Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2692(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0242/2019

Rasprave :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0424

Usvojeni tekstovi
PDF 124kWORD 52k
Četvrtak, 18. travnja 2019. - Strasbourg
Brunej
P8_TA(2019)0424RC-B8-0242/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Bruneju (2019/2692(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 3. travnja 2019. o provedbi kaznenog zakona u Bruneju Darussalamu,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o smrtnoj kazni, Smjernice EU-a o mučenju i drugim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupcima ili kažnjavanju, Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava i Smjernice EU-a o promicanju i zaštiti svih ljudskih prava pripadnika zajednice LGBTI,

–  uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet od 1. travnja 2019. u kojoj se Brunej potiče na to da zaustavi stupanje na snagu novog „drakonskog” kaznenog zakona,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koju je Brunej potpisao 2015.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju ASEAN-a o ljudskim pravima iz 2012.,

–  uzimajući u obzir akcijski plan ASEAN-a i EU-a za razdoblje 2018. – 2022.,

–  uzimajući u obzir politički dijalog ASEAN-a i EU-a o ljudskim pravima koji se održao 29. studenoga 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu zamjenika glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova SAD-a od 2. travnja 2019. o provedbi 2. i 3. faze šerijatskog kaznenog zakona u Bruneju,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Brunej 2014. godine uveo šerijatski kazneni zakon koji je trebao biti proveden u tri faze; budući da je treća faza provedbe stupila na snagu 3. travnja 2019.; budući da u sklopu treće faze na snagu stupaju odredbe koje uključuju usmrćivanje kamenovanjem kao kaznu za sporazumni spolni odnos između partnera istog spola, izvanbračni spolni odnos i pobačaj, kao i amputaciju udova zbog krađe; budući da se u tom zakonu također propisuje smrtna kazna zbog uvrede ili klevete usmjerene protiv proroka Muhameda, koja se primjenjuje i na muslimane i na one koji nisu muslimani; budući da se šerijatski zakon primjenjuje i na muslimane i na one koji nisu muslimani, uključujući strance, kao i na kaznena djela koja su građani ili osobe sa stalnim boravištem u Bruneju počinili izvan zemlje;

B.  budući da se djeci koja su ušla u pubertet i koja su osuđena za predmetna kaznena djela mogu izreći jednake kazne kao i odraslim osobama; budući da neka mlađa djeca mogu biti podvrgnuta bičevanju;

C.  budući da je prije uvođenja šerijatskog kaznenog zakona homoseksualnost u Bruneju bila nezakonita i kažnjiva zatvorskom kaznom u trajanju do 10 godina;

D.  budući da su posljednji izbori u Bruneju održani 1962. godine; budući da sultan obnaša položaje i čelnika države i premijera te ima punu izvršnu vlast;

E.  budući da je posebni izvjestitelj UN-a za mučenje izjavio da je svaki oblik tjelesnog kažnjavanja u suprotnosti sa zabranom mučenja i ostalih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te da se tjelesno kažnjavanje u okviru međunarodnog prava ne može smatrati zakonitim oblikom sankcija; budući da se neke od kazni koje su sadržane u tom kaznenom zakonu mogu smatrati mučenjem ili okrutnim, neljudskim ili ponižavajućim postupcima koji su zabranjeni Konvencijom protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja čiji je Brunej potpisnik od 2015.;

F.  budući da odredbe šerijatskog kaznenog zakona krše obveze Bruneja na temelju međunarodnog prava o ljudskim pravima, uključujući pravo na život, slobodu od mučenja i drugih oblika zlostavljanja, slobodu izražavanja i vjeroispovijesti te pravo na privatnost; budući da se odredbama tog zakona ljudi diskriminiraju na temelju seksualne orijentacije, da se njima diskriminiraju žene i vjerske manjine u Bruneju i da te odredbe mogu poticati na nasilje;

G.  budući da su Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS) i Fond Ujedinjenih naroda za stanovništvo (UNFPA) naveli da odredbe brunejskog kaznenog zakona kojima se kriminalizira homoseksualnost i kažnjavaju određeni oblici usluga reproduktivnog zdravlja imaju nerazmjeran utjecaj na žene i pripadnike zajednice LGBTI jer stvaraju prepreke za pristup zdravstvenim informacijama i uslugama, onemogućuju pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima te negativno utječu na javno zdravlje;

H.  budući da se tradicija, religija i kultura u Bruneju koriste kao opravdanje za diskriminaciju žena i pripadnika zajednice LGBTI; budući da se u izvješću o Bruneju, koje je 11. ožujka 2019. objavio Ured visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava, navodi da su u zemlji prisutni duboko ukorijenjeni patrijarhalni stavovi i uporaba diskriminacijskih stereotipa, što se odražava u akademskom i profesionalnom izboru žena te njihovu nejednakom položaju na tržištu rada, kao i u bračnim i obiteljskim odnosima; budući da su ti stereotipi temeljni uzroci nasilja nad ženama;

I.  budući da je Brunej poznat po svojemu multietničkom stanovništvu čiji pripadnici prakticiraju veći broj različitih religija, uključujući islam, kršćanstvo, budizam, hinduizam i razne autohtone religije, i pritom vode miran suživot; budući da se u Ustavu Bruneja priznaje vjerska sloboda te se propisuje da „osobe svih vjeroispovijesti svoju religiju mogu prakticirati u miru i skladu”; budući da je vlada, unatoč Ustavu Bruneja, zabranila propagiranje i podučavanje svih religija osim islama, kao i sve javne proslave Božića;

J.  budući da u Bruneju postoji de facto moratorij na primjenu smrtne kazne, a posljednje je pogubljenje provedeno 1957.; budući da će se, u slučaju da se šerijatski kazneni zakon provede, efektivno ponovno uvesti smrtna kazna; budući da EU osuđuje smrtnu kaznu u svim zemljama i u svim okolnostima;

K.  budući da je donošenje novih zakona izazvalo međunarodno zgražanje i pozive na bojkot hotela koji su u vlasništvu Brunejske investicijske agencije (BIA); budući da je ta agencija dio brunejskog Ministarstva financija i gospodarstva te je vlasnica brojnih ulagačkih projekata diljem svijeta; budući da je BIA navela da njezine ključne vrijednosti obuhvaćaju međusobno poštovanje i pozitivno vrednovanje razlika i raznolikosti;

L.  budući da je Brunej ratificirao samo dvije temeljne međunarodne konvencije UN-a o ljudskim pravima, točnije Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena; budući da će treći ciklus univerzalnog periodičnog pregleda Bruneja započeti 10. svibnja 2019.;

M.  budući da je EU obustavio pregovore o sporazumu o partnerstvu i suradnji s Brunejem;

1.  snažno osuđuje stupanje na snagu nazadnog šerijatskog kaznenog zakona; poziva vlasti Bruneja da taj zakon odmah stave izvan snage i da se pobrinu za to da zakoni Bruneja budu u skladu s međunarodnim pravom i normama te s obvezama te zemlje u okviru međunarodnih instrumenata u području ljudskih prava, među ostalim i u pogledu seksualnih i vjerskih manjina te nevjernika;

2.  ponovno osuđuje smrtnu kaznu; poziva vlasti Bruneja da nastave prakticirati moratorij na smrtnu kaznu kao korak prema njezinu ukidanju;

3.  oštro osuđuje uporabu mučenja te okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka u svim okolnostima; naglašava da odredbe šerijatskog kaznenog zakona krše obveze Bruneja na temelju međunarodnog prava o ljudskim pravima i da se izricanjem kazni u okviru tog zakona krše zabrane mučenja i drugih oblika zlostavljanja koje postoje u okviru običajnog međunarodnog prava;

4.  duboko je zabrinut zbog toga što je, dok mnoge zemlje dekriminaliziraju sporazumno istospolno ponašanje, Brunej nažalost postao sedma zemlja koja sporazumne homoseksualne spolne odnose kažnjava smrtnom kaznom; poziva brunejske vlasti da poštuju međunarodna ljudska prava i dekriminaliziraju homoseksualnost;

5.  poziva vlasti Bruneja da zajamče načelo jednakosti svih građana pred zakonom i poštovanje temeljnih prava svih građana, bez ikakve diskriminacije, među ostalim i diskriminacije na temelju roda, spolne orijentacije, rase ili vjeroispovijesti; izrazito je zabrinut zbog moguće primjene kaznenog prava na djecu; poziva Brunej da ni u kojem slučaju na takvu djecu ne primjenjuje smrtnu kaznu, mučenje ili kaznu zatvora;

6.  poziva vlasti Bruneja da u potpunosti poštuju vjersku slobodu u sultanatu, kako je propisano Ustavom te zemlje, i da dopuste javno obilježavanje svih vjerskih festivala, uključujući i Božić; naglašava da zakonodavstvo u tom području mora biti strogo u skladu s ljudskim pravima;

7.  potiče vlasti Bruneja da potiču politički dijalog s ključnim dionicima iz civilnog društva, organizacijama za ljudska prava, vjerskim ustanovama i poslovnim organizacijama, i u Bruneju i izvan njega, kako bi se poticala i štitila ljudska prava na teritoriju Bruneja; ističe pravo na izražavanje kritičkih ili satiričnih mišljenja kao legitimno ostvarivanje slobode izražavanja koja je sadržana u okviru za međunarodna ljudska prava;

8.  potiče Brunej da ratificira preostale ključne instrumente UN-a u području međunarodnih ljudskih prava, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka; poziva vlasti Bruneja da upute trajni poziv predstavnicima svih posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava da posjete zemlju;

9.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da u slučaju stvarne provedbe šerijatskog kaznenog zakona razmotri donošenje ograničenih mjera na razini EU-a u vezi s teškim povredama ljudskih prava, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza;

10.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije da kao uvjet za ponovno pokretanje pregovora između EU-a i Bruneja o sporazumu o partnerstvu i suradnji postavi usklađivanje kaznenog zakona s međunarodnim pravom i standardima u pogledu međunarodnih ljudskih prava;

11.  ističe rad boraca za ljudska prava u promicanju i zaštiti prava pripadnika zajednice LGBTI; poziva institucije EU-a da povećaju svoju potporu organizacijama civilnog društva i borcima za ljudska prava u Bruneju;

12.  poziva Delegaciju EU-a u Indoneziji i Bruneju Darussalamu koja je smještena u Jakarti te Delegaciju EU-a pri ASEAN-u i ESVD da pomno prate situaciju i da se s tim u vezi savjetuju s brunejskim vlastima, veleposlanicima i predstavnicima; poziva ESVD da stanje u Bruneju uključi kao točku dnevnog reda u sklopu predstojećeg političkog dijaloga ASEAN-a i EU-a o ljudskim pravima;

13.  potiče države članice da aktivno sudjeluju u nadolazećem univerzalnom periodičkom pregledu koji će se održati od 6. do 17. svibnja 2019. i u sklopu kojeg će se razmatrati poštovanje ljudskih prava u Bruneju;

14.  naglašava da institucije EU-a moraju razmatrati mogućnost stavljanja hotela u vlasništvu Brunejske investicijske agencije na crnu listu dok god je sadašnji kazneni zakon na snazi;

15.  poziva EU i njegove države članice da poštuju međunarodni pravni okvir u pogledu pristupa postupcima azila i humanitarne zaštite za žrtve aktualnoga kaznenog zakona Bruneja;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava, Komisiji UN-a o statusu žena, Tajništvu ASEAN-a, Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava, sultanu Bruneja Hassanalu Bolkiahu i vladi Bruneja.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti