Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0805(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0192/2019

Внесени текстове :

A8-0192/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0425

Приети текстове
PDF 115kWORD 50k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания *
P8_TA(2019)0425A8-0192/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (07770/2019),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0152/2019),

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(1), и по-специално член 26а, параграф 2 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0192/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност