Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0043(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0390/2018

Texte depuse :

A8-0390/2018

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0432

Texte adoptate
PDF 139kWORD 53k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg
Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0094),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 53 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0113/2018),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0390/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 367, 10.10.2018, p. 56.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE
P8_TC1-COD(2018)0043

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/2162.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație cu privire la modificarea Regulamentului delegat (UE) 2015/61 în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit

Cerințele referitoare la o rezervă de lichiditate specifică pentru obligațiunile garantate prevăzute la articolul 16 din propunerea de [directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE] pot conduce la o suprapunere cu cerințele aplicabile instituțiilor de credit de a menține o rezervă de lichiditate generală, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat (UE) 2015/61.

Pentru a aborda această suprapunere, asigurând, în același timp, aplicarea unei rezerve de lichiditate specifice pentru obligațiunile garantate inclusiv în perioada acoperită de indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR), Comisia este dispusă să modifice Regulamentul delegat (UE) 2015/61 pentru a ține cont de situația specifică a obligațiunilor garantate. O astfel de modificare ar trebui să fie adoptată în timp util astfel încât să poată intra în vigoare înainte de data aplicării Directivei privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea obligațiunilor garantate.”

Ultima actualizare: 29 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate