11. listopada 2019.
P8_TA-PROV(2019)0429(COR01)
ISPRAVAK
stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 18. travnja 2019. s ciljem donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela
(COM(2018)0241 ; C8-0167/2018 ; 2018/0114(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 460kWORD 125k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti