Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0805(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0192/2019

Ingivna texter :

A8-0192/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0425

Antagna texter
PDF 112kWORD 42k
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg
Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark *
P8_TA(2019)0425A8-0192/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark (07770/2019 – C8–0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (07770/2019),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0152/2019),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(1), särskilt artikel 26a.2,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8–0192/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy