Innéacs 
 Téacs iomlán 
Téacsanna atá glactha
PDF 108kWORD 56k
Dé Máirt, 16 Iúil 2019 - Strasbourg
Toghadh Uachtarán an Choimisiúin
P9_TA(2019)0002

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Iúil 2019 maidir le hUachtarán an Choimisiúin a thoghadh (2019/2041(INS))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don chéad fhomhír d'Airteagal 17(7) den Chonradh ar an Aontas Eorpach,

–  ag féachaint d'Airteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach,

–  ag féachaint do Dhearbhú Uimh. 11 a cuireadh i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin,

–  ag féachaint do Chinneadh (AE) 2019/1136 ón gComhairle Eorpach an 2 Iúil 2019(1), lena moltar Ursula von der Leyen mar iarrthóir le haghaidh Uachtarán an Choimisiúin,

–  ag féachaint do ráiteas Ursula von der Leyen agus dá cuid treoirlínte polaitiúla a tíolacadh i suí iomlánach an |16 Iúil 2019,

–  ag féachaint do Riail 124 dá Rialacha Nós Imeachta,

1.  ag toghadh Ursula von der Leyen mar Uachtarán an Choimisiúin ar feadh téarma oifige a ritheann ón 1 Samhain 2019 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2024;

2.  á threorú dá hUachtarán a iarraidh ar an gComhairle agus ar Ursula von der Leyen na hainmnithigh a mholadh de thoil a chéile lena gceapadh mar chomhaltaí an Choimisiúin;

3.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach agus chuig an gComhairle agus chuig Uachtarán toghaí an Choimisiúin.

(1) IO L 179I, 3.7.2019, lch. 2.

An nuashonrú is déanaí: 8 Deireadh Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais