Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0043(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0390/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0390/2018

Viták :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Szavazatok :

PV 18/04/2019 - 10.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0432

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 47k
2019. április 18., Csütörtök - Strasbourg
Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0094),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 53. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0113/2018),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 114. cikkére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. március 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0390/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 367., 2018.10.10., 56. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 18-án került elfogadásra a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0043

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/2162 irányelvvel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Nyilatkozat az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő módosításáról

A [fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre] irányuló javaslat 16. cikkében meghatározott, a fedezett kötvények külön likviditási pufferére vonatkozó követelmények átfedésben lehetnek a hitelintézetekre vonatkozó, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti általános likviditási puffer fenntartására vonatkozó követelményekkel.

Ennek az átfedésnek a megszüntetése és egyúttal annak biztosítása érdekében, hogy a fedezett kötvényekre vonatkozó külön likviditási puffert a likviditásfedezeti mutató (LCR) által lefedett időszakban is alkalmazzák, a Bizottság hajlandó az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításával rendezni a fedezett kötvények különleges helyzetét. Ezt a módosítást időben el kell fogadni ahhoz, hogy az a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények felügyeletéről szóló irányelv alkalmazásának kezdőnapja előtt hatályba léphessen.

Utolsó frissítés: 2020. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat