Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0805(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0192/2019

Teksty złożone :

A8-0192/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0425

Teksty przyjęte
PDF 119kWORD 48k
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg
Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią *
P8_TA(2019)0425A8-0192/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (07770/2019),

–  uwzględniając art. 39 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego Traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0152/2019),

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(1), w szczególności jej art. 26a ust. 2,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0192/2019),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności