Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0014/2019

Разисквания :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Гласувания :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0005

Приети текстове
PDF 139kWORD 56k
Четвъртък, 18 юли 2019 г. - Страсбург
Положението по границата между САЩ и Мексико
P9_TA(2019)0005RC-B9-0014/2019

Резолюция на Европейския парламент от 18 юли 2019 г. относно положението на границата между САЩ и Мексико (2019/2733(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в който се посочва, че интересите на детето трябва да бъдат първостепенно съображение и че всяко дете има право да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители;

—  като взе предвид Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства,

—  като взе предвид изявленията на членове на Конгреса на САЩ, направени след посещения в центрове за задържане през юли 2019 г.,

—  като взе предвид Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от 2008 г.,

—  като взе предвид текущите политически инициативи на администрацията на САЩ, свързани с миграцията и убежището, и Протокола за защита на мигрантите,

—  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле от 8 юли 2019 г.,

—  като взе предвид изявленията на изпълняващия длъжността секретар на САЩ по вътрешната сигурност от 9 юли 2019 г.,

—  като взе предвид меморандума на Службата на генералния инспектор на САЩ (OIG) до изпълняващия длъжността секретар на САЩ по вътрешната сигурност относно положението в приемния център в долината Рио Гранде от 2 юли 2019 г.,

—  като взе предвид Глобалния пакт за миграцията, приет от Общото събрание на ООН на 19 декември 2018 г.,

—  като взе предвид Декларация на независимостта на САЩ от 1776 г.,

—  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че както САЩ, така и ЕС разглеждат правата на човека като неотменимо основно право, присъщо на всеки;

Б.  като има предвид, че през последните години комплексната криза на насилие и задълбочаваща се бедност принуди семейства, в това число младежи и деца, да избягат от Мексико и Северния триъгълник на Централна Америка — Ел Салвадор, Гватемала и Хондурас — и да търсят безопасност, защита и икономическа стабилност в САЩ;

В.  като има предвид, че в исторически план САЩ е държава на имигранти и средище на различни общности;

Г.  като има предвид, че всяка суверенна държава има прерогатива да взема решения относно условията за влизане и пребиваване на чуждестранни граждани, но същевременно е длъжна да спазва всички съответни международни задължения в областта на правата на човека;

Д.  като има предвид, че през 2018 г. САЩ бяха най-големият донор за Агенцията за бежанците към ООН (ВКБООН) с принос от общо 1 589 776 543 USD;

Е.  като има предвид, че САЩ приеха строги мерки по отношение на мигрантите и лицата, търсещи убежище, които преминават границата на САЩ в търсене на неотменимото си право на живот, свобода и стремеж към щастие;

Ж.  като има предвид, че на границата между САЩ и Мексико е налице извънредна хуманитарна ситуация, тъй като мигрантите и лицата, търсещи убежище, биват задържани след преминаване на границата на САЩ; като има предвид, че положението на децата е особено тревожно и осъдително, тъй като стотици от тях се мъчат, затворени в палаткови лагери на границата или зад решетки в центрове за задържане, които не отговарят на минималните стандарти в областта на правата на човека, тъй като са пренаселени и в тях липсват адекватни здравни грижи, прилична храна и подходящи санитарни условия;

З.  като има предвид, че в меморандум относно положението в приемния център в долината Рио Гранде Службата на генералния инспектор на САЩ (OIG) към Министерството на вътрешната сигурност подчертава наличието на „въпроси с неотложен характер, които изискват незабавно внимание и действие“ поради „сериозно пренаселване и продължително задържане на непридружени непълнолетни деца, семейства и самотни пълнолетни лица, които имат нужда незабавно внимание“, и поради това призовава за „незабавни стъпки за облекчаване на опасната пренаселеност и продължителното задържане на деца и възрастни в долината Рио Гранде“;

И.  като има предвид, че лишаването на деца от свобода въз основа на миграционен статут, техния или на родителите им, никога не е във висшите интереси на детето, че по този начин се надхвърля изискването за необходимост, действа се твърде непропорционално и може да се стигне до жестоко, нечовешко или унизително отношение към децата мигранти; като има предвид, че всяко лишаване от свобода на възрастни мигранти и лица, търсещи убежище, следва да бъде крайна мярка и ако трябва да бъде приложена, следва да продължи за възможно най-кратък период, с гаранции за справедлив процес и при условия, изцяло отговарящи на всички съответни международни стандарти в областта на правата на човека;

Й.  като има предвид, че според данни, предоставени на „Амнести Интернешънъл“ от Агенцията за митническа и гранична защита на САЩ, между 2017 г. и август 2018 г. около 8000 семейства са били разделени след преминаване на границата; като има предвид, че тези оценки не отчитат много други случаи на разделяне, като например на деца от техни по-големи братя и сестри, от лели и чичовци, от баби и дядовци и други по-далечни членове на семейството;

К.  като има предвид, че през юни 2018 г. федерален съдия в Сан Диего нареди на администрацията на САЩ да преустанови разделянето; като има предвид, че въпреки това — съгласно данните, предоставени на федералния съдия — Агенцията за митническа и гранична защита на САЩ продължава да разделя деца от семействата им, като от юни 2018 г. най-малко 245 деца са били разделени от техните семейства, в много случаи без ясна документация за проследяване на местонахождението на децата;

Л.  като има предвид, че до декември 2018 г. Министерството на здравеопазването и обществените услуги в САЩ е установило 2 737 случая на деца, разделени от семействата им, и същевременно признава, че още хиляди деца може да са претърпели същото от 2017 г. насам, без администрацията да е в състояние да ги идентифицира поради липса на ефективна система за проследяване;

М.  като има предвид, че всеки акт на разделяне на семейства и на задържане за неопределено време представлява малтретиране; като има предвид, че децата, които живеят в институции, далеч от семействата си, са силно уязвими на емоционално, физическо и психологическо насилие, което може да доведе до трайни проблеми в развитието, наранявания и дълбоки травми, както и до сериозни отрицателни социални последици;

Н.  като има предвид, че според докладите на Американския съюз за граждански свободи и различни изявления на говорители на Министерството на здравеопазването и обществените услуги и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ от миналата година най-малко шест деца са загинали, докато са били задържани като имигранти, при положение че преди това, от почти десетилетие насам, не бе съобщавано за смъртта на нито едно дете по време на задържане от страна на Агенцията за митническа и гранична защита на САЩ;

О.  като има предвид, че по данни на Международната организация по миграция (МОМ) от началото на 2019 г. досега 197 души са загинали, докато са се опитвали да влязат на територията на САЩ от Мексико, сред които най-малко 13 деца; като има предвид, че броят на смъртните случаи непрекъснато нараства през последните 5 години, като в периода 2014—2018 г. са загинали общо над 1900 души;

П.  като има предвид, че през последните седмици мексиканските органи значително увеличиха усилията за прилагане на политиките в областта на миграцията, което доведе до увеличаване на броя на задържаните и депортираните мигранти;

Р.  като има предвид, че тежкото положение, пред което са изправени, подтиква мигранти, главно от Централна Америка, да пътуват и да пресекат границата със САЩ; като има предвид, че натискът върху южните и северните граници принуждава хиляди мигранти, повечето от които жени и деца, да излагат живота си на сериозен риск;

С.  като има предвид, че според правителството на Мексико страната понастоящем е изправена пред тежка криза на обществената сигурност; като има предвид, че съгласно Протокола на САЩ за защита на мигрантите лицата, търсещи убежище, биват връщани в Мексико, включително в два северни щата, които са сред щатите, отличаващи се с най-голямо насилие в страната — Баха Калифорния и Чихуахуа — и живеят в изключително несигурни условия, рискувайки да станат жертви на тежки престъпления, включително отвличания, сексуални нападения и насилие;

Т.  като има предвид, че масовите връщания на лица, търсещи убежище, незаконните разделения на семействата и произволното задържане за неопределен срок на лица, търсещи убежище, без условно освобождаване, представляват политики, отличаващи се с жестокост, и явни нарушения както на законодателството на САЩ в областта на убежището, така и на международното право;

У.  като има предвид, че на 27 юни 2019 г. Камарата на представителите на САЩ прие пакет от 4,6 милиарда щатски долара за справяне с положението по границата между САЩ и Мексико;

Ф.  като има предвид, че бюрата на Службата на ООН по правата на човека в Мексико и Централна Америка са документирали многобройни нарушения на правата на човека и посегателства срещу мигранти и транзитно преминаващи лица, търсещи убежище, включително прекомерно използване на сила, произволно лишаване от свобода, разделяне на семейства, отказ на достъп до услуги, връщания и произволни експулсирания;

Х.  като има предвид, че 195 страни са подписали и ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето; като има предвид, че САЩ са единствената държава — членка на ООН, която не е ратифицирала тази конвенция;

Ц.  като има предвид, че в исторически план партньорството между ЕС и САЩ се основава на силни политически, културни, икономически и исторически връзки и на споделени ценности като свободата, демокрацията, насърчаването на мира и стабилността, правата на човека и принципите на правовата държава; като има предвид, че задълбочените отношения между ЕС и САЩ са от решаващо значение за изграждането на един по-демократичен, сигурен и проспериращ свят;

1.  изразява дълбока загриженост относно положението на мигрантите и лицата, търсещи убежище, на границата между САЩ и Мексико, особено относно положението на децата мигранти;

2.  изразява съжаление за множеството смъртни случаи на хора, пътуващи по маршрутите към границата между САЩ и Мексико; изразява своята най-дълбока солидарност с жертвите и техните семейства;

3.  изразява загриженост относно ужасните условия, в които се намират мигрантите и лицата, търсещи убежище, по-специално децата, в центрове за задържане на имигранти в САЩ, в които липсват подходящи здравни грижи, достойни прехрана и подходяща канализация; изразява дълбоко съжаление за смъртните случаи през последните месеци на седем непълнолетни мигранти, които бяха задържани от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, и подкрепя всички усилия на Конгреса и администрацията на САЩ за осигуряване на надзор, разследване, прозрачност и отчетност относно обстоятелствата, свързани с тези смъртни случаи;

4.  подчертава, че мерките за управление на границите трябва да са в съответствие с международните задължения на САЩ в областта на правата на човека и не следва да се основават на тясно определени политики, насочени към откриване, задържане и експедитивно депортиране на незаконни мигранти;

5.  призовава за гарантиране на правата на човека, безопасността и достъпа до съобразени с правата на човека процедури за предоставяне на убежище, включително чрез спазване на принципа на забрана за връщане и осигуряване на достойни условия на приемане;

6.  изразява съжаление относно използването на разделянето на семейства, което може да причини систематично травматизиране на децата и техните семейства, и е метод, който, както изглежда, при настоящата администрация на САЩ представлява инструмент на имиграционната политика, насочен към възпиране на хората, търсещи безопасност;

7.  подчертава, че разделянето на семейства и задържането на имигранти никога не са във висшите интереси на детето;

8.  отбелязва меморандума на Службата на генералния инспектор и подобни доклади и призовава САЩ да преразгледат всички настоящи политики и практики в областта на миграцията, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека, включително основното право да се търси убежище, принципа на забрана за връщане и правото на човешко достойнство;

9.  призовава правителството на САЩ да прекрати разделянето на семействата и спешно да събере със семействата им всички деца, които са все още разделени от своите родители или настойници, за да се гарантира тяхното възстановяване, като се обърне специално внимание на нуждите на засегнатите деца;

10.  призовава съответните органи в САЩ незабавно да гарантират, че всички задържани лица имат достъп до основни права, като правото на вода, храна, здравеопазване и подслон;

11.  призовава органите в САЩ спешно да намерят алтернативи, които да не включват лишаване от свобода за мигранти и лица, търсещи убежище, както деца, така и възрастни; изисква засегнатите деца да бъдат върнати на семействата им;

12.  настоятелно призовава правителството на САЩ да ратифицира Конвенцията на ООН за правата на детето, която беше подписана от САЩ през 1995 г., но впоследствие така и не беше приета, което прави САЩ единствената държава в света, която не е приела конвенцията; настоятелно призовава правителството на САЩ да ратифицира третия факултативен протокол към Конвенцията относно процедурата на комуникация за подаване на жалби;

13.  изразява сериозна загриженост относно последните операции на агенцията на САЩ за имиграционно и митническо правоприлагане (ICE), които засягат мигранти без документи, преди всичко такива от Централна Америка, техните родители и техните деца, които водят до криминализацията им;

14.  счита, че реагирането на миграционните потоци с репресии или криминализация благоприятства ксенофобията, омразата и насилието;

15.  изразява загриженост относно последните промени в политиките в областта на миграцията, приети от мексиканските органи, и призовава мексиканското правителство да спазва международните стандарти и правото в областта на правата на човека при прилагането на мерки спрямо миграцията;

16.  счита, че армията не е правилният инструмент за справяне с въпросите, свързани с миграцията; посочва, че положението на границата следва да бъде решавано от специализирана полиция, която да е надлежно обучена и инструктирана да зачита правата на човека и достойнството на мигрантите;

17.  признава, че миграцията е глобално предизвикателство, и призовава държавите на произход, на транзитно преминаване и на местоназначение да работят заедно за справяне с първопричините за миграционните потоци чрез всеобхватен подход; във връзка с това отново изразява пълната си подкрепа за развитието и прилагането на Глобалния пакт за бежанците и Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция, които предоставят значителна възможност за подобряване на управлението на миграцията и за справяне с предизвикателствата, свързани с нея;

18.  отново изразява своята вяра в откритата и справедлива търговия и изразява твърдото си убеждение, че икономическата принуда и заплахата от наказателни мита са контрапродуктивни и не могат да помогнат на суверенните държави да намерят конструктивни и устойчиви решения на политическите предизвикателства, каквато е миграцията;

19.  отдава почит на лицата и организациите на гражданското общество, които осигуряват възможност на мигрантите да се ползват от най-основни права, като например правото на вода, храна, здравеопазване, подходящ подслон и друга подобна помощ, от двете страни на границата и в целия регион; отново призовава хуманитарната помощ да не бъде криминализирана и още веднъж настоятелно призовава Комисията да приеме насоки по този въпрос в съответствие с резолюцията си от 5 юли 2018 г.;

20.  приветства изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека; би приветствал информационна мисия на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) или на съответните експерти на ООН за разследване на положението с правата на човека на границата между САЩ и Мексико;

21.  ангажира се да следи отблизо помощта за развитие на ЕС за региона, за да се гарантират ефективни стандарти за развитие, тъй като това може да помогне за справяне с първопричините за принудителната миграция;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация, на Конгреса на САЩ и на правителството и парламента на Мексико.

Последно осъвременяване: 13 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност