11. októbra 2019
P8_TA-PROV(2019)0429(COR01)
KORIGENDUM
k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
(COM(2018)0241 ; C8-0167/2018 ; 2018/0114(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 490kWORD 128k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia