Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0805(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0192/2019

Předložené texty :

A8-0192/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0425

Přijaté texty
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk
Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem *
P8_TA(2019)0425A8-0192/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (07770/2019),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0152/2019),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(1), a zejména na čl. 26a odst. 2 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0192/2019),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí