Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2734(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0012/2019

Rozpravy :

PV 18/07/2019 - 5.1
CRE 18/07/2019 - 5.1

Hlasování :

PV 18/07/2019 - 7.3
CRE 18/07/2019 - 7.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0006

Přijaté texty
PDF 160kWORD 56k
Čtvrtek, 18. července 2019 - Štrasburk
Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů
P9_TA(2019)0006RC-B9-0012/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. července 2019 o Rusku, zejména o situaci ekologických aktivistů a ukrajinských politických vězňů (2019/2734(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině a situaci na Krymu, zejména na své usnesení ze dne 11. června 2015 o strategické vojenské situaci v povodí Černého moře po nezákonném připojení Krymu Ruskem(1), ze dne 10. září 2015 o Rusku, zejména o případu Estona Kohvera, Oleha Sencova a Olexandra Kolčenka(2), ze dne 4. února 2016 o situaci v oblasti lidských práv na Krymu, zejména o situaci krymských Tatarů(3), ze dne 12. května 2016 o krymských Tatarech(4); ze dne 16. března 2017 o ukrajinských vězních v Rusku a o situaci na Krymu(5); ze dne 5. října 2017 o případu krymskotatarských vůdců Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semena(6); ze dne 8. února 2018 o Rusku, případ Ojuba Titijeva a Střediska pro ochranu lidských práv Memoriál(7); ze dne 14. června 2018 o Rusku, zejména o případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova(8), ze dne 25. října 2018 o situaci v Azovském moři(9), ze dne 14. února 2019 o situaci v Čečensku a o případu Ojuba Titijeva(10), ze dne 12. prosince 2018 o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou(11) a ze dne 12. března 2019 o situaci v oblasti politických vztahů mezi EU a Ruskem(12),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), které vydala dne 25. května 2018 o případech několika vězňů na nezákonně anektovaných územích Krym a Sevastopol a vězňů pocházejících z Krymu a Sevastopolu, dne 10. ledna 2019 o případech nezákonně zadržovaných ukrajinských občanů, dne 17. ledna 2019 o pokračujícím nezákonném zadržování ukrajinských námořníků Ruskem, dne 22. března 2019 o odsouzení Pavlo Hryba a dne 17. dubna 2019 o prodloužení nezákonného zadržení ukrajinských námořníků.

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy (Parliamentary Assembly of the Council of Europe – PACE) ze dne 28. června 2018 o ukrajinských občanech, které Ruská federace zadržuje jako politické vězně,

–  s ohledem na usnesení PACE ze dne 24. ledna 2019 o eskalaci napětí v oblasti Azovského moře a Kerčského průlivu a hrozbách pro evropskou bezpečnost,

–  s ohledem na usnesení PACE ze dne 25. června 2019 o posílení rozhodovacího procesu parlamentního shromáždění s ohledem na pověřovací listiny a hlasování,

–  s ohledem na usnesení Mezinárodního tribunálu pro mořské právo ze dne 25. května 2019 ve věci č. 26 týkající se zadržení tří ukrajinských námořních plavidel,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na ústavu Ruské federace, zejména na kapitolu 2 o právech a svobodách člověka a občana,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 68/262 ze dne 27. března 2014 s názvem „Územní celistvost Ukrajiny“ a rezoluci Valného shromáždění č. 71/205 ze dne 19. prosince 2016 s názvem „Situace v oblasti lidských práv v Autonomní republice Krym a v ukrajinském městě Sevastopol“,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a její protokol, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Deklaraci OSN o právech domorodých obyvatel,

–  s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv, jejíž je Ruská federace smluvní stranou, a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v nichž je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu, a s ohledem na článek 9 Všeobecné deklarace lidských práv, v němž se stanoví, že nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství, na článek 19 této deklarace, který stanoví právo na svobodu přesvědčení a projevu, a její článek 20, který stanoví právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování,

–  s ohledem na zprávu Benátské komise ze dne 18. března 2019 o financování sdružení,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 13. června 2016 týkající se ruského federálního zákona č. 129 – FZ (federální zákon o nežádoucích činnostech zahraničních a mezinárodních nevládních organizací),

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949,

A.  vzhledem k tomu, že Ruská federace se jakožto signatář Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech a jako řádný člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zavázala k dodržování zásad demokracie, právního státu a základních svobod a lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie neuznává vymáhání ruských právních předpisů na Krymu a v Sevastopoli a očekává, že všichni protiprávně zadržovaní ukrajinští občané na Krymském poloostrově a v Rusku budou neprodleně propuštěni;

C.  vzhledem k tomu, že EU i nadále plně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a znovu zdůrazňuje zásadní význam politiky neuznání protiprávní anexe Krymu a Sevastopole;

D.  vzhledem k tomu, že ruské orgány a politické vedení pokračují ve svém represivním a autoritářském režimu proti svým vlastním občanům, občanské společnosti, politické opozici a pracovníkům sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že příklon Ruska k autoritářskému režimu má negativní dopad na vztahy mezi EU a Ruskem a na stabilitu v Evropě a ve světě; vzhledem k tomu, že tyto represe se rovněž projevují v tom, že opoziční kandidáti jsou vyloučeni z voleb, jak je tomu v současnosti v případě kandidátů v obecních volbách, jako jsou Ilja Jašin, Ljubov Sobolová a Ivan Ždanov, kteří chtěli kandidovat v Moskvě;

E.  vzhledem k tomu, že „zákon o nežádoucích organizacích“ z roku 2015 zmocňuje nejvyššího státního zástupce Ruska k zákazu zahraničních a mezinárodních organizací, které jsou považovány za „nežádoucí“ bez jakéhokoli soudního řízení; vzhledem k tomu, že tento zákon je stále více využíván k penalizaci ruských nevládních organizací a aktivistů občanské společnosti;

F.  vzhledem k tomu, že podle informací se v řadě případů používá mučení a jiné kruté a ponižující zacházení; vzhledem k tomu, že tato obvinění nebyla dodnes řádně vyšetřena; vzhledem k tomu, že se mučení používá k získání přiznání a k podpoře falešných důkazů o vině; vzhledem k tomu, že předmětem takového zacházení jsou i krymští právníci, kteří poskytují právní pomoc obětem, ochránci lidských práv, kteří nahlašují případy politicky motivovaného násilného mizení na Krymu, a také novináři, kteří poskytují zpravodajství o situaci krymských Tatarů;

G.  vzhledem k tomu, že mnoho vězněných a zadržovaných osob je ve vězení vystaveno drsným a nehumánním podmínkám, které ohrožují jejich fyzické a psychické zdraví; vzhledem k tomu, že vězni vyžadují okamžitou lékařskou pomoc a léčbu;

H.  vzhledem k tomu, že dne 25. listopadu 2018 bylo zadrženo 24 ukrajinských námořníků a jejich tři plavidla byla zabavena poblíž Kerčského průlivu Ruskou federací za použití vojenské síly; vzhledem k tomu, že tito ukrajinští námořníci jsou protiprávně zadržováni již od 25. listopadu 2018;

I.  vzhledem k tomu, že separatistické síly podporované Ruskem zadržují v Donbasu nejméně 130 Ukrajinců, včetně nejméně 25 vojáků;

J.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní tribunál pro mořské právo ve svém usnesení ze dne 25. května 2019 přijal devatenácti hlasy proti jednomu rozhodnutí, aby Ruská federace Ukrajině okamžitě vrátila ukrajinská námořní plavidla Berďansk, Nikopol a Jany Kapu a aby neprodleně propustila 24 zadržovaných ukrajinských námořníků a umožnila jim návrat na Ukrajinu, přičemž obě strany vyzval, aby se zdržely jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke zhoršení nebo rozšíření sporu;

K.  vzhledem k tomu, že v reakci na eskalaci situace v Kerčském průlivu a Azovském moři a na nezákonné zadržování 24 ukrajinských námořníků zařadila Evropská unie dne 15. března 2019 osm ruských úředníků na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;

L.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 25. června 2019 provedlo Rusko dne 27. března 2019 celkem 26 domovních prohlídek a následně zatklo 24 osob, z nichž většina byli krymskotatarští aktivisté, kteří nyní čelí nezákonnému odnětí svobody až na 20 let; vzhledem k tomu, že v první polovině roku 2019 bylo ze strany Ruska nezákonně zatčeno na nezákonně okupovaném Krymu nejméně 37 ukrajinských občanů; vzhledem k tomu, že téměř všichni z nich jsou zástupci domorodých krymských Tatarů;

M.  vzhledem k tomu, že od začátku června 2018 bylo z politických důvodů v různých regionech Ruské federace a na okupovaném Krymu zadrženo více než 70 ukrajinských občanů; vzhledem k tomu, že podle odhadů Střediska pro ochranu lidských práv Memoriál bylo v březnu 2019 zadržováno 297 osob jako političtí vězni v Rusku (zatímco před čtyřmi lety to bylo 50 osob), včetně filmového tvůrce Oleha Sencova, laureáta Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2018;

N.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2017 byl Andrej Rudomacha, vedoucí nevládní organizace Environmental Watch pro severní Kavkaz, a jeho kolegové Viktor Čirikov, Aleksandr Saveljev a Vera Cholodnaja brutálně napadeni maskovanými muži, načež byl u pana Rudomachy konstatován otřes mozku a četné zlomeniny obličeje; vzhledem k tomu, že ačkoli orgány mají k dispozici věcné důkazy, včetně záznamů z kamerových systémů a otisků prstů útočníků, vyšetřování nepřineslo žádné hmatatelné výsledky a pachatelé a strůjci tohoto brutálního útoku nadále požívají beztrestnosti; vzhledem k tomu, že pan Rudomacha naopak stále čelí trestnímu vyšetřování pro „pomluvu“ člena Státní dumy;

O.  vzhledem k tomu, že podle ruského zákona o „zahraničních agentech“ musejí nevládní organizace, které dostávají finanční prostředky ze zahraničí a jsou zapojeny do „politické činnosti“, požádat o zařazení na zvláštní vládní seznam zahraničních agentů, které vláda podrobuje další přísné kontrole, a že musejí ve všech svých publikacích a tiskových a jiných zprávách uvádět, že se jedná o dokumenty vytvořené zahraničním agentem;

P.  vzhledem k tomu, že jedna z nejstarších a nejvýznamnějších osob na poli ochránců životního prostředí v zemi, Alexandra Korolevová, vedoucí nevládní organizace Ekozaščita! se sídlem v Kaliningradu musela uprchnout ze země a žádat o azyl v cizině kvůli trestnímu obvinění z nezaplacení pokuty v souvislosti se soustavným odmítáním skupiny zaregistrovat se jako „zahraniční agent“. vzhledem k tomu, že v případě, že bude uznána vinnou, jí hrozí trest až dva roky odnětí svobody;

Q.  vzhledem k tomu, že Ekozaščita! je jednou ze 49 ruských nevládních organizací, které mají u Evropského soudu pro lidská práva podané žádosti, konkrétně žádost č. 9988/1, v níž se prohlašuje, že zákon o zahraničních agentech porušuje několik norem v oblasti lidských práv, včetně norem týkajících se svobody projevu a sdružování, což je postoj, který podpořil komisař Rady Evropy pro lidská práva;

R.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících byla zahájena nejméně dvě trestní řízení proti ochráncům životního prostředí Andreji Borovikovi a Vjačeslavovi Jegorovovi pro opakované porušování právních předpisů na veřejných shromážděních v souvislosti s ekologickými protesty v Archangelsku a v moskevských regionech;

S.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Ukrajina ve společném prohlášení po posledním summitu EU-Ukrajina konaném dne 8. července 2019 vyzvaly k okamžitému propuštění všech nezákonně zadržovaných a vězněných ukrajinských občanů na Krymském poloostrově a v Rusku, včetně krymskotatarských aktivistů;

T.  vzhledem k tomu, že ukrajinští političtí vězni – Oleh Sencov, laureát Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2018, Olexandr Kolčenko, Olexandr Šumkov a Volodymyr Baluch – drželi v červnu roku 2018 hladovku na protest proti tomu, že Rusko nadále zadržuje ukrajinské politické vězně;

U.  vzhledem k tomu, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy umožnilo delegaci Ruské federace návrat do Rady Evropy, přední evropské lidskoprávní organizace, a že dne 25. června 2019 obnovilo této delegaci hlasovací právo, přičemž zdůraznilo, že obnovení její přítomnosti v orgánu musí být v souladu s hodnotami a normami, které tento orgán zastává;

1.  vyzývá ruské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily všechny protiprávně svévolně zadržované ukrajinské občany(13) nacházející se v Rusku a na dočasně okupovaných územích Ukrajiny a aby zajistily bezpečný návrat těchto osob, což se týká i krymských Tatarů, nedávno zadržených osob demonstrujících dne 10. července 2019 na Rudém náměstí, ukrajinských občanů zadržených na základě politicky motivovaných obvinění a 24 členů posádek ukrajinských námořních plavidel;

2.  vyzývá ruské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně ukončily jakoukoli formu pronásledování – mimo jiné i ze strany soudní moci – směřující proti Alexandře Korolevové a organizaci Ekozaščita! a proti všem obhájcům lidských práv a ekologickým aktivistům v zemi a aby těmto osobám umožnily vykonávat jejich legitimní činnost bez jakéhokoli vměšování;

3.  naléhavě vyzývá ruské orgány, aby zrušily tzv. zákon o zahraničních agentech a podpořily a plně provedly veškerá doporučení Benátské komise Rady Evropy, a to v souladu s mezinárodními závazky, které země v tomto směru přijala;

4.  vyzývá Rusko ke zveřejnění úplného seznamu vězněných osob, které jsou zadržovány na území Donbasu a Luhansku, a aby usnadnilo kontakt těchto osob se svými rodinami a právními zástupci;

5.  důrazně odsuzuje setrvalé porušování základních zásad a norem mezinárodního práva ze strany Ruska, zejména pak to, že se tato země odmítá řídit rozhodnutími mezinárodních soudních orgánů; naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby provedla rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ohledně porušování lidských práv osob zadržovaných na Krymském poloostrově a v Ruské federaci;

6.  zdůrazňuje, že ruské soudy, ať už vojenské, nebo civilní, nejsou příslušné pro souzení činů spáchaných mimo mezinárodně uznávané území Ruska, a poukazuje na to, že soudní proces by v takových případech neměl být považován za legitimní;

7.  vyzývá Ruskou federaci, aby zaručila neomezený přístup na okupovaná ukrajinská území na Krymu a Donbasu mezivládním organizacím působícím na mezinárodní úrovni, zejména pozorovatelské misi OSN pro lidská práva, misi OBSE pro monitorování stavu lidských práv, komisařce Rady Evropy pro lidská práva, dalším smluvním a institucionálním mechanismům Rady Evropy a mezinárodním humanitárním organizacím, především pak Mezinárodnímu výboru Červeného kříže;

8.  vyzývá ruské orgány k zajištění plné spolupráce v souladu se zvláštními postupy OSN a aby tak mimo jiné učinily tím, že zvláštnímu zpravodaji pro lidská práva a životní prostředí, zvláštnímu zpravodaji pro situaci obhájců lidských práv a zvláštnímu zpravodaji pro práva svobodně a pokojně se shromažďovat a sdružovat prodloužily dobu pobytu v zemi na základě pozvání, aby tak tyto osoby mohly podat zprávu o situaci, v níž se nacházejí obhájci lidských a environmentálních práv;

9.  upozorňuje na to, že obhájci lidských práv se včetně ekologických aktivistů stávají v Ruské federaci často terčem obtěžování, sledování, fyzického napadání, výhrůžek, přepadení a prohlídek ve svých kancelářích a domovech, dále pak urážlivých a diskreditačních kampaní, soudní šikany, svévolného zadržování a fyzického zneužívání, stejně jako porušování práva na svobodu projevu, práva sdružovat se a práva shromažďovat se;

10.  navrhuje, aby Evropská unie zvážila zavedení stálého monitorování soudních řízení s oběťmi politického pronásledování v Ruské federaci a na okupovaném Krymském poloostrově, a vyzývá delegaci EU v Rusku a velvyslanectví členských států EU v této zemi, aby i nadále pozorovaly soudní řízení s občanskoprávními aktivisty a ukrajinskými politickými vězni a těchto řízení se účastnily a aby organizovaly mise, jichž se budou účastnit nezávislí lékaři ve prospěch ukrajinských občanů zadržovaných z politických důvodů v Ruské federaci a na okupovaném Krymském poloostrově s cílem monitorovat jejich zdravotní stav a podmínky jejich věznění;

11.  naléhavě vyzývá ruské orgány na všech stupních, aby uznaly zásadní úlohu osob věnujících se ekologii při ochraně životního prostředí a při prohlubování respektu vůči environmentálním právům a aby veřejně odsoudily veškeré útoky, zastrašování a obtěžování ochránců životního prostředí a jejich kriminalizaci;

12.  naléhavě vyzývá ruské orgány, aby upustily od omezování pokojných a legitimních činností ekologických organizací skrze vykonstruovaná trestní řízení vedená proti místním ekologickým aktivistům, zatýkání účastníků mírumilovných lokálních protestů a ukládání nepřiměřeně vysokých pokut těmto osobám;

13.  vyzývá ruské orgány, aby učinily odpovídající právní kroky a využily všech dostupných právních nástrojů k tomu, aby se předcházelo a bránilo útokům proti ekologickým aktivistům; naléhavě vyzývá ruské orgány k zajištění účinného vyšetřování a vyvození odpovědnosti ve věci Andreje Rudomachy a v dalších případech útoků vedených proti ochráncům životního prostředí;

14.  vyzývá zvláštního zpravodaje Evropské unie pro oblast lidských práv, delegaci EU v Rusku a velvyslanectví členských států EU, aby nepřetržitě věnovali pozornost situaci ochránců životního prostředí; vyzývá EU a její členské státy, aby učinily dodatečné kroky s cílem podpořit ruské obhájce lidských a environmentálních práv;

15.  vyjadřuje své znepokojení ohledně zpráv o podmínkách věznění, včetně údajného mučení, fyzického zneužívání a odpírání přístupu k základní zdravotní péči, a opětovně proto vyzývá ruské orgány k zajištění toto, aby práva všech zadržovaných osob byla respektována, aby všechny tyto osoby obdržely potřebnou lékařskou pomoc a léčbu a aby přitom byla dodržována lékařská etika, v souladu s níž nelze přistoupit k léčbě, již si ošetřovaný nepřeje, nebo k nucené výživě při hladovkách, což může dosáhnout stupně mučení a jiných forem špatného zacházení;

16.  vítá rozhodnutí Rady prodloužit platnost omezujících opatření; opakuje své pevné přesvědčení o tom, že od unijních sankcí nesmí být upuštěno do té doby, dokud se Rusko nezačne řídit svými mezinárodními závazky, mimo jiné i pokud jde o dodržování dohod z Minsku; vyzývá členské státy, aby zůstaly neústupné a jednotné ve svém odhodlání uplatňovat sjednané sankce vůči Rusku a zvážily cílená opatření vůči jednotlivcům, kteří jsou odpovědní za zatčení a souzení politických vězňů; vyzývá mezinárodní společenství k vystupňování tlaku na propuštění všech politických vězňů zadržovaných na Ruskem okupovaných územích;

17.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vypracovala novou komplexní strategii pro vztahy mezi EU a Ruskem, která bude zaměřená na posilování míru a stability; zdůrazňuje, že nezbytný dialog by se měl opírat o pevné zásady, včetně respektu k mezinárodnímu právu a územní celistvosti zemí sousedících s Ruskem, a zároveň posilovat kontakty s ruskými občany na osobní úrovni; zdůrazňuje, že sankce uvalené na Rusko mohou být odvolány až v okamžiku, kdy se tato země začne plně řídit svými závazky; zdůrazňuje nicméně, že by EU měla být připravena v případě nutnosti přijmout další sankce, včetně cílených opatření proti jednotlivcům, a omezit přístup k financím a technologiím, pokud bude Rusko i nadále porušovat mezinárodní právo;

18.  opětovně vyjadřuje svou podporu evropskému sankčnímu režimu v případě porušování lidských práv, tzv. Magnitského zákonu, na jehož základě by měli být postihováni pachatelé závažných případů porušování lidských práv, a vyzývá Radu, aby bezodkladně pokračovala v práci na tomto mechanismu; zdůrazňuje, že osobám, které se dopouštějí porušování lidských práv, by neměla být udělována unijní víza a že by tyto osoby neměly mít možnost vlastnit majetek v členských státech EU;

19.  opětovně důrazně odsuzuje akt agrese Ruské federace, který byl namířen proti Ukrajině a ke kterému došlo dne 25. listopadu 2018 poblíž Kerčského průlivu u pobřeží protiprávně okupovaného Krymského poloostrova; zdůrazňuje, že Mezinárodní tribunál pro mořské právo Rusku přikázal, aby plavidla a námořníky neprodleně a bezpodmínečně propustilo; zdůrazňuje, že neprovedení příkazu tohoto tribunálu představuje další hrubé porušení mezinárodních závazků; je toho názoru, že „podmínky“, za nichž je Rusko ochotné plavidla a námořníky propustit a které sdělilo Ukrajině v nótě ze dne 25. června 2019, jsou v přímém rozporu s uvedeným příkazem a že jej pravděpodobně porušují v širší míře tím, že celý spor vyostřují či rozšiřují;

20.  vyzývá zvláštního zpravodaje Evropské unie pro oblast lidských práv, aby věnoval trvalou pozornost situaci v oblasti lidských práv na Krymském poloostrově a v oblastech východní Ukrajiny, které nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády;

21.  vyzývá Ruskou federaci, aby se plně řídila rezolucemi Valného shromáždění OSN ze dne 27. března 2014 s názvem „Územní celistvost Ukrajiny“, ze dne 19. prosince 2016 s názvem „Situace v oblasti lidských práv v Autonomní republice Krym a v ukrajinském městě Sevastopol“ a také rezolucemi tohoto orgánu ze dne 19. prosince 2017 a 22. prosince 2018, jakož i příkazem Mezinárodního soudního dvora týkajícím se prozatímních opatření ve věci Ukrajina v. Rusko, pokud jde o uplatňování Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace;

22.  se znepokojením připomíná, že se mnohé rozsudky ruských soudů v neprospěch ukrajinských politických vězňů týkají špionáže (mimo jiné i v případech Pavla Hryba, Oleksije Stohnije, Hliba Šablije, Volodymyra Prysyče, Volodymyra Dudky, Dmytro Štyblikova, Jevhena Panova, Andrije Zachtěje, Valentyna Vygovského, Viktora Šura a Dmitrije Dolgopolova), což připomíná období čistek ve třicátých letech a v polovině padesátých let minulého století, kdy bylo mnoho občanů Sovětského svazu zatčeno a odsouzeno na základě těchto obvinění;

23.  protestuje proti rozhodnutí, v němž ruský generální prokurátor označil Světový ukrajinský kongres za hrozbu pro národní bezpečnost Ruska;

24.  očekává, že rozhodnutí PACE ze dne 25. června 2019 povede k okamžitému zlepšení situace ve vztahu k dodržování lidských práv a norem Rady Evropy v Rusku, zejména pokud jde o provedení rozsudků Evropského soudu pro lidská práva;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace a prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny.

(1) Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 74.
(2) Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 198.
(3) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 38.
(4) Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 27.
(5) Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 109.
(6) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 86.
(7) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 31.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2018)0259.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2018)0435.
(10) Přijaté texty, P8_TA(2019)0115.
(11) Přijaté texty, P8_TA(2018)0518.
(12) Přijaté texty, P8_TA(2019)0157.
(13) Tento seznam obsahuje mj. tato jména: Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko, Oleksiy Chyrniy, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Valentyn Vyhivskyi, Yurii Primov, Rustem Vaitov, Ruslan Zeytullayev, Ferat Sayfullayev, Viktor Shur, Andriy Kolomiyets, Roman Sushchenko, Pavlo Hryb, Oleksiy Syzonovych, Enver Mamutov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Henadii Lymeshko, Yevhen Panpv, Hlib Shablii, Volodymyr Prisich, Ihor Kyiashko, Teimur Abdillaiev, Uzeir Adsullaiev, Rustem Ismailov, Aider Saledinov, Emil Dzhemadenov, Volodymyr Balukh, Dmytro Shtyblikov, Muslim Aliyev, Emir Usein Kuku, Vadym Siruk, Inver Bekirov, Refat Alimov, Arsen Dzhepparov, Oleksandr Shumkov, Tofik Abdulgaziev, Izzet Abdullaev, Vladlen Abdulkadyrov, Mejit Abdurakhmanov, Bilyal Adilov, Osman Arifmemetov, Farkhod Bazarov, Servet Gaziev, Dzhemil Gafarov, Reza Izetov, Alim Karimov, Seyran Murtaza, Yashar Muyedinov, Erfan Osmanov, Seytveli Sietabdiev, Rustem Siethalilov, Ruslan Suleymanov, Shaban Umerov, Marlen Asanov, Seiran Sakiiev, Memet Belialov, Tymur Ibrahimov, Server Zekiriaiev, Ernes Ametov, Oleksiy Bessarabov, Volodymyr Dudka, Oleksii Stohnii, Mykola Shyptur, Evhen Karakashev, Nariman Memedeminov, Oleksandr Steshenko, Enver Seitosmanov, Server Mustafaiev, Edem Smailov, Edem Bekirov, Diliaver Gafarov, Renat Suleimanov, Eskender Abdulganiev, Rustem Emiruseinov, Arsen Abkhairov, Raim Aivazov, Aider Dzepparov, Taliat Abdurakhmanov, Seiran Mustafaiev, Arsen Kubedinov, Mustafa Dehermendzhi, Ali Asanov, Arsen Yunusov, Eskender Kantemyrov, Eskender Emirvaliev, Suleiman Kadyrov, Taliat Yunusov, Mykola Semena, Musa Abkerimov, Vitaliy Kuharenko Asan Chapukh, Bekir Dehermendzhi, Kiazim Ametov, Ruslan Trubach, Shaban Umerov, Rustem Seytkhalilov, Riza Izetov, Farid Bazarov, Dzemil Gafarov, Seyran Murtazi, Alim Kerimov, Tofik Abdulgariev, Bilyala Adilov, Medzhit Abdurakhmanov, Rustem Sheykhaliev, Alim Sheykhaliev, Seytveli Seytabdiev, Yashar Muedinov, Asan Yanikov, Enver Ametov, Ruslan Suleymanov, Akim Bekirov, Erfan Osmanov, Server Gaziev, Remzi Bekirov, Osman Arifmetov, Vlaslen Abdulkadyrov, Izzet Abdullaiev, Tair Ibragimov, Ayder Dzepparov, Eldar Kantermirov, Ruslan Mesutov, Ruslan Nagaiev, Enver Omerov, Riza Omerov, Eskander Suleymanov a Lenur Khalilov

Poslední aktualizace: 8. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí