Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0014/2019

Συζήτηση :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0005

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 142kWORD 57k
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού
P9_TA(2019)0005RC-B9-0014/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (2019/2733(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού και ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δύο γονείς του,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ έπειτα από επισκέψεις τους σε κέντρα κράτησης τον Ιούλιο του 2019,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων (Σύμβαση του 1951) και το Πρωτόκολλο του 1967 εν σχέσει προς την νομικήν κατάστασιν των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2008,

–  έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο και τα πρωτόκολλα για την προστασία των μεταναστών (MPP),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 8ης Ιουλίου 2019, της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 9ης Ιουλίου 2019, του ασκούντα χρέη υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη το υπόμνημα, της 2ας Ιουλίου 2019, του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υπ’ όψιν του ασκούντα χρέη υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σχετικά με την κατάσταση στο κέντρο υποδοχής της κοιλάδας του Rio Grande,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών του 1776,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ θεωρούν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετο και θεμελιώδες δικαίωμα που είναι εγγενές σε όλους τους ανθρώπους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, μια περίπλοκη κρίση βίας και παγιωμένης φτώχειας έχει οδηγήσει οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων νέων και παιδιών, να εγκαταλείψουν το Μεξικό και το βόρειο τρίγωνο της Κεντρικής Αμερικής – Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα και Ονδούρα – και να αναζητήσουν ασφάλεια, προστασία και οικονομική σταθερότητα στις ΗΠΑ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ιστορικά χώρα μετανάστευσης που περιλαμβάνει διάφορες κοινότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κυρίαρχο κράτος έχει το προνόμιο να αποφασίζει σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής αλλοδαπών, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μακράν ο μεγαλύτερος δωρητής προς την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, την UNHCR, συνεισφέροντας συνολικά 1 589 776 543 δολάρια ΗΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει αυστηρά μέτρα που επηρεάζουν τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο οι οποίοι διέρχονται τα σύνορα της χώρας, αναζητώντας την άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματός τους στη ζωή, στην ελευθερία και στην επιδίωξη της ευτυχίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανθρωπιστική κρίση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, όπου οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο κρατούνται στην πλευρά των ΗΠΑ μετά τη διέλευση των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και καταδικαστέα, καθώς εκατοντάδες παιδιά μαραζώνουν σε καταυλισμούς στα σύνορα ή είναι κλειδωμένα πίσω από κάγκελα σε χώρους κράτησης που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι παρατηρείται υπερπληθυσμός και δεν διατίθενται επαρκείς ιατρικές εγκαταστάσεις, αξιοπρεπής τροφή και κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υπόμνημα σχετικά με την κατάσταση στο κέντρο υποδοχής της κοιλάδας του Rio Grande, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή των ΗΠΑ (OIG) για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επισήμανε επείγοντα ζητήματα που απαιτούν άμεση προσοχή και δράση λόγω του σοβαρού υπερπληθυσμού και της παρατεταμένης κράτησης ασυνόδευτων αλλοδαπών παιδιών, οικογενειών και μεμονωμένων ενηλίκων που χρήζουν άμεσης προσοχής και, ως εκ τούτου, ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων για τη μείωση του επικίνδυνου υπερπληθυσμού και της παρατεταμένης κράτησης παιδιών και ενηλίκων στην κοιλάδα του Rio Grande·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέρηση της ελευθερίας των παιδιών με βάση το καθεστώς μετανάστη των ιδίων ή των γονέων τους δεν είναι ποτέ προς το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, υπερβαίνει την απαίτηση της αναγκαιότητας, καθίσταται εξαιρετικά δυσανάλογη και μπορεί να συνιστά σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση των παιδιών μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε στέρηση της ελευθερίας των ενήλικων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση και, εάν πρέπει να εφαρμοστεί, θα πρέπει να έχει τη συντομότερη δυνατή διάρκεια, με την παροχή διαδικαστικών εγγυήσεων και υπό όρους που συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε στην Διεθνή Αμνηστία η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, μεταξύ 2017 και Αυγούστου 2018, περίπου 8 000 οικογενειακές μονάδες χωρίστηκαν μετά τη διέλευση των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις αυτές αποκλείουν πολλές άλλες περιπτώσεις χωρισμού, όπως αυτές μεταξύ παιδιών και των μεγαλύτερων αδελφών, των θείων, των παππούδων και γιαγιάδων τους και άλλων μη άμεσων μελών της οικογένειας τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Σαν Ντιέγκο διέταξε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διακόψει την πρακτική χωρισμού τον Ιούνιο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, οι χωρισμοί εξακολουθούν να επιβάλλονται από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στον ομοσπονδιακό δικαστή, καθώς τουλάχιστον 245 παιδιά απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους από τον Ιούνιο του 2018, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς σαφή τεκμηρίωση που θα επέτρεπε την παρακολούθηση του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα παιδιά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τον Δεκέμβριο του 2018, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ είχε εντοπίσει 2 737 αποχωρισθέντα παιδιά, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι, από το 2017 και μετά, θα μπορούσαν να είχαν αποχωριστεί χιλιάδες περισσότερα, χωρίς η κυβέρνηση να είναι σε θέση να τα ταυτοποιήσει λόγω της έλλειψης αποτελεσματικού συστήματος εντοπισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράξη του χωρισμού των οικογενειών και της επ’ αόριστον κράτησης συνιστά κακομεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα μακριά από τις οικογένειές τους είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε συναισθηματική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή αναπτυξιακά προβλήματα, τραυματισμούς και βαθιά τραύματα, καθώς και να έχει σοβαρές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Αμερικανικής Ένωσης για τις Ατομικές Ελευθερίες και τις διάφορες δηλώσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, είναι γνωστό ότι τουλάχιστον έξι παιδιά έχασαν τη ζωή τους από το περασμένο έτος, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία κατά την οποία όπως αναφέρεται κανένα παιδί δεν πέθανε ενώ βρισκόταν υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), 197 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής το 2019 προσπαθώντας να περάσουν από το Μεξικό στις ΗΠΑ, και τουλάχιστον 13 από αυτά ήταν παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία 5 χρόνια, με περισσότερους από 1 900 θανάτους από το 2014 έως το 2018·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις τελευταίες εβδομάδες, οι μεξικανικές αρχές έχουν αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειες επιβολής των μεταναστευτικών πολιτικών, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των μεταναστών που κρατούνται και απελαύνονται·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όντας αντιμέτωποι με τραγικές συνθήκες, οι μετανάστες, κυρίως από την Κεντρική Αμερική, ωθούνται να ταξιδέψουν και να διασχίσουν τα σύνορα με τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση στα νότια και τα βόρεια σύνορα οδηγεί χιλιάδες μετανάστες, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, να θέσουν τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κυβέρνησή του, το Μεξικό βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με μια βίαιη κρίση δημόσιας ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των ΗΠΑ για την προστασία των μεταναστών, οι αιτούντες άσυλο επιστρέφουν στο Μεξικό, μεταξύ άλλων και σε δύο βόρειες επαρχίες που συγκαταλέγονται στις βιαιότερες της χώρας — την Baja California και την Chihuahua — και ζουν σε εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες, όπου κινδυνεύουν να πέσουν θύματα σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ άλλων απαγωγών, σεξουαλικών επιθέσεων και βίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις επαναπροώθησης των αιτούντων άσυλο, οι παράνομοι χωρισμοί οικογενειών και η αυθαίρετη και επ’ αόριστoν κράτηση αιτούντων άσυλο χωρίς αναστολή συνιστούν σκληρές πολιτικές και κατάφωρες παραβιάσεις του δικαίου των ΗΠΑ για το άσυλο και του διεθνούς δικαίου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Ιουνίου 2019, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε δέσμη μέτρων 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της κατάστασης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική έχουν τεκμηριώσει πολυάριθμες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος μεταναστών και αιτούντων άσυλο κατά τη διέλευση, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης βίας, της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, του χωρισμού των οικογενειών, της άρνησης πρόσβασης σε υπηρεσίες, της επαναπροώθησης και των αυθαίρετων απελάσεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 195 συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το μοναδικό μέλος του ΟΗΕ που δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση EE-ΗΠΑ βασίζεται ιστορικά σε ισχυρούς πολιτικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς και ιστορικούς δεσμούς, και σε κοινές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός πιο δημοκρατικού, ασφαλούς και ευημερούντος κόσμου·

1.  ανησυχεί βαθιά για την κατάσταση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, ιδίως για την κατάσταση των παιδιών μεταναστών·

2.  εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο αριθμό θανάτων μεταξύ ατόμων που ακολουθούν τις διαδρομές προς τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού· εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του με όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους·

3.  ανησυχεί για τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο, ιδίως τα παιδιά, στους χώρους κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ, όπου δεν διατίθεται επαρκής υγειονομική περίθαλψη, αξιοπρεπής τροφή και κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τους θανάτους κατά τους τελευταίους μήνες επτά ανήλικων μεταναστών που τελούσαν υπό την κράτηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, και στηρίζει όλες τις προσπάθειες του Κογκρέσου και της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να εξασφαλιστεί εποπτεία, έρευνα, διαφάνεια και λογοδοσία σχετικά με τις συνθήκες αυτών των θανάτων·

4.  τονίζει ότι τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων πρέπει να συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα πρέπει να βασίζονται σε στενές πολιτικές για τον εντοπισμό, την κράτηση και την ταχεία απέλαση παράτυπων μεταναστών·

5.  ζητεί να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια και η πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ άλλων με την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης και με την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής·

6.  αποδοκιμάζει τη χρήση του χωρισμού οικογενειών, η οποία μπορεί να προκαλέσει τον συστηματικό τραυματισμό των παιδιών και των άμεσων οικογενειών τους, και είναι μέθοδος που φαίνεται να αποτελεί, υπό τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ, εργαλείο μεταναστευτικής πολιτικής με στόχο την αποτροπή των ατόμων που αναζητούν ασφάλεια·

7.  τονίζει ότι ο χωρισμός οικογενειών και η κράτηση μεταναστών δεν είναι ποτέ προς το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση το υπόμνημα από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) και παρόμοιες εκθέσεις, και καλεί τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν όλες τις ισχύουσες μεταναστευτικές πολιτικές και πρακτικές που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του βασικού δικαιώματος αναζήτησης ασύλου, της αρχής της μη επαναπροώθησης και του δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

9.  καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σταματήσει τον χωρισμό οικογενειών και να επανενώσει επειγόντως με τις οικογένειές τους όλα τα παιδιά που εξακολουθούν να είναι απομακρυσμένα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποκατάστασή τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών·

10.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ να διασφαλίσουν άμεσα ότι όλοι οι κρατούμενοι έχουν πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα στο νερό, τη διατροφή, την υγεία και τη στέγη·

11.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να βρουν επειγόντως εναλλακτικές λύσεις χωρίς στέρηση της ελευθερίας για τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες· απαιτεί τα εν λόγω παιδιά να επιστραφούν στις οικογένειές τους·

12.  καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία υπεγράφη από τις ΗΠΑ το 1995 αλλά, στη συνέχεια, δεν εγκρίθηκε ποτέ, καθιστώντας τις ΗΠΑ τη μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει εγκρίνει το εν λόγω κείμενο· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κυρώσει το τρίτο προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης, σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνίας για τις καταγγελίες·

13.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες επιδρομές της Διεύθυνσης Δίωξης σε θέματα Αλλοδαπών και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ, οι οποίες αφορούν τους μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, κυρίως εκείνους που προέρχονται από την Κεντρική Αμερική, τους γονείς τους και τα παιδιά τους, και έχουν ως αποτέλεσμα την ποινικοποίησή τους·

14.  πιστεύει ότι η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών με καταστολή ή ποινικοποίηση ευνοεί την ξενοφοβία, το μίσος και τη βία·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες αλλαγές στις μεταναστευτικές πολιτικές που εγκρίθηκαν από τις μεξικανικές αρχές, και καλεί τη μεξικανική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την αντιμετώπιση της μετανάστευσης·

16.  θεωρεί ότι ο στρατός δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ζητημάτων· επισημαίνει ότι η κατάσταση στα σύνορα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από εξειδικευμένη αστυνομική δύναμη, η οποία είναι δεόντως εκπαιδευμένη και έχει λάβει οδηγίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των μεταναστών·

17.  αναγνωρίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και καλεί τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού να εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των μεταναστευτικών ροών μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη υποστήριξή του για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες και του Παγκόσμιου Συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, που παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της μετανάστευσης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με αυτήν·

18.  επαναλαμβάνει την πίστη του στο ανοικτό και δίκαιο εμπόριο και εκφράζει την ακλόνητη πεποίθησή του ότι ο οικονομικός καταναγκασμός και η απειλή επιβολής δασμολογικών κυρώσεων είναι αντιπαραγωγικοί και δεν μπορούν να βοηθήσουν τις κυρίαρχες χώρες να βρουν εποικοδομητικές και βιώσιμες λύσεις για πολιτικές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση·

19.  αποτίει φόρο τιμής στους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που διασφαλίζουν ότι οι μετανάστες απολαμβάνουν τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα στο νερό, στην τροφή, στην υγεία, στην κατάλληλη στέγη και σε άλλη παρόμοια βοήθεια, εκατέρωθεν των συνόρων και σε ολόκληρη την περιοχή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μη ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, και παροτρύνει εκ νέου την Επιτροπή να εγκρίνει σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2018·

20.  επιδοκιμάζει τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· θα επιδοκίμαζε μια διερευνητική αποστολή από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) ή τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού·

21.  δεσμεύεται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικά πρότυπα ανάπτυξης, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump και στην κυβέρνησή του, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μεξικού.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου