Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0805(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0192/2019

Predkladané texty :

A8-0192/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0425

Prijaté texty
PDF 121kWORD 42k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg
Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom *
P8_TA(2019)0425A8-0192/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07770/2019),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0152/2019),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26a ods. 2,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0192/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

Posledná úprava: 16. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia