Rodyklė 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 112kWORD 42k
Antradienis, 2019 m. liepos 16 d. - Strasbūras
Komisijos pirmininko rinkimai
P9_TA(2019)0002

2019 m. liepos 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Komisijos pirmininko rinkimų (2019/2041(INS))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Deklaraciją Nr. 11, pridėtą prie Tarpvyriausybinės konferencijos, kurioje buvo priimta Lisabonos sutartis, Baigiamojo akto,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 2 d. Europos vadovų tarybos sprendimą (ES) 2019/1136(1), kuriuo kandidate į Europos Komisijos pirmininkus siūloma Ursula von der Leyen,

–  atsižvelgdamas į Ursulos von der Leyen 2019 m. liepos 16 d. plenarinėje sesijoje padarytą pareiškimą ir pristatytas politines gaires,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnį,

1.  išrenka Ursulą von der Leyen Komisijos pirmininke kadencijos laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2024 m. spalio 31 d.;

2.  paveda Pirmininkui paprašyti Tarybą ir Ursulą von der Leyen bendru sutarimu teikti Komisijos narių kandidatūras;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai bei išrinktai Komisijos pirmininkei.

(1) OL L 179I, 2019 7 3, p. 2.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika