;

7.  насърчава органите на Бруней да подпомагат политическия диалог с ключови участници от гражданското общество, организации за защита на правата на човека, религиозни институции и бизнес организации както в Бруней, така и извън него, с цел насърчаване и гарантиране на правата на човека на територията на страната; подчертава правото да се изразяват критични или саркастични мнения като законно упражняване на свободата на изразяване на мнение, залегнало в международната рамка за правата на човека;

8.  настоятелно приканва Бруней да ратифицира останалите основни международни инструменти на ООН в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; призовава органите на Бруней да отправят постоянна покана за посещаване в рамките на всички специални процедури на Съвета на ООН по правата на човека;

9.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), в случай на ефективно прилагане на Наказателния кодекс, основан на шериата, да предвиди приемането на равнище ЕС на ограничителни мерки, свързани със сериозни нарушения на правата на човека, включително замразяване на активи и забрана за издаване на визи;

10.  призовава върховния представител/заместник-председател да поднови преговорите за споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Бруней, при условие че разпоредбите на Наказателния кодекс са в съответствие с международното право и международните стандарти в областта на правата на човека;

11.  подчертава работата на защитниците на правата на човека за насърчаването и защитата на правата на ЛГТБИ лицата; призовава институциите на ЕС да засилят подкрепата си за организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека в Бруней;

12.  призовава делегацията на ЕС в Индонезия и Бруней Даруссалам в Джакарта, делегацията на ЕС към АСЕАН и ЕСВД да наблюдават отблизо положението и да се консултират с органите, посланиците и представителите на Бруней в тази връзка; призовава ЕСВД да включи положението в Бруней като точка в дневния ред на следващия политически диалог между АСЕАН и ЕС относно правата на човека;

13.  насърчава държавите членки да участват активно в предстоящия универсален периодичен преглед, който ще се проведе от 6 до 17 май 2019 г. и ще разгледа положението с правата на човека в Бруней;

14.  подчертава, че докато настоящият наказателен кодекс е в сила, институциите на ЕС трябва да разгледат възможността за съставяне на черен списък на хотелите, които са собственост на Инвестиционната агенция на Бруней;

15.  призовава ЕС и неговите държави членки да спазват международната правна рамка по отношение на достъпа до процедурите за предоставяне на убежище и до разрешения за пребиваване по причини от хуманитарен характер за жертвите на настоящия наказателен кодекс на Бруней;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на върховния комисар на ООН по правата на човека, на Комисията на ООН за положението на жените, на Съвета на ООН по правата на човека, на Секретариата на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на султана на Бруней, Хасанал Болкиа, както и на правителството на Бруней.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност