Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2683(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0241/2019

Testi mressqa :

B8-0241/2019

Dibattiti :

PV 18/04/2019 - 3
CRE 18/04/2019 - 3

Votazzjonijiet :

PV 18/04/2019 - 10.21
CRE 18/04/2019 - 10.21
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0441

Testi adottati
PDF 148kWORD 57k
Il-Ħamis, 18 ta' April 2019 - Strasburgu
Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali
P8_TA(2019)0441B8-0241/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali (2019/2683(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Novembru 2018 (COM(2018)0734) bit-titlu "Lejn qafas tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali" (minn hawn 'il quddiem "il-Komunikazzjoni"),

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u, b'mod partikolari, l-Artikolu 191(2) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 tad-19 ta' April 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 tal-4 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi(6),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli(7),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (minn hawn 'il quddiem "ir-Regolament CLP")(8),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (minn hawn 'il quddiem "is-Seba' EAP") u, b'mod partikolari, il-punt 54 (iv) tagħha(9),

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, b'mod partikolari l-mira 3.9(10);

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP) u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tal-2012 dwar l-istat tax-xjenza tas-sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2013 dwar il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali(12),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-15 ta' Jannar 2019 dwar l-evidenza xjentifika tal-interferenti endokrinali u l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, ikkummissjonat mid-Dipartiment Tematiku għall-Politiki tad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali tal-Parlament(13),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-rapport tal-UNEP/WHO tal-2012 jirreferi għall-interferenti endokrinali ("EDCs") bħala "theddida globali" u jsemmi, fost l-oħrajn, l-inċidenza għolja u t-tendenza ta' żieda f'ħafna problemi relatati mas-sistema endokrinali fil-bnedmin, u jinnota li fil-popolazzjoni tal-annimali selvaġġi ġew osservati effetti relatati mas-sistema endokrinali;

B.  billi, skont ir-rapport, qed toħroġ evidenza ta' effetti negattivi fuq ir-riproduzzjoni (infertilità, kanċer, malformazzjonijiet) mill-esponiment għall-EDCs, u hemm ukoll evidenza dejjem akbar tal-effetti ta' dawn is-sustanzi kimiċi fuq il-funzjoni tat-tirojde u tal-moħħ, l-obeżità u l-metaboliżmu, l-insulina u l-omeostażi tal-glukożju;

C.  billi llum kulħadd jaqbel li din il-klassi ta' sustanzi kimiċi tikkawża effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-annimali selvaġġi billi tfixkel is-sistema ormonali; billi, għalhekk, m'hemm l-ebda raġuni valida biex tiġi posposta l-introduzzjoni ta' regolamentazzjoni effikaċi;

D.  billi, fil-valutazzjoni ta' ħames effetti fuq is-saħħa potenzjalment relatati mas-sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali, l-aktar studju riċenti tal-Institute for Risk Assessment Sciences dwar l-ispejjeż għas-saħħa li jistgħu jiġu assoċjati mal-EDCs ikkonkluda li, skont il-letteratura disponibbli fil-preżent, il-piż soċjoekonomiku tal-effetti fuq is-saħħa assoċjati mal-EDCs fl-UE jista' jkun sostanzjali, u l-kalkoli jvarjaw minn EUR 46 biljun għal EUR 288 biljun fis-sena(14);

E.  billi r-rapport tal-UNEP/WHO jgħid li mat-800 sustanza kimika huma magħrufa jew suspettati li jistgħu jfixklu r-riċetturi, is-sinteżi jew il-konverżjoni ormonali iżda frazzjoni żgħira biss minn dawn is-sustanzi kimiċi ġiet investigata f'testijiet li kapaċi jidentifikaw effetti endokrinali ċari f'organiżmi intatti;

F.  billi, fil-kuntest tal-qafas propost għall-Unjoni, il-Komunikazzjoni tgħid li, mill-1999 'l hawn, "l-evidenza xjentifika li torbot l-esponiment għall-interferenti endokrinali ma' mard fil-bniedem jew impatt negattiv fuq l-organiżmi selvaġġi saret aktar qawwija";

G.  billi s-Seba' EAP jgħid li, sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni jkunu mħarsa minn pressjonijiet u "riskji għas-saħħa u l-benesseri relatati mal-ambjent, [il-Programm] għandu jiżgura li sal-2020 [...] kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza relatati ma' sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali jkunu indirizzati b'mod effettiv fil-leġiżlazzjoni kollha rilevanti tal-Unjoni";

H.  billi skont is-Seba' EAP, dan jirrikjedi b'mod partikolari l-iżvilupp "sal-2018 [...]" li jibni fuq il-miżuri orizzontali "li għandhom jittieħdu sal-2015" biex tiġi żgurata [...] il-minimizzazzjoni tal-esponiment "għal sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali";

I.  billi sal-lum il-Kummissjoni għadha ma adottatx strateġija tal-Unjoni għal ambjent mhux tossiku, u lanqas ma ħadet miżuri orizzontali sal-2015 biex tiżgura l-minimizzazzjoni tal-esponiment għall-EDCs;

J.  billi r-reviżjoni tal-istrateġija Komunitarja tal-1999 għall-EDCs kellha ssir żmien ilu;

K.  billi fin-nuqqas ta' strateġija riveduta tal-Unjoni għall-EDCs, Stati Membri bħal Franza, l-Iżvezja, id-Danimarka u l-Belġju ħadu passi fil-livell nazzjonali bil-għan li jżidu l-livell ta' protezzjoni għaċ-ċittadini tagħhom permezz ta' varjetà ta' miżuri nazzjonali;

L.  billi huwa fl-interessi ta' kulħadd li jiġi żgurat li jitqiegħed fis-seħħ approċċ Ewropew effikaċi u komprensiv għall-EDCs sabiex tingħata garanzija ta' livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent;

M.  billi qafas robust tal-Unjoni dwar l-EDCs u l-implimentazzjoni effikaċi tiegħu huma kruċjali għall-UE biex tikkontribwixxi għat-twettiq tal-impenn tagħha biex tintlaħaq il-mira 3.9 tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, jiġifieri li "jitnaqqas sostanzjalment in-numru ta' mwiet u mard minn sustanzi kimiċi perikolużi u mit-tniġġis fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija u mill-kontaminazzjoni";

N.  billi huwa meħtieġ ukoll qafas tal-Unjoni robust dwar l-EDCs biex jinbnew il-pedamenti għal ekonomija ċirkolari mhux tossika, li tinkoraġġixxi l-innovazzjoni industrijali permezz ta' sostituzzjoni aktar sikura;

O.  billi huwa tajjeb li l-Komunikazzjoni tirrikonoxxi l-effetti negattivi tal-EDCs fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, inklużi l-effetti ta' taħlita, tenfasizza l-objettiv tal-minimizzazzjoni tal-esponiment globali u tirrikonoxxi l-ħtieġa li jkun hemm approċċ orizzontali għall-identifikazzjoni ta' EDCs;

P.  billi, madankollu, il-Komunikazzjoni hija nieqsa kemm minn pjan ta' azzjoni konkret biex jitnaqqas l-esponiment għall-EDCs kif ukoll minn skeda ta' żmien biex isiru passi 'l quddiem;

Q.  billi l-leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni f'oqsma sensittivi għadha nieqsa minn dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-EDCs (eż. għall-kożmetiċi, il-ġugarelli jew materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel);

R.  billi l-Kummissjoni ħabbret Kontroll tal-Idoneità biex tivvaluta jekk il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar l-EDCs twassalx għall-objettiv globali tagħha li tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent billi timminimizza l-esponiment għal dawn is-sustanzi; billi n-natura trasversali tal-Kontroll tal-Idoneità, kif ukoll l-impenn tal-Kummissjoni li tingħata attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli, għandhom jintlaqgħu; billi, madankollu, din il-valutazzjoni kellha ssir snin ilu u huwa ta' dispjaċir li l-Kummissjoni issa ddeċidiet li tipproċedi b'tali Kontroll tal-Idoneità; billi, għalhekk, il-Kontroll tal-Idoneità m'għandux jipprovdi ġustifikazzjoni biex jittawwal it-twettiq ta' azzjonijiet leġiżlattivi u oħrajn konkreti;

S.  billi l-kriterji xjentifiċi żviluppati għad-determinazzjoni tal-EDCs fil-pestiċidi u l-bijoċidi ma fihomx kategorija ta' EDCs "suspettati" u għalhekk mhumiex tajbin biex jiġu applikati orizzontalment; billi dan mhuwiex konsistenti mal-klassifikazzjoni ta' sustanzi karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMRs) skont ir-Regolament CLP u s-Seba' EAP; billi l-kapaċità li jiġu identifikati EDCs "suspettati" hija importanti għall-aħħar, aktar u aktar għaliex kemm ir-Regolament dwar il-Kożmetiċi kif ukoll id-Direttiva dwar is-Sikurezza tal-Ġugarelli ma fihomx biss restrizzjonijiet fuq CMRs magħrufa u preżunti (kategoriji 1A u 1B) iżda anki fuq sustanzi li huma suspettati li jistgħu jkunu CMRs (kategorija 2);

T.  billi fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni hemm nuqqas ta' testijiet adegwati u rekwiżiti ta' data biex jiġu identifikati l-EDCs;

U.  billi l-Komunikazzjoni tindika żieda fl-evidenza li tikkonċerna l-effetti ta' taħlita għall-EDCs (jiġifieri l-esponiment għal taħlita ta' EDCs jista' jipproduċi effett negattiv f'konċentrazzjonijiet li fihom, individwalment, l-ebda effett ma jkun ġie osservat), iżda ma tagħmel l-ebda proposta biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni;

V.  billi l-proġett "EDC-MixRisk" fil-qafas ta' Orizzont 2020 ikkonkluda li "r-regolamentazzjoni attwali tas-sustanzi kimiċi magħmula mill-bniedem b'mod sistematiku tissottovaluta r-riskji għas-saħħa assoċjati ma' esponimenti kkombinati għal EDCs jew EDCs potenzjali"(15);

W.  billi n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tar-Regolament dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) (perċentwal għoli ta' dossiers ta' reġistrazzjoni mhux konformi, evalwazzjonijiet li jieħdu fit-tul minħabba informazzjoni nieqsa u nuqqas ta' azzjoni regolatorja dwar sustanzi li, wara evalwazzjoni, jinstab li joħolqu riskju serju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent) iwasslu wkoll biex ma jkunx jista' jitnaqqas kemm jista' jkun l-esponiment għal interferenti endokrinali magħrufa jew sustanzi suspettati bħala tali;

1.  Iqis li l-qafas tal-Unjoni għall-EDCs, kif issuġġerit mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni, mhuwiex adegwat biex jindirizza t-theddida għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minħabba l-esponiment għall-EDCs, u li ma jagħtix dak li hu meħtieġ skont is-Seba' EAP;

2.  Iqis li l-EDCs huma klassi ta' sustanzi kimiċi li hija ta' tħassib ekwivalenti għas-sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (sustanzi CMR), u għalhekk għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, malajr kemm jista' jkun, tieħu l-azzjoni kollha meħtieġa ħalli tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent kontra l-EDCs billi timminimizza b'mod effikaċi l-esponiment globali tal-bniedem u l-ambjent għall-EDCs;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, sa mhux aktar tard minn Ġunju 2020, tiżviluppa definizzjoni orizzontali għall-EDCs ibbażata fuq id-definizzjoni tad-WHO għall-EDCs "suspettati" u għall-EDCs magħrufa u preżunti f'konformità mal-klassifikazzjoni tas-CMRs fir-Regolament CLP;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li d-definizzjoni orizzontali tkun akkumpanjata minn dokumenti ta' gwida xierqa;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel proposti leġiżlattivi sa mhux aktar tard minn Ġunju 2020 biex fir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 jiddaħħlu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-EDCs, simili għal dawk dwar is-sustanzi CMR;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal proposti leġiżlattivi sa mhux aktar tard minn Ġunju 2020 biex fid-Direttiva 2009/48/KE, jiddaħħlu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-EDCs, simili għal dawk dwar is-sustanzi CMR iżda mingħajr l-ebda referenza għal-limiti ta' klassifikazzjoni, peress li dawn il-limiti minimi mhumiex applikabbli għall-EDCs;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi r-Regolament (KE) Nru 1935/2004 sa mhux aktar tard minn Ġunju 2020 sabiex jitnaqqas b'mod effikaċi l-kontenut ta' sustanzi perikolużi fih, b'dispożizzjonijiet speċifiċi biex jiġi sostitwit l-użu tal-EDCs;

9.  Iqis li hemm ħtieġa urġenti li jitħaffu l-iżvilupp u l-validazzjoni tat-testijiet sabiex l-EDCs jiġu identifikati b'mod xieraq, inkluż b'metodoloġiji ta' approċċ ġodda;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-rekwiżiti tad-data jiġu aġġornati kontinwament fil-leġiżlazzjoni rilevanti kollha sabiex jitqies l-aħħar progress tekniku u xjentifiku, b'tali mod li l-EDCs ikunu jistgħu jiġu identifikati b'mod xieraq;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-effetti ta' taħlita u l-esponimenti kkombinati fil-leġiżlazzjoni tal-EU rilevanti kollha;

12.  Jitlob li l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-konformità tad-dossiers ta' reġistrazzjoni mar-Regolament dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) sa tmiem l-2019, iħaffu l-evalwazzjoni tas-sustanzi u jimplimentaw b'mod effikaċi l-konklużjonijiet finali tal-evalwazzjonijiet tas-sustanzi fil-qafas tar-REACH bħala mezz importanti biex l-esponiment għall-interferenti endokrinali jitnaqqas kemm jista' jkun;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura bijomonitoraġġ adegwat għall-EDCs fil-popolazzjonijiet tal-bnedmin u tal-annimali, kif ukoll il-monitoraġġ tal-EDCs fl-ambjent, inkluż fl-ilma tax-xorb;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-qafas tal-Unjoni dwar l-EDCs jagħti kontribut effikaċi għall-istrateġija tal-Unjoni għal ambjent mhux tossiku, li għandu jiġi adottat malajr kemm jista' jkun;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi r-riċerka fl-EDCs, b'mod partikolari fir-rigward tal-effetti epiġenetiċi u transġenerazzjonali tagħhom, l-effetti tagħhom fuq il-mikrobijoma, il-modalitajiet ġodda tal-EDCs u l-karatterizzazzjoni ta' funzjonijiet ta' rispons għad-doża, kif ukoll alternattivi aktar sikuri;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) ĠU L 101, 20.4.2018, p. 33.
(3) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.
(4) ĠU L 301, 17.11.2017, p. 1.
(5) ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.
(6) ĠU L 342, 22.12.2009, p. 59.
(7) ĠU L 170, 30.6.2009, p. 1.
(8) ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.
(9) ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171.
(10) https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9
(11) WHO/UNEP, "State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012", World Health Organisation, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
(12) ĠU C 36, 29.1.2016, p. 85.
(13) Studju – "Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection", European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 15 ta' Jannar 2019, disponibbli fuq: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
(14) Rijk, I., van Duursen, M. u van den Berg, M, "Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals – An inventory, evaluation and way forward to assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU", Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht, 2016, disponibbli fuq: https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf
(15) https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Marzu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza