Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2692(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0242/2019

Dezbateri :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0424

Texte adoptate
PDF 123kWORD 52k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg
Brunei
P8_TA(2019)0424RC-B8-0242/2019

Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la Brunei (2019/2692(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația din 3 aprilie 2019 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintei Comisiei Europene/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la punerea în aplicare a codului penal în Brunei Darussalam,

–  având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, privind tortura și alte tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante, privind apărătorii drepturilor omului, precum și pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele LGBTI;

–  având în vedere declarația din 1 aprilie 2019 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, prin care îndeamnă Brunei să suspende intrarea în vigoare a noului cod penal „draconic”,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pe care Brunei a semnat-o în 2015,

–  având în vedere Convenția cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere Declarația ASEAN privind drepturilor omului din 2012,

–  având în vedere planul de acțiune ASEAN-UE pentru perioada 2018-2022,

–  având în vedere dialogul ASEAN-UE în materie de politici pe tema drepturilor omului desfășurat la 29 noiembrie 2017,

–  având în vedere declarația din 2 aprilie 2019 a purtătorului de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat al SUA privind punerea în aplicare a etapelor a doua și a treia a codului penal întemeiat pe șaria în Brunei;

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în 2014, Brunei a introdus codul penal întemeiat pe șaria, care urmează să fie pus în aplicare în trei etape; întrucât cea de a treia etapă a punerii în aplicare a intrat în vigoare la 3 aprilie 2019; întrucât în această etapă se vor aplica dispoziții care includ moartea prin lapidare pentru relații homosexuale consensuale, sex extraconjugal și avort, precum și amputarea membrelor pentru furt; întrucât acest cod impune, de asemenea, pedeapsa cu moartea pentru insultarea sau defăimarea profetului Mohammad atât de către musulmani, cât și de nemusulmani; întrucât codul penal întemeiat pe șaria se aplică atât musulmanilor, cât și nemusulmanilor, inclusiv străinilor, precum și în cazul infracțiunilor comise în afara țării de către cetățeni sau rezidenții permanenți;

B.  întrucât copiii care au ajuns la pubertate și sunt condamnați pentru infracțiunile în cauză pot primi aceleași pedepse precum adulții; întrucât unii copii mai mici pot fi pedepsiți prin biciuire;

C.  întrucât, înainte de introducerea codului penal întemeiat pe șaria, homosexualitatea era ilegală în Brunei și era pedepsită cu până la 10 ani de închisoare;

D.  întrucât ultimele alegeri au avut loc în Brunei în 1962; întrucât sultanul ocupă atât funcția de șef de stat, cât și de prim-ministru și deține autoritatea executivă deplină;

E.  întrucât Raportorul special al ONU privind tortura a afirmat că orice formă de pedeapsă corporală este contrară interzicerii torturii și a altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante și nu poate fi considerată o sancțiune legală în temeiul dreptului internațional; întrucât unele dintre pedepsele care figurează în codul penal implică tortură, tratamente cu cruzime, inumane și degradante, interzise prin Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pe care statul Brunei a semnat-o în 2015;

F.  întrucât dispozițiile codului penal întemeiat pe șaria încalcă obligațiile statului Brunei în temeiul dreptului internațional în materie de drepturile omului, inclusiv dreptul la viață, dreptul de a nu fi supus torturii și altor rele tratamente, libertatea de exprimare, libertatea religioasă și dreptul la viață privată; întrucât dispozițiile codului discriminează pe motive de orientare sexuală, precum și femeile și minoritățile religioase din Brunei, și pot incita la violență;

G.  întrucât Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV și SIDA (UNAIDS) și Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) au declarat că dispozițiile codului penal din Brunei care incriminează homosexualitatea și sancționează formele de asistență medicală pentru sănătatea reproductivă au un impact disproporționat asupra femeilor și persoanelor LGBTI, împiedicând accesul la informații și servicii medicale, la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente și afectând negativ sănătatea publică;

H.  întrucât, în Brunei, se utilizează tradiția, religia și cultura pentru a justifica discriminarea împotriva femeilor și a persoanelor LGBTI; întrucât în raportul privind Brunei din 11 martie 2019 al Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului se afirmă că există atitudini patriarhale adânc înrădăcinate și stereotipuri discriminatorii care se reflectă în opțiunile universitare și profesionale ale femeilor, în poziția lor inegală pe piața muncii, precum și în căsătorie și în relațiile de familie; întrucât aceste stereotipuri constituie cauzele profunde ale violenței împotriva femeilor;

I.  întrucât statul Brunei este cunoscut pentru populația sa multietnică, cu o mare varietate de religii, inclusiv islamul, creștinismul, budismul, hinduismul și diverse religii indigene, care coexistă în mod pașnic; întrucât constituția statului Brunei recunoaște libertatea religioasă și prevede că „toate religiile pot fi practicate în pace și armonie de către adepții acestora”; întrucât, în pofida constituției statului Brunei, guvernul a interzis prozelitismul și predarea tuturor religiilor, cu excepția islamului, precum și toate sărbătorile publice de Crăciun;

J.  întrucât Brunei dispune de un moratoriu de facto privind utilizarea pedepsei capitale, ultima execuție fiind efectuată în 1957; întrucât codul penal întemeiat pe șaria va reintroduce efectiv pedeapsa capitală în cazul în care este pus în aplicare; întrucât UE condamnă pedeapsa cu moartea oricând și oriunde;

K.  întrucât adoptarea noilor legi a provocat indignare la nivel internațional și a determinat boicotarea hotelurilor aflate în proprietatea Brunei Investment Agency (BIA); întrucât această agenție face parte din Ministerul Finanțelor și Economiei din Brunei și deține diverse proiecte de investiții în întreaga lume; întrucât BIA a afirmat că valorile sale principale includ respectul reciproc și valorizarea pozitivă a diferenței și a diversității;

L.  întrucât Brunei a ratificat numai două convenții internaționale de bază ale ONU privind drepturile omului, și anume Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei; întrucât al treilea ciclu al evaluării periodice universale a statului Brunei va fi lansat la 10 mai 2019;

M.  întrucât UE a suspendat negocierile pentru un acord de parteneriat și cooperare cu Brunei;

1.  condamnă cu fermitate intrarea în vigoare a codului penal retrograd întemeiat pe șaria; îndeamnă autoritățile din Brunei să îl abroge imediat și să se asigure că legislația statului Brunei respectă dreptul și standardele internaționale, în conformitate cu obligațiile care îi revin statului Brunei în temeiul instrumentelor internaționale privind drepturile omului, inclusiv în ceea ce privește minoritățile sexuale, minoritățile religioase și ateii;

2.  condamnă încă o dată pedeapsa cu moartea; invită statul Brunei să își mențină moratoriul privind aplicarea pedepsei capitale, ca un pas către abolirea acesteia;

3.  condamnă cu fermitate utilizarea torturii și a tratamentelor cu cruzime, degradante și inumane în toate circumstanțele; subliniază că dispozițiile codului penal întemeiat pe șaria încalcă obligațiile care îi revin statului Brunei în temeiul dreptului internațional în materie de drepturi ale omului și că sancțiunile impuse în temeiul acestui cod constituie o încălcare a dreptului internațional cutumiar, care interzice tortura și alte rele tratamente;

4.  este profund îngrijorat de faptul că, în timp ce numeroase țări dezincriminează relațiile homosexuale consensuale, Brunei a devenit, din păcate, a șaptea țară care le sancționează aplicând pedeapsa cu moartea; invită autoritățile din Brunei să respecte drepturile internaționale ale omului și să dezincrimineze homosexualitatea;

5.  invită autoritățile din Brunei să asigure egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii și respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor, fără deosebire, indiferent de motive, cum ar fi genul, orientarea sexuală, rasa sau religia; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la posibila aplicare a dreptului penal în cazul copiilor; solicită statului Brunei să nu aplice în nicio circumstanță pedeapsa capitală, tortura și pedeapsa cu închisoarea în cazul copiilor;

6.  solicită autorităților din Brunei să respecte pe deplin libertatea religioasă în sultanat, astfel cum prevede propria constituție, și să permită celebrarea publică a tuturor sărbătorilor religioase, inclusiv a Crăciunului; subliniază că legislația în acest sens trebuie să respecte cu strictețe drepturile omului;

7.  încurajează autoritățile din Brunei să promoveze dialogul politic cu principalele părți interesate din societatea civilă, cu organizațiile de apărare a drepturilor omului, cu instituțiile religioase și cu organizațiile comerciale, atât în Brunei, cât și în afara lui, cu scopul de a promova și a proteja drepturile omului pe teritoriul său; subliniază dreptul de a exprima opinii critice sau satirice ca o exercitare legitimă a libertății de exprimare, consacrată în cadrul internațional al drepturilor omului;

8.  îndeamnă Brunei să ratifice restul de instrumente internaționale de bază ale ONU privind drepturile omului, inclusiv Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante; solicită autorităților din Brunei să trimită o invitație permanentă de a vizita țara în cadrul tuturor procedurilor speciale ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului;

9.  invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), în cazul unei puneri în aplicare efective a codului penal întemeiat pe șaria, să ia în considerare adoptarea la nivelul UE a unor măsuri restrictive legate de încălcări grave ale drepturilor omului, cum ar fi înghețarea activelor și interdicția de a acorda vize;

10.  invită VP/ÎR să relanseze negocierile pentru Acordul de parteneriat și cooperare UE-Brunei, sub rezerva conformității codului penal cu dreptul internațional și cu standardele internaționale privind drepturile omului;

11.  evidențiază activitatea de promovare și protejare a drepturilor persoanelor LGBTI desfășurate de apărătorii drepturilor omului; invită instituțiile UE să acorde mai mult sprijin organizațiilor societății civile și apărătorilor drepturilor omului din Brunei;

12.  invită delegația UE în Indonezia și în Brunei Darussalam de la Jakarta, delegația UE la ASEAN și SEAE să monitorizeze îndeaproape situația și să se consulte cu autoritățile din Brunei, ambasadorii și reprezentanții în această privință; invită SEAE să includă situația din Brunei ca punct pe ordinea de zi a următorului dialog în materie de politici privind drepturile omului dintre UE și ASEAN;

13.  încurajează statele membre să participe în mod activ la viitoarea evaluare periodică universală, care va avea loc în perioada 6-17 mai 2019 și care va examina situația drepturilor omului din Brunei;

14.  subliniază că, atât timp cât actualul cod penal va fi în vigoare, instituțiile UE trebuie să ia în considerare înscrierea pe o listă neagră a hotelurilor aflate în proprietatea Brunei Investment Agency;

15.  solicită UE și statelor sale membre să respecte cadrul juridic internațional în ceea ce privește accesul la procedurile de azil și la protecția umanitară pentru victimele codului penal actual al Brunei;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Comisiei ONU pentru statutul femeii, Consiliului ONU pentru drepturile omului, Secretariatului ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, sultanului din Brunei, Hassanal Bolkiah, și guvernului din Brunei.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate