Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0043(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0390/2018

Pateikti tekstai :

A8-0390/2018

Debatai :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0432

Priimti tekstai
PDF 132kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0094),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 53 bei 114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0113/2018),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0390/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 367, 2018 10 10, p. 56.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/… dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES
P8_TC1-COD(2018)0043

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2019/2162.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Pareiškimas dėl Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 pakeitimo, susijusio su kredito įstaigoms taikomais padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimais

Pasiūlymo dėl [Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES] 16 straipsnyje nustatyti specialios padengtųjų obligacijų likvidumo atsargos reikalavimai gali dubliuotis su Deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nustatytais reikalavimais kredito įstaigoms turėti bendrą likvidumo atsargą.

Siekdama spręsti šio dubliavimosi problemą ir kartu užtikrinti, kad speciali padengtųjų obligacijų likvidumo atsarga būtų taikoma ir laikotarpiu, kuriam taikomas padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR), Komisija nori iš dalies pakeisti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61, kad atsižvelgtų į konkrečią padėtį, susijusią su padengtosiomis obligacijomis. Tokį pakeitimą reikėtų priimti laiku, kad jis galėtų įsigalioti prieš Direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros taikymo pradžios datą.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika