Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0805(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0192/2019

Texte depuse :

A8-0192/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0425

Texte adoptate
PDF 111kWORD 48k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg
Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală *
P8_TA(2019)0425A8-0192/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (07770/2019),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0152/2019),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(1), în special articolul 26a alineatul (2),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0192/2019),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate