Index 
 All text 
Förfarande : 2019/2719(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0005/2019

Ingivna texter :

B9-0005/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2019 - 9.1
CRE 17/07/2019 - 9.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0003

Antagna texter
PDF 119kWORD 43k
Onsdagen den 17 juli 2019 - Strasbourg
Antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna
P9_TA(2019)0003B9-0005/2019

Europaparlamentets beslut av den 17 juli 2019 om antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna (2019/2719(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av sitt beslut av den 17 april 2019 om antalet interparlamentariska delegationer, antalet delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna och antalet delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och till de multilaterala parlamentariska församlingarna(1),

–  med beaktande av artiklarna 223 och 224 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att fastställa antalet ledamöter i nedanstående interparlamentariska delegationer enligt följande:

   a) Europa, Västra Balkan och Turkiet
   Delegationerna till
   den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Nordmakedonien: 13 ledamöter
   den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Turkiet: 25 ledamöter
   Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: 17 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien: 15 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien: 14 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: 14 ledamöter
   Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina, och Kosovo: 13 ledamöter
   b) Ryssland och stater i det östliga partnerskapet
   Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland: 31 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina: 16 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien: 14 ledamöter
   Delegationen för förbindelserna med Vitryssland: 12 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien: 18 ledamöter
   c) Maghrebländerna, Mashriqländerna, Israel och Palestina
   Delegationerna för förbindelserna med:
   Israel: 18 ledamöter
   Palestina: 18 ledamöter
   Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet: 18 ledamöter
   Mashriqländerna: 18 ledamöter
   d) Arabiska halvön, Irak och Iran
   Delegationerna för förbindelserna med:
   Arabiska halvön: 15 ledamöter
   Irak: 7 ledamöter
   Iran: 11 ledamöter
   e) Nord- och Sydamerika
   Delegationerna för förbindelserna med:
   Förenta staterna: 63 ledamöter
   Kanada: 16 ledamöter
   Förbundsrepubliken Brasilien: 14 ledamöter
   Länderna i Centralamerika: 15 ledamöter
   Länderna i Andinska gemenskapen: 12 ledamöter
   Mercosurländerna: 19 ledamöter
   Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Mexiko: 14 ledamöter
   Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile: 15 ledamöter
   Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU: 15 ledamöter
   f) Asien, Stillahavsområdet
   Delegationerna för förbindelserna med:
   Japan: 24 ledamöter
   Folkrepubliken Kina: 37 ledamöter
   Indien: 23 ledamöter
   Afghanistan: 7 ledamöter
   Länderna i Sydasien: 15 ledamöter
   Länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): 26 ledamöter
   Koreahalvön: 12 ledamöter
   Australien och Nya Zeeland: 12 ledamöter
   Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet: 19 ledamöter
   g) Afrika
   Delegationerna för förbindelserna med:
   Sydafrika: 15 ledamöter
   Panafrikanska parlamentet: 12 ledamöter
   h) Multilaterala församlingar
   Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: 78 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: 49 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika: 75 ledamöter
   Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: 60 ledamöter
   Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling: 10 ledamöter.

2.  Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 11 juli 2019 om delegationernas presidiers sammansättning, att en delegations presidium får omfatta upp till två vice ordförande.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0408.

Senaste uppdatering: 8 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy