Hakemisto 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 105kWORD 39k
Tiistai 16. heinäkuuta 2019 - Strasbourg
Komission puheenjohtajan valitseminen
P9_TA(2019)0002

Euroopan parlamentin päätös 16. heinäkuuta 2019 komission puheenjohtajan valitsemisesta (2019/2041(INS))

Euroopan parlamentti, joka,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyn julistuksen nro 11,

–  ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2019 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/1136(1), jossa ehdotetaan, että Ursula von der Leyen asetetaan ehdolle komission puheenjohtajaksi,

–  ottaa huomioon Ursula von der Leyenin täysistunnossa 16. heinäkuuta 2019 antaman lausuman ja poliittisia toimintalinjauksiansa koskevan esittelyn,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 124 artiklan,

1.  valitsee Ursula von der Leyenin komission puheenjohtajaksi 1. marraskuuta 2019 alkavaksi ja 31. lokakuuta 2024 päättyväksi toimikaudeksi;

2.  kehottaa puhemiestä pyytämään, että neuvosto ja Ursula von der Leyen nimeävät yhteisymmärryksessä ehdokkaat komission jäseniksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle sekä komission valitulle puheenjohtajalle.

(1)EUVL L 179I, 3.7.2019, s. 2.

Päivitetty viimeksi: 8. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö