Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0113(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0422/2018

Předložené texty :

A8-0422/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0428

Přijaté texty
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk
Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I
P8_TA(2019)0428A8-0422/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0239),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 50 odst. 1 a 50 odst. 2 písm. b), c), f) a g) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0166/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0422/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 24.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
P8_TC1-COD(2018)0113

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2019/1151.)

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí