11 октомври 2019 г.
P8_TA-PROV(2019)0429(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г., с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния
(COM(2018)0241 ; C8-0167/2018 ; 2018/0114(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 535kWORD 139k
Правна информация - Политика за поверителност