Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0043(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0390/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0390/2018

Debates :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Balsojumi :

PV 18/04/2019 - 10.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0432

Pieņemtie teksti
PDF 129kWORD 49k
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - Strasbūra
Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0094),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. pantu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0113/2018),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 20. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0390/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 367,10.10.2018.,56. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 18. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/... par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES
P8_TC1-COD(2018)0043

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2019/2162.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Paziņojums par izmaiņām Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 attiecībā uz likviditātes seguma prasībām kredītiestādēm

Priekšlikuma [Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES] 16. pantā izklāstītās prasības var pārklāties ar Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 noteiktajām prasībām kredītiestādēm saglabāt vispārējas likviditātes rezerves.

Lai novērstu šo pārklāšanos un vienlaikus nodrošinātu, ka nodalīta likviditātes rezerve segtajām obligācijām tiek piemērota arī likviditātes seguma koeficienta (LCR) aptvertajā periodā, Komisija vēlas grozīt Deleģēto regulu (ES) 2015/61 nolūkā ņemt vērā segto obligāciju īpašo situāciju. Šāds grozījums būtu jāpieņem laikus, lai tas varētu stāties spēkā pirms dienas, kad sāk piemērot direktīvu par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju uzraudzību.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika