Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0179(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0363/2018

Předložené texty :

A8-0363/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0435

Přijaté texty
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk
Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I
P8_TA(2019)0435A8-0363/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0354),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0208/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0363/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 97.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 24.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 /… o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
P8_TC1-COD(2018)0179

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/2088.)

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí